მაჟორიტარული სისტემით

დედოფლისწყარო

<< უკან
##
1 2. გიორგი ნასრაშვილი - 71 (2.35%)
5. ლევან ნატროშვილი - 2638 (87.21%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 106 (3.5%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 210 (6.94%)
2 2. მამუკა კოჭლამაზაშვილი - 26 (3.87%)
5. ნუკრი ბაღაშვილი - 581 (86.59%)
7. შალვა გოგიშვილი - 33 (4.92%)
10. ჯემალ კირვალიძე - 27 (4.02%)
21. ვასილ ალუღიშვილი - 4 (0.6%)
3 3. ზურაბ ბედოიძე - 46 (8.6%)
5. მალხაზ წიკლაური - 485 (90.65%)
21. ოთარ ბუჩუკური - 4 (0.75%)
4 2. გურამ ნაროზაული - 85 (14.58%)
3. ვლადიმერ ზვიადაური - 12 (2.06%)
5. ვეფხია ნატროშვილი - 438 (75.13%)
7. ზაზა სულაშვილი - 18 (3.09%)
10. პაატა პოპიაშვილი - 22 (3.77%)
21. ალექსი პოპიაშვილი - 8 (1.37%)
5 2. ნოდარ ტოკლიკიშვილი - 179 (10.44%)
3. თემურ ლეკაშვილი - 17 (0.99%)
5. ივანე ნატროშვილი - 1429 (83.37%)
7. ილია ნასრაშვილი - 34 (1.98%)
10. თინათინ მირაშვილი - 42 (2.45%)
21. პაატა მარტყოფლიშვილი - 13 (0.76%)
6 2. ნიკოლოზ ხუციშვილი - 205 (23.48%)
5. დავით ნაროზაული - 563 (64.49%)
7. გიორგი მენთეშაშვილი - 17 (1.95%)
10. დავით ალუღიშვილი - 61 (6.99%)
21. გელა გოგოჭური - 27 (3.09%)
7 2. იოსებ ოზაშვილი - 18 (3.02%)
5. ტრისტან ქურხულიშვილი - 436 (73.15%)
7. გია ბენაშვილი - 136 (22.82%)
10. ნანა მეხრიშვილი - 5 (0.84%)
21. მერაბ ოზაშვილი - 1 (0.17%)
8 5. ავთანდილ შაინიძე - 754 (90.08%)
7. ნიკოლოზ ფაჩხატაშვილი - 32 (3.82%)
10. გულადი ტარტარაშვილი - 48 (5.73%)
21. გელა ნაროზაული - 3 (0.36%)
9 2. ვლადიმერ ჩარბოდაშვილი - 58 (11.84%)
5. ზაზა შიოლაშვილი - 331 (67.55%)
7. თემურ კურეტიშვილი - 11 (2.24%)
10. თამაზ უძილაური - 70 (14.29%)
21. ზაზა ბუბუნაური - 20 (4.08%)
10 3. აიკაზ ტოვმასიანი - 6 (2.75%)
5. ვასილ ჩოვუშიანი - 211 (96.79%)
7. ანზორ აბაშიძე - 1 (0.46%)
21. პაატა ბუწაშვილი - 0 (0%)
11 3. ნოდარ შეითნიშვილი - 24 (2.43%)
5. გელა თეთრაული - 860 (86.96%)
7. ლია ჩოქური - 18 (1.82%)
10. იოსებ რობიტაშვილი - 56 (5.66%)
21. ნუკრი ხარაშვილი - 31 (3.13%)
12 3. გოჩა რობიტაშვილი - 18 (1.95%)
5. ილია ტალიაშვილი - 799 (86.66%)
7. თეიმურაზ ყოჩიაშვილი - 15 (1.63%)
10. გოდერძი აბულაშვილი - 90 (9.76%)
21. გია შიხაშვილი - 0 (0%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. გიორგი ნასრაშვილი - 10 (1.67%) ოქმი
5. ლევან ნატროშვილი - 535 (89.46%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 22 (3.68%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 31 (5.18%)
12 2. გიორგი ნასრაშვილი - 17 (3.23%) ოქმი
5. ლევან ნატროშვილი - 430 (81.75%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 22 (4.18%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 57 (10.84%)
13 2. გიორგი ნასრაშვილი - 16 (2.25%) ოქმი
5. ლევან ნატროშვილი - 621 (87.34%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 25 (3.52%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 49 (6.89%)
119 2. გიორგი ნასრაშვილი - 15 (2.11%) ოქმი
5. ლევან ნატროშვილი - 657 (92.28%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 11 (1.54%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 29 (4.07%)
120 2. გიორგი ნასრაშვილი - 13 (2.72%) ოქმი
5. ლევან ნატროშვილი - 395 (82.64%)
7. შოთა ჯამასპიშვილი - 26 (5.44%)
10. იათამზე ჯანაშვილი - 44 (9.21%)
24 2. მამუკა კოჭლამაზაშვილი - 26 (3.87%) ოქმი
5. ნუკრი ბაღაშვილი - 581 (86.59%)
7. შალვა გოგიშვილი - 33 (4.92%)
10. ჯემალ კირვალიძე - 27 (4.02%)
21. ვასილ ალუღიშვილი - 4 (0.6%)
314 3. ზურაბ ბედოიძე - 46 (8.6%) ოქმი
5. მალხაზ წიკლაური - 485 (90.65%)
21. ოთარ ბუჩუკური - 4 (0.75%)
46 2. გურამ ნაროზაული - 85 (14.58%) ოქმი
3. ვლადიმერ ზვიადაური - 12 (2.06%)
5. ვეფხია ნატროშვილი - 438 (75.13%)
7. ზაზა სულაშვილი - 18 (3.09%)
10. პაატა პოპიაშვილი - 22 (3.77%)
21. ალექსი პოპიაშვილი - 8 (1.37%)
58 2. ნოდარ ტოკლიკიშვილი - 87 (13.7%) ოქმი
3. თემურ ლეკაშვილი - 6 (0.94%)
5. ივანე ნატროშვილი - 513 (80.79%)
7. ილია ნასრაშვილი - 7 (1.1%)
10. თინათინ მირაშვილი - 9 (1.42%)
21. პაატა მარტყოფლიშვილი - 13 (2.05%)
59 2. ნოდარ ტოკლიკიშვილი - 62 (8.97%) ოქმი
3. თემურ ლეკაშვილი - 10 (1.45%)
5. ივანე ნატროშვილი - 583 (84.37%)
7. ილია ნასრაშვილი - 13 (1.88%)
10. თინათინ მირაშვილი - 23 (3.33%)
21. პაატა მარტყოფლიშვილი - 0 (0%)
510 2. ნოდარ ტოკლიკიშვილი - 30 (7.73%) ოქმი
3. თემურ ლეკაშვილი - 1 (0.26%)
5. ივანე ნატროშვილი - 333 (85.82%)
7. ილია ნასრაშვილი - 14 (3.61%)
10. თინათინ მირაშვილი - 10 (2.58%)
21. პაატა მარტყოფლიშვილი - 0 (0%)
612 2. ნიკოლოზ ხუციშვილი - 159 (34.57%) ოქმი
5. დავით ნაროზაული - 240 (52.17%)
7. გიორგი მენთეშაშვილი - 7 (1.52%)
10. დავით ალუღიშვილი - 44 (9.57%)
21. გელა გოგოჭური - 10 (2.17%)
613 2. ნიკოლოზ ხუციშვილი - 46 (11.14%) ოქმი
5. დავით ნაროზაული - 323 (78.21%)
7. გიორგი მენთეშაშვილი - 10 (2.42%)
10. დავით ალუღიშვილი - 17 (4.12%)
21. გელა გოგოჭური - 17 (4.12%)
75 2. იოსებ ოზაშვილი - 18 (3.02%) ოქმი
5. ტრისტან ქურხულიშვილი - 436 (73.15%)
7. გია ბენაშვილი - 136 (22.82%)
10. ნანა მეხრიშვილი - 5 (0.84%)
21. მერაბ ოზაშვილი - 1 (0.17%)
816 5. ავთანდილ შაინიძე - 460 (87.95%) ოქმი
7. ნიკოლოზ ფაჩხატაშვილი - 29 (5.54%)
10. გულადი ტარტარაშვილი - 32 (6.12%)
21. გელა ნაროზაული - 2 (0.38%)
817 5. ავთანდილ შაინიძე - 294 (93.63%) ოქმი
7. ნიკოლოზ ფაჩხატაშვილი - 3 (0.96%)
10. გულადი ტარტარაშვილი - 16 (5.1%)
21. გელა ნაროზაული - 1 (0.32%)
915 2. ვლადიმერ ჩარბოდაშვილი - 43 (12.43%) ოქმი
5. ზაზა შიოლაშვილი - 232 (67.05%)
7. თემურ კურეტიშვილი - 4 (1.16%)
10. თამაზ უძილაური - 52 (15.03%)
21. ზაზა ბუბუნაური - 15 (4.34%)
923 2. ვლადიმერ ჩარბოდაშვილი - 15 (10.42%) ოქმი
5. ზაზა შიოლაშვილი - 99 (68.75%)
7. თემურ კურეტიშვილი - 7 (4.86%)
10. თამაზ უძილაური - 18 (12.5%)
21. ზაზა ბუბუნაური - 5 (3.47%)
1018 3. აიკაზ ტოვმასიანი - 6 (2.75%) ოქმი
5. ვასილ ჩოვუშიანი - 211 (96.79%)
7. ანზორ აბაშიძე - 1 (0.46%)
21. პაატა ბუწაშვილი - 0 (0%)
117 3. ნოდარ შეითნიშვილი - 17 (2.89%) ოქმი
5. გელა თეთრაული - 489 (83.02%)
7. ლია ჩოქური - 12 (2.04%)
10. იოსებ რობიტაშვილი - 42 (7.13%)
21. ნუკრი ხარაშვილი - 29 (4.92%)
1122 3. ნოდარ შეითნიშვილი - 7 (1.75%) ოქმი
5. გელა თეთრაული - 371 (92.75%)
7. ლია ჩოქური - 6 (1.5%)
10. იოსებ რობიტაშვილი - 14 (3.5%)
21. ნუკრი ხარაშვილი - 2 (0.5%)
1211 3. გოჩა რობიტაშვილი - 14 (2.23%) ოქმი
5. ილია ტალიაშვილი - 545 (86.65%)
7. თეიმურაზ ყოჩიაშვილი - 14 (2.23%)
10. გოდერძი აბულაშვილი - 56 (8.9%)
21. გია შიხაშვილი - 0 (0%)
1221 3. გოჩა რობიტაშვილი - 4 (1.37%) ოქმი
5. ილია ტალიაშვილი - 254 (86.69%)
7. თეიმურაზ ყოჩიაშვილი - 1 (0.34%)
10. გოდერძი აბულაშვილი - 34 (11.6%)
21. გია შიხაშვილი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას