მაჟორიტარული სისტემით

ყვარელი

<< უკან
##
1 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 334 (11.78%)
5. გოჩა შავგულიძე - 2257 (79.58%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 245 (8.64%)
2 5. შალვა ადეიშვილი - 599 (100%)
3 2. როლანდი ყაველაშვილი - 23 (4.98%)
3. ნანა გელუკაშვილი - 2 (0.43%)
5. აკაკი კეკენაძე - 179 (38.74%)
7. კახი კაპანაძე - 224 (48.48%)
10. ვალადიმერ გურჯიძე - 34 (7.36%)
4 2. დავით ჩუთლაშვილი - 259 (9.94%)
5. თამაზ გუგოშვილი - 2346 (90.06%)
5 5. ბესიკ ზანდარაშვილი - 1630 (100%)
6 2. ილია კუპრაშვილი - 61 (6.12%)
5. მთვარისა ჯანგიძე - 812 (81.53%)
7. ტარიელ მელქოშვილი - 27 (2.71%)
10. თეიმურაზ ტატურაშვილი - 96 (9.64%)
7 2. ბაკურ სესიაშვილი - 88 (6.75%)
5. ვალერ ვარადაშვილი - 815 (62.55%)
7. ალექსი ბუთიაშვილი - 25 (1.92%)
10. გიორგი თათრიშვილი - 375 (28.78%)
8 2. ნინო ხუციშვილი - 162 (7.6%)
5. ლირა მამუკიშვილი - 1051 (49.3%)
7. ივანე კანანაძე - 12 (0.56%)
10. ლევან კაკონაშვილი - 907 (42.54%)
9 2. გიორგი რობაქიძე - 126 (15.54%)
5. ზვიად დუშმანაშვილი - 585 (72.13%)
7. ოთარ ადომლიშვილი - 71 (8.75%)
10. ლევან გურგენიძე - 29 (3.58%)
10 2. მედეია ჩიტაშვილი - 90 (9.21%)
5. თამაზ მოსიაშვილი - 677 (69.29%)
7. მიხეილ ბერიაშვილი - 131 (13.41%)
10. მაია მჭედლიშვილი - 79 (8.09%)
11 2. რევაზ მიგრიაული - 34 (4.54%)
5. თემურ მანგოშვილი - 478 (63.82%)
7. მარკოზ ჯაფარიძე - 134 (17.89%)
10. გიორგი ღუტიშვილი - 103 (13.75%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 42 (9.05%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 382 (82.33%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 40 (8.62%)
12 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 58 (12.06%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 371 (77.13%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 52 (10.81%)
13 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 42 (8.57%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 413 (84.29%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 35 (7.14%)
14 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 68 (15.35%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 345 (77.88%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 30 (6.77%)
15 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 48 (11.51%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 346 (82.97%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 23 (5.52%)
129 2. ნუგზარ ღონიაშვილი - 76 (14.05%) ოქმი
5. გოჩა შავგულიძე - 400 (73.94%)
7. დავით ტოჩილაშვილი - 65 (12.01%)
26 5. შალვა ადეიშვილი - 599 (100%) ოქმი
37 2. როლანდი ყაველაშვილი - 23 (4.98%) ოქმი
3. ნანა გელუკაშვილი - 2 (0.43%)
5. აკაკი კეკენაძე - 179 (38.74%)
7. კახი კაპანაძე - 224 (48.48%)
10. ვალადიმერ გურჯიძე - 34 (7.36%)
48 2. დავით ჩუთლაშვილი - 56 (8.21%) ოქმი
5. თამაზ გუგოშვილი - 626 (91.79%)
49 2. დავით ჩუთლაშვილი - 71 (11.09%) ოქმი
5. თამაზ გუგოშვილი - 569 (88.91%)
410 2. დავით ჩუთლაშვილი - 91 (12.38%) ოქმი
5. თამაზ გუგოშვილი - 644 (87.62%)
411 2. დავით ჩუთლაშვილი - 9 (3.78%) ოქმი
5. თამაზ გუგოშვილი - 229 (96.22%)
412 2. დავით ჩუთლაშვილი - 32 (10.32%) ოქმი
5. თამაზ გუგოშვილი - 278 (89.68%)
513 5. ბესიკ ზანდარაშვილი - 193 (100%) ოქმი
514 5. ბესიკ ზანდარაშვილი - 570 (100%) ოქმი
515 5. ბესიკ ზანდარაშვილი - 267 (100%) ოქმი
530 5. ბესიკ ზანდარაშვილი - 600 (100%) ოქმი
616 2. ილია კუპრაშვილი - 18 (7.73%) ოქმი
5. მთვარისა ჯანგიძე - 175 (75.11%)
7. ტარიელ მელქოშვილი - 16 (6.87%)
10. თეიმურაზ ტატურაშვილი - 24 (10.3%)
617 2. ილია კუპრაშვილი - 29 (8.31%) ოქმი
5. მთვარისა ჯანგიძე - 292 (83.67%)
7. ტარიელ მელქოშვილი - 7 (2.01%)
10. თეიმურაზ ტატურაშვილი - 21 (6.02%)
618 2. ილია კუპრაშვილი - 14 (3.38%) ოქმი
5. მთვარისა ჯანგიძე - 345 (83.33%)
7. ტარიელ მელქოშვილი - 4 (0.97%)
10. თეიმურაზ ტატურაშვილი - 51 (12.32%)
719 2. ბაკურ სესიაშვილი - 25 (3.67%) ოქმი
5. ვალერ ვარადაშვილი - 449 (65.84%)
7. ალექსი ბუთიაშვილი - 11 (1.61%)
10. გიორგი თათრიშვილი - 197 (28.89%)
720 2. ბაკურ სესიაშვილი - 63 (10.14%) ოქმი
5. ვალერ ვარადაშვილი - 366 (58.94%)
7. ალექსი ბუთიაშვილი - 14 (2.25%)
10. გიორგი თათრიშვილი - 178 (28.66%)
821 2. ნინო ხუციშვილი - 48 (6.42%) ოქმი
5. ლირა მამუკიშვილი - 364 (48.66%)
7. ივანე კანანაძე - 5 (0.67%)
10. ლევან კაკონაშვილი - 331 (44.25%)
822 2. ნინო ხუციშვილი - 76 (12.52%) ოქმი
5. ლირა მამუკიშვილი - 300 (49.42%)
7. ივანე კანანაძე - 5 (0.82%)
10. ლევან კაკონაშვილი - 226 (37.23%)
823 2. ნინო ხუციშვილი - 38 (4.89%) ოქმი
5. ლირა მამუკიშვილი - 387 (49.81%)
7. ივანე კანანაძე - 2 (0.26%)
10. ლევან კაკონაშვილი - 350 (45.05%)
924 2. გიორგი რობაქიძე - 126 (15.54%) ოქმი
5. ზვიად დუშმანაშვილი - 585 (72.13%)
7. ოთარ ადომლიშვილი - 71 (8.75%)
10. ლევან გურგენიძე - 29 (3.58%)
1025 2. მედეია ჩიტაშვილი - 24 (3.66%) ოქმი
5. თამაზ მოსიაშვილი - 453 (69.05%)
7. მიხეილ ბერიაშვილი - 112 (17.07%)
10. მაია მჭედლიშვილი - 67 (10.21%)
1026 2. მედეია ჩიტაშვილი - 66 (20.56%) ოქმი
5. თამაზ მოსიაშვილი - 224 (69.78%)
7. მიხეილ ბერიაშვილი - 19 (5.92%)
10. მაია მჭედლიშვილი - 12 (3.74%)
1127 2. რევაზ მიგრიაული - 27 (5.49%) ოქმი
5. თემურ მანგოშვილი - 276 (56.1%)
7. მარკოზ ჯაფარიძე - 121 (24.59%)
10. გიორგი ღუტიშვილი - 68 (13.82%)
1128 2. რევაზ მიგრიაული - 7 (2.72%) ოქმი
5. თემურ მანგოშვილი - 202 (78.6%)
7. მარკოზ ჯაფარიძე - 13 (5.06%)
10. გიორგი ღუტიშვილი - 35 (13.62%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას