მაჟორიტარული სისტემით

რუსთავი

<< უკან
##
1 2. გოჩა ომაიძე - 124 (6.96%)
5. ზაზა მურვანიძე - 1293 (72.6%)
7. გიორგი ანდღულაძე - 73 (4.1%)
8. მერაბ ღონღაძე - 15 (0.84%)
10. ალექსანდრე ახვლედიანი - 235 (13.19%)
15. ლენა ნოდია - 18 (1.01%)
21. ლევან ჭანტურია - 23 (1.29%)
2 2. უტა ლიპარტია - 179 (4.79%)
3. გიორგი არჩუაძე - 72 (1.93%)
5. კახა ბარათაშვილი - 2334 (62.41%)
7. ირინა მელაძე - 127 (3.4%)
8. ზაზა წიკალური - 57 (1.52%)
10. თამარ პაიჭაძე - 328 (8.77%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 144 (3.85%)
16. ზოია მაისაშვილი - 22 (0.59%)
21. რამაზ ებრალიძე - 477 (12.75%)
3 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 265 (5.85%)
5. პავლე ლაცაბიძე - 3021 (66.69%)
7. მიხეილ კობახიძე - 178 (3.93%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 31 (0.68%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 542 (11.96%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 63 (1.39%)
16. ლევან ლომსაძე - 17 (0.38%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 78 (1.72%)
21. ივანე ლეჟავა - 335 (7.4%)
4 2. ნინო ლომიძე - 524 (11.71%)
3. მამია ლომიძე - 141 (3.15%)
5. ლეილა აფციაური - 2533 (56.62%)
7. გელა ღუნწკიძე - 292 (6.53%)
10. ფიქრია ავალიანი - 794 (17.75%)
15. მარინა ჯალაღანია - 93 (2.08%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 97 (2.17%)
5 2. თეიმურაზ როგავა - 313 (7.76%)
5. ზაზა ასისტიშვილი - 2478 (61.41%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 226 (5.6%)
8. ნანა ჯიქიძე - 61 (1.51%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 783 (19.41%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 76 (1.88%)
21. დავით ნეფარიძე - 98 (2.43%)
6 2. ნინო სულაძე - 266 (5.23%)
3. ირმა მეტრეველი - 109 (2.14%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 3764 (73.96%)
7. ივანე შათირიშვილი - 255 (5.01%)
10. კიაზო შარიქაძე - 574 (11.28%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 86 (1.69%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 35 (0.69%)
7 2. თამაზ გარსენიშვილი - 265 (4.06%)
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 110 (1.69%)
5. კახა გურგენიძე - 4650 (71.29%)
7. რეზო სანიკიძე - 221 (3.39%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 1121 (17.19%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 74 (1.13%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 82 (1.26%)
8 2. გელა ნაკაშიძე - 268 (6.46%)
3. მერაბ კაპანაძე - 59 (1.42%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 2466 (59.41%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 181 (4.36%)
8. გოჩა დაუშვილი - 58 (1.4%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 554 (13.35%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 181 (4.36%)
16. ციური მჭედლიძე - 27 (0.65%)
17. მიხეილ ლომიძე - 132 (3.18%)
21. გოჩა პაპიძე - 225 (5.42%)
9 2. მაია ელიზბარაშვილი - 155 (4.69%)
5. მამუკა აბულაძე - 2277 (68.87%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 156 (4.72%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 66 (2%)
10. ზვიად დოლიძე - 548 (16.58%)
15. მაია ხაჩიძე - 67 (2.03%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 37 (1.12%)
10 2. ნოდარ ცინცაძე - 195 (5.02%)
5. კახაბერ ცერცვაძე - 2700 (69.46%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 181 (4.66%)
10. გიორგი მელიქიძე - 646 (16.62%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 34 (0.87%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 131 (3.37%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
110 2. გოჩა ომაიძე - 39 (7.18%) ოქმი
5. ზაზა მურვანიძე - 401 (73.85%)
7. გიორგი ანდღულაძე - 21 (3.87%)
8. მერაბ ღონღაძე - 2 (0.37%)
10. ალექსანდრე ახვლედიანი - 67 (12.34%)
15. ლენა ნოდია - 5 (0.92%)
21. ლევან ჭანტურია - 8 (1.47%)
111 2. გოჩა ომაიძე - 55 (9.91%) ოქმი
5. ზაზა მურვანიძე - 382 (68.83%)
7. გიორგი ანდღულაძე - 22 (3.96%)
8. მერაბ ღონღაძე - 3 (0.54%)
10. ალექსანდრე ახვლედიანი - 77 (13.87%)
15. ლენა ნოდია - 7 (1.26%)
21. ლევან ჭანტურია - 9 (1.62%)
161 2. გოჩა ომაიძე - 30 (4.39%) ოქმი
5. ზაზა მურვანიძე - 510 (74.67%)
7. გიორგი ანდღულაძე - 30 (4.39%)
8. მერაბ ღონღაძე - 10 (1.46%)
10. ალექსანდრე ახვლედიანი - 91 (13.32%)
15. ლენა ნოდია - 6 (0.88%)
21. ლევან ჭანტურია - 6 (0.88%)
25 2. უტა ლიპარტია - 32 (5.21%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 13 (2.12%)
5. კახა ბარათაშვილი - 457 (74.43%)
7. ირინა მელაძე - 20 (3.26%)
8. ზაზა წიკალური - 7 (1.14%)
10. თამარ პაიჭაძე - 23 (3.75%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 4 (0.65%)
16. ზოია მაისაშვილი - 11 (1.79%)
21. რამაზ ებრალიძე - 47 (7.65%)
26 2. უტა ლიპარტია - 45 (9.38%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 8 (1.67%)
5. კახა ბარათაშვილი - 259 (53.96%)
7. ირინა მელაძე - 18 (3.75%)
8. ზაზა წიკალური - 6 (1.25%)
10. თამარ პაიჭაძე - 82 (17.08%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 13 (2.71%)
16. ზოია მაისაშვილი - 3 (0.63%)
21. რამაზ ებრალიძე - 46 (9.58%)
27 2. უტა ლიპარტია - 28 (5.23%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 9 (1.68%)
5. კახა ბარათაშვილი - 300 (56.07%)
7. ირინა მელაძე - 22 (4.11%)
8. ზაზა წიკალური - 6 (1.12%)
10. თამარ პაიჭაძე - 24 (4.49%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 7 (1.31%)
16. ზოია მაისაშვილი - 4 (0.75%)
21. რამაზ ებრალიძე - 135 (25.23%)
28 2. უტა ლიპარტია - 17 (2.57%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 6 (0.91%)
5. კახა ბარათაშვილი - 501 (75.79%)
7. ირინა მელაძე - 16 (2.42%)
8. ზაზა წიკალური - 2 (0.3%)
10. თამარ პაიჭაძე - 74 (11.2%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 1 (0.15%)
16. ზოია მაისაშვილი - 2 (0.3%)
21. რამაზ ებრალიძე - 42 (6.35%)
29 2. უტა ლიპარტია - 17 (3.92%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 18 (4.15%)
5. კახა ბარათაშვილი - 263 (60.6%)
7. ირინა მელაძე - 6 (1.38%)
8. ზაზა წიკალური - 7 (1.61%)
10. თამარ პაიჭაძე - 35 (8.06%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 39 (8.99%)
16. ზოია მაისაშვილი - 0 (0%)
21. რამაზ ებრალიძე - 49 (11.29%)
260 2. უტა ლიპარტია - 26 (5.25%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 8 (1.62%)
5. კახა ბარათაშვილი - 303 (61.21%)
7. ირინა მელაძე - 22 (4.44%)
8. ზაზა წიკალური - 14 (2.83%)
10. თამარ პაიჭაძე - 56 (11.31%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 18 (3.64%)
16. ზოია მაისაშვილი - 1 (0.2%)
21. რამაზ ებრალიძე - 47 (9.49%)
271 2. უტა ლიპარტია - 14 (2.69%) ოქმი
3. გიორგი არჩუაძე - 10 (1.92%)
5. კახა ბარათაშვილი - 251 (48.18%)
7. ირინა მელაძე - 23 (4.41%)
8. ზაზა წიკალური - 15 (2.88%)
10. თამარ პაიჭაძე - 34 (6.53%)
15. ირაკლი ქაჯაია - 62 (11.9%)
16. ზოია მაისაშვილი - 1 (0.19%)
21. რამაზ ებრალიძე - 111 (21.31%)
31 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 43 (8.88%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 325 (67.15%)
7. მიხეილ კობახიძე - 10 (2.07%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 5 (1.03%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 51 (10.54%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 5 (1.03%)
16. ლევან ლომსაძე - 0 (0%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 8 (1.65%)
21. ივანე ლეჟავა - 37 (7.64%)
32 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 24 (4.8%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 317 (63.4%)
7. მიხეილ კობახიძე - 21 (4.2%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 4 (0.8%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 75 (15%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 29 (5.8%)
16. ლევან ლომსაძე - 3 (0.6%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 4 (0.8%)
21. ივანე ლეჟავა - 23 (4.6%)
33 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 41 (7.43%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 286 (51.81%)
7. მიხეილ კობახიძე - 35 (6.34%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 3 (0.54%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 45 (8.15%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 3 (0.54%)
16. ლევან ლომსაძე - 1 (0.18%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 6 (1.09%)
21. ივანე ლეჟავა - 132 (23.91%)
34 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 50 (8.18%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 396 (64.81%)
7. მიხეილ კობახიძე - 18 (2.95%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 8 (1.31%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 95 (15.55%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 3 (0.49%)
16. ლევან ლომსაძე - 0 (0%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 6 (0.98%)
21. ივანე ლეჟავა - 35 (5.73%)
355 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 23 (4.53%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 319 (62.8%)
7. მიხეილ კობახიძე - 24 (4.72%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 3 (0.59%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 54 (10.63%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 8 (1.57%)
16. ლევან ლომსაძე - 3 (0.59%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 36 (7.09%)
21. ივანე ლეჟავა - 38 (7.48%)
358 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 23 (4.37%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 338 (64.26%)
7. მიხეილ კობახიძე - 25 (4.75%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 2 (0.38%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 97 (18.44%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 4 (0.76%)
16. ლევან ლომსაძე - 0 (0%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 6 (1.14%)
21. ივანე ლეჟავა - 31 (5.89%)
359 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 30 (2.99%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 812 (80.96%)
7. მიხეილ კობახიძე - 20 (1.99%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 3 (0.3%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 94 (9.37%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 11 (1.1%)
16. ლევან ლომსაძე - 6 (0.6%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 7 (0.7%)
21. ივანე ლეჟავა - 20 (1.99%)
381 2. ნუგზარ ჩაჩავა - 31 (8.96%) ოქმი
5. პავლე ლაცაბიძე - 228 (65.9%)
7. მიხეილ კობახიძე - 25 (7.23%)
8. გოჩა შალამბერიძე - 3 (0.87%)
10. ვალერიან ტატუაშვილი - 31 (8.96%)
15. დინარა ბედიანაშვილი - 0 (0%)
16. ლევან ლომსაძე - 4 (1.16%)
17. გოჩა ცეკვაშვილი - 5 (1.45%)
21. ივანე ლეჟავა - 19 (5.49%)
412 2. ნინო ლომიძე - 46 (8.29%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 15 (2.7%)
5. ლეილა აფციაური - 345 (62.16%)
7. გელა ღუნწკიძე - 48 (8.65%)
10. ფიქრია ავალიანი - 76 (13.69%)
15. მარინა ჯალაღანია - 15 (2.7%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 10 (1.8%)
413 2. ნინო ლომიძე - 51 (9.48%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 9 (1.67%)
5. ლეილა აფციაური - 309 (57.43%)
7. გელა ღუნწკიძე - 19 (3.53%)
10. ფიქრია ავალიანი - 131 (24.35%)
15. მარინა ჯალაღანია - 8 (1.49%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 11 (2.04%)
414 2. ნინო ლომიძე - 43 (13.15%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 17 (5.2%)
5. ლეილა აფციაური - 177 (54.13%)
7. გელა ღუნწკიძე - 17 (5.2%)
10. ფიქრია ავალიანი - 53 (16.21%)
15. მარინა ჯალაღანია - 8 (2.45%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 12 (3.67%)
415 2. ნინო ლომიძე - 81 (17.05%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 11 (2.32%)
5. ლეილა აფციაური - 254 (53.47%)
7. გელა ღუნწკიძე - 37 (7.79%)
10. ფიქრია ავალიანი - 77 (16.21%)
15. მარინა ჯალაღანია - 9 (1.89%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 6 (1.26%)
416 2. ნინო ლომიძე - 31 (7.01%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 12 (2.71%)
5. ლეილა აფციაური - 236 (53.39%)
7. გელა ღუნწკიძე - 25 (5.66%)
10. ფიქრია ავალიანი - 112 (25.34%)
15. მარინა ჯალაღანია - 4 (0.9%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 22 (4.98%)
417 2. ნინო ლომიძე - 42 (8.7%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 20 (4.14%)
5. ლეილა აფციაური - 304 (62.94%)
7. გელა ღუნწკიძე - 26 (5.38%)
10. ფიქრია ავალიანი - 71 (14.7%)
15. მარინა ჯალაღანია - 12 (2.48%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 8 (1.66%)
422 2. ნინო ლომიძე - 54 (11.95%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 14 (3.1%)
5. ლეილა აფციაური - 234 (51.77%)
7. გელა ღუნწკიძე - 34 (7.52%)
10. ფიქრია ავალიანი - 96 (21.24%)
15. მარინა ჯალაღანია - 15 (3.32%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 5 (1.11%)
462 2. ნინო ლომიძე - 40 (10.18%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 15 (3.82%)
5. ლეილა აფციაური - 253 (64.38%)
7. გელა ღუნწკიძე - 25 (6.36%)
10. ფიქრია ავალიანი - 53 (13.49%)
15. მარინა ჯალაღანია - 5 (1.27%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 2 (0.51%)
463 2. ნინო ლომიძე - 96 (20.04%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 12 (2.51%)
5. ლეილა აფციაური - 232 (48.43%)
7. გელა ღუნწკიძე - 45 (9.39%)
10. ფიქრია ავალიანი - 71 (14.82%)
15. მარინა ჯალაღანია - 9 (1.88%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 14 (2.92%)
472 2. ნინო ლომიძე - 40 (12.12%) ოქმი
3. მამია ლომიძე - 16 (4.85%)
5. ლეილა აფციაური - 189 (57.27%)
7. გელა ღუნწკიძე - 16 (4.85%)
10. ფიქრია ავალიანი - 54 (16.36%)
15. მარინა ჯალაღანია - 8 (2.42%)
21. ივანე ღარიბაშვილი - 7 (2.12%)
521 2. თეიმურაზ როგავა - 42 (9.11%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 241 (52.28%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 23 (4.99%)
8. ნანა ჯიქიძე - 11 (2.39%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 100 (21.69%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 26 (5.64%)
21. დავით ნეფარიძე - 18 (3.9%)
526 2. თეიმურაზ როგავა - 16 (4.56%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 262 (74.64%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 18 (5.13%)
8. ნანა ჯიქიძე - 1 (0.28%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 52 (14.81%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 2 (0.57%)
21. დავით ნეფარიძე - 0 (0%)
527 2. თეიმურაზ როგავა - 41 (8.87%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 287 (62.12%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 25 (5.41%)
8. ნანა ჯიქიძე - 7 (1.52%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 89 (19.26%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 5 (1.08%)
21. დავით ნეფარიძე - 8 (1.73%)
552 2. თეიმურაზ როგავა - 29 (8.79%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 226 (68.48%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 9 (2.73%)
8. ნანა ჯიქიძე - 2 (0.61%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 59 (17.88%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 2 (0.61%)
21. დავით ნეფარიძე - 3 (0.91%)
553 2. თეიმურაზ როგავა - 24 (5.63%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 272 (63.85%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 21 (4.93%)
8. ნანა ჯიქიძე - 6 (1.41%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 97 (22.77%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 4 (0.94%)
21. დავით ნეფარიძე - 2 (0.47%)
554 2. თეიმურაზ როგავა - 20 (5.46%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 255 (69.67%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 17 (4.64%)
8. ნანა ჯიქიძე - 6 (1.64%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 61 (16.67%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 5 (1.37%)
21. დავით ნეფარიძე - 2 (0.55%)
557 2. თეიმურაზ როგავა - 34 (8.21%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 196 (47.34%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 27 (6.52%)
8. ნანა ჯიქიძე - 6 (1.45%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 88 (21.26%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 10 (2.42%)
21. დავით ნეფარიძე - 53 (12.8%)
567 2. თეიმურაზ როგავა - 34 (9.5%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 226 (63.13%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 16 (4.47%)
8. ნანა ჯიქიძე - 5 (1.4%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 65 (18.16%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 8 (2.23%)
21. დავით ნეფარიძე - 4 (1.12%)
580 2. თეიმურაზ როგავა - 37 (8.2%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 270 (59.87%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 40 (8.87%)
8. ნანა ჯიქიძე - 8 (1.77%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 83 (18.4%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 6 (1.33%)
21. დავით ნეფარიძე - 7 (1.55%)
583 2. თეიმურაზ როგავა - 36 (8.65%) ოქმი
5. ზაზა ასისტიშვილი - 243 (58.41%)
7. ნოდარ გულდამაშვილი - 30 (7.21%)
8. ნანა ჯიქიძე - 9 (2.16%)
10. ალექსანდრე აბაშიძე - 89 (21.39%)
15. გრიგოლ წილოსანი - 8 (1.92%)
21. დავით ნეფარიძე - 1 (0.24%)
618 2. ნინო სულაძე - 41 (8.1%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 12 (2.37%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 334 (66.01%)
7. ივანე შათირიშვილი - 29 (5.73%)
10. კიაზო შარიქაძე - 84 (16.6%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 1 (0.2%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 5 (0.99%)
619 2. ნინო სულაძე - 30 (5.68%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 9 (1.7%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 377 (71.4%)
7. ივანე შათირიშვილი - 39 (7.39%)
10. კიაზო შარიქაძე - 54 (10.23%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 9 (1.7%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 10 (1.89%)
620 2. ნინო სულაძე - 23 (5.19%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 10 (2.26%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 332 (74.94%)
7. ივანე შათირიშვილი - 14 (3.16%)
10. კიაზო შარიქაძე - 53 (11.96%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 10 (2.26%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 1 (0.23%)
623 2. ნინო სულაძე - 23 (5.17%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 11 (2.47%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 339 (76.18%)
7. ივანე შათირიშვილი - 19 (4.27%)
10. კიაზო შარიქაძე - 39 (8.76%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 13 (2.92%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 1 (0.22%)
624 2. ნინო სულაძე - 19 (3.15%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 5 (0.83%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 451 (74.79%)
7. ივანე შათირიშვილი - 44 (7.3%)
10. კიაზო შარიქაძე - 75 (12.44%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 9 (1.49%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 0 (0%)
625 2. ნინო სულაძე - 18 (3.5%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 10 (1.95%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 414 (80.54%)
7. ივანე შათირიშვილი - 11 (2.14%)
10. კიაზო შარიქაძე - 44 (8.56%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 16 (3.11%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 1 (0.19%)
656 2. ნინო სულაძე - 25 (4.36%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 16 (2.79%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 446 (77.84%)
7. ივანე შათირიშვილი - 23 (4.01%)
10. კიაზო შარიქაძე - 50 (8.73%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 10 (1.75%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 3 (0.52%)
664 2. ნინო სულაძე - 36 (7.53%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 17 (3.56%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 323 (67.57%)
7. ივანე შათირიშვილი - 28 (5.86%)
10. კიაზო შარიქაძე - 66 (13.81%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 4 (0.84%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 4 (0.84%)
665 2. ნინო სულაძე - 23 (4.49%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 12 (2.34%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 381 (74.41%)
7. ივანე შათირიშვილი - 27 (5.27%)
10. კიაზო შარიქაძე - 62 (12.11%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 4 (0.78%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 3 (0.59%)
673 2. ნინო სულაძე - 28 (5.75%) ოქმი
3. ირმა მეტრეველი - 7 (1.44%)
5. თამაზ გველუკაშვილი - 367 (75.36%)
7. ივანე შათირიშვილი - 21 (4.31%)
10. კიაზო შარიქაძე - 47 (9.65%)
15. გიორგი პაიჭაძე - 10 (2.05%)
21. თეიმურაზ ცირეკიძე - 7 (1.44%)
745 2. თამაზ გარსენიშვილი - 27 (6.4%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 12 (2.84%)
5. კახა გურგენიძე - 270 (63.98%)
7. რეზო სანიკიძე - 19 (4.5%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 56 (13.27%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 32 (7.58%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 6 (1.42%)
746 2. თამაზ გარსენიშვილი - 46 (8.03%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 10 (1.75%)
5. კახა გურგენიძე - 372 (64.92%)
7. რეზო სანიკიძე - 23 (4.01%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 88 (15.36%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 8 (1.4%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 26 (4.54%)
747 2. თამაზ გარსენიშვილი - 29 (4.5%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 17 (2.64%)
5. კახა გურგენიძე - 434 (67.29%)
7. რეზო სანიკიძე - 22 (3.41%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 134 (20.78%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 3 (0.47%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 6 (0.93%)
748 2. თამაზ გარსენიშვილი - 17 (3.31%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 15 (2.92%)
5. კახა გურგენიძე - 372 (72.37%)
7. რეზო სანიკიძე - 19 (3.7%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 82 (15.95%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 4 (0.78%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 5 (0.97%)
749 2. თამაზ გარსენიშვილი - 11 (1.87%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 6 (1.02%)
5. კახა გურგენიძე - 455 (77.51%)
7. რეზო სანიკიძე - 11 (1.87%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 96 (16.35%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 6 (1.02%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 2 (0.34%)
750 2. თამაზ გარსენიშვილი - 25 (4.18%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 12 (2.01%)
5. კახა გურგენიძე - 422 (70.57%)
7. რეზო სანიკიძე - 31 (5.18%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 101 (16.89%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 3 (0.5%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 4 (0.67%)
751 2. თამაზ გარსენიშვილი - 16 (3.2%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 7 (1.4%)
5. კახა გურგენიძე - 364 (72.8%)
7. რეზო სანიკიძე - 18 (3.6%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 91 (18.2%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 2 (0.4%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 2 (0.4%)
768 2. თამაზ გარსენიშვილი - 6 (0.99%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 0 (0%)
5. კახა გურგენიძე - 465 (76.73%)
7. რეზო სანიკიძე - 5 (0.83%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 129 (21.29%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 1 (0.17%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 0 (0%)
769 2. თამაზ გარსენიშვილი - 21 (3.48%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 16 (2.65%)
5. კახა გურგენიძე - 405 (67.16%)
7. რეზო სანიკიძე - 33 (5.47%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 115 (19.07%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 9 (1.49%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 4 (0.66%)
777 2. თამაზ გარსენიშვილი - 32 (5.67%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 8 (1.42%)
5. კახა გურგენიძე - 362 (64.18%)
7. რეზო სანიკიძე - 37 (6.56%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 114 (20.21%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 3 (0.53%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 8 (1.42%)
778 2. თამაზ გარსენიშვილი - 14 (3.24%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 4 (0.93%)
5. კახა გურგენიძე - 349 (80.79%)
7. რეზო სანიკიძე - 2 (0.46%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 59 (13.66%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 0 (0%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 4 (0.93%)
779 2. თამაზ გარსენიშვილი - 21 (4.38%) ოქმი
3. ვახტანგ კიკილაშვილი - 3 (0.63%)
5. კახა გურგენიძე - 380 (79.33%)
7. რეზო სანიკიძე - 1 (0.21%)
10. მამუკა მიქაუტაძე - 56 (11.69%)
15. ვახტანგ ენდელაძე - 3 (0.63%)
21. ჯუსტალ აბაზაშვილი - 15 (3.13%)
838 2. გელა ნაკაშიძე - 27 (5.73%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 6 (1.27%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 322 (68.37%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 10 (2.12%)
8. გოჩა დაუშვილი - 12 (2.55%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 61 (12.95%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 9 (1.91%)
16. ციური მჭედლიძე - 2 (0.42%)
17. მიხეილ ლომიძე - 6 (1.27%)
21. გოჩა პაპიძე - 16 (3.4%)
839 2. გელა ნაკაშიძე - 21 (5.1%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 4 (0.97%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 219 (53.16%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 6 (1.46%)
8. გოჩა დაუშვილი - 7 (1.7%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 47 (11.41%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 5 (1.21%)
16. ციური მჭედლიძე - 0 (0%)
17. მიხეილ ლომიძე - 11 (2.67%)
21. გოჩა პაპიძე - 92 (22.33%)
840 2. გელა ნაკაშიძე - 47 (11.58%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 3 (0.74%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 208 (51.23%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 29 (7.14%)
8. გოჩა დაუშვილი - 7 (1.72%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 46 (11.33%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 30 (7.39%)
16. ციური მჭედლიძე - 4 (0.99%)
17. მიხეილ ლომიძე - 3 (0.74%)
21. გოჩა პაპიძე - 29 (7.14%)
841 2. გელა ნაკაშიძე - 28 (5.45%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 8 (1.56%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 313 (60.89%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 20 (3.89%)
8. გოჩა დაუშვილი - 5 (0.97%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 58 (11.28%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 12 (2.33%)
16. ციური მჭედლიძე - 10 (1.95%)
17. მიხეილ ლომიძე - 51 (9.92%)
21. გოჩა პაპიძე - 9 (1.75%)
842 2. გელა ნაკაშიძე - 39 (8.41%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 8 (1.72%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 266 (57.33%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 22 (4.74%)
8. გოჩა დაუშვილი - 2 (0.43%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 61 (13.15%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 30 (6.47%)
16. ციური მჭედლიძე - 1 (0.22%)
17. მიხეილ ლომიძე - 20 (4.31%)
21. გოჩა პაპიძე - 15 (3.23%)
843 2. გელა ნაკაშიძე - 35 (7.94%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 13 (2.95%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 247 (56.01%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 24 (5.44%)
8. გოჩა დაუშვილი - 7 (1.59%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 83 (18.82%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 9 (2.04%)
16. ციური მჭედლიძე - 8 (1.81%)
17. მიხეილ ლომიძე - 7 (1.59%)
21. გოჩა პაპიძე - 8 (1.81%)
844 2. გელა ნაკაშიძე - 23 (4.88%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 9 (1.91%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 248 (52.65%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 24 (5.1%)
8. გოჩა დაუშვილი - 11 (2.34%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 91 (19.32%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 20 (4.25%)
16. ციური მჭედლიძე - 0 (0%)
17. მიხეილ ლომიძე - 11 (2.34%)
21. გოჩა პაპიძე - 34 (7.22%)
876 2. გელა ნაკაშიძე - 30 (6.05%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 7 (1.41%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 304 (61.29%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 34 (6.85%)
8. გოჩა დაუშვილი - 6 (1.21%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 73 (14.72%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 22 (4.44%)
16. ციური მჭედლიძე - 0 (0%)
17. მიხეილ ლომიძე - 7 (1.41%)
21. გოჩა პაპიძე - 13 (2.62%)
882 2. გელა ნაკაშიძე - 18 (3.78%) ოქმი
3. მერაბ კაპანაძე - 1 (0.21%)
5. ამირან ცანდიშვილი - 339 (71.22%)
7. გოჩა გუგეშაშვილი - 12 (2.52%)
8. გოჩა დაუშვილი - 1 (0.21%)
10. მახარე ჯამრიშვილი - 34 (7.14%)
15. ნუგზარ მამაიაშვილი - 44 (9.24%)
16. ციური მჭედლიძე - 2 (0.42%)
17. მიხეილ ლომიძე - 16 (3.36%)
21. გოჩა პაპიძე - 9 (1.89%)
933 2. მაია ელიზბარაშვილი - 24 (6.2%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 262 (67.7%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 22 (5.68%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 8 (2.07%)
10. ზვიად დოლიძე - 49 (12.66%)
15. მაია ხაჩიძე - 17 (4.39%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 5 (1.29%)
934 2. მაია ელიზბარაშვილი - 22 (3.96%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 352 (63.31%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 19 (3.42%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 19 (3.42%)
10. ზვიად დოლიძე - 131 (23.56%)
15. მაია ხაჩიძე - 10 (1.8%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 3 (0.54%)
935 2. მაია ელიზბარაშვილი - 32 (6.1%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 343 (65.33%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 34 (6.48%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 14 (2.67%)
10. ზვიად დოლიძე - 95 (18.1%)
15. მაია ხაჩიძე - 5 (0.95%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 2 (0.38%)
936 2. მაია ელიზბარაშვილი - 15 (3.55%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 318 (75.36%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 9 (2.13%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 2 (0.47%)
10. ზვიად დოლიძე - 69 (16.35%)
15. მაია ხაჩიძე - 9 (2.13%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 0 (0%)
937 2. მაია ელიზბარაშვილი - 29 (6.13%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 323 (68.29%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 34 (7.19%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 5 (1.06%)
10. ზვიად დოლიძე - 66 (13.95%)
15. მაია ხაჩიძე - 11 (2.33%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 5 (1.06%)
966 2. მაია ელიზბარაშვილი - 21 (4.21%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 344 (68.94%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 26 (5.21%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 12 (2.4%)
10. ზვიად დოლიძე - 77 (15.43%)
15. მაია ხაჩიძე - 14 (2.81%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 5 (1%)
975 2. მაია ელიზბარაშვილი - 12 (2.7%) ოქმი
5. მამუკა აბულაძე - 335 (75.45%)
7. მამუკა ტაბატაძე - 12 (2.7%)
8. ბონდო დიხამინჯია - 6 (1.35%)
10. ზვიად დოლიძე - 61 (13.74%)
15. მაია ხაჩიძე - 1 (0.23%)
21. დოდო ცხვარიაშვილი - 17 (3.83%)
1028 2. ნოდარ ცინცაძე - 33 (7.07%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 333 (71.31%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 23 (4.93%)
10. გიორგი მელიქიძე - 60 (12.85%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 5 (1.07%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 13 (2.78%)
1029 2. ნოდარ ცინცაძე - 34 (5.52%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 425 (68.99%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 22 (3.57%)
10. გიორგი მელიქიძე - 87 (14.12%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 3 (0.49%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 45 (7.31%)
1030 2. ნოდარ ცინცაძე - 34 (6.22%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 376 (68.74%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 30 (5.48%)
10. გიორგი მელიქიძე - 102 (18.65%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 3 (0.55%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 2 (0.37%)
1031 2. ნოდარ ცინცაძე - 28 (4.92%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 371 (65.2%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 36 (6.33%)
10. გიორგი მელიქიძე - 110 (19.33%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 6 (1.05%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 18 (3.16%)
1032 2. ნოდარ ცინცაძე - 20 (5.24%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 251 (65.71%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 21 (5.5%)
10. გიორგი მელიქიძე - 71 (18.59%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 3 (0.79%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 16 (4.19%)
1070 2. ნოდარ ცინცაძე - 18 (4.17%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 315 (72.92%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 12 (2.78%)
10. გიორგი მელიქიძე - 75 (17.36%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 2 (0.46%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 10 (2.31%)
1074 2. ნოდარ ცინცაძე - 12 (2.95%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 290 (71.25%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 14 (3.44%)
10. გიორგი მელიქიძე - 67 (16.46%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 4 (0.98%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 20 (4.91%)
1084 2. ნოდარ ცინცაძე - 16 (3.43%) ოქმი
5. კახაბერ ცერცვაძე - 339 (72.59%)
7. გოჩა კაკოიშვილი - 23 (4.93%)
10. გიორგი მელიქიძე - 74 (15.85%)
15. ზაალ ქევანაშვილი - 8 (1.71%)
21. ეკატერინე გოგოლაძე - 7 (1.5%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას