მაჟორიტარული სისტემით

თიანეთი

<< უკან
##
1 5. ნუგზარ ყურშავიშვილი - 1503 (83.59%)
7. თამაზ მეჭიაური - 295 (16.41%)
2 5. თამაზ პატარაშვილი - 498 (80.58%)
7. შოთა წიკლაური - 120 (19.42%)
3 5. მერაბ ქეშიკაშვილი - 186 (87.74%)
7. გივი ჯაბანიშვილი - 25 (11.79%)
23. გელა ბაინდურაშვილი - 1 (0.47%)
4 5. გიმზერი გოჯიაშვილი - 426 (95.3%)
15. ნოდარ ოთარაშვილი - 19 (4.25%)
23. გიორგი გოგოლაშვილი - 2 (0.45%)
5 5. გოჩა ჯანგირაშვილი - 408 (75.42%)
7. გივი ჩიტაური - 119 (22%)
15. მერაბ თურქიაშვილი - 9 (1.66%)
23. ილია სისაური - 5 (0.92%)
6 5. ბესიკ გიგაური - 444 (83.3%)
7. გენადი ზურაბიშვილი - 79 (14.82%)
23. გურამ ყორიაული - 10 (1.88%)
7 5. ზაზა ბადურაშვილი - 453 (79.61%)
7. ბაჩუკი მეჭიაური - 116 (20.39%)
8 5. იაგო შარაზადიშვილი - 539 (75.81%)
7. გიორგი ქართლელიშვილი - 172 (24.19%)
9 5. თეიმურაზ ცოცხალაშვილი - 394 (99.49%)
23. გიორგი კახოშვილი - 2 (0.51%)
10 5. გივი წიკლაური - 529 (97.6%)
7. მერაბ დიდებაშვილი - 6 (1.11%)
10. ვაჟა დოლიაშვილი - 7 (1.29%)
11 3. გრიშა მინდიკაური - 135 (78.95%)
5. როლანდი გოდერძიშვილი - 8 (4.68%)
7. მამუკა გორელაშვილი - 26 (15.2%)
23. გივი ჭინჭარაული - 2 (1.17%)
12 5. ზურაბ ბექაური - 431 (75.61%)
7. დავით წივილაშვილი - 136 (23.86%)
23. ზურაბ წივილაშვილი - 3 (0.53%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. ნუგზარ ყურშავიშვილი - 560 (89.03%) ოქმი
7. თამაზ მეჭიაური - 69 (10.97%)
12 5. ნუგზარ ყურშავიშვილი - 522 (80.31%) ოქმი
7. თამაზ მეჭიაური - 128 (19.69%)
120 5. ნუგზარ ყურშავიშვილი - 421 (81.12%) ოქმი
7. თამაზ მეჭიაური - 98 (18.88%)
23 5. თამაზ პატარაშვილი - 189 (72.41%) ოქმი
7. შოთა წიკლაური - 72 (27.59%)
24 5. თამაზ პატარაშვილი - 130 (77.84%) ოქმი
7. შოთა წიკლაური - 37 (22.16%)
25 5. თამაზ პატარაშვილი - 179 (94.21%) ოქმი
7. შოთა წიკლაური - 11 (5.79%)
36 5. მერაბ ქეშიკაშვილი - 136 (96.45%) ოქმი
7. გივი ჯაბანიშვილი - 4 (2.84%)
23. გელა ბაინდურაშვილი - 1 (0.71%)
37 5. მერაბ ქეშიკაშვილი - 50 (70.42%) ოქმი
7. გივი ჯაბანიშვილი - 21 (29.58%)
23. გელა ბაინდურაშვილი - 0 (0%)
48 5. გიმზერი გოჯიაშვილი - 426 (95.3%) ოქმი
15. ნოდარ ოთარაშვილი - 19 (4.25%)
23. გიორგი გოგოლაშვილი - 2 (0.45%)
59 5. გოჩა ჯანგირაშვილი - 312 (74.64%) ოქმი
7. გივი ჩიტაური - 104 (24.88%)
15. მერაბ თურქიაშვილი - 2 (0.48%)
23. ილია სისაური - 0 (0%)
510 5. გოჩა ჯანგირაშვილი - 96 (78.05%) ოქმი
7. გივი ჩიტაური - 15 (12.2%)
15. მერაბ თურქიაშვილი - 7 (5.69%)
23. ილია სისაური - 5 (4.07%)
611 5. ბესიკ გიგაური - 444 (83.3%) ოქმი
7. გენადი ზურაბიშვილი - 79 (14.82%)
23. გურამ ყორიაული - 10 (1.88%)
712 5. ზაზა ბადურაშვილი - 453 (79.61%) ოქმი
7. ბაჩუკი მეჭიაური - 116 (20.39%)
813 5. იაგო შარაზადიშვილი - 166 (74.77%) ოქმი
7. გიორგი ქართლელიშვილი - 56 (25.23%)
814 5. იაგო შარაზადიშვილი - 215 (93.07%) ოქმი
7. გიორგი ქართლელიშვილი - 16 (6.93%)
815 5. იაგო შარაზადიშვილი - 158 (61.24%) ოქმი
7. გიორგი ქართლელიშვილი - 100 (38.76%)
916 5. თეიმურაზ ცოცხალაშვილი - 394 (99.49%) ოქმი
23. გიორგი კახოშვილი - 2 (0.51%)
1017 5. გივი წიკლაური - 529 (97.6%) ოქმი
7. მერაბ დიდებაშვილი - 6 (1.11%)
10. ვაჟა დოლიაშვილი - 7 (1.29%)
1118 3. გრიშა მინდიკაური - 135 (78.95%) ოქმი
5. როლანდი გოდერძიშვილი - 8 (4.68%)
7. მამუკა გორელაშვილი - 26 (15.2%)
23. გივი ჭინჭარაული - 2 (1.17%)
1219 5. ზურაბ ბექაური - 431 (75.61%) ოქმი
7. დავით წივილაშვილი - 136 (23.86%)
23. ზურაბ წივილაშვილი - 3 (0.53%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას