მაჟორიტარული სისტემით

ვაკე

<< უკან
##
2 2. დავით საგანელიძე - 9021 (39.06%)
3. გიორგი დავლიანიძე - 809 (3.5%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 9685 (41.93%)
7. კახა კუკავა - 1083 (4.69%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 1194 (5.17%)
15. მარინა ლომიძე - 131 (0.57%)
16. გია კორღალიძე - 19 (0.08%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 133 (0.58%)
21. გიორგი გურგულია - 165 (0.71%)
25. დავით ჭელიძე - 858 (3.71%)
3 2. მამუკა კაციტაძე - 7865 (33.09%)
3. გია ნუცუბიძე - 1569 (6.6%)
5. ზაურ დოლიძე - 10309 (43.37%)
7. მზია სოხაძე - 1163 (4.89%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 2008 (8.45%)
15. პაატა ეხვაია - 135 (0.57%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 192 (0.81%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 196 (0.82%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 335 (1.41%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
21 2. დავით საგანელიძე - 341 (47.56%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 27 (3.77%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 242 (33.75%)
7. კახა კუკავა - 36 (5.02%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 30 (4.18%)
15. მარინა ლომიძე - 8 (1.12%)
16. გია კორღალიძე - 2 (0.28%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 7 (0.98%)
21. გიორგი გურგულია - 3 (0.42%)
25. დავით ჭელიძე - 21 (2.93%)
22 2. დავით საგანელიძე - 327 (42.86%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 30 (3.93%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 279 (36.57%)
7. კახა კუკავა - 22 (2.88%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 36 (4.72%)
15. მარინა ლომიძე - 15 (1.97%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.39%)
21. გიორგი გურგულია - 21 (2.75%)
25. დავით ჭელიძე - 30 (3.93%)
23 2. დავით საგანელიძე - 350 (47.75%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 27 (3.68%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 247 (33.7%)
7. კახა კუკავა - 28 (3.82%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 30 (4.09%)
15. მარინა ლომიძე - 9 (1.23%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.14%)
21. გიორგი გურგულია - 6 (0.82%)
25. დავით ჭელიძე - 35 (4.77%)
24 2. დავით საგანელიძე - 328 (49.92%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 31 (4.72%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 208 (31.66%)
7. კახა კუკავა - 9 (1.37%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 29 (4.41%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.3%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 9 (1.37%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.61%)
25. დავით ჭელიძე - 37 (5.63%)
25 2. დავით საგანელიძე - 389 (53.66%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 24 (3.31%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 211 (29.1%)
7. კახა კუკავა - 21 (2.9%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 24 (3.31%)
15. მარინა ლომიძე - 6 (0.83%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.14%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.28%)
25. დავით ჭელიძე - 47 (6.48%)
26 2. დავით საგანელიძე - 301 (43%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 21 (3%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 224 (32%)
7. კახა კუკავა - 22 (3.14%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 43 (6.14%)
15. მარინა ლომიძე - 6 (0.86%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 29 (4.14%)
21. გიორგი გურგულია - 3 (0.43%)
25. დავით ჭელიძე - 51 (7.29%)
27 2. დავით საგანელიძე - 291 (47.24%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 8 (1.3%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 244 (39.61%)
7. კახა კუკავა - 20 (3.25%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 20 (3.25%)
15. მარინა ლომიძე - 1 (0.16%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.49%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.32%)
25. დავით ჭელიძე - 27 (4.38%)
28 2. დავით საგანელიძე - 217 (36.78%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 16 (2.71%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 246 (41.69%)
7. კახა კუკავა - 30 (5.08%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 53 (8.98%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.51%)
16. გია კორღალიძე - 2 (0.34%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.17%)
21. გიორგი გურგულია - 7 (1.19%)
25. დავით ჭელიძე - 15 (2.54%)
29 2. დავით საგანელიძე - 283 (39.58%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 31 (4.34%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 260 (36.36%)
7. კახა კუკავა - 37 (5.17%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 79 (11.05%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.42%)
16. გია კორღალიძე - 2 (0.28%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 5 (0.7%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.28%)
25. დავით ჭელიძე - 13 (1.82%)
210 2. დავით საგანელიძე - 344 (47.78%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 69 (9.58%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 208 (28.89%)
7. კახა კუკავა - 0 (0%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 31 (4.31%)
15. მარინა ლომიძე - 1 (0.14%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.42%)
21. გიორგი გურგულია - 8 (1.11%)
25. დავით ჭელიძე - 56 (7.78%)
211 2. დავით საგანელიძე - 327 (45.48%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 21 (2.92%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 244 (33.94%)
7. კახა კუკავა - 32 (4.45%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 32 (4.45%)
15. მარინა ლომიძე - 7 (0.97%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 5 (0.7%)
21. გიორგი გურგულია - 23 (3.2%)
25. დავით ჭელიძე - 28 (3.89%)
212 2. დავით საგანელიძე - 279 (48.1%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 36 (6.21%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 166 (28.62%)
7. კახა კუკავა - 14 (2.41%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 32 (5.52%)
15. მარინა ლომიძე - 5 (0.86%)
16. გია კორღალიძე - 3 (0.52%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.34%)
21. გიორგი გურგულია - 6 (1.03%)
25. დავით ჭელიძე - 37 (6.38%)
213 2. დავით საგანელიძე - 291 (38.8%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 24 (3.2%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 311 (41.47%)
7. კახა კუკავა - 38 (5.07%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 55 (7.33%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.27%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 0 (0%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.53%)
25. დავით ჭელიძე - 25 (3.33%)
214 2. დავით საგანელიძე - 338 (49.2%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 31 (4.51%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 225 (32.75%)
7. კახა კუკავა - 35 (5.09%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 25 (3.64%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.44%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.44%)
21. გიორგი გურგულია - 9 (1.31%)
25. დავით ჭელიძე - 18 (2.62%)
215 2. დავით საგანელიძე - 308 (44.57%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 28 (4.05%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 246 (35.6%)
7. კახა კუკავა - 30 (4.34%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 24 (3.47%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.29%)
16. გია კორღალიძე - 2 (0.29%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 5 (0.72%)
21. გიორგი გურგულია - 9 (1.3%)
25. დავით ჭელიძე - 37 (5.35%)
216 2. დავით საგანელიძე - 250 (37.71%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 20 (3.02%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 298 (44.95%)
7. კახა კუკავა - 28 (4.22%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 37 (5.58%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.3%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.15%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 6 (0.9%)
21. გიორგი გურგულია - 3 (0.45%)
25. დავით ჭელიძე - 18 (2.71%)
217 2. დავით საგანელიძე - 332 (45.73%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 24 (3.31%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 236 (32.51%)
7. კახა კუკავა - 25 (3.44%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 40 (5.51%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.41%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.14%)
21. გიორგი გურგულია - 5 (0.69%)
25. დავით ჭელიძე - 60 (8.26%)
218 2. დავით საგანელიძე - 181 (32.55%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 15 (2.7%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 267 (48.02%)
7. კახა კუკავა - 46 (8.27%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 31 (5.58%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.54%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.54%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.18%)
25. დავით ჭელიძე - 9 (1.62%)
219 2. დავით საგანელიძე - 152 (31.67%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 9 (1.88%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 258 (53.75%)
7. კახა კუკავა - 24 (5%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 33 (6.88%)
15. მარინა ლომიძე - 0 (0%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.21%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.42%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.21%)
25. დავით ჭელიძე - 0 (0%)
227 2. დავით საგანელიძე - 289 (37.24%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 36 (4.64%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 354 (45.62%)
7. კახა კუკავა - 39 (5.03%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 26 (3.35%)
15. მარინა ლომიძე - 1 (0.13%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 12 (1.55%)
21. გიორგი გურგულია - 3 (0.39%)
25. დავით ჭელიძე - 16 (2.06%)
232 2. დავით საგანელიძე - 340 (46.2%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 19 (2.58%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 284 (38.59%)
7. კახა კუკავა - 38 (5.16%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 33 (4.48%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.41%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.14%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.27%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.54%)
25. დავით ჭელიძე - 12 (1.63%)
248 2. დავით საგანელიძე - 210 (39.55%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 15 (2.82%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 238 (44.82%)
7. კახა კუკავა - 30 (5.65%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 23 (4.33%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.38%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.19%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.19%)
21. გიორგი გურგულია - 3 (0.56%)
25. დავით ჭელიძე - 8 (1.51%)
249 2. დავით საგანელიძე - 332 (47.56%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 28 (4.01%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 242 (34.67%)
7. კახა კუკავა - 34 (4.87%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 27 (3.87%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.43%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 11 (1.58%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.57%)
25. დავით ჭელიძე - 17 (2.44%)
250 2. დავით საგანელიძე - 306 (41.75%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 52 (7.09%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 264 (36.02%)
7. კახა კუკავა - 28 (3.82%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 30 (4.09%)
15. მარინა ლომიძე - 4 (0.55%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.27%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.27%)
25. დავით ჭელიძე - 45 (6.14%)
251 2. დავით საგანელიძე - 365 (45.51%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 34 (4.24%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 290 (36.16%)
7. კახა კუკავა - 20 (2.49%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 48 (5.99%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.25%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.12%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.5%)
25. დავით ჭელიძე - 38 (4.74%)
252 2. დავით საგანელიძე - 326 (48.37%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 23 (3.41%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 225 (33.38%)
7. კახა კუკავა - 15 (2.23%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 20 (2.97%)
15. მარინა ლომიძე - 4 (0.59%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.15%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 4 (0.59%)
21. გიორგი გურგულია - 7 (1.04%)
25. დავით ჭელიძე - 49 (7.27%)
253 2. დავით საგანელიძე - 131 (21.06%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 21 (3.38%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 347 (55.79%)
7. კახა კუკავა - 67 (10.77%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 47 (7.56%)
15. მარინა ლომიძე - 4 (0.64%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.16%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.16%)
25. დავით ჭელიძე - 3 (0.48%)
265 2. დავით საგანელიძე - 58 (20.94%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 1 (0.36%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 178 (64.26%)
7. კახა კუკავა - 15 (5.42%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 19 (6.86%)
15. მარინა ლომიძე - 0 (0%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 0 (0%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.72%)
25. დავით ჭელიძე - 4 (1.44%)
266 2. დავით საგანელიძე - 130 (19.76%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 16 (2.43%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 399 (60.64%)
7. კახა კუკავა - 50 (7.6%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 48 (7.29%)
15. მარინა ლომიძე - 0 (0%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.15%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.3%)
25. დავით ჭელიძე - 12 (1.82%)
267 2. დავით საგანელიძე - 92 (17.13%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 9 (1.68%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 390 (72.63%)
7. კახა კუკავა - 26 (4.84%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 12 (2.23%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.56%)
16. გია კორღალიძე - 2 (0.37%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.19%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.19%)
25. დავით ჭელიძე - 1 (0.19%)
268 2. დავით საგანელიძე - 131 (22.74%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 5 (0.87%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 357 (61.98%)
7. კახა კუკავა - 47 (8.16%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 24 (4.17%)
15. მარინა ლომიძე - 1 (0.17%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 0 (0%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.17%)
25. დავით ჭელიძე - 10 (1.74%)
269 2. დავით საგანელიძე - 124 (19.38%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 1 (0.16%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 435 (67.97%)
7. კახა კუკავა - 27 (4.22%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 32 (5%)
15. მარინა ლომიძე - 1 (0.16%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 1 (0.16%)
21. გიორგი გურგულია - 5 (0.78%)
25. დავით ჭელიძე - 14 (2.19%)
270 2. დავით საგანელიძე - 68 (15.45%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 7 (1.59%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 272 (61.82%)
7. კახა კუკავა - 48 (10.91%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 34 (7.73%)
15. მარინა ლომიძე - 3 (0.68%)
16. გია კორღალიძე - 1 (0.23%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.45%)
21. გიორგი გურგულია - 2 (0.45%)
25. დავით ჭელიძე - 3 (0.68%)
271 2. დავით საგანელიძე - 117 (21.63%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 18 (3.33%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 295 (54.53%)
7. კახა კუკავა - 40 (7.39%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 27 (4.99%)
15. მარინა ლომიძე - 17 (3.14%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 3 (0.55%)
21. გიორგი გურგულია - 1 (0.18%)
25. დავით ჭელიძე - 23 (4.25%)
275 2. დავით საგანელიძე - 68 (15.63%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 5 (1.15%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 289 (66.44%)
7. კახა კუკავა - 25 (5.75%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 35 (8.05%)
15. მარინა ლომიძე - 0 (0%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 0 (0%)
21. გიორგი გურგულია - 0 (0%)
25. დავით ჭელიძე - 13 (2.99%)
276 2. დავით საგანელიძე - 305 (48.11%) ოქმი
3. გიორგი დავლიანიძე - 27 (4.26%)
5. ვახტანგ ნაცვლიშვილი - 206 (32.49%)
7. კახა კუკავა - 37 (5.84%)
10. ედიშერ კვესიტაძე - 25 (3.94%)
15. მარინა ლომიძე - 2 (0.32%)
16. გია კორღალიძე - 0 (0%)
18. ზურაბ ფარესიშვილი - 2 (0.32%)
21. გიორგი გურგულია - 4 (0.63%)
25. დავით ჭელიძე - 26 (4.1%)
320 2. მამუკა კაციტაძე - 23 (11.86%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 5 (2.58%)
5. ზაურ დოლიძე - 128 (65.98%)
7. მზია სოხაძე - 3 (1.55%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 28 (14.43%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.52%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (2.58%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 1 (0.52%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 0 (0%)
323 2. მამუკა კაციტაძე - 251 (34.06%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 35 (4.75%)
5. ზაურ დოლიძე - 330 (44.78%)
7. მზია სოხაძე - 27 (3.66%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 73 (9.91%)
15. პაატა ეხვაია - 4 (0.54%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 6 (0.81%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 5 (0.68%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.81%)
324 2. მამუკა კაციტაძე - 184 (24.6%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 34 (4.55%)
5. ზაურ დოლიძე - 384 (51.34%)
7. მზია სოხაძე - 55 (7.35%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 65 (8.69%)
15. პაატა ეხვაია - 11 (1.47%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 6 (0.8%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 5 (0.67%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.53%)
325 2. მამუკა კაციტაძე - 226 (29.58%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 38 (4.97%)
5. ზაურ დოლიძე - 392 (51.31%)
7. მზია სოხაძე - 42 (5.5%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 54 (7.07%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.13%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 6 (0.79%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.26%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 3 (0.39%)
326 2. მამუკა კაციტაძე - 304 (37.72%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 63 (7.82%)
5. ზაურ დოლიძე - 260 (32.26%)
7. მზია სოხაძე - 31 (3.85%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 51 (6.33%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.25%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.25%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 6 (0.74%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 87 (10.79%)
328 2. მამუკა კაციტაძე - 270 (37.6%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 44 (6.13%)
5. ზაურ დოლიძე - 279 (38.86%)
7. მზია სოხაძე - 37 (5.15%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 46 (6.41%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.42%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.7%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 4 (0.56%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 30 (4.18%)
329 2. მამუკა კაციტაძე - 269 (39.39%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 40 (5.86%)
5. ზაურ დოლიძე - 299 (43.78%)
7. მზია სოხაძე - 25 (3.66%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 41 (6%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.29%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.15%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.29%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.59%)
330 2. მამუკა კაციტაძე - 181 (28.64%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 55 (8.7%)
5. ზაურ დოლიძე - 287 (45.41%)
7. მზია სოხაძე - 25 (3.96%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 62 (9.81%)
15. პაატა ეხვაია - 4 (0.63%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.16%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 8 (1.27%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 9 (1.42%)
331 2. მამუკა კაციტაძე - 210 (38.67%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 41 (7.55%)
5. ზაურ დოლიძე - 211 (38.86%)
7. მზია სოხაძე - 15 (2.76%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 46 (8.47%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.18%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 4 (0.74%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 12 (2.21%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 3 (0.55%)
333 2. მამუკა კაციტაძე - 230 (40.78%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 40 (7.09%)
5. ზაურ დოლიძე - 206 (36.52%)
7. მზია სოხაძე - 20 (3.55%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 46 (8.16%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.18%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.89%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 14 (2.48%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 2 (0.35%)
334 2. მამუკა კაციტაძე - 288 (41.74%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 37 (5.36%)
5. ზაურ დოლიძე - 252 (36.52%)
7. მზია სოხაძე - 32 (4.64%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 63 (9.13%)
15. პაატა ეხვაია - 4 (0.58%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.14%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 6 (0.87%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 7 (1.01%)
335 2. მამუკა კაციტაძე - 192 (34.22%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 28 (4.99%)
5. ზაურ დოლიძე - 251 (44.74%)
7. მზია სოხაძე - 19 (3.39%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 57 (10.16%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.53%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 4 (0.71%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.53%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.71%)
336 2. მამუკა კაციტაძე - 244 (33.8%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 60 (8.31%)
5. ზაურ დოლიძე - 291 (40.3%)
7. მზია სოხაძე - 45 (6.23%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 56 (7.76%)
15. პაატა ეხვაია - 0 (0%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.28%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 18 (2.49%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.83%)
337 2. მამუკა კაციტაძე - 192 (28.44%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 76 (11.26%)
5. ზაურ დოლიძე - 301 (44.59%)
7. მზია სოხაძე - 28 (4.15%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 62 (9.19%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.44%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 3 (0.44%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 4 (0.59%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.89%)
338 2. მამუკა კაციტაძე - 167 (25.42%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 64 (9.74%)
5. ზაურ დოლიძე - 318 (48.4%)
7. მზია სოხაძე - 39 (5.94%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 54 (8.22%)
15. პაატა ეხვაია - 4 (0.61%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.15%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.46%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 7 (1.07%)
339 2. მამუკა კაციტაძე - 217 (31.04%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 42 (6.01%)
5. ზაურ დოლიძე - 286 (40.92%)
7. მზია სოხაძე - 24 (3.43%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 113 (16.17%)
15. პაატა ეხვაია - 8 (1.14%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.29%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 5 (0.72%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 2 (0.29%)
340 2. მამუკა კაციტაძე - 201 (38.07%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 40 (7.58%)
5. ზაურ დოლიძე - 217 (41.1%)
7. მზია სოხაძე - 12 (2.27%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 29 (5.49%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.38%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.38%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 9 (1.7%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 16 (3.03%)
341 2. მამუკა კაციტაძე - 163 (34.32%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 26 (5.47%)
5. ზაურ დოლიძე - 181 (38.11%)
7. მზია სოხაძე - 17 (3.58%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 42 (8.84%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.42%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 36 (7.58%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.42%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (1.26%)
342 2. მამუკა კაციტაძე - 206 (32.44%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 23 (3.62%)
5. ზაურ დოლიძე - 286 (45.04%)
7. მზია სოხაძე - 30 (4.72%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 68 (10.71%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.47%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.31%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 7 (1.1%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 10 (1.57%)
343 2. მამუკა კაციტაძე - 215 (31.16%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 22 (3.19%)
5. ზაურ დოლიძე - 335 (48.55%)
7. მზია სოხაძე - 47 (6.81%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 58 (8.41%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.43%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 6 (0.87%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.29%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 2 (0.29%)
344 2. მამუკა კაციტაძე - 241 (33.24%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 49 (6.76%)
5. ზაურ დოლიძე - 316 (43.59%)
7. მზია სოხაძე - 32 (4.41%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 68 (9.38%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.14%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.28%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 5 (0.69%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 11 (1.52%)
345 2. მამუკა კაციტაძე - 239 (33.57%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 52 (7.3%)
5. ზაურ დოლიძე - 297 (41.71%)
7. მზია სოხაძე - 47 (6.6%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 53 (7.44%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.42%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.7%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 12 (1.69%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.56%)
346 2. მამუკა კაციტაძე - 204 (34.17%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 23 (3.85%)
5. ზაურ დოლიძე - 253 (42.38%)
7. მზია სოხაძე - 26 (4.36%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 72 (12.06%)
15. პაატა ეხვაია - 0 (0%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.84%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 5 (0.84%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 9 (1.51%)
347 2. მამუკა კაციტაძე - 217 (35.4%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 28 (4.57%)
5. ზაურ დოლიძე - 265 (43.23%)
7. მზია სოხაძე - 27 (4.4%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 61 (9.95%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.49%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.33%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 4 (0.65%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.98%)
354 2. მამუკა კაციტაძე - 152 (32.34%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 75 (15.96%)
5. ზაურ დოლიძე - 185 (39.36%)
7. მზია სოხაძე - 18 (3.83%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 25 (5.32%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.64%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.43%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 6 (1.28%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.85%)
355 2. მამუკა კაციტაძე - 181 (28.24%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 96 (14.98%)
5. ზაურ დოლიძე - 247 (38.53%)
7. მზია სოხაძე - 48 (7.49%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 55 (8.58%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.31%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 2 (0.31%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 4 (0.62%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.94%)
356 2. მამუკა კაციტაძე - 213 (33.92%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 46 (7.32%)
5. ზაურ დოლიძე - 237 (37.74%)
7. მზია სოხაძე - 39 (6.21%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 47 (7.48%)
15. პაატა ეხვაია - 35 (5.57%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 4 (0.64%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.48%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.64%)
357 2. მამუკა კაციტაძე - 202 (33.95%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 33 (5.55%)
5. ზაურ დოლიძე - 266 (44.71%)
7. მზია სოხაძე - 25 (4.2%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 54 (9.08%)
15. პაატა ეხვაია - 0 (0%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 3 (0.5%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.5%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 9 (1.51%)
358 2. მამუკა კაციტაძე - 208 (35.25%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 29 (4.92%)
5. ზაურ დოლიძე - 239 (40.51%)
7. მზია სოხაძე - 43 (7.29%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 56 (9.49%)
15. პაატა ეხვაია - 5 (0.85%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.17%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.34%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 7 (1.19%)
359 2. მამუკა კაციტაძე - 243 (32.75%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 49 (6.6%)
5. ზაურ დოლიძე - 347 (46.77%)
7. მზია სოხაძე - 40 (5.39%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 47 (6.33%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.27%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.67%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.4%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.81%)
360 2. მამუკა კაციტაძე - 233 (34.67%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 50 (7.44%)
5. ზაურ დოლიძე - 282 (41.96%)
7. მზია სოხაძე - 49 (7.29%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 40 (5.95%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.15%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (0.74%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 8 (1.19%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 4 (0.6%)
361 2. მამუკა კაციტაძე - 240 (34.99%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 43 (6.27%)
5. ზაურ დოლიძე - 294 (42.86%)
7. მზია სოხაძე - 39 (5.69%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 44 (6.41%)
15. პაატა ეხვაია - 5 (0.73%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 4 (0.58%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 6 (0.87%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 11 (1.6%)
362 2. მამუკა კაციტაძე - 216 (35.01%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 34 (5.51%)
5. ზაურ დოლიძე - 270 (43.76%)
7. მზია სოხაძე - 33 (5.35%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 42 (6.81%)
15. პაატა ეხვაია - 5 (0.81%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 6 (0.97%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.49%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 8 (1.3%)
363 2. მამუკა კაციტაძე - 205 (31.3%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 39 (5.95%)
5. ზაურ დოლიძე - 291 (44.43%)
7. მზია სოხაძე - 39 (5.95%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 66 (10.08%)
15. პაატა ეხვაია - 3 (0.46%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 4 (0.61%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.31%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 6 (0.92%)
364 2. მამუკა კაციტაძე - 191 (28.38%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 40 (5.94%)
5. ზაურ დოლიძე - 325 (48.29%)
7. მზია სოხაძე - 36 (5.35%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 53 (7.88%)
15. პაატა ეხვაია - 0 (0%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 15 (2.23%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 4 (0.59%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 9 (1.34%)
372 2. მამუკა კაციტაძე - 148 (34.58%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 25 (5.84%)
5. ზაურ დოლიძე - 174 (40.65%)
7. მზია სოხაძე - 19 (4.44%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 54 (12.62%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.47%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 1 (0.23%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.7%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 2 (0.47%)
373 2. მამუკა კაციტაძე - 139 (27.91%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 23 (4.62%)
5. ზაურ დოლიძე - 281 (56.43%)
7. მზია სოხაძე - 12 (2.41%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 29 (5.82%)
15. პაატა ეხვაია - 2 (0.4%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 5 (1%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 2 (0.4%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 5 (1%)
374 2. მამუკა კაციტაძე - 160 (31.43%) ოქმი
3. გია ნუცუბიძე - 22 (4.32%)
5. ზაურ დოლიძე - 246 (48.33%)
7. მზია სოხაძე - 18 (3.54%)
10. ჯუმბერ ლეჟავა - 28 (5.5%)
15. პაატა ეხვაია - 1 (0.2%)
17. გიორგი გოგოლაძე - 21 (4.13%)
21. მიხეილ გომიაშვილი - 3 (0.59%)
25. ალექსანდრე თეთრაშვილი - 10 (1.96%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას