მაჟორიტარული სისტემით

თელავი

<< უკან
##
1 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 525 (7.05%)
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 5489 (73.7%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 567 (7.61%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 867 (11.64%)
2 2. დავით კალატოზიშვილი - 39 (2.11%)
3. ნაზი ნუსხელიძე - 23 (1.24%)
5. ალექსი ფანცქალაშვილი - 1637 (88.49%)
7. შალვა ბარბაქაძე - 51 (2.76%)
10. ივანე ქევხიშვილი - 90 (4.86%)
21. მალხაზ ქვასროლიაშვილი - 10 (0.54%)
3 5. გივი თამარაშვილი - 81 (12.42%)
7. ანა ღარიბაშვილი - 7 (1.07%)
10. ირმა წულუკიძე - 252 (38.65%)
21. ივანე დალაქიშვილი - 312 (47.85%)
4 2. ალექსანდრე მარგალიტაშვილი - 19 (2.14%)
5. არჩილ თუშიშვილი - 550 (61.87%)
7. ზურა ყარაულაშვილი - 58 (6.52%)
10. მაყვალა სუმბაძე - 237 (26.66%)
21. აკაკი ჯაშიაშვილი - 25 (2.81%)
5 2. ოთარ ქეთელაური - 50 (32.05%)
3. ვასილ არაბული - 60 (38.46%)
5. ხვთისო ქისტაური - 46 (29.49%)
6 2. თეა ბაზერაშვილი - 24 (2.12%)
3. ივანე პეტრიაშვილი - 20 (1.77%)
5. ზაქარია ენუქაშვილი - 916 (80.99%)
7. გიორგი თოხარიკაშვილი - 17 (1.5%)
10. ვახტანგ შათირიშვილი - 154 (13.62%)
7 2. არჩილ ჭლიკაძე - 69 (5.02%)
3. იოსებ ზუროშვილი - 26 (1.89%)
5. თეიმურაზ ზაალიშვილი - 1166 (84.8%)
7. მაია გულედანი - 33 (2.4%)
10. მამუკა ლაზარიაშვილი - 81 (5.89%)
8 3. გელა ახალაური - 16 (1.64%)
5. ალიკა უთალიშვილი - 598 (61.46%)
7. ივანე ჯამასპიშვილი - 9 (0.92%)
10. ვანო გალახვარიძე - 266 (27.34%)
21. ელიზბარ ამუზაშვილი - 84 (8.63%)
9 2. ვასილ მამუკელაშვილი - 78 (7.52%)
3. ფირუზ რაზმაძე - 26 (2.51%)
5. გოდერძი მამუკელაშვილი - 756 (72.9%)
7. გიორგი დალაქიშვილი - 38 (3.66%)
10. შალვა ბეჟაშვილი - 120 (11.57%)
15. გიორგი ლომაშვილი - 19 (1.83%)
10 2. ვალერიან ჯორჯაძე - 36 (2.7%)
5. გელა გამტკიცულაშვილი - 948 (71.17%)
7. ვალერ ხოკერაშვილი - 74 (5.56%)
10. თამარ გაუარაშვილი - 234 (17.57%)
21. მამუკა მამულაშვილი - 40 (3%)
11 2. თეიმურაზ ლიქოკელი - 25 (2.63%)
3. ზურაბ იგრიაშვილი - 17 (1.79%)
5. ზაზა ზაზაშვილი - 768 (80.67%)
7. თეიმურაზ ლომაშვილი - 22 (2.31%)
10. ზაზა ტატულიშვილი - 118 (12.39%)
21. ნანა ოქრუაშვილი - 2 (0.21%)
12 2. დალი საქუაშვილი - 36 (7.05%)
3. ბექა ბექურაიძე - 3 (0.59%)
5. ნიკოლოზ ბიტიაშვილი - 318 (62.23%)
7. დავით ბაწაშვილი - 12 (2.35%)
10. ელგუჯა ბასილაშვილი - 90 (17.61%)
21. ალექსანდრე აივაზაშვილი - 52 (10.18%)
13 2. გიორგი წიქარაძე - 61 (6.81%)
5. გივი ჭინჭარაშვილი - 642 (71.65%)
7. ლევან თეთრაული - 20 (2.23%)
10. რევაზ მჭედლიშვილი - 173 (19.31%)
14 2. დავით გიორგანაშვილი - 135 (11.16%)
5. ჯემალ ღუდუმიძე - 988 (81.65%)
7. ნიკოლოზ ქალიაშვილი - 41 (3.39%)
10. ალექსანდრე ზაალიშვილი - 46 (3.8%)
15 5. ლია მუსალიევი - 3261 (98.08%)
7. ველი აშიროვი - 64 (1.92%)
16 2. პაატა პაატაშვილი - 199 (21.24%)
3. გიორგი არუთინოვი - 12 (1.28%)
5. ზურაბ ძამუკაშვილი - 685 (73.11%)
7. დალი ჯოხარიძე - 33 (3.52%)
21. ქეთევან სუხიაშვილი - 8 (0.85%)
17 2. ოთარ ბატიაშვილი - 53 (4.38%)
3. დავით ბეჟუაშვილი - 28 (2.32%)
5. ნათია აჩუაშვილი - 1088 (89.99%)
7. დავით ქევხიშვილი - 40 (3.31%)
18 2. ივანე ტიკიშვილი - 91 (18.84%)
3. მარინა მამუკაშვილი - 4 (0.83%)
5. ბესიკ გაიპარაშვილი - 346 (71.64%)
7. გუგული მამუკაშვილი - 15 (3.11%)
10. ივანე გლახაშვილი - 18 (3.73%)
21. ელიზა წველებაშვილი - 9 (1.86%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 48 (7.58%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 469 (74.09%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 44 (6.95%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 72 (11.37%)
12 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 56 (10.83%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 367 (70.99%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 45 (8.7%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 49 (9.48%)
13 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 44 (8.71%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 387 (76.63%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 33 (6.53%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 41 (8.12%)
14 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 83 (12.93%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 470 (73.21%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 35 (5.45%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 54 (8.41%)
15 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 33 (6.61%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 393 (78.76%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 20 (4.01%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 53 (10.62%)
16 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 20 (3.46%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 460 (79.58%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 42 (7.27%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 56 (9.69%)
17 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 16 (3.77%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 335 (79.01%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 26 (6.13%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 47 (11.08%)
18 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 19 (4.82%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 270 (68.53%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 31 (7.87%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 74 (18.78%)
19 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 37 (7.47%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 335 (67.68%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 41 (8.28%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 82 (16.57%)
110 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 24 (4.84%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 392 (79.03%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 32 (6.45%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 48 (9.68%)
111 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 20 (5.18%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 271 (70.21%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 54 (13.99%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 41 (10.62%)
112 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 37 (7.43%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 316 (63.45%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 82 (16.47%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 63 (12.65%)
113 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 12 (2.93%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 305 (74.57%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 31 (7.58%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 61 (14.91%)
144 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 26 (7.47%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 294 (84.48%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 12 (3.45%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 16 (4.6%)
145 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 21 (7.45%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 190 (67.38%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 14 (4.96%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 57 (20.21%)
146 2. ნიკოლოზ ვარდოშვილი - 29 (8.48%) ოქმი
5. ზურაბ ბუცხრიკიძე - 235 (68.71%)
7. გიორგი მოსიაშვილი - 25 (7.31%)
10. ირაკლი ლაგაზიძე - 53 (15.5%)
214 2. დავით კალატოზიშვილი - 2 (0.25%) ოქმი
3. ნაზი ნუსხელიძე - 1 (0.13%)
5. ალექსი ფანცქალაშვილი - 734 (93.27%)
7. შალვა ბარბაქაძე - 25 (3.18%)
10. ივანე ქევხიშვილი - 21 (2.67%)
21. მალხაზ ქვასროლიაშვილი - 4 (0.51%)
215 2. დავით კალატოზიშვილი - 22 (5.49%) ოქმი
3. ნაზი ნუსხელიძე - 22 (5.49%)
5. ალექსი ფანცქალაშვილი - 283 (70.57%)
7. შალვა ბარბაქაძე - 15 (3.74%)
10. ივანე ქევხიშვილი - 56 (13.97%)
21. მალხაზ ქვასროლიაშვილი - 3 (0.75%)
252 2. დავით კალატოზიშვილი - 15 (2.27%) ოქმი
3. ნაზი ნუსხელიძე - 0 (0%)
5. ალექსი ფანცქალაშვილი - 620 (93.66%)
7. შალვა ბარბაქაძე - 11 (1.66%)
10. ივანე ქევხიშვილი - 13 (1.96%)
21. მალხაზ ქვასროლიაშვილი - 3 (0.45%)
316 5. გივი თამარაშვილი - 81 (12.42%) ოქმი
7. ანა ღარიბაშვილი - 7 (1.07%)
10. ირმა წულუკიძე - 252 (38.65%)
21. ივანე დალაქიშვილი - 312 (47.85%)
417 2. ალექსანდრე მარგალიტაშვილი - 11 (2.05%) ოქმი
5. არჩილ თუშიშვილი - 328 (61.19%)
7. ზურა ყარაულაშვილი - 28 (5.22%)
10. მაყვალა სუმბაძე - 158 (29.48%)
21. აკაკი ჯაშიაშვილი - 11 (2.05%)
418 2. ალექსანდრე მარგალიტაშვილი - 8 (2.27%) ოქმი
5. არჩილ თუშიშვილი - 222 (62.89%)
7. ზურა ყარაულაშვილი - 30 (8.5%)
10. მაყვალა სუმბაძე - 79 (22.38%)
21. აკაკი ჯაშიაშვილი - 14 (3.97%)
519 2. ოთარ ქეთელაური - 50 (32.05%) ოქმი
3. ვასილ არაბული - 60 (38.46%)
5. ხვთისო ქისტაური - 46 (29.49%)
620 2. თეა ბაზერაშვილი - 18 (3.1%) ოქმი
3. ივანე პეტრიაშვილი - 5 (0.86%)
5. ზაქარია ენუქაშვილი - 506 (87.24%)
7. გიორგი თოხარიკაშვილი - 5 (0.86%)
10. ვახტანგ შათირიშვილი - 46 (7.93%)
651 2. თეა ბაზერაშვილი - 6 (1.09%) ოქმი
3. ივანე პეტრიაშვილი - 15 (2.72%)
5. ზაქარია ენუქაშვილი - 410 (74.41%)
7. გიორგი თოხარიკაშვილი - 12 (2.18%)
10. ვახტანგ შათირიშვილი - 108 (19.6%)
721 2. არჩილ ჭლიკაძე - 42 (7.02%) ოქმი
3. იოსებ ზუროშვილი - 13 (2.17%)
5. თეიმურაზ ზაალიშვილი - 490 (81.94%)
7. მაია გულედანი - 12 (2.01%)
10. მამუკა ლაზარიაშვილი - 41 (6.86%)
722 2. არჩილ ჭლიკაძე - 4 (2.14%) ოქმი
3. იოსებ ზუროშვილი - 6 (3.21%)
5. თეიმურაზ ზაალიშვილი - 158 (84.49%)
7. მაია გულედანი - 1 (0.53%)
10. მამუკა ლაზარიაშვილი - 18 (9.63%)
753 2. არჩილ ჭლიკაძე - 23 (3.9%) ოქმი
3. იოსებ ზუროშვილი - 7 (1.19%)
5. თეიმურაზ ზაალიშვილი - 518 (87.8%)
7. მაია გულედანი - 20 (3.39%)
10. მამუკა ლაზარიაშვილი - 22 (3.73%)
823 3. გელა ახალაური - 14 (2.66%) ოქმი
5. ალიკა უთალიშვილი - 364 (69.07%)
7. ივანე ჯამასპიშვილი - 5 (0.95%)
10. ვანო გალახვარიძე - 105 (19.92%)
21. ელიზბარ ამუზაშვილი - 39 (7.4%)
848 3. გელა ახალაური - 2 (0.45%) ოქმი
5. ალიკა უთალიშვილი - 234 (52.47%)
7. ივანე ჯამასპიშვილი - 4 (0.9%)
10. ვანო გალახვარიძე - 161 (36.1%)
21. ელიზბარ ამუზაშვილი - 45 (10.09%)
924 2. ვასილ მამუკელაშვილი - 18 (6.36%) ოქმი
3. ფირუზ რაზმაძე - 4 (1.41%)
5. გოდერძი მამუკელაშვილი - 178 (62.9%)
7. გიორგი დალაქიშვილი - 14 (4.95%)
10. შალვა ბეჟაშვილი - 63 (22.26%)
15. გიორგი ლომაშვილი - 6 (2.12%)
925 2. ვასილ მამუკელაშვილი - 41 (12.13%) ოქმი
3. ფირუზ რაზმაძე - 10 (2.96%)
5. გოდერძი მამუკელაშვილი - 250 (73.96%)
7. გიორგი დალაქიშვილი - 12 (3.55%)
10. შალვა ბეჟაშვილი - 23 (6.8%)
15. გიორგი ლომაშვილი - 2 (0.59%)
949 2. ვასილ მამუკელაშვილი - 19 (4.57%) ოქმი
3. ფირუზ რაზმაძე - 12 (2.88%)
5. გოდერძი მამუკელაშვილი - 328 (78.85%)
7. გიორგი დალაქიშვილი - 12 (2.88%)
10. შალვა ბეჟაშვილი - 34 (8.17%)
15. გიორგი ლომაშვილი - 11 (2.64%)
1026 2. ვალერიან ჯორჯაძე - 10 (2.18%) ოქმი
5. გელა გამტკიცულაშვილი - 305 (66.45%)
7. ვალერ ხოკერაშვილი - 16 (3.49%)
10. თამარ გაუარაშვილი - 118 (25.71%)
21. მამუკა მამულაშვილი - 10 (2.18%)
1027 2. ვალერიან ჯორჯაძე - 10 (3.3%) ოქმი
5. გელა გამტკიცულაშვილი - 207 (68.32%)
7. ვალერ ხოკერაშვილი - 43 (14.19%)
10. თამარ გაუარაშვილი - 27 (8.91%)
21. მამუკა მამულაშვილი - 16 (5.28%)
1050 2. ვალერიან ჯორჯაძე - 16 (2.81%) ოქმი
5. გელა გამტკიცულაშვილი - 436 (76.49%)
7. ვალერ ხოკერაშვილი - 15 (2.63%)
10. თამარ გაუარაშვილი - 89 (15.61%)
21. მამუკა მამულაშვილი - 14 (2.46%)
1128 2. თეიმურაზ ლიქოკელი - 17 (3.2%) ოქმი
3. ზურაბ იგრიაშვილი - 11 (2.07%)
5. ზაზა ზაზაშვილი - 436 (81.95%)
7. თეიმურაზ ლომაშვილი - 9 (1.69%)
10. ზაზა ტატულიშვილი - 58 (10.9%)
21. ნანა ოქრუაშვილი - 1 (0.19%)
1143 2. თეიმურაზ ლიქოკელი - 8 (1.9%) ოქმი
3. ზურაბ იგრიაშვილი - 6 (1.43%)
5. ზაზა ზაზაშვილი - 332 (79.05%)
7. თეიმურაზ ლომაშვილი - 13 (3.1%)
10. ზაზა ტატულიშვილი - 60 (14.29%)
21. ნანა ოქრუაშვილი - 1 (0.24%)
1229 2. დალი საქუაშვილი - 32 (7.03%) ოქმი
3. ბექა ბექურაიძე - 3 (0.66%)
5. ნიკოლოზ ბიტიაშვილი - 279 (61.32%)
7. დავით ბაწაშვილი - 6 (1.32%)
10. ელგუჯა ბასილაშვილი - 85 (18.68%)
21. ალექსანდრე აივაზაშვილი - 50 (10.99%)
1231 2. დალი საქუაშვილი - 4 (7.14%) ოქმი
3. ბექა ბექურაიძე - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ბიტიაშვილი - 39 (69.64%)
7. დავით ბაწაშვილი - 6 (10.71%)
10. ელგუჯა ბასილაშვილი - 5 (8.93%)
21. ალექსანდრე აივაზაშვილი - 2 (3.57%)
1332 2. გიორგი წიქარაძე - 41 (6.67%) ოქმი
5. გივი ჭინჭარაშვილი - 428 (69.59%)
7. ლევან თეთრაული - 8 (1.3%)
10. რევაზ მჭედლიშვილი - 138 (22.44%)
1333 2. გიორგი წიქარაძე - 16 (7.14%) ოქმი
5. გივი ჭინჭარაშვილი - 177 (79.02%)
7. ლევან თეთრაული - 9 (4.02%)
10. რევაზ მჭედლიშვილი - 22 (9.82%)
1334 2. გიორგი წიქარაძე - 4 (7.02%) ოქმი
5. გივი ჭინჭარაშვილი - 37 (64.91%)
7. ლევან თეთრაული - 3 (5.26%)
10. რევაზ მჭედლიშვილი - 13 (22.81%)
1435 2. დავით გიორგანაშვილი - 32 (5.41%) ოქმი
5. ჯემალ ღუდუმიძე - 491 (83.08%)
7. ნიკოლოზ ქალიაშვილი - 33 (5.58%)
10. ალექსანდრე ზაალიშვილი - 35 (5.92%)
1436 2. დავით გიორგანაშვილი - 103 (16.64%) ოქმი
5. ჯემალ ღუდუმიძე - 497 (80.29%)
7. ნიკოლოზ ქალიაშვილი - 8 (1.29%)
10. ალექსანდრე ზაალიშვილი - 11 (1.78%)
1537 5. ლია მუსალიევი - 936 (100%) ოქმი
7. ველი აშიროვი - 0 (0%)
1538 5. ლია მუსალიევი - 760 (97.19%) ოქმი
7. ველი აშიროვი - 22 (2.81%)
1539 5. ლია მუსალიევი - 725 (95.77%) ოქმი
7. ველი აშიროვი - 32 (4.23%)
1554 5. ლია მუსალიევი - 840 (98.82%) ოქმი
7. ველი აშიროვი - 10 (1.18%)
1640 2. პაატა პაატაშვილი - 96 (15.82%) ოქმი
3. გიორგი არუთინოვი - 6 (0.99%)
5. ზურაბ ძამუკაშვილი - 486 (80.07%)
7. დალი ჯოხარიძე - 12 (1.98%)
21. ქეთევან სუხიაშვილი - 7 (1.15%)
1647 2. პაატა პაატაშვილი - 103 (31.21%) ოქმი
3. გიორგი არუთინოვი - 6 (1.82%)
5. ზურაბ ძამუკაშვილი - 199 (60.3%)
7. დალი ჯოხარიძე - 21 (6.36%)
21. ქეთევან სუხიაშვილი - 1 (0.3%)
1741 2. ოთარ ბატიაშვილი - 19 (3.4%) ოქმი
3. დავით ბეჟუაშვილი - 15 (2.68%)
5. ნათია აჩუაშვილი - 507 (90.7%)
7. დავით ქევხიშვილი - 18 (3.22%)
1742 2. ოთარ ბატიაშვილი - 34 (5.23%) ოქმი
3. დავით ბეჟუაშვილი - 13 (2%)
5. ნათია აჩუაშვილი - 581 (89.38%)
7. დავით ქევხიშვილი - 22 (3.38%)
1830 2. ივანე ტიკიშვილი - 91 (18.84%) ოქმი
3. მარინა მამუკაშვილი - 4 (0.83%)
5. ბესიკ გაიპარაშვილი - 346 (71.64%)
7. გუგული მამუკაშვილი - 15 (3.11%)
10. ივანე გლახაშვილი - 18 (3.73%)
21. ელიზა წველებაშვილი - 9 (1.86%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას