მაჟორიტარული სისტემით

გურჯაანი

<< უკან
##
1 2. მიხეილ გოჩიაშვილი - 14 (1.98%)
3. ნიკოლოზ მოსემღვდლიშვილი - 10 (1.41%)
5. ივანე ნატროშვილი - 379 (53.53%)
7. გია სოლომნიშვილი - 122 (17.23%)
10. ალექსი ხახუტაშვილი - 183 (25.85%)
2 2. გიორგი ჩიბარაშვილი - 13 (1.71%)
5. კოტე ნაპირელი - 593 (78.13%)
7. გიორგი ნებუნიშვილი - 92 (12.12%)
10. შალვა პაპოშვილი - 61 (8.04%)
3 2. მიხეილ კასრელიშვილი - 73 (9.21%)
3. გიორგი კევლიშვილი - 15 (1.89%)
5. ერისტო ბოკუჩავა - 451 (56.87%)
7. ნათელა ბიწკინაშვილი - 78 (9.84%)
10. ხათუნა ბიწკინაშვილი - 176 (22.19%)
4 2. ნოდარ მათიაშვილი - 48 (5.53%)
5. ზურაბ მახარობლიშვილი - 620 (71.43%)
10. გიორგი სოლომნიშვილი - 200 (23.04%)
5 2. ელიზბარ ახოშვილი - 15 (2.01%)
5. მალხაზ ძამუკაშვილი - 537 (71.98%)
7. გურამ იაკობიშვილი - 98 (13.14%)
10. ზურაბ მჭედლიშვილი - 84 (11.26%)
21. ბაადურ მღებრიშვილი - 12 (1.61%)
6 5. ნოდარ ბახლიშვილი - 1686 (87.77%)
7. ალესანდრე მარიკაშვილი - 61 (3.18%)
10. პაატა ტატიაშვილი - 174 (9.06%)
7 3. ამირან ჯავახიშვილი - 24 (2.03%)
5. იოსებ ჩიტაშვილი - 564 (47.68%)
7. ლევან ხაზიური - 439 (37.11%)
10. ქეთევან მაზანიშვილი - 156 (13.19%)
8 2. გიორგი ქიტესაშვილი - 135 (8.64%)
5. დავით ლიპარტაშვილი - 1106 (70.81%)
7. მიხეილ ჯავახიშვილი - 79 (5.06%)
10. რუსლან ბურდიაშვილი - 237 (15.17%)
21. ბესიკ გორგიაშვილი - 5 (0.32%)
9 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 443 (14.88%)
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 2064 (69.33%)
7. დიანა კვეზერელი - 117 (3.93%)
10. მარინე გორგაძე - 353 (11.86%)
10 2. ვალერიან თევდორაშვილი - 42 (2.91%)
5. ზაქარია იაგანაშვილი - 1203 (83.48%)
7. თამაზ ჩუგოშვილი - 78 (5.41%)
10. დარეჯან მჭედლიშვილი - 118 (8.19%)
11 2. ტარიელ მახარაშვილი - 71 (15.96%)
5. მიხეილ მუღალაშვილი - 226 (50.79%)
7. ოთარ სიმონიშვილი - 26 (5.84%)
10. იური თათარიძე - 122 (27.42%)
12 2. მამუკა ჭანყოშვილი - 81 (7.74%)
5. პაატა გველუკაშვილი - 767 (73.33%)
7. ბიჭიკო მამისიმედიშვილი - 22 (2.1%)
10. ივანე გველუკაშვილი - 160 (15.3%)
21. მინდია მამულაშვილი - 16 (1.53%)
13 2. გიორგი ბერიკაშვილი - 10 (1.54%)
5. ზურაბ მინდორაშვილი - 501 (77.31%)
7. ბეჟან ჩიტაძე - 66 (10.19%)
10. ალექსანდრე წინწალაშვილი - 71 (10.96%)
14 2. გიორგი ბერიძიშვილი - 117 (12.75%)
5. რამანა არდაზიშვილი - 703 (76.58%)
7. სიმონ სამადაშვილი - 98 (10.68%)
15 2. იოსებ ტურიაშვილი - 73 (6.26%)
3. ელიზბარ ფრიდონაშვილი - 85 (7.29%)
5. ნოდარ ღლიღვაშვილი - 1008 (86.45%)
16 2. ვაჟა სულიაშვილი - 44 (8.59%)
5. ზაქარია დოიაშვილი - 445 (86.91%)
7. ზურაბ ყაჭიური - 3 (0.59%)
10. ზაქარია ყოყოჩაშვილი - 20 (3.91%)
17 2. ლევან ბიძინაშვილი - 40 (7.66%)
5. ალექსანდრე ინანაშვილი - 429 (82.18%)
7. ავთანდილ ყორჩიშვილი - 53 (10.15%)
18 5. ბესიკ ზირაქაშვილი - 1099 (76.8%)
7. კობა დინოშვილი - 29 (2.03%)
10. თამაზ ორველაშვილი - 285 (19.92%)
21. შალვა ბარნაბიშვილი - 18 (1.26%)
19 2. დავით შავლიაშვილი - 75 (11.74%)
5. ზურაბ ბადრიაშვილი - 407 (63.69%)
7. დავით განჯელაშვილი - 124 (19.41%)
10. ვანო შავლიაშვილი - 33 (5.16%)
20 2. ბიძინა გოგინაშვილი - 34 (9.63%)
5. ალექსანდრე ზირაქაშვილი - 254 (71.95%)
7. იოსებ ტივიშვილი - 12 (3.4%)
10. ვალერიან ზირაქაშვილი - 53 (15.01%)
21 5. ვაჟა მამისაშვილი - 1117 (92.24%)
7. გოჩა მედულაშვილი - 51 (4.21%)
10. მაია ყორჩიშვილი - 43 (3.55%)
22 2. დავით მუღალაშვილი - 84 (8.33%)
5. პაატა ჯოხაძე - 849 (84.23%)
7. შოთა ქადაგიშვილი - 75 (7.44%)
23 2. დავით ჭუნიაშვილი - 3 (5.77%)
3. მიხეილ ჩიბარაშვილი - 45 (86.54%)
5. ასმათ შველიძე - 4 (7.69%)
7. გელა გელაშვილი - 0 (0%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
16 2. მიხეილ გოჩიაშვილი - 11 (1.96%) ოქმი
3. ნიკოლოზ მოსემღვდლიშვილი - 6 (1.07%)
5. ივანე ნატროშვილი - 309 (55.18%)
7. გია სოლომნიშვილი - 91 (16.25%)
10. ალექსი ხახუტაშვილი - 143 (25.54%)
150 2. მიხეილ გოჩიაშვილი - 3 (2.03%) ოქმი
3. ნიკოლოზ მოსემღვდლიშვილი - 4 (2.7%)
5. ივანე ნატროშვილი - 70 (47.3%)
7. გია სოლომნიშვილი - 31 (20.95%)
10. ალექსი ხახუტაშვილი - 40 (27.03%)
27 2. გიორგი ჩიბარაშვილი - 7 (1.74%) ოქმი
5. კოტე ნაპირელი - 310 (76.92%)
7. გიორგი ნებუნიშვილი - 46 (11.41%)
10. შალვა პაპოშვილი - 40 (9.93%)
248 2. გიორგი ჩიბარაშვილი - 6 (1.69%) ოქმი
5. კოტე ნაპირელი - 283 (79.49%)
7. გიორგი ნებუნიშვილი - 46 (12.92%)
10. შალვა პაპოშვილი - 21 (5.9%)
38 2. მიხეილ კასრელიშვილი - 51 (13.75%) ოქმი
3. გიორგი კევლიშვილი - 9 (2.43%)
5. ერისტო ბოკუჩავა - 240 (64.69%)
7. ნათელა ბიწკინაშვილი - 18 (4.85%)
10. ხათუნა ბიწკინაშვილი - 53 (14.29%)
39 2. მიხეილ კასრელიშვილი - 22 (5.21%) ოქმი
3. გიორგი კევლიშვილი - 6 (1.42%)
5. ერისტო ბოკუჩავა - 211 (50%)
7. ნათელა ბიწკინაშვილი - 60 (14.22%)
10. ხათუნა ბიწკინაშვილი - 123 (29.15%)
410 2. ნოდარ მათიაშვილი - 21 (4.59%) ოქმი
5. ზურაბ მახარობლიშვილი - 360 (78.6%)
10. გიორგი სოლომნიშვილი - 77 (16.81%)
411 2. ნოდარ მათიაშვილი - 27 (6.59%) ოქმი
5. ზურაბ მახარობლიშვილი - 260 (63.41%)
10. გიორგი სოლომნიშვილი - 123 (30%)
512 2. ელიზბარ ახოშვილი - 13 (2.43%) ოქმი
5. მალხაზ ძამუკაშვილი - 404 (75.37%)
7. გურამ იაკობიშვილი - 90 (16.79%)
10. ზურაბ მჭედლიშვილი - 18 (3.36%)
21. ბაადურ მღებრიშვილი - 11 (2.05%)
513 2. ელიზბარ ახოშვილი - 2 (0.95%) ოქმი
5. მალხაზ ძამუკაშვილი - 133 (63.33%)
7. გურამ იაკობიშვილი - 8 (3.81%)
10. ზურაბ მჭედლიშვილი - 66 (31.43%)
21. ბაადურ მღებრიშვილი - 1 (0.48%)
614 5. ნოდარ ბახლიშვილი - 417 (86.69%) ოქმი
7. ალესანდრე მარიკაშვილი - 26 (5.41%)
10. პაატა ტატიაშვილი - 38 (7.9%)
615 5. ნოდარ ბახლიშვილი - 698 (92.21%) ოქმი
7. ალესანდრე მარიკაშვილი - 13 (1.72%)
10. პაატა ტატიაშვილი - 46 (6.08%)
616 5. ნოდარ ბახლიშვილი - 571 (83.6%) ოქმი
7. ალესანდრე მარიკაშვილი - 22 (3.22%)
10. პაატა ტატიაშვილი - 90 (13.18%)
717 3. ამირან ჯავახიშვილი - 12 (1.92%) ოქმი
5. იოსებ ჩიტაშვილი - 349 (55.75%)
7. ლევან ხაზიური - 192 (30.67%)
10. ქეთევან მაზანიშვილი - 73 (11.66%)
718 3. ამირან ჯავახიშვილი - 12 (2.15%) ოქმი
5. იოსებ ჩიტაშვილი - 215 (38.6%)
7. ლევან ხაზიური - 247 (44.34%)
10. ქეთევან მაზანიშვილი - 83 (14.9%)
819 2. გიორგი ქიტესაშვილი - 24 (5.73%) ოქმი
5. დავით ლიპარტაშვილი - 294 (70.17%)
7. მიხეილ ჯავახიშვილი - 17 (4.06%)
10. რუსლან ბურდიაშვილი - 83 (19.81%)
21. ბესიკ გორგიაშვილი - 1 (0.24%)
820 2. გიორგი ქიტესაშვილი - 40 (9.03%) ოქმი
5. დავით ლიპარტაშვილი - 307 (69.3%)
7. მიხეილ ჯავახიშვილი - 45 (10.16%)
10. რუსლან ბურდიაშვილი - 50 (11.29%)
21. ბესიკ გორგიაშვილი - 1 (0.23%)
821 2. გიორგი ქიტესაშვილი - 33 (32.04%) ოქმი
5. დავით ლიპარტაშვილი - 42 (40.78%)
7. მიხეილ ჯავახიშვილი - 10 (9.71%)
10. რუსლან ბურდიაშვილი - 18 (17.48%)
21. ბესიკ გორგიაშვილი - 0 (0%)
843 2. გიორგი ქიტესაშვილი - 38 (6.37%) ოქმი
5. დავით ლიპარტაშვილი - 463 (77.55%)
7. მიხეილ ჯავახიშვილი - 7 (1.17%)
10. რუსლან ბურდიაშვილი - 86 (14.41%)
21. ბესიკ გორგიაშვილი - 3 (0.5%)
91 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 73 (17.34%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 287 (68.17%)
7. დიანა კვეზერელი - 18 (4.28%)
10. მარინე გორგაძე - 43 (10.21%)
92 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 125 (25.41%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 317 (64.43%)
7. დიანა კვეზერელი - 8 (1.63%)
10. მარინე გორგაძე - 42 (8.54%)
93 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 42 (11.38%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 262 (71%)
7. დიანა კვეზერელი - 13 (3.52%)
10. მარინე გორგაძე - 52 (14.09%)
94 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 47 (8.99%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 395 (75.53%)
7. დიანა კვეზერელი - 17 (3.25%)
10. მარინე გორგაძე - 64 (12.24%)
95 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 48 (12.21%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 256 (65.14%)
7. დიანა კვეზერელი - 19 (4.83%)
10. მარინე გორგაძე - 70 (17.81%)
946 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 46 (10.55%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 322 (73.85%)
7. დიანა კვეზერელი - 19 (4.36%)
10. მარინე გორგაძე - 49 (11.24%)
947 2. ზვიად ყვირალაშვილი - 62 (18.08%) ოქმი
5. ალექსანდრე სირბილაშვილი - 225 (65.6%)
7. დიანა კვეზერელი - 23 (6.71%)
10. მარინე გორგაძე - 33 (9.62%)
1022 2. ვალერიან თევდორაშვილი - 13 (3.24%) ოქმი
5. ზაქარია იაგანაშვილი - 301 (75.06%)
7. თამაზ ჩუგოშვილი - 16 (3.99%)
10. დარეჯან მჭედლიშვილი - 71 (17.71%)
1023 2. ვალერიან თევდორაშვილი - 12 (1.89%) ოქმი
5. ზაქარია იაგანაშვილი - 549 (86.32%)
7. თამაზ ჩუგოშვილი - 53 (8.33%)
10. დარეჯან მჭედლიშვილი - 22 (3.46%)
1049 2. ვალერიან თევდორაშვილი - 17 (4.21%) ოქმი
5. ზაქარია იაგანაშვილი - 353 (87.38%)
7. თამაზ ჩუგოშვილი - 9 (2.23%)
10. დარეჯან მჭედლიშვილი - 25 (6.19%)
1125 2. ტარიელ მახარაშვილი - 71 (15.96%) ოქმი
5. მიხეილ მუღალაშვილი - 226 (50.79%)
7. ოთარ სიმონიშვილი - 26 (5.84%)
10. იური თათარიძე - 122 (27.42%)
1226 2. მამუკა ჭანყოშვილი - 14 (2.7%) ოქმი
5. პაატა გველუკაშვილი - 382 (73.6%)
7. ბიჭიკო მამისიმედიშვილი - 8 (1.54%)
10. ივანე გველუკაშვილი - 100 (19.27%)
21. მინდია მამულაშვილი - 15 (2.89%)
1227 2. მამუკა ჭანყოშვილი - 67 (12.71%) ოქმი
5. პაატა გველუკაშვილი - 385 (73.06%)
7. ბიჭიკო მამისიმედიშვილი - 14 (2.66%)
10. ივანე გველუკაშვილი - 60 (11.39%)
21. მინდია მამულაშვილი - 1 (0.19%)
1328 2. გიორგი ბერიკაშვილი - 10 (1.54%) ოქმი
5. ზურაბ მინდორაშვილი - 501 (77.31%)
7. ბეჟან ჩიტაძე - 66 (10.19%)
10. ალექსანდრე წინწალაშვილი - 71 (10.96%)
1429 2. გიორგი ბერიძიშვილი - 52 (10.7%) ოქმი
5. რამანა არდაზიშვილი - 344 (70.78%)
7. სიმონ სამადაშვილი - 90 (18.52%)
1430 2. გიორგი ბერიძიშვილი - 65 (15.05%) ოქმი
5. რამანა არდაზიშვილი - 359 (83.1%)
7. სიმონ სამადაშვილი - 8 (1.85%)
1531 2. იოსებ ტურიაშვილი - 11 (3.08%) ოქმი
3. ელიზბარ ფრიდონაშვილი - 20 (5.6%)
5. ნოდარ ღლიღვაშვილი - 326 (91.32%)
1532 2. იოსებ ტურიაშვილი - 34 (8.08%) ოქმი
3. ელიზბარ ფრიდონაშვილი - 27 (6.41%)
5. ნოდარ ღლიღვაშვილი - 360 (85.51%)
1533 2. იოსებ ტურიაშვილი - 28 (7.22%) ოქმი
3. ელიზბარ ფრიდონაშვილი - 38 (9.79%)
5. ნოდარ ღლიღვაშვილი - 322 (82.99%)
1634 2. ვაჟა სულიაშვილი - 44 (8.59%) ოქმი
5. ზაქარია დოიაშვილი - 445 (86.91%)
7. ზურაბ ყაჭიური - 3 (0.59%)
10. ზაქარია ყოყოჩაშვილი - 20 (3.91%)
1735 2. ლევან ბიძინაშვილი - 40 (7.66%) ოქმი
5. ალექსანდრე ინანაშვილი - 429 (82.18%)
7. ავთანდილ ყორჩიშვილი - 53 (10.15%)
1836 5. ბესიკ ზირაქაშვილი - 562 (83.88%) ოქმი
7. კობა დინოშვილი - 10 (1.49%)
10. თამაზ ორველაშვილი - 84 (12.54%)
21. შალვა ბარნაბიშვილი - 14 (2.09%)
1837 5. ბესიკ ზირაქაშვილი - 301 (75.44%) ოქმი
7. კობა დინოშვილი - 12 (3.01%)
10. თამაზ ორველაშვილი - 82 (20.55%)
21. შალვა ბარნაბიშვილი - 4 (1%)
1838 5. ბესიკ ზირაქაშვილი - 236 (65.19%) ოქმი
7. კობა დინოშვილი - 7 (1.93%)
10. თამაზ ორველაშვილი - 119 (32.87%)
21. შალვა ბარნაბიშვილი - 0 (0%)
1939 2. დავით შავლიაშვილი - 75 (11.74%) ოქმი
5. ზურაბ ბადრიაშვილი - 407 (63.69%)
7. დავით განჯელაშვილი - 124 (19.41%)
10. ვანო შავლიაშვილი - 33 (5.16%)
2040 2. ბიძინა გოგინაშვილი - 34 (9.63%) ოქმი
5. ალექსანდრე ზირაქაშვილი - 254 (71.95%)
7. იოსებ ტივიშვილი - 12 (3.4%)
10. ვალერიან ზირაქაშვილი - 53 (15.01%)
2141 5. ვაჟა მამისაშვილი - 656 (92.39%) ოქმი
7. გოჩა მედულაშვილი - 30 (4.23%)
10. მაია ყორჩიშვილი - 24 (3.38%)
2142 5. ვაჟა მამისაშვილი - 195 (88.64%) ოქმი
7. გოჩა მედულაშვილი - 17 (7.73%)
10. მაია ყორჩიშვილი - 8 (3.64%)
2144 5. ვაჟა მამისაშვილი - 266 (94.66%) ოქმი
7. გოჩა მედულაშვილი - 4 (1.42%)
10. მაია ყორჩიშვილი - 11 (3.91%)
2224 2. დავით მუღალაშვილი - 57 (12.1%) ოქმი
5. პაატა ჯოხაძე - 375 (79.62%)
7. შოთა ქადაგიშვილი - 39 (8.28%)
2245 2. დავით მუღალაშვილი - 27 (5.03%) ოქმი
5. პაატა ჯოხაძე - 474 (88.27%)
7. შოთა ქადაგიშვილი - 36 (6.7%)
2351 2. დავით ჭუნიაშვილი - 3 (5.77%) ოქმი
3. მიხეილ ჩიბარაშვილი - 45 (86.54%)
5. ასმათ შველიძე - 4 (7.69%)
7. გელა გელაშვილი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას