მაჟორიტარული სისტემით

გარდაბანი

<< უკან
##
1 2. იოსებ ივანაური - 281 (7.51%)
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 3055 (81.6%)
7. არმაზ ხარძიანი - 384 (10.26%)
21. გამბარ მამედოვი - 24 (0.64%)
2 2. არიფ გასანოვი - 20 (1.5%)
5. ვახიდ მურადოვი - 1251 (93.57%)
7. სალეხ გაჯიევი - 21 (1.57%)
10. როლანდ ბურდული - 42 (3.14%)
21. ილგამ კულიევი - 3 (0.22%)
3 2. მირიან მამულაძე - 100 (10.05%)
5. ყაზბეგ წიკლაური - 874 (87.84%)
7. ავთანდილ ჯარიაშვილი - 21 (2.11%)
4 2. ანდრო შალოშვილი - 18 (1.29%)
5. ვალერიან ივანიაშვილი - 1278 (91.61%)
7. რამაზ ჩიბურდანიძე - 47 (3.37%)
10. ნოდარ ხოხობაშვილი - 52 (3.73%)
5 2. მიხეილ ოქრომელიძე - 84 (3.74%)
5. მინდია ჭინჭარაული - 1931 (86.05%)
7. დავით წამალაიძე - 82 (3.65%)
10. სპარტაკ ქოჩქიანი - 68 (3.03%)
21. ამირან დავლაშერიძე - 79 (3.52%)
6 2. დილგამ კარაევი - 16 (1.63%)
5. ნაზიმ დურსუნოვი - 910 (92.57%)
7. მაია ფავლენიშვილი - 33 (3.36%)
10. ელშად ამირხანოვი - 24 (2.44%)
7 2. ზაურ ზურაბიანი - 18 (1.2%)
5. მამუკა მერაბიშვილი - 1237 (82.63%)
7. გენად ასლამაზიშვილი - 123 (8.22%)
10. კახაბერ შერმაზანაშვილი - 119 (7.95%)
8 2. რაჯი იუსუფოვი - 19 (1.6%)
5. ფახრადინ შარიფოვი - 985 (82.84%)
7. ირინა ლიპარტელიანი - 45 (3.78%)
21. ნარიმან ისმაილოვი - 140 (11.77%)
9 2. ლეო კორძაია - 215 (9.11%)
5. ლევან მაკარაძე - 2146 (90.89%)
10 2. დათო ქალდანი - 110 (8.17%)
5. გიორგი ღვაჩლიანი - 577 (42.84%)
7. გიორგი შუკვანი - 249 (18.49%)
10. მერაბ გიგანი - 388 (28.8%)
21. ნინო ავალიანი - 23 (1.71%)
11 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 213 (2.29%)
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 8765 (94.19%)
7. მათე მათიაშვილი - 115 (1.24%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 213 (2.29%)
12 2. ელხან ლეზგიევი - 51 (2.73%)
5. დუნიამალი გაჯიევი - 1791 (95.98%)
7. მუსტაფა ომაროვი - 16 (0.86%)
21. რაფიკ ალახვერდიევი - 8 (0.43%)
13 2. შალვა აბრამიშვილი - 53 (2.65%)
3. თამაზ ოსიყმაშვილი - 46 (2.3%)
5. ბაკურ ბადრიძე - 1705 (85.29%)
7. გელა მამნიაშვილი - 195 (9.75%)
14 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 51 (0.92%)
5. მიხეილ გედეხაური - 5369 (96.81%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 63 (1.14%)
10. შალვა გიგანი - 63 (1.14%)
15 2. ავთანდილ მუსტაფაევი - 38 (3.35%)
5. შახვალად ხიალოვ - 1083 (95.33%)
7. მარია დარცმელია - 15 (1.32%)
16 2. ვიდადი იუსუბოვი - 37 (3.5%)
5. ურფატ აღაბალაევი - 983 (92.91%)
7. ზელიმხან ისმაილოვი - 21 (1.98%)
10. ელშან ამირხანოვი - 17 (1.61%)
17 5. ვეფხია ქობულაძე - 841 (84.52%)
7. მამუკა ოლქიშვილი - 132 (13.27%)
10. გირშელ გვიჩიანი - 22 (2.21%)
18 2. რახმან სოფიევი - 39 (2.06%)
5. სოფი სოფიევი - 1750 (92.49%)
7. ზიადინ ბაბაევი - 103 (5.44%)
19 2. ხალადინ კიალბიევი - 3 (0.23%)
5. ხანახმედ გარიბოვი - 1293 (99.69%)
7. აბილ მირზოევი - 1 (0.08%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. იოსებ ივანაური - 14 (3.45%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 388 (95.57%)
7. არმაზ ხარძიანი - 3 (0.74%)
21. გამბარ მამედოვი - 1 (0.25%)
12 2. იოსებ ივანაური - 42 (19.53%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 167 (77.67%)
7. არმაზ ხარძიანი - 6 (2.79%)
21. გამბარ მამედოვი - 0 (0%)
13 2. იოსებ ივანაური - 7 (1.25%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 511 (91.25%)
7. არმაზ ხარძიანი - 40 (7.14%)
21. გამბარ მამედოვი - 2 (0.36%)
14 2. იოსებ ივანაური - 9 (4.31%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 179 (85.65%)
7. არმაზ ხარძიანი - 16 (7.66%)
21. გამბარ მამედოვი - 5 (2.39%)
15 2. იოსებ ივანაური - 22 (6.63%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 241 (72.59%)
7. არმაზ ხარძიანი - 65 (19.58%)
21. გამბარ მამედოვი - 4 (1.2%)
16 2. იოსებ ივანაური - 21 (4.23%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 459 (92.35%)
7. არმაზ ხარძიანი - 16 (3.22%)
21. გამბარ მამედოვი - 1 (0.2%)
17 2. იოსებ ივანაური - 22 (5.5%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 276 (69%)
7. არმაზ ხარძიანი - 102 (25.5%)
21. გამბარ მამედოვი - 0 (0%)
18 2. იოსებ ივანაური - 63 (18.69%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 197 (58.46%)
7. არმაზ ხარძიანი - 76 (22.55%)
21. გამბარ მამედოვი - 1 (0.3%)
19 2. იოსებ ივანაური - 18 (6.27%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 252 (87.8%)
7. არმაზ ხარძიანი - 15 (5.23%)
21. გამბარ მამედოვი - 2 (0.7%)
162 2. იოსებ ივანაური - 63 (12.57%) ოქმი
5. მანუჩარ ჯოხაძე - 385 (76.85%)
7. არმაზ ხარძიანი - 45 (8.98%)
21. გამბარ მამედოვი - 8 (1.6%)
210 2. არიფ გასანოვი - 9 (1.39%) ოქმი
5. ვახიდ მურადოვი - 615 (94.76%)
7. სალეხ გაჯიევი - 13 (2%)
10. როლანდ ბურდული - 11 (1.69%)
21. ილგამ კულიევი - 1 (0.15%)
211 2. არიფ გასანოვი - 6 (1.72%) ოქმი
5. ვახიდ მურადოვი - 312 (89.4%)
7. სალეხ გაჯიევი - 5 (1.43%)
10. როლანდ ბურდული - 24 (6.88%)
21. ილგამ კულიევი - 2 (0.57%)
212 2. არიფ გასანოვი - 5 (1.47%) ოქმი
5. ვახიდ მურადოვი - 324 (95.58%)
7. სალეხ გაჯიევი - 3 (0.88%)
10. როლანდ ბურდული - 7 (2.06%)
21. ილგამ კულიევი - 0 (0%)
313 2. მირიან მამულაძე - 100 (10.05%) ოქმი
5. ყაზბეგ წიკლაური - 874 (87.84%)
7. ავთანდილ ჯარიაშვილი - 21 (2.11%)
414 2. ანდრო შალოშვილი - 13 (1.38%) ოქმი
5. ვალერიან ივანიაშვილი - 859 (91%)
7. რამაზ ჩიბურდანიძე - 37 (3.92%)
10. ნოდარ ხოხობაშვილი - 35 (3.71%)
415 2. ანდრო შალოშვილი - 1 (0.33%) ოქმი
5. ვალერიან ივანიაშვილი - 288 (95.36%)
7. რამაზ ჩიბურდანიძე - 5 (1.66%)
10. ნოდარ ხოხობაშვილი - 8 (2.65%)
416 2. ანდრო შალოშვილი - 4 (2.68%) ოქმი
5. ვალერიან ივანიაშვილი - 131 (87.92%)
7. რამაზ ჩიბურდანიძე - 5 (3.36%)
10. ნოდარ ხოხობაშვილი - 9 (6.04%)
517 2. მიხეილ ოქრომელიძე - 6 (4%) ოქმი
5. მინდია ჭინჭარაული - 112 (74.67%)
7. დავით წამალაიძე - 5 (3.33%)
10. სპარტაკ ქოჩქიანი - 27 (18%)
21. ამირან დავლაშერიძე - 0 (0%)
518 2. მიხეილ ოქრომელიძე - 21 (3.21%) ოქმი
5. მინდია ჭინჭარაული - 595 (90.84%)
7. დავით წამალაიძე - 16 (2.44%)
10. სპარტაკ ქოჩქიანი - 11 (1.68%)
21. ამირან დავლაშერიძე - 12 (1.83%)
519 2. მიხეილ ოქრომელიძე - 35 (4.79%) ოქმი
5. მინდია ჭინჭარაული - 640 (87.55%)
7. დავით წამალაიძე - 34 (4.65%)
10. სპარტაკ ქოჩქიანი - 0 (0%)
21. ამირან დავლაშერიძე - 22 (3.01%)
520 2. მიხეილ ოქრომელიძე - 22 (3.11%) ოქმი
5. მინდია ჭინჭარაული - 584 (82.49%)
7. დავით წამალაიძე - 27 (3.81%)
10. სპარტაკ ქოჩქიანი - 30 (4.24%)
21. ამირან დავლაშერიძე - 45 (6.36%)
621 2. დილგამ კარაევი - 12 (2.14%) ოქმი
5. ნაზიმ დურსუნოვი - 531 (94.65%)
7. მაია ფავლენიშვილი - 7 (1.25%)
10. ელშად ამირხანოვი - 11 (1.96%)
622 2. დილგამ კარაევი - 4 (0.95%) ოქმი
5. ნაზიმ დურსუნოვი - 379 (89.81%)
7. მაია ფავლენიშვილი - 26 (6.16%)
10. ელშად ამირხანოვი - 13 (3.08%)
723 2. ზაურ ზურაბიანი - 12 (1.17%) ოქმი
5. მამუკა მერაბიშვილი - 825 (80.41%)
7. გენად ასლამაზიშვილი - 99 (9.65%)
10. კახაბერ შერმაზანაშვილი - 90 (8.77%)
724 2. ზაურ ზურაბიანი - 6 (1.27%) ოქმი
5. მამუკა მერაბიშვილი - 412 (87.47%)
7. გენად ასლამაზიშვილი - 24 (5.1%)
10. კახაბერ შერმაზანაშვილი - 29 (6.16%)
825 2. რაჯი იუსუფოვი - 4 (1.1%) ოქმი
5. ფახრადინ შარიფოვი - 340 (93.15%)
7. ირინა ლიპარტელიანი - 5 (1.37%)
21. ნარიმან ისმაილოვი - 16 (4.38%)
826 2. რაჯი იუსუფოვი - 8 (1.52%) ოქმი
5. ფახრადინ შარიფოვი - 397 (75.62%)
7. ირინა ლიპარტელიანი - 15 (2.86%)
21. ნარიმან ისმაილოვი - 105 (20%)
827 2. რაჯი იუსუფოვი - 7 (2.34%) ოქმი
5. ფახრადინ შარიფოვი - 248 (82.94%)
7. ირინა ლიპარტელიანი - 25 (8.36%)
21. ნარიმან ისმაილოვი - 19 (6.35%)
928 2. ლეო კორძაია - 103 (6.63%) ოქმი
5. ლევან მაკარაძე - 1450 (93.37%)
929 2. ლეო კორძაია - 112 (13.86%) ოქმი
5. ლევან მაკარაძე - 696 (86.14%)
1030 2. დათო ქალდანი - 4 (1.61%) ოქმი
5. გიორგი ღვაჩლიანი - 35 (14.06%)
7. გიორგი შუკვანი - 10 (4.02%)
10. მერაბ გიგანი - 200 (80.32%)
21. ნინო ავალიანი - 0 (0%)
1031 2. დათო ქალდანი - 69 (11.04%) ოქმი
5. გიორგი ღვაჩლიანი - 269 (43.04%)
7. გიორგი შუკვანი - 156 (24.96%)
10. მერაბ გიგანი - 116 (18.56%)
21. ნინო ავალიანი - 15 (2.4%)
1032 2. დათო ქალდანი - 37 (7.82%) ოქმი
5. გიორგი ღვაჩლიანი - 273 (57.72%)
7. გიორგი შუკვანი - 83 (17.55%)
10. მერაბ გიგანი - 72 (15.22%)
21. ნინო ავალიანი - 8 (1.69%)
1133 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 20 (2.1%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 895 (94.01%)
7. მათე მათიაშვილი - 17 (1.79%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 20 (2.1%)
1134 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 30 (2.51%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 1143 (95.81%)
7. მათე მათიაშვილი - 10 (0.84%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 10 (0.84%)
1135 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 19 (1.72%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 1064 (96.2%)
7. მათე მათიაშვილი - 13 (1.18%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 10 (0.9%)
1136 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 35 (3.69%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 914 (96.31%)
7. მათე მათიაშვილი - 0 (0%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 0 (0%)
1137 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 35 (2.68%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 1219 (93.34%)
7. მათე მათიაშვილი - 11 (0.84%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 41 (3.14%)
1138 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 52 (2.65%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 1753 (89.48%)
7. მათე მათიაშვილი - 58 (2.96%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 96 (4.9%)
1139 2. გოჩა კეჟერაშვილი - 22 (1.2%) ოქმი
5. გიორგი შინჯიკაშვილი - 1777 (96.52%)
7. მათე მათიაშვილი - 6 (0.33%)
10. ვასილ თურქიშვილი - 36 (1.96%)
1240 2. ელხან ლეზგიევი - 12 (2.77%) ოქმი
5. დუნიამალი გაჯიევი - 420 (97%)
7. მუსტაფა ომაროვი - 1 (0.23%)
21. რაფიკ ალახვერდიევი - 0 (0%)
1241 2. ელხან ლეზგიევი - 13 (1.83%) ოქმი
5. დუნიამალი გაჯიევი - 694 (97.75%)
7. მუსტაფა ომაროვი - 3 (0.42%)
21. რაფიკ ალახვერდიევი - 0 (0%)
1242 2. ელხან ლეზგიევი - 26 (3.6%) ოქმი
5. დუნიამალი გაჯიევი - 677 (93.64%)
7. მუსტაფა ომაროვი - 12 (1.66%)
21. რაფიკ ალახვერდიევი - 8 (1.11%)
1343 2. შალვა აბრამიშვილი - 32 (2.97%) ოქმი
3. თამაზ ოსიყმაშვილი - 24 (2.22%)
5. ბაკურ ბადრიძე - 921 (85.36%)
7. გელა მამნიაშვილი - 102 (9.45%)
1344 2. შალვა აბრამიშვილი - 17 (1.95%) ოქმი
3. თამაზ ოსიყმაშვილი - 21 (2.41%)
5. ბაკურ ბადრიძე - 750 (86.01%)
7. გელა მამნიაშვილი - 84 (9.63%)
1345 2. შალვა აბრამიშვილი - 4 (8.33%) ოქმი
3. თამაზ ოსიყმაშვილი - 1 (2.08%)
5. ბაკურ ბადრიძე - 34 (70.83%)
7. გელა მამნიაშვილი - 9 (18.75%)
1446 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 4 (0.39%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 1001 (96.53%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 10 (0.96%)
10. შალვა გიგანი - 22 (2.12%)
1447 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 7 (0.62%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 1078 (95.91%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 25 (2.22%)
10. შალვა გიგანი - 14 (1.25%)
1448 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 4 (0.46%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 850 (97.14%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 6 (0.69%)
10. შალვა გიგანი - 15 (1.71%)
1449 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 7 (0.74%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 927 (98.3%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 6 (0.64%)
10. შალვა გიგანი - 3 (0.32%)
1450 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 21 (2.27%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 889 (96.11%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 9 (0.97%)
10. შალვა გიგანი - 6 (0.65%)
1451 2. ელენე ოდიშელაშვილი - 8 (1.25%) ოქმი
5. მიხეილ გედეხაური - 624 (97.2%)
7. იოსებ სულიკაშვილი - 7 (1.09%)
10. შალვა გიგანი - 3 (0.47%)
1552 2. ავთანდილ მუსტაფაევი - 10 (4.78%) ოქმი
5. შახვალად ხიალოვ - 196 (93.78%)
7. მარია დარცმელია - 3 (1.44%)
1553 2. ავთანდილ მუსტაფაევი - 14 (3.14%) ოქმი
5. შახვალად ხიალოვ - 423 (94.84%)
7. მარია დარცმელია - 9 (2.02%)
1554 2. ავთანდილ მუსტაფაევი - 14 (2.91%) ოქმი
5. შახვალად ხიალოვ - 464 (96.47%)
7. მარია დარცმელია - 3 (0.62%)
1655 2. ვიდადი იუსუბოვი - 12 (2.03%) ოქმი
5. ურფატ აღაბალაევი - 564 (95.27%)
7. ზელიმხან ისმაილოვი - 11 (1.86%)
10. ელშან ამირხანოვი - 5 (0.84%)
1656 2. ვიდადი იუსუბოვი - 25 (5.36%) ოქმი
5. ურფატ აღაბალაევი - 419 (89.91%)
7. ზელიმხან ისმაილოვი - 10 (2.15%)
10. ელშან ამირხანოვი - 12 (2.58%)
1757 5. ვეფხია ქობულაძე - 841 (84.52%) ოქმი
7. მამუკა ოლქიშვილი - 132 (13.27%)
10. გირშელ გვიჩიანი - 22 (2.21%)
1858 2. რახმან სოფიევი - 16 (1.68%) ოქმი
5. სოფი სოფიევი - 851 (89.11%)
7. ზიადინ ბაბაევი - 88 (9.21%)
1859 2. რახმან სოფიევი - 23 (2.45%) ოქმი
5. სოფი სოფიევი - 899 (95.94%)
7. ზიადინ ბაბაევი - 15 (1.6%)
1960 2. ხალადინ კიალბიევი - 3 (0.51%) ოქმი
5. ხანახმედ გარიბოვი - 580 (99.32%)
7. აბილ მირზოევი - 1 (0.17%)
1961 2. ხალადინ კიალბიევი - 0 (0%) ოქმი
5. ხანახმედ გარიბოვი - 713 (100%)
7. აბილ მირზოევი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას