მაჟორიტარული სისტემით

სიღნაღი

<< უკან
##
1 2. ბესარიონ ხატიაშვილი - 165 (14.4%)
5. კონსტანტინე ხმალაძე - 939 (81.94%)
7. უშანგი ქართველიშვილი - 9 (0.79%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 33 (2.88%)
2 2. ირმა ტუხაშვილი - 117 (5.72%)
3. ვერა ყანჩაშვილი - 14 (0.68%)
5. კონსტანტინე ჯანელიძე - 1740 (85%)
7. კახაბერ შანშიაშვილი - 43 (2.1%)
10. ლეილა ჯამასპიშვილი - 107 (5.23%)
21. გიორგი ხოსიტაშვილი - 26 (1.27%)
3 2. ლალი კუდაშვილი - 83 (8.69%)
5. ზურაბ მახაშვილი - 624 (65.34%)
7. ბესიკ ლომიძე - 23 (2.41%)
10. ანზორ ქართველიშვილი - 218 (22.83%)
21. ქრისტინე მირიანაშვილი - 7 (0.73%)
4 2. მალხაზ ბრეკაშვილი - 37 (1.94%)
5. ბეჟან მაჭარაშვილი - 1600 (83.73%)
7. პაატა კოჭლამაზაშვილი - 133 (6.96%)
10. ვლადიმერ ჯანიაშვილი - 135 (7.06%)
21. რომანოზ ტარყაშვილი - 6 (0.31%)
5 2. ნოდარ ფათალიშვილი - 81 (4.57%)
3. ნიკოლოზ ათანელიშვილი - 0 (0%)
5. ალექსანდრე მათეშვილი - 1567 (88.33%)
7. აბრამ ზარიძე - 1 (0.06%)
10. გელა ჭაბაშვილი - 120 (6.76%)
21. რევაზ ტუხაშვილი - 5 (0.28%)
6 2. ილია ხატიაშვილი - 83 (7.75%)
5. ავთანდილ სიყმაშვილი - 799 (74.6%)
7. კობა შიხაშვილი - 20 (1.87%)
10. ივანე დემეტრაშვილი - 107 (9.99%)
16. იოსებ ნანობაშვილი - 52 (4.86%)
21. ირმა იასეშვილი - 10 (0.93%)
7 2. მანანა მჭედლიშვილი - 130 (11.13%)
5. გიორგი ბაბაკიშვილი - 990 (84.76%)
7. გიორგი ქიტიაშვილი - 16 (1.37%)
10. იორამ ძნელაშვილი - 26 (2.23%)
21. ვალერ ბაინდურაშვილი - 6 (0.51%)
8 2. ვლადიმერ ბახტურიძე - 237 (21.09%)
5. იოსებ ხმალაძე - 669 (59.52%)
7. გელა ნადირაშვილი - 6 (0.53%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 200 (17.79%)
21. გიორგი ნადირაშვილი - 12 (1.07%)
9 2. ჰამლეტ კევლიშვილი - 40 (1.65%)
5. ზაზა პაპუაშვილი - 2340 (96.77%)
7. იოსებ ალადაშვილი - 38 (1.57%)
10 2. მიხეილ მასურაშვილი - 102 (9.21%)
3. ნონა სოღოლაშვილი - 6 (0.54%)
5. სოლომონ გიგოლაშვილი - 939 (84.75%)
7. ვალერ ბეჟანიშვილი - 28 (2.53%)
10. დავით ყიფიანი - 33 (2.98%)
21. მზია ჭაბაშვილი - 0 (0%)
11 2. თამარ უსენაშვილი - 30 (9.09%)
3. გიორგი უსენაშვილი - 150 (45.45%)
5. ზურაბ ჟვანია - 125 (37.88%)
7. სიმონ ჯალიაშვილი - 5 (1.52%)
10. რამაზ მახარაშვილი - 10 (3.03%)
21. თამარ სულიაშვილი - 10 (3.03%)
12 2. ასლან გერლიანი - 154 (17.21%)
5. იური ზედელაშვილი - 680 (75.98%)
7. ნოდარ პაპუაშვილი - 29 (3.24%)
10. გიორგი რობიტაშვილი - 27 (3.02%)
21. ლალი ჭუჭულაშვილი - 5 (0.56%)
13 2. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 92 (9.74%)
5. ნოდარ კანდელაკიშვილი - 709 (75.03%)
7. ზაზა ზურაშვილი - 26 (2.75%)
10. გოგიტა მჭედლიშვილი - 109 (11.53%)
23. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 9 (0.95%)
14 2. ოთარ ზედელაშვილი - 35 (2.11%)
3. დავით ქოქუაშვილი - 15 (0.9%)
5. გივი ნარინდოშვილი - 1556 (93.73%)
7. გელა შიხაშვილი - 10 (0.6%)
10. სოსო კიკილაშვილი - 43 (2.59%)
21. დავით ზედელაშვილი - 1 (0.06%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ბესარიონ ხატიაშვილი - 73 (13.3%) ოქმი
5. კონსტანტინე ხმალაძე - 445 (81.06%)
7. უშანგი ქართველიშვილი - 3 (0.55%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 28 (5.1%)
12 2. ბესარიონ ხატიაშვილი - 3 (8.57%) ოქმი
5. კონსტანტინე ხმალაძე - 32 (91.43%)
7. უშანგი ქართველიშვილი - 0 (0%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 0 (0%)
130 2. ბესარიონ ხატიაშვილი - 89 (15.84%) ოქმი
5. კონსტანტინე ხმალაძე - 462 (82.21%)
7. უშანგი ქართველიშვილი - 6 (1.07%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 5 (0.89%)
29 2. ირმა ტუხაშვილი - 26 (4.48%) ოქმი
3. ვერა ყანჩაშვილი - 4 (0.69%)
5. კონსტანტინე ჯანელიძე - 510 (87.93%)
7. კახაბერ შანშიაშვილი - 6 (1.03%)
10. ლეილა ჯამასპიშვილი - 25 (4.31%)
21. გიორგი ხოსიტაშვილი - 9 (1.55%)
210 2. ირმა ტუხაშვილი - 47 (7.85%) ოქმი
3. ვერა ყანჩაშვილი - 4 (0.67%)
5. კონსტანტინე ჯანელიძე - 503 (83.97%)
7. კახაბერ შანშიაშვილი - 16 (2.67%)
10. ლეილა ჯამასპიშვილი - 28 (4.67%)
21. გიორგი ხოსიტაშვილი - 1 (0.17%)
211 2. ირმა ტუხაშვილი - 30 (5.32%) ოქმი
3. ვერა ყანჩაშვილი - 4 (0.71%)
5. კონსტანტინე ჯანელიძე - 475 (84.22%)
7. კახაბერ შანშიაშვილი - 18 (3.19%)
10. ლეილა ჯამასპიშვილი - 35 (6.21%)
21. გიორგი ხოსიტაშვილი - 2 (0.35%)
235 2. ირმა ტუხაშვილი - 14 (4.61%) ოქმი
3. ვერა ყანჩაშვილი - 2 (0.66%)
5. კონსტანტინე ჯანელიძე - 252 (82.89%)
7. კახაბერ შანშიაშვილი - 3 (0.99%)
10. ლეილა ჯამასპიშვილი - 19 (6.25%)
21. გიორგი ხოსიტაშვილი - 14 (4.61%)
33 2. ლალი კუდაშვილი - 30 (6.04%) ოქმი
5. ზურაბ მახაშვილი - 340 (68.41%)
7. ბესიკ ლომიძე - 13 (2.62%)
10. ანზორ ქართველიშვილი - 110 (22.13%)
21. ქრისტინე მირიანაშვილი - 4 (0.8%)
34 2. ლალი კუდაშვილი - 53 (11.57%) ოქმი
5. ზურაბ მახაშვილი - 284 (62.01%)
7. ბესიკ ლომიძე - 10 (2.18%)
10. ანზორ ქართველიშვილი - 108 (23.58%)
21. ქრისტინე მირიანაშვილი - 3 (0.66%)
427 2. მალხაზ ბრეკაშვილი - 6 (1.86%) ოქმი
5. ბეჟან მაჭარაშვილი - 260 (80.5%)
7. პაატა კოჭლამაზაშვილი - 9 (2.79%)
10. ვლადიმერ ჯანიაშვილი - 48 (14.86%)
21. რომანოზ ტარყაშვილი - 0 (0%)
428 2. მალხაზ ბრეკაშვილი - 19 (3.1%) ოქმი
5. ბეჟან მაჭარაშვილი - 488 (79.61%)
7. პაატა კოჭლამაზაშვილი - 69 (11.26%)
10. ვლადიმერ ჯანიაშვილი - 31 (5.06%)
21. რომანოზ ტარყაშვილი - 6 (0.98%)
429 2. მალხაზ ბრეკაშვილი - 12 (1.23%) ოქმი
5. ბეჟან მაჭარაშვილი - 852 (87.38%)
7. პაატა კოჭლამაზაშვილი - 55 (5.64%)
10. ვლადიმერ ჯანიაშვილი - 56 (5.74%)
21. რომანოზ ტარყაშვილი - 0 (0%)
512 2. ნოდარ ფათალიშვილი - 21 (2.27%) ოქმი
3. ნიკოლოზ ათანელიშვილი - 0 (0%)
5. ალექსანდრე მათეშვილი - 856 (92.34%)
7. აბრამ ზარიძე - 0 (0%)
10. გელა ჭაბაშვილი - 50 (5.39%)
21. რევაზ ტუხაშვილი - 0 (0%)
513 2. ნოდარ ფათალიშვილი - 60 (7.08%) ოქმი
3. ნიკოლოზ ათანელიშვილი - 0 (0%)
5. ალექსანდრე მათეშვილი - 711 (83.94%)
7. აბრამ ზარიძე - 1 (0.12%)
10. გელა ჭაბაშვილი - 70 (8.26%)
21. რევაზ ტუხაშვილი - 5 (0.59%)
65 2. ილია ხატიაშვილი - 33 (7.69%) ოქმი
5. ავთანდილ სიყმაშვილი - 285 (66.43%)
7. კობა შიხაშვილი - 9 (2.1%)
10. ივანე დემეტრაშვილი - 64 (14.92%)
16. იოსებ ნანობაშვილი - 33 (7.69%)
21. ირმა იასეშვილი - 5 (1.17%)
631 2. ილია ხატიაშვილი - 50 (7.79%) ოქმი
5. ავთანდილ სიყმაშვილი - 514 (80.06%)
7. კობა შიხაშვილი - 11 (1.71%)
10. ივანე დემეტრაშვილი - 43 (6.7%)
16. იოსებ ნანობაშვილი - 19 (2.96%)
21. ირმა იასეშვილი - 5 (0.78%)
725 2. მანანა მჭედლიშვილი - 7 (5.98%) ოქმი
5. გიორგი ბაბაკიშვილი - 103 (88.03%)
7. გიორგი ქიტიაშვილი - 2 (1.71%)
10. იორამ ძნელაშვილი - 4 (3.42%)
21. ვალერ ბაინდურაშვილი - 1 (0.85%)
726 2. მანანა მჭედლიშვილი - 58 (11.65%) ოქმი
5. გიორგი ბაბაკიშვილი - 421 (84.54%)
7. გიორგი ქიტიაშვილი - 6 (1.2%)
10. იორამ ძნელაშვილი - 11 (2.21%)
21. ვალერ ბაინდურაშვილი - 2 (0.4%)
734 2. მანანა მჭედლიშვილი - 65 (11.75%) ოქმი
5. გიორგი ბაბაკიშვილი - 466 (84.27%)
7. გიორგი ქიტიაშვილი - 8 (1.45%)
10. იორამ ძნელაშვილი - 11 (1.99%)
21. ვალერ ბაინდურაშვილი - 3 (0.54%)
822 2. ვლადიმერ ბახტურიძე - 178 (23.33%) ოქმი
5. იოსებ ხმალაძე - 486 (63.7%)
7. გელა ნადირაშვილი - 5 (0.66%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 90 (11.8%)
21. გიორგი ნადირაშვილი - 4 (0.52%)
823 2. ვლადიმერ ბახტურიძე - 59 (16.34%) ოქმი
5. იოსებ ხმალაძე - 183 (50.69%)
7. გელა ნადირაშვილი - 1 (0.28%)
10. გიორგი ოტიაშვილი - 110 (30.47%)
21. გიორგი ნადირაშვილი - 8 (2.22%)
96 2. ჰამლეტ კევლიშვილი - 12 (3.53%) ოქმი
5. ზაზა პაპუაშვილი - 323 (95%)
7. იოსებ ალადაშვილი - 5 (1.47%)
97 2. ჰამლეტ კევლიშვილი - 11 (1.02%) ოქმი
5. ზაზა პაპუაშვილი - 1057 (97.87%)
7. იოსებ ალადაშვილი - 12 (1.11%)
98 2. ჰამლეტ კევლიშვილი - 17 (1.7%) ოქმი
5. ზაზა პაპუაშვილი - 960 (96.19%)
7. იოსებ ალადაშვილი - 21 (2.1%)
1017 2. მიხეილ მასურაშვილი - 73 (12.78%) ოქმი
3. ნონა სოღოლაშვილი - 2 (0.35%)
5. სოლომონ გიგოლაშვილი - 466 (81.61%)
7. ვალერ ბეჟანიშვილი - 18 (3.15%)
10. დავით ყიფიანი - 12 (2.1%)
21. მზია ჭაბაშვილი - 0 (0%)
1032 2. მიხეილ მასურაშვილი - 29 (5.4%) ოქმი
3. ნონა სოღოლაშვილი - 4 (0.74%)
5. სოლომონ გიგოლაშვილი - 473 (88.08%)
7. ვალერ ბეჟანიშვილი - 10 (1.86%)
10. დავით ყიფიანი - 21 (3.91%)
21. მზია ჭაბაშვილი - 0 (0%)
1124 2. თამარ უსენაშვილი - 30 (9.09%) ოქმი
3. გიორგი უსენაშვილი - 150 (45.45%)
5. ზურაბ ჟვანია - 125 (37.88%)
7. სიმონ ჯალიაშვილი - 5 (1.52%)
10. რამაზ მახარაშვილი - 10 (3.03%)
21. თამარ სულიაშვილი - 10 (3.03%)
1218 2. ასლან გერლიანი - 10 (2.17%) ოქმი
5. იური ზედელაშვილი - 408 (88.7%)
7. ნოდარ პაპუაშვილი - 19 (4.13%)
10. გიორგი რობიტაშვილი - 19 (4.13%)
21. ლალი ჭუჭულაშვილი - 4 (0.87%)
1219 2. ასლან გერლიანი - 106 (44.35%) ოქმი
5. იური ზედელაშვილი - 128 (53.56%)
7. ნოდარ პაპუაშვილი - 2 (0.84%)
10. გიორგი რობიტაშვილი - 2 (0.84%)
21. ლალი ჭუჭულაშვილი - 1 (0.42%)
1220 2. ასლან გერლიანი - 38 (19.39%) ოქმი
5. იური ზედელაშვილი - 144 (73.47%)
7. ნოდარ პაპუაშვილი - 8 (4.08%)
10. გიორგი რობიტაშვილი - 6 (3.06%)
21. ლალი ჭუჭულაშვილი - 0 (0%)
1321 2. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 72 (12.83%) ოქმი
5. ნოდარ კანდელაკიშვილი - 421 (75.04%)
7. ზაზა ზურაშვილი - 13 (2.32%)
10. გოგიტა მჭედლიშვილი - 46 (8.2%)
23. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 9 (1.6%)
1333 2. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 20 (5.21%) ოქმი
5. ნოდარ კანდელაკიშვილი - 288 (75%)
7. ზაზა ზურაშვილი - 13 (3.39%)
10. გოგიტა მჭედლიშვილი - 63 (16.41%)
23. ნიკოლოზ ბეგიაშვილი - 0 (0%)
1414 2. ოთარ ზედელაშვილი - 16 (2.22%) ოქმი
3. დავით ქოქუაშვილი - 7 (0.97%)
5. გივი ნარინდოშვილი - 668 (92.78%)
7. გელა შიხაშვილი - 3 (0.42%)
10. სოსო კიკილაშვილი - 26 (3.61%)
21. დავით ზედელაშვილი - 0 (0%)
1415 2. ოთარ ზედელაშვილი - 8 (1.03%) ოქმი
3. დავით ქოქუაშვილი - 6 (0.77%)
5. გივი ნარინდოშვილი - 741 (95.61%)
7. გელა შიხაშვილი - 7 (0.9%)
10. სოსო კიკილაშვილი - 12 (1.55%)
21. დავით ზედელაშვილი - 1 (0.13%)
1416 2. ოთარ ზედელაშვილი - 11 (6.67%) ოქმი
3. დავით ქოქუაშვილი - 2 (1.21%)
5. გივი ნარინდოშვილი - 147 (89.09%)
7. გელა შიხაშვილი - 0 (0%)
10. სოსო კიკილაშვილი - 5 (3.03%)
21. დავით ზედელაშვილი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას