მაჟორიტარული სისტემით

მთაწმინდა

<< უკან
##
1 2. შალვა შავგულიძე - 6998 (24.8%)
3. ზურაბ კოსტავა - 996 (3.53%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 17162 (60.83%)
7. ეკა ლომია - 999 (3.54%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 138 (0.49%)
10. თამთა დემურიშვილი - 1286 (4.56%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 112 (0.4%)
16. მაია კუსიანი - 45 (0.16%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 179 (0.63%)
21. ნატალია ასათიანი - 163 (0.58%)
25. ლია მერმანიშვილი - 135 (0.48%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. შალვა შავგულიძე - 195 (26.32%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 27 (3.64%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 428 (57.76%)
7. ეკა ლომია - 26 (3.51%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.27%)
10. თამთა დემურიშვილი - 46 (6.21%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.4%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 4 (0.54%)
21. ნატალია ასათიანი - 4 (0.54%)
25. ლია მერმანიშვილი - 6 (0.81%)
12 2. შალვა შავგულიძე - 191 (28.51%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 27 (4.03%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 358 (53.43%)
7. ეკა ლომია - 37 (5.52%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 5 (0.75%)
10. თამთა დემურიშვილი - 47 (7.01%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.3%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.15%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.3%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 0 (0%)
13 2. შალვა შავგულიძე - 176 (24.04%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 14 (1.91%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 462 (63.11%)
7. ეკა ლომია - 28 (3.83%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.41%)
10. თამთა დემურიშვილი - 35 (4.78%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.27%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 7 (0.96%)
21. ნატალია ასათიანი - 1 (0.14%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.55%)
14 2. შალვა შავგულიძე - 157 (25.49%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 33 (5.36%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 339 (55.03%)
7. ეკა ლომია - 30 (4.87%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 6 (0.97%)
10. თამთა დემურიშვილი - 38 (6.17%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 4 (0.65%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.16%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.32%)
21. ნატალია ასათიანი - 3 (0.49%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.49%)
15 2. შალვა შავგულიძე - 219 (28.19%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 35 (4.5%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 443 (57.01%)
7. ეკა ლომია - 31 (3.99%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.26%)
10. თამთა დემურიშვილი - 37 (4.76%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 1 (0.13%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.13%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 1 (0.13%)
21. ნატალია ასათიანი - 3 (0.39%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.51%)
16 2. შალვა შავგულიძე - 257 (38.07%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 23 (3.41%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 280 (41.48%)
7. ეკა ლომია - 43 (6.37%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 6 (0.89%)
10. თამთა დემურიშვილი - 47 (6.96%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.3%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.15%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 9 (1.33%)
21. ნატალია ასათიანი - 5 (0.74%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.3%)
17 2. შალვა შავგულიძე - 197 (27.79%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 26 (3.67%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 404 (56.98%)
7. ეკა ლომია - 36 (5.08%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.28%)
10. თამთა დემურიშვილი - 35 (4.94%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.28%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 4 (0.56%)
21. ნატალია ასათიანი - 1 (0.14%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.28%)
18 2. შალვა შავგულიძე - 197 (11.38%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 31 (1.79%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 1374 (79.38%)
7. ეკა ლომია - 38 (2.2%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 7 (0.4%)
10. თამთა დემურიშვილი - 60 (3.47%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.12%)
16. მაია კუსიანი - 2 (0.12%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 9 (0.52%)
21. ნატალია ასათიანი - 7 (0.4%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.23%)
19 2. შალვა შავგულიძე - 182 (25.63%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 23 (3.24%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 423 (59.58%)
7. ეკა ლომია - 22 (3.1%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.42%)
10. თამთა დემურიშვილი - 37 (5.21%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 9 (1.27%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 6 (0.85%)
21. ნატალია ასათიანი - 2 (0.28%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.42%)
110 2. შალვა შავგულიძე - 221 (29.95%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 13 (1.76%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 396 (53.66%)
7. ეკა ლომია - 17 (2.3%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 1 (0.14%)
10. თამთა დემურიშვილი - 50 (6.78%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 8 (1.08%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.14%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 20 (2.71%)
21. ნატალია ასათიანი - 6 (0.81%)
25. ლია მერმანიშვილი - 5 (0.68%)
111 2. შალვა შავგულიძე - 148 (18.45%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 15 (1.87%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 537 (66.96%)
7. ეკა ლომია - 46 (5.74%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 4 (0.5%)
10. თამთა დემურიშვილი - 24 (2.99%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 1 (0.12%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 21 (2.62%)
21. ნატალია ასათიანი - 3 (0.37%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.37%)
112 2. შალვა შავგულიძე - 243 (30.38%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 44 (5.5%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 426 (53.25%)
7. ეკა ლომია - 21 (2.63%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 8 (1%)
10. თამთა დემურიშვილი - 39 (4.88%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 4 (0.5%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 8 (1%)
21. ნატალია ასათიანი - 5 (0.63%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.25%)
113 2. შალვა შავგულიძე - 150 (24.35%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 21 (3.41%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 347 (56.33%)
7. ეკა ლომია - 38 (6.17%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 5 (0.81%)
10. თამთა დემურიშვილი - 32 (5.19%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.32%)
21. ნატალია ასათიანი - 9 (1.46%)
25. ლია მერმანიშვილი - 12 (1.95%)
114 2. შალვა შავგულიძე - 167 (26.01%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 22 (3.43%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 357 (55.61%)
7. ეკა ლომია - 40 (6.23%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 5 (0.78%)
10. თამთა დემურიშვილი - 28 (4.36%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.47%)
16. მაია კუსიანი - 2 (0.31%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 1 (0.16%)
21. ნატალია ასათიანი - 8 (1.25%)
25. ლია მერმანიშვილი - 9 (1.4%)
115 2. შალვა შავგულიძე - 158 (21.58%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 27 (3.69%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 478 (65.3%)
7. ეკა ლომია - 28 (3.83%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.41%)
10. თამთა დემურიშვილი - 21 (2.87%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 6 (0.82%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 5 (0.68%)
21. ნატალია ასათიანი - 3 (0.41%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.41%)
116 2. შალვა შავგულიძე - 194 (25.36%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 34 (4.44%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 417 (54.51%)
7. ეკა ლომია - 31 (4.05%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 4 (0.52%)
10. თამთა დემურიშვილი - 51 (6.67%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 6 (0.78%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 8 (1.05%)
21. ნატალია ასათიანი - 15 (1.96%)
25. ლია მერმანიშვილი - 5 (0.65%)
117 2. შალვა შავგულიძე - 180 (34.68%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 25 (4.82%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 255 (49.13%)
7. ეკა ლომია - 15 (2.89%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.39%)
10. თამთა დემურიშვილი - 29 (5.59%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 2 (0.39%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 3 (0.58%)
21. ნატალია ასათიანი - 4 (0.77%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.77%)
118 2. შალვა შავგულიძე - 186 (32.01%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 28 (4.82%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 283 (48.71%)
7. ეკა ლომია - 28 (4.82%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.34%)
10. თამთა დემურიშვილი - 37 (6.37%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 5 (0.86%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 4 (0.69%)
21. ნატალია ასათიანი - 1 (0.17%)
25. ლია მერმანიშვილი - 7 (1.2%)
119 2. შალვა შავგულიძე - 236 (32.91%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 38 (5.3%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 364 (50.77%)
7. ეკა ლომია - 24 (3.35%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 8 (1.12%)
10. თამთა დემურიშვილი - 30 (4.18%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 1 (0.14%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.14%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.28%)
21. ნატალია ასათიანი - 6 (0.84%)
25. ლია მერმანიშვილი - 7 (0.98%)
120 2. შალვა შავგულიძე - 167 (23.03%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 17 (2.34%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 477 (65.79%)
7. ეკა ლომია - 30 (4.14%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 1 (0.14%)
10. თამთა დემურიშვილი - 17 (2.34%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.41%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 3 (0.41%)
21. ნატალია ასათიანი - 9 (1.24%)
25. ლია მერმანიშვილი - 1 (0.14%)
121 2. შალვა შავგულიძე - 254 (34.75%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 25 (3.42%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 378 (51.71%)
7. ეკა ლომია - 26 (3.56%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.27%)
10. თამთა დემურიშვილი - 36 (4.92%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 6 (0.82%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.27%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.27%)
122 2. შალვა შავგულიძე - 297 (37.13%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 46 (5.75%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 374 (46.75%)
7. ეკა ლომია - 27 (3.38%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 4 (0.5%)
10. თამთა დემურიშვილი - 34 (4.25%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.38%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.13%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 12 (1.5%)
21. ნატალია ასათიანი - 1 (0.13%)
25. ლია მერმანიშვილი - 1 (0.13%)
123 2. შალვა შავგულიძე - 250 (33.03%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 25 (3.3%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 373 (49.27%)
7. ეკა ლომია - 31 (4.1%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 4 (0.53%)
10. თამთა დემურიშვილი - 45 (5.94%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 8 (1.06%)
16. მაია კუსიანი - 3 (0.4%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 10 (1.32%)
21. ნატალია ასათიანი - 5 (0.66%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.4%)
124 2. შალვა შავგულიძე - 249 (28.33%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 28 (3.19%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 517 (58.82%)
7. ეკა ლომია - 22 (2.5%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.34%)
10. თამთა დემურიშვილი - 41 (4.66%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 7 (0.8%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.11%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 1 (0.11%)
21. ნატალია ასათიანი - 6 (0.68%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.46%)
125 2. შალვა შავგულიძე - 122 (21%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 24 (4.13%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 378 (65.06%)
7. ეკა ლომია - 25 (4.3%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.52%)
10. თამთა დემურიშვილი - 15 (2.58%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 4 (0.69%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 1 (0.17%)
21. ნატალია ასათიანი - 7 (1.2%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.34%)
126 2. შალვა შავგულიძე - 163 (23.52%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 36 (5.19%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 404 (58.3%)
7. ეკა ლომია - 30 (4.33%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.43%)
10. თამთა დემურიშვილი - 26 (3.75%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 6 (0.87%)
16. მაია კუსიანი - 17 (2.45%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.29%)
21. ნატალია ასათიანი - 2 (0.29%)
25. ლია მერმანიშვილი - 4 (0.58%)
127 2. შალვა შავგულიძე - 282 (39.89%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 39 (5.52%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 287 (40.59%)
7. ეკა ლომია - 20 (2.83%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.42%)
10. თამთა დემურიშვილი - 46 (6.51%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 4 (0.57%)
16. მაია კუსიანი - 4 (0.57%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 3 (0.42%)
21. ნატალია ასათიანი - 7 (0.99%)
25. ლია მერმანიშვილი - 12 (1.7%)
128 2. შალვა შავგულიძე - 269 (34.8%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 62 (8.02%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 357 (46.18%)
7. ეკა ლომია - 19 (2.46%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 8 (1.03%)
10. თამთა დემურიშვილი - 35 (4.53%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 4 (0.52%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.13%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 3 (0.39%)
21. ნატალია ასათიანი - 9 (1.16%)
25. ლია მერმანიშვილი - 6 (0.78%)
129 2. შალვა შავგულიძე - 288 (39.29%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 46 (6.28%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 300 (40.93%)
7. ეკა ლომია - 42 (5.73%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 4 (0.55%)
10. თამთა დემურიშვილი - 39 (5.32%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 1 (0.14%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 3 (0.41%)
21. ნატალია ასათიანი - 4 (0.55%)
25. ლია მერმანიშვილი - 6 (0.82%)
130 2. შალვა შავგულიძე - 266 (41.3%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 27 (4.19%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 275 (42.7%)
7. ეკა ლომია - 24 (3.73%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.47%)
10. თამთა დემურიშვილი - 29 (4.5%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.47%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 7 (1.09%)
21. ნატალია ასათიანი - 9 (1.4%)
25. ლია მერმანიშვილი - 1 (0.16%)
131 2. შალვა შავგულიძე - 313 (40.6%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 29 (3.76%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 342 (44.36%)
7. ეკა ლომია - 33 (4.28%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 3 (0.39%)
10. თამთა დემურიშვილი - 25 (3.24%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 3 (0.39%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 7 (0.91%)
21. ნატალია ასათიანი - 13 (1.69%)
25. ლია მერმანიშვილი - 3 (0.39%)
132 2. შალვა შავგულიძე - 74 (9.99%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 16 (2.16%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 586 (79.08%)
7. ეკა ლომია - 16 (2.16%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.27%)
10. თამთა დემურიშვილი - 44 (5.94%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 1 (0.13%)
21. ნატალია ასათიანი - 2 (0.27%)
25. ლია მერმანიშვილი - 0 (0%)
133 2. შალვა შავგულიძე - 187 (32.98%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 34 (6%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 284 (50.09%)
7. ეკა ლომია - 17 (3%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 5 (0.88%)
10. თამთა დემურიშვილი - 29 (5.11%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 3 (0.53%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 4 (0.71%)
21. ნატალია ასათიანი - 3 (0.53%)
25. ლია მერმანიშვილი - 1 (0.18%)
135 2. შალვა შავგულიძე - 63 (4.86%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 9 (0.69%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 1148 (88.51%)
7. ეკა ლომია - 28 (2.16%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 7 (0.54%)
10. თამთა დემურიშვილი - 36 (2.78%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 1 (0.08%)
16. მაია კუსიანი - 1 (0.08%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 2 (0.15%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.15%)
136 2. შალვა შავგულიძე - 6 (5.41%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 3 (2.7%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 96 (86.49%)
7. ეკა ლომია - 3 (2.7%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 0 (0%)
10. თამთა დემურიშვილი - 3 (2.7%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 0 (0%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 0 (0%)
137 2. შალვა შავგულიძე - 21 (2.23%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 0 (0%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 881 (93.43%)
7. ეკა ლომია - 4 (0.42%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 1 (0.11%)
10. თამთა დემურიშვილი - 36 (3.82%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 0 (0%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 0 (0%)
138 2. შალვა შავგულიძე - 33 (5.34%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 9 (1.46%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 555 (89.81%)
7. ეკა ლომია - 10 (1.62%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.32%)
10. თამთა დემურიშვილი - 9 (1.46%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 0 (0%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 0 (0%)
139 2. შალვა შავგულიძე - 40 (4.6%) ოქმი
3. ზურაბ კოსტავა - 15 (1.73%)
5. მამუკა ახვლედიანი - 779 (89.64%)
7. ეკა ლომია - 13 (1.5%)
8. მამუკა ჩიქოვანი - 2 (0.23%)
10. თამთა დემურიშვილი - 18 (2.07%)
15. ვლადიმერ სადღობელაშვილი - 0 (0%)
16. მაია კუსიანი - 0 (0%)
18. ნინო ნიშნიანიძე - 0 (0%)
21. ნატალია ასათიანი - 0 (0%)
25. ლია მერმანიშვილი - 2 (0.23%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას