მაჟორიტარული სისტემით

გლდანი

<< უკან
##
22 2. კახა სეთურიძე - 1406 (10.82%)
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 661 (5.09%)
5. დავით წერეთელი - 7697 (59.24%)
7. გულად ყრუაშვილი - 1109 (8.54%)
8. თენგიზ ზარქუა - 98 (0.75%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 1767 (13.6%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 134 (1.03%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 41 (0.32%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 79 (0.61%)
23 3. ვახტანგ გაგუა - 1453 (9.34%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 9403 (60.47%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2050 (13.18%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 337 (2.17%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 1724 (11.09%)
15. პეტრე ივანიძე - 246 (1.58%)
21. ნანა ციკოლია - 159 (1.02%)
25. ლაშა კოპალიანი - 177 (1.14%)
24 2. ნუგზარ გაბუნია - 2093 (12.93%)
3. ლევან გორგაძე - 920 (5.68%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 8906 (55.01%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 1460 (9.02%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 128 (0.79%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 2175 (13.43%)
15. ლია ენუქიძე - 81 (0.5%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 198 (1.22%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 171 (1.06%)
25. ლალი თაკვარელია - 59 (0.36%)
25 2. გიორგი მოსიძე - 1654 (13.51%)
3. ბონდო ჭიღლაძე - 421 (3.44%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 7394 (60.37%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 776 (6.34%)
8. ნოდარ წერეთელი - 86 (0.7%)
10. კახა ბროკიშვილი - 1675 (13.68%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 82 (0.67%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 25 (0.2%)
25. გურამ საღარაძე - 134 (1.09%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
221 2. კახა სეთურიძე - 106 (15.94%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 29 (4.36%)
5. დავით წერეთელი - 331 (49.77%)
7. გულად ყრუაშვილი - 78 (11.73%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.45%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 112 (16.84%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.3%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.15%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 3 (0.45%)
222 2. კახა სეთურიძე - 41 (7.16%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 19 (3.32%)
5. დავით წერეთელი - 369 (64.4%)
7. გულად ყრუაშვილი - 63 (10.99%)
8. თენგიზ ზარქუა - 5 (0.87%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 71 (12.39%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.52%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.17%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 1 (0.17%)
223 2. კახა სეთურიძე - 29 (6.65%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 13 (2.98%)
5. დავით წერეთელი - 304 (69.72%)
7. გულად ყრუაშვილი - 33 (7.57%)
8. თენგიზ ზარქუა - 4 (0.92%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 49 (11.24%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.23%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.23%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.46%)
224 2. კახა სეთურიძე - 44 (7.6%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 23 (3.97%)
5. დავით წერეთელი - 317 (54.75%)
7. გულად ყრუაშვილი - 65 (11.23%)
8. თენგიზ ზარქუა - 2 (0.35%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 124 (21.42%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.17%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 3 (0.52%)
225 2. კახა სეთურიძე - 53 (6.82%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 22 (2.83%)
5. დავით წერეთელი - 562 (72.33%)
7. გულად ყრუაშვილი - 62 (7.98%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.39%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 72 (9.27%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.13%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.13%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 1 (0.13%)
226 2. კახა სეთურიძე - 53 (9.17%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 28 (4.84%)
5. დავით წერეთელი - 352 (60.9%)
7. გულად ყრუაშვილი - 52 (9%)
8. თენგიზ ზარქუა - 5 (0.87%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 78 (13.49%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.52%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 3 (0.52%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 4 (0.69%)
227 2. კახა სეთურიძე - 39 (6.53%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 14 (2.35%)
5. დავით წერეთელი - 434 (72.7%)
7. გულად ყრუაშვილი - 34 (5.7%)
8. თენგიზ ზარქუა - 8 (1.34%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 63 (10.55%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.5%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.34%)
228 2. კახა სეთურიძე - 43 (7.93%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 35 (6.46%)
5. დავით წერეთელი - 317 (58.49%)
7. გულად ყრუაშვილი - 45 (8.3%)
8. თენგიზ ზარქუა - 2 (0.37%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 89 (16.42%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 0 (0%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 5 (0.92%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 6 (1.11%)
229 2. კახა სეთურიძე - 66 (12.87%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 27 (5.26%)
5. დავით წერეთელი - 309 (60.23%)
7. გულად ყრუაშვილი - 38 (7.41%)
8. თენგიზ ზარქუა - 5 (0.97%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 63 (12.28%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.39%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.19%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.39%)
2210 2. კახა სეთურიძე - 72 (13.74%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 19 (3.63%)
5. დავით წერეთელი - 305 (58.21%)
7. გულად ყრუაშვილი - 53 (10.11%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.57%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 57 (10.88%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 5 (0.95%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.19%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 9 (1.72%)
2211 2. კახა სეთურიძე - 77 (13.46%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 38 (6.64%)
5. დავით წერეთელი - 285 (49.83%)
7. გულად ყრუაშვილი - 43 (7.52%)
8. თენგიზ ზარქუა - 1 (0.17%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 59 (10.31%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 66 (11.54%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.17%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.35%)
2212 2. კახა სეთურიძე - 54 (10.51%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 27 (5.25%)
5. დავით წერეთელი - 306 (59.53%)
7. გულად ყრუაშვილი - 39 (7.59%)
8. თენგიზ ზარქუა - 5 (0.97%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 78 (15.18%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.39%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 3 (0.58%)
2213 2. კახა სეთურიძე - 76 (14.96%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 20 (3.94%)
5. დავით წერეთელი - 279 (54.92%)
7. გულად ყრუაშვილი - 47 (9.25%)
8. თენგიზ ზარქუა - 4 (0.79%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 72 (14.17%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 6 (1.18%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 4 (0.79%)
2214 2. კახა სეთურიძე - 96 (15.61%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 35 (5.69%)
5. დავით წერეთელი - 367 (59.67%)
7. გულად ყრუაშვილი - 53 (8.62%)
8. თენგიზ ზარქუა - 2 (0.33%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 57 (9.27%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.49%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 2 (0.33%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 0 (0%)
2215 2. კახა სეთურიძე - 89 (18.82%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 26 (5.5%)
5. დავით წერეთელი - 262 (55.39%)
7. გულად ყრუაშვილი - 30 (6.34%)
8. თენგიზ ზარქუა - 2 (0.42%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 60 (12.68%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.42%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.42%)
2216 2. კახა სეთურიძე - 51 (12.06%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 23 (5.44%)
5. დავით წერეთელი - 240 (56.74%)
7. გულად ყრუაშვილი - 30 (7.09%)
8. თენგიზ ზარქუა - 5 (1.18%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 52 (12.29%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 15 (3.55%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 6 (1.42%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 1 (0.24%)
2217 2. კახა სეთურიძე - 45 (10.11%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 28 (6.29%)
5. დავით წერეთელი - 251 (56.4%)
7. გულად ყრუაშვილი - 28 (6.29%)
8. თენგიზ ზარქუა - 2 (0.45%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 80 (17.98%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.67%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 5 (1.12%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 3 (0.67%)
2218 2. კახა სეთურიძე - 54 (12.98%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 23 (5.53%)
5. დავით წერეთელი - 205 (49.28%)
7. გულად ყრუაშვილი - 45 (10.82%)
8. თენგიზ ზარქუა - 4 (0.96%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 77 (18.51%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.48%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 2 (0.48%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 4 (0.96%)
2219 2. კახა სეთურიძე - 55 (12.91%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 24 (5.63%)
5. დავით წერეთელი - 242 (56.81%)
7. გულად ყრუაშვილი - 37 (8.69%)
8. თენგიზ ზარქუა - 6 (1.41%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 56 (13.15%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.23%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.23%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 4 (0.94%)
2220 2. კახა სეთურიძე - 17 (4.68%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 79 (21.76%)
5. დავით წერეთელი - 172 (47.38%)
7. გულად ყრუაშვილი - 40 (11.02%)
8. თენგიზ ზარქუა - 1 (0.28%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 47 (12.95%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 4 (1.1%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.28%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.55%)
2221 2. კახა სეთურიძე - 52 (10.18%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 32 (6.26%)
5. დავით წერეთელი - 265 (51.86%)
7. გულად ყრუაშვილი - 46 (9%)
8. თენგიზ ზარქუა - 7 (1.37%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 97 (18.98%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.2%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 5 (0.98%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 6 (1.17%)
2222 2. კახა სეთურიძე - 49 (9.21%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 38 (7.14%)
5. დავით წერეთელი - 297 (55.83%)
7. გულად ყრუაშვილი - 37 (6.95%)
8. თენგიზ ზარქუა - 10 (1.88%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 91 (17.11%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 3 (0.56%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 2 (0.38%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 5 (0.94%)
2223 2. კახა სეთურიძე - 17 (4.75%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 15 (4.19%)
5. დავით წერეთელი - 246 (68.72%)
7. გულად ყრუაშვილი - 27 (7.54%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.84%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 43 (12.01%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.28%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.28%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 5 (1.4%)
22108 2. კახა სეთურიძე - 34 (12.93%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 8 (3.04%)
5. დავით წერეთელი - 164 (62.36%)
7. გულად ყრუაშვილი - 27 (10.27%)
8. თენგიზ ზარქუა - 0 (0%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 25 (9.51%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 2 (0.76%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 3 (1.14%)
22109 2. კახა სეთურიძე - 71 (15.6%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 12 (2.64%)
5. დავით წერეთელი - 284 (62.42%)
7. გულად ყრუაშვილი - 35 (7.69%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.66%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 46 (10.11%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.22%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 1 (0.22%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 2 (0.44%)
22112 2. კახა სეთურიძე - 23 (6.89%) ოქმი
3. ლავრენტი მეგრელიშვილი - 4 (1.2%)
5. დავით წერეთელი - 232 (69.46%)
7. გულად ყრუაშვილი - 22 (6.59%)
8. თენგიზ ზარქუა - 3 (0.9%)
10. ლევან ლობჟანიძე - 49 (14.67%)
15. ემზარ ქოჩლაძე - 1 (0.3%)
21. კახაბერ ჭიჭინაძე - 0 (0%)
25. გიორგი კვარაცხელია - 0 (0%)
2324 3. ვახტანგ გაგუა - 48 (9.43%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 295 (57.96%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 62 (12.18%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 11 (2.16%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 74 (14.54%)
15. პეტრე ივანიძე - 8 (1.57%)
21. ნანა ციკოლია - 3 (0.59%)
25. ლაშა კოპალიანი - 8 (1.57%)
2325 3. ვახტანგ გაგუა - 50 (9.94%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 297 (59.05%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 72 (14.31%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 6 (1.19%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 55 (10.93%)
15. პეტრე ივანიძე - 13 (2.58%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.8%)
25. ლაშა კოპალიანი - 6 (1.19%)
2326 3. ვახტანგ გაგუა - 55 (12.88%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 217 (50.82%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 77 (18.03%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 13 (3.04%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 53 (12.41%)
15. პეტრე ივანიძე - 5 (1.17%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.47%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (1.17%)
2327 3. ვახტანგ გაგუა - 42 (9.98%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 241 (57.24%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 62 (14.73%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 7 (1.66%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 40 (9.5%)
15. პეტრე ივანიძე - 11 (2.61%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.95%)
25. ლაშა კოპალიანი - 14 (3.33%)
2328 3. ვახტანგ გაგუა - 56 (10.81%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 300 (57.92%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 97 (18.73%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 8 (1.54%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 40 (7.72%)
15. პეტრე ივანიძე - 7 (1.35%)
21. ნანა ციკოლია - 1 (0.19%)
25. ლაშა კოპალიანი - 9 (1.74%)
2329 3. ვახტანგ გაგუა - 66 (11.62%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 298 (52.46%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 82 (14.44%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 21 (3.7%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 72 (12.68%)
15. პეტრე ივანიძე - 15 (2.64%)
21. ნანა ციკოლია - 7 (1.23%)
25. ლაშა კოპალიანი - 7 (1.23%)
2330 3. ვახტანგ გაგუა - 46 (8.73%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 306 (58.06%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 58 (11.01%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 10 (1.9%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 86 (16.32%)
15. პეტრე ივანიძე - 8 (1.52%)
21. ნანა ციკოლია - 8 (1.52%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (0.95%)
2331 3. ვახტანგ გაგუა - 60 (10.1%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 356 (59.93%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 99 (16.67%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 9 (1.52%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 52 (8.75%)
15. პეტრე ივანიძე - 7 (1.18%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.34%)
25. ლაშა კოპალიანი - 9 (1.52%)
2332 3. ვახტანგ გაგუა - 52 (9.74%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 353 (66.1%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 46 (8.61%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 5 (0.94%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 41 (7.68%)
15. პეტრე ივანიძე - 5 (0.94%)
21. ნანა ციკოლია - 29 (5.43%)
25. ლაშა კოპალიანი - 3 (0.56%)
2333 3. ვახტანგ გაგუა - 27 (4.89%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 376 (68.12%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 66 (11.96%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 15 (2.72%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 49 (8.88%)
15. პეტრე ივანიძე - 4 (0.72%)
21. ნანა ციკოლია - 5 (0.91%)
25. ლაშა კოპალიანი - 10 (1.81%)
2334 3. ვახტანგ გაგუა - 47 (7.81%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 406 (67.44%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 72 (11.96%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 5 (0.83%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 48 (7.97%)
15. პეტრე ივანიძე - 9 (1.5%)
21. ნანა ციკოლია - 11 (1.83%)
25. ლაშა კოპალიანი - 4 (0.66%)
2335 3. ვახტანგ გაგუა - 47 (10.56%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 263 (59.1%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 74 (16.63%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 4 (0.9%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 44 (9.89%)
15. პეტრე ივანიძე - 5 (1.12%)
21. ნანა ციკოლია - 5 (1.12%)
25. ლაშა კოპალიანი - 3 (0.67%)
2336 3. ვახტანგ გაგუა - 36 (7.17%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 314 (62.55%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 62 (12.35%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 18 (3.59%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 55 (10.96%)
15. პეტრე ივანიძე - 8 (1.59%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.8%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (1%)
2337 3. ვახტანგ გაგუა - 61 (10.83%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 335 (59.5%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 65 (11.55%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 19 (3.37%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 61 (10.83%)
15. პეტრე ივანიძე - 11 (1.95%)
21. ნანა ციკოლია - 1 (0.18%)
25. ლაშა კოპალიანი - 10 (1.78%)
2338 3. ვახტანგ გაგუა - 72 (13.93%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 311 (60.15%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 59 (11.41%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 8 (1.55%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 48 (9.28%)
15. პეტრე ივანიძე - 6 (1.16%)
21. ნანა ციკოლია - 8 (1.55%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (0.97%)
2339 3. ვახტანგ გაგუა - 48 (8.32%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 347 (60.14%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 84 (14.56%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 9 (1.56%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 72 (12.48%)
15. პეტრე ივანიძე - 7 (1.21%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.69%)
25. ლაშა კოპალიანი - 6 (1.04%)
2340 3. ვახტანგ გაგუა - 43 (8.67%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 343 (69.15%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 46 (9.27%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 12 (2.42%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 23 (4.64%)
15. პეტრე ივანიძე - 10 (2.02%)
21. ნანა ციკოლია - 16 (3.23%)
25. ლაშა კოპალიანი - 3 (0.6%)
2341 3. ვახტანგ გაგუა - 24 (5.23%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 338 (73.64%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 28 (6.1%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 15 (3.27%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 37 (8.06%)
15. პეტრე ივანიძე - 7 (1.53%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.87%)
25. ლაშა კოპალიანი - 6 (1.31%)
2342 3. ვახტანგ გაგუა - 60 (12.61%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 261 (54.83%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 65 (13.66%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 6 (1.26%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 60 (12.61%)
15. პეტრე ივანიძე - 10 (2.1%)
21. ნანა ციკოლია - 7 (1.47%)
25. ლაშა კოპალიანი - 7 (1.47%)
2343 3. ვახტანგ გაგუა - 41 (9.3%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 261 (59.18%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 82 (18.59%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 7 (1.59%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 38 (8.62%)
15. პეტრე ივანიძე - 9 (2.04%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.45%)
25. ლაშა კოპალიანი - 1 (0.23%)
2344 3. ვახტანგ გაგუა - 44 (8.48%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 301 (58%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 77 (14.84%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 17 (3.28%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 63 (12.14%)
15. პეტრე ივანიძე - 12 (2.31%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.39%)
25. ლაშა კოპალიანი - 3 (0.58%)
2345 3. ვახტანგ გაგუა - 52 (9.45%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 352 (64%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 60 (10.91%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 13 (2.36%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 66 (12%)
15. პეტრე ივანიძე - 2 (0.36%)
21. ნანა ციკოლია - 1 (0.18%)
25. ლაშა კოპალიანი - 4 (0.73%)
2346 3. ვახტანგ გაგუა - 30 (6.33%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 275 (58.02%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 76 (16.03%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 10 (2.11%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 70 (14.77%)
15. პეტრე ივანიძე - 6 (1.27%)
21. ნანა ციკოლია - 1 (0.21%)
25. ლაშა კოპალიანი - 6 (1.27%)
2347 3. ვახტანგ გაგუა - 44 (8.22%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 321 (60%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 75 (14.02%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 10 (1.87%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 69 (12.9%)
15. პეტრე ივანიძე - 9 (1.68%)
21. ნანა ციკოლია - 3 (0.56%)
25. ლაშა კოპალიანი - 4 (0.75%)
2348 3. ვახტანგ გაგუა - 50 (8.64%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 331 (57.17%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 92 (15.89%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 13 (2.25%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 84 (14.51%)
15. პეტრე ივანიძე - 4 (0.69%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.35%)
25. ლაშა კოპალიანი - 3 (0.52%)
2349 3. ვახტანგ გაგუა - 56 (9.36%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 366 (61.2%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 77 (12.88%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 15 (2.51%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 64 (10.7%)
15. პეტრე ივანიძე - 8 (1.34%)
21. ნანა ციკოლია - 4 (0.67%)
25. ლაშა კოპალიანი - 8 (1.34%)
2350 3. ვახტანგ გაგუა - 41 (6.78%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 376 (62.15%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 67 (11.07%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 16 (2.64%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 69 (11.4%)
15. პეტრე ივანიძე - 17 (2.81%)
21. ნანა ციკოლია - 10 (1.65%)
25. ლაშა კოპალიანი - 9 (1.49%)
2351 3. ვახტანგ გაგუა - 64 (13.7%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 274 (58.67%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 51 (10.92%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 13 (2.78%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 54 (11.56%)
15. პეტრე ივანიძე - 4 (0.86%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.43%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (1.07%)
2352 3. ვახტანგ გაგუა - 40 (9.22%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 251 (57.83%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 59 (13.59%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 14 (3.23%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 54 (12.44%)
15. პეტრე ივანიძე - 10 (2.3%)
21. ნანა ციკოლია - 2 (0.46%)
25. ლაშა კოპალიანი - 4 (0.92%)
2353 3. ვახტანგ გაგუა - 51 (9.16%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 338 (60.68%)
7. ალექსანდრე შალამბერიძე - 58 (10.41%)
8. ლაშა ქურასბედიანი - 8 (1.44%)
10. ვალერი კარაპეტიანი - 83 (14.9%)
15. პეტრე ივანიძე - 9 (1.62%)
21. ნანა ციკოლია - 5 (0.9%)
25. ლაშა კოპალიანი - 5 (0.9%)
2454 2. ნუგზარ გაბუნია - 43 (7.93%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 13 (2.4%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 365 (67.34%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 40 (7.38%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 2 (0.37%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 70 (12.92%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.18%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 5 (0.92%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.55%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2455 2. ნუგზარ გაბუნია - 57 (11.75%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 18 (3.71%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 258 (53.2%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 41 (8.45%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 9 (1.86%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 87 (17.94%)
15. ლია ენუქიძე - 4 (0.82%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.82%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 4 (0.82%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.62%)
2456 2. ნუგზარ გაბუნია - 47 (10.17%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 17 (3.68%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 256 (55.41%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 44 (9.52%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 2 (0.43%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 83 (17.97%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.65%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 3 (0.65%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.65%)
25. ლალი თაკვარელია - 4 (0.87%)
2457 2. ნუგზარ გაბუნია - 61 (13.29%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 31 (6.75%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 246 (53.59%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 34 (7.41%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.65%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 77 (16.78%)
15. ლია ენუქიძე - 5 (1.09%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 1 (0.22%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.22%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2458 2. ნუგზარ გაბუნია - 67 (12.91%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 30 (5.78%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 269 (51.83%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 51 (9.83%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 7 (1.35%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 80 (15.41%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.19%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.77%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.58%)
25. ლალი თაკვარელია - 7 (1.35%)
2459 2. ნუგზარ გაბუნია - 70 (13.16%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 34 (6.39%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 282 (53.01%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 47 (8.83%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 9 (1.69%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 82 (15.41%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.56%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 0 (0%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.38%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.56%)
2460 2. ნუგზარ გაბუნია - 82 (15.83%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 43 (8.3%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 252 (48.65%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 30 (5.79%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 6 (1.16%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 84 (16.22%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.19%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 13 (2.51%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 6 (1.16%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.19%)
2461 2. ნუგზარ გაბუნია - 50 (9.33%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 26 (4.85%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 321 (59.89%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 59 (11.01%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 2 (0.37%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 59 (11.01%)
15. ლია ენუქიძე - 6 (1.12%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 7 (1.31%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.37%)
25. ლალი თაკვარელია - 4 (0.75%)
2462 2. ნუგზარ გაბუნია - 50 (9.21%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 35 (6.45%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 272 (50.09%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 62 (11.42%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 4 (0.74%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 75 (13.81%)
15. ლია ენუქიძე - 2 (0.37%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 10 (1.84%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 31 (5.71%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.37%)
2463 2. ნუგზარ გაბუნია - 52 (9.96%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 38 (7.28%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 251 (48.08%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 49 (9.39%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 1 (0.19%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 64 (12.26%)
15. ლია ენუქიძე - 5 (0.96%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.77%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 58 (11.11%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2464 2. ნუგზარ გაბუნია - 58 (11.79%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 53 (10.77%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 238 (48.37%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 52 (10.57%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.61%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 73 (14.84%)
15. ლია ენუქიძე - 2 (0.41%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 2 (0.41%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 9 (1.83%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.41%)
2465 2. ნუგზარ გაბუნია - 56 (10.59%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 47 (8.88%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 307 (58.03%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 55 (10.4%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 5 (0.95%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 48 (9.07%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.19%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 5 (0.95%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.57%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.38%)
2466 2. ნუგზარ გაბუნია - 67 (13.32%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 28 (5.57%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 279 (55.47%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 37 (7.36%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 6 (1.19%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 71 (14.12%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.6%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 9 (1.79%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.6%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2467 2. ნუგზარ გაბუნია - 115 (18.95%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 37 (6.1%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 285 (46.95%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 56 (9.23%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 4 (0.66%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 93 (15.32%)
15. ლია ენუქიძე - 2 (0.33%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 8 (1.32%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 6 (0.99%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.16%)
2468 2. ნუგზარ გაბუნია - 58 (12.21%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 30 (6.32%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 276 (58.11%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 45 (9.47%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 4 (0.84%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 44 (9.26%)
15. ლია ენუქიძე - 5 (1.05%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 6 (1.26%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.42%)
25. ლალი თაკვარელია - 5 (1.05%)
2469 2. ნუგზარ გაბუნია - 58 (11.55%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 25 (4.98%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 320 (63.75%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 35 (6.97%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 4 (0.8%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 47 (9.36%)
15. ლია ენუქიძე - 5 (1%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 3 (0.6%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 4 (0.8%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.2%)
2470 2. ნუგზარ გაბუნია - 53 (11.16%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 20 (4.21%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 279 (58.74%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 39 (8.21%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.63%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 66 (13.89%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.63%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 3 (0.63%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 6 (1.26%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.63%)
2471 2. ნუგზარ გაბუნია - 70 (13.18%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 30 (5.65%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 327 (61.58%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 28 (5.27%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.56%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 60 (11.3%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.19%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 9 (1.69%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.38%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.19%)
2472 2. ნუგზარ გაბუნია - 53 (9.3%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 26 (4.56%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 296 (51.93%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 71 (12.46%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 5 (0.88%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 106 (18.6%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.53%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.7%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 5 (0.88%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.18%)
2473 2. ნუგზარ გაბუნია - 77 (13.9%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 23 (4.15%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 320 (57.76%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 32 (5.78%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.54%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 89 (16.06%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.54%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.72%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.18%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.36%)
2474 2. ნუგზარ გაბუნია - 72 (13.69%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 22 (4.18%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 292 (55.51%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 56 (10.65%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 5 (0.95%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 64 (12.17%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.57%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 7 (1.33%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.57%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.38%)
2475 2. ნუგზარ გაბუნია - 85 (13.8%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 28 (4.55%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 373 (60.55%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 42 (6.82%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.49%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 73 (11.85%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.16%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 6 (0.97%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.32%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.49%)
2476 2. ნუგზარ გაბუნია - 76 (14.45%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 27 (5.13%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 280 (53.23%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 68 (12.93%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 2 (0.38%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 66 (12.55%)
15. ლია ენუქიძე - 4 (0.76%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 1 (0.19%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.19%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.19%)
2477 2. ნუგზარ გაბუნია - 91 (18.57%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 33 (6.73%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 242 (49.39%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 44 (8.98%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.61%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 53 (10.82%)
15. ლია ენუქიძე - 4 (0.82%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 17 (3.47%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 0 (0%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.61%)
2478 2. ნუგზარ გაბუნია - 64 (14.55%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 14 (3.18%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 271 (61.59%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 28 (6.36%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 4 (0.91%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 45 (10.23%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.23%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 9 (2.05%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.23%)
25. ლალი თაკვარელია - 3 (0.68%)
2479 2. ნუგზარ გაბუნია - 68 (14.23%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 30 (6.28%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 218 (45.61%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 64 (13.39%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 6 (1.26%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 80 (16.74%)
15. ლია ენუქიძე - 2 (0.42%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 7 (1.46%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.21%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.42%)
2480 2. ნუგზარ გაბუნია - 83 (17.33%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 30 (6.26%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 265 (55.32%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 36 (7.52%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 6 (1.25%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 53 (11.06%)
15. ლია ენუქიძე - 2 (0.42%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 3 (0.63%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.21%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2481 2. ნუგზარ გაბუნია - 62 (12.33%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 22 (4.37%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 270 (53.68%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 60 (11.93%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 2 (0.4%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 76 (15.11%)
15. ლია ენუქიძე - 0 (0%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 8 (1.59%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.4%)
25. ლალი თაკვარელია - 1 (0.2%)
2482 2. ნუგზარ გაბუნია - 58 (11.11%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 29 (5.56%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 276 (52.87%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 62 (11.88%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 6 (1.15%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 68 (13.03%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.19%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 17 (3.26%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 3 (0.57%)
25. ლალი თაკვარელია - 2 (0.38%)
2483 2. ნუგზარ გაბუნია - 41 (10.33%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 24 (6.05%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 218 (54.91%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 41 (10.33%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 0 (0%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 55 (13.85%)
15. ლია ენუქიძე - 3 (0.76%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 14 (3.53%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 1 (0.25%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2484 2. ნუგზარ გაბუნია - 81 (16.8%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 36 (7.47%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 281 (58.3%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 27 (5.6%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.62%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 48 (9.96%)
15. ლია ენუქიძე - 0 (0%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 4 (0.83%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 2 (0.41%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2485 2. ნუგზარ გაბუნია - 68 (18.09%) ოქმი
3. ლევან გორგაძე - 21 (5.59%)
5. ბესარიონ ბენდელიანი - 221 (58.78%)
7. როინ ხიჯაკაძე - 25 (6.65%)
8. გურამ კინწურაშვილი - 3 (0.8%)
10. მამუკა ტუსკაძე - 36 (9.57%)
15. ლია ენუქიძე - 1 (0.27%)
18. ზაზა მჭედლიშვილი - 1 (0.27%)
21. ზურაბ გოცირიძე - 0 (0%)
25. ლალი თაკვარელია - 0 (0%)
2586 2. გიორგი მოსიძე - 102 (15.74%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 16 (2.47%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 382 (58.95%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 49 (7.56%)
8. ნოდარ წერეთელი - 6 (0.93%)
10. კახა ბროკიშვილი - 77 (11.88%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 9 (1.39%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 1 (0.15%)
25. გურამ საღარაძე - 6 (0.93%)
2587 2. გიორგი მოსიძე - 155 (25.37%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 19 (3.11%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 275 (45.01%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 47 (7.69%)
8. ნოდარ წერეთელი - 4 (0.65%)
10. კახა ბროკიშვილი - 96 (15.71%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 10 (1.64%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 1 (0.16%)
25. გურამ საღარაძე - 4 (0.65%)
2588 2. გიორგი მოსიძე - 96 (15.36%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 23 (3.68%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 326 (52.16%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 45 (7.2%)
8. ნოდარ წერეთელი - 8 (1.28%)
10. კახა ბროკიშვილი - 105 (16.8%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 4 (0.64%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.32%)
25. გურამ საღარაძე - 16 (2.56%)
2589 2. გიორგი მოსიძე - 101 (16.42%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 16 (2.6%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 383 (62.28%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 30 (4.88%)
8. ნოდარ წერეთელი - 9 (1.46%)
10. კახა ბროკიშვილი - 66 (10.73%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 4 (0.65%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 1 (0.16%)
25. გურამ საღარაძე - 5 (0.81%)
2590 2. გიორგი მოსიძე - 64 (13.7%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 15 (3.21%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 274 (58.67%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 30 (6.42%)
8. ნოდარ წერეთელი - 1 (0.21%)
10. კახა ბროკიშვილი - 74 (15.85%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 4 (0.86%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.43%)
25. გურამ საღარაძე - 3 (0.64%)
2591 2. გიორგი მოსიძე - 93 (16.01%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 26 (4.48%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 316 (54.39%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 34 (5.85%)
8. ნოდარ წერეთელი - 6 (1.03%)
10. კახა ბროკიშვილი - 90 (15.49%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 9 (1.55%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 7 (1.2%)
2592 2. გიორგი მოსიძე - 75 (13.42%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 32 (5.72%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 322 (57.6%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 37 (6.62%)
8. ნოდარ წერეთელი - 5 (0.89%)
10. კახა ბროკიშვილი - 72 (12.88%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 2 (0.36%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.36%)
25. გურამ საღარაძე - 12 (2.15%)
2593 2. გიორგი მოსიძე - 83 (14.14%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 16 (2.73%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 358 (60.99%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 40 (6.81%)
8. ნოდარ წერეთელი - 3 (0.51%)
10. კახა ბროკიშვილი - 77 (13.12%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 0 (0%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 4 (0.68%)
25. გურამ საღარაძე - 6 (1.02%)
2594 2. გიორგი მოსიძე - 76 (12.79%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 18 (3.03%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 366 (61.62%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 40 (6.73%)
8. ნოდარ წერეთელი - 6 (1.01%)
10. კახა ბროკიშვილი - 75 (12.63%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 4 (0.67%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.34%)
25. გურამ საღარაძე - 7 (1.18%)
2595 2. გიორგი მოსიძე - 82 (12.97%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 12 (1.9%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 378 (59.81%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 49 (7.75%)
8. ნოდარ წერეთელი - 1 (0.16%)
10. კახა ბროკიშვილი - 98 (15.51%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 1 (0.16%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 4 (0.63%)
25. გურამ საღარაძე - 7 (1.11%)
2596 2. გიორგი მოსიძე - 92 (14.35%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 19 (2.96%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 413 (64.43%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 35 (5.46%)
8. ნოდარ წერეთელი - 6 (0.94%)
10. კახა ბროკიშვილი - 61 (9.52%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 8 (1.25%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 7 (1.09%)
2597 2. გიორგი მოსიძე - 52 (8.27%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 30 (4.77%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 451 (71.7%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 26 (4.13%)
8. ნოდარ წერეთელი - 3 (0.48%)
10. კახა ბროკიშვილი - 61 (9.7%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 0 (0%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 6 (0.95%)
2598 2. გიორგი მოსიძე - 64 (11.59%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 17 (3.08%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 349 (63.22%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 35 (6.34%)
8. ნოდარ წერეთელი - 2 (0.36%)
10. კახა ბროკიშვილი - 80 (14.49%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 3 (0.54%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 2 (0.36%)
2599 2. გიორგი მოსიძე - 87 (14.92%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 23 (3.95%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 323 (55.4%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 60 (10.29%)
8. ნოდარ წერეთელი - 3 (0.51%)
10. კახა ბროკიშვილი - 72 (12.35%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 5 (0.86%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.34%)
25. გურამ საღარაძე - 8 (1.37%)
25100 2. გიორგი მოსიძე - 66 (10.49%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 39 (6.2%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 352 (55.96%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 39 (6.2%)
8. ნოდარ წერეთელი - 5 (0.79%)
10. კახა ბროკიშვილი - 109 (17.33%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 6 (0.95%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 1 (0.16%)
25. გურამ საღარაძე - 12 (1.91%)
25101 2. გიორგი მოსიძე - 90 (15.28%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 11 (1.87%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 394 (66.89%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 39 (6.62%)
8. ნოდარ წერეთელი - 1 (0.17%)
10. კახა ბროკიშვილი - 49 (8.32%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 2 (0.34%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 2 (0.34%)
25. გურამ საღარაძე - 1 (0.17%)
25102 2. გიორგი მოსიძე - 57 (10.58%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 23 (4.27%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 339 (62.89%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 18 (3.34%)
8. ნოდარ წერეთელი - 4 (0.74%)
10. კახა ბროკიშვილი - 88 (16.33%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 1 (0.19%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 9 (1.67%)
25103 2. გიორგი მოსიძე - 55 (10.72%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 12 (2.34%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 325 (63.35%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 30 (5.85%)
8. ნოდარ წერეთელი - 3 (0.58%)
10. კახა ბროკიშვილი - 83 (16.18%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 2 (0.39%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 3 (0.58%)
25104 2. გიორგი მოსიძე - 60 (12.58%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 20 (4.19%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 291 (61.01%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 20 (4.19%)
8. ნოდარ წერეთელი - 3 (0.63%)
10. კახა ბროკიშვილი - 75 (15.72%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 3 (0.63%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 5 (1.05%)
25105 2. გიორგი მოსიძე - 41 (7.81%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 17 (3.24%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 354 (67.43%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 32 (6.1%)
8. ნოდარ წერეთელი - 2 (0.38%)
10. კახა ბროკიშვილი - 69 (13.14%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 4 (0.76%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 1 (0.19%)
25. გურამ საღარაძე - 5 (0.95%)
25106 2. გიორგი მოსიძე - 63 (9.68%) ოქმი
3. ბონდო ჭიღლაძე - 17 (2.61%)
5. დავით ჯინჭარაძე - 423 (64.98%)
7. გიორგი მაღლაკელიძე - 41 (6.3%)
8. ნოდარ წერეთელი - 5 (0.77%)
10. კახა ბროკიშვილი - 98 (15.05%)
15. მარი გუგეშაშვილი - 1 (0.15%)
21. დავით დემეტრაშვილი - 0 (0%)
25. გურამ საღარაძე - 3 (0.46%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას