მაჟორიტარული სისტემით

მარნეული

<< უკან
##
1 2. ქამილ ალიევი - 135 (3.77%)
3. სოსო ბახტურიძე - 206 (5.75%)
5. ტახირ აგაევი - 2706 (75.59%)
7. მეხტი ასკეროვი - 142 (3.97%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 352 (9.83%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 39 (1.09%)
2 2. რესან საგინაძე - 7 (0.4%)
5. გიორგი გასპარიანი - 1640 (94.25%)
7. სამველ მანველიანი - 5 (0.29%)
10. ბადრი გორგაძე - 77 (4.43%)
21. გოჩა ჯაიანი - 11 (0.63%)
3 2. შაქირ აბდულაევი - 779 (12.92%)
3. გოშგარ ჩაილიევი - 325 (5.39%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 4102 (68.03%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 195 (3.23%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 373 (6.19%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 256 (4.25%)
4 5. ოვსეპი ატაბეგიანი - 546 (98.91%)
7. ალექსანდრე ხაჩატურიანი - 6 (1.09%)
5 2. სეიდალი მუსაევი - 31 (1.52%)
3. აკიფ აბდულაევი - 165 (8.1%)
5. გეიდარ მუსაევი - 1760 (86.44%)
7. გუსეინ ალიევი - 80 (3.93%)
6 2. პავლე სივსივაძე - 92 (12.07%)
5. ნუგზარ ირიაული - 455 (59.71%)
7. ციური გოგოლაშვილი - 27 (3.54%)
10. მიხეილ ბაკურაძე - 124 (16.27%)
21. თამარ გიქოშვილი - 64 (8.4%)
7 2. ეტიბარ სამედოვი - 219 (5.78%)
5. რაუფ ბაქიროვი - 3461 (91.42%)
7. მახალ ალიევი - 11 (0.29%)
10. ელმარ მამედოვი - 95 (2.51%)
8 2. ბესარიონ ნადირაძე - 27 (2.1%)
5. რომან ტაბატაძე - 863 (67.06%)
7. ფირანი მაისურაძე - 99 (7.69%)
10. ივანე ჩხიტუნიძე - 94 (7.3%)
21. თენგიზ კაპანაძე - 204 (15.85%)
9 2. რავილ გასანოვი - 0 (0%)
5. გივი ქველაძე - 56 (65.88%)
7. სასუნ მამულიანი - 4 (4.71%)
21. იოსებ ლავრენტიევი - 25 (29.41%)
10 5. აფლატუნ ველიევი - 3560 (91.07%)
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 191 (4.89%)
10. ნიზამი მამედოვი - 158 (4.04%)
11 2. ჯემალ კარაევი - 93 (1.71%)
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 4818 (88.36%)
7. შოხრატ ალიევი - 256 (4.69%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 286 (5.24%)
12 2. ზაურ ალიევი - 19 (0.6%)
5. ჯავანშირ ზეინალოვი - 2793 (88.41%)
7. მუსა ნამაზოვი - 248 (7.85%)
10. ომარ ირიშოვი - 99 (3.13%)
13 2. სულეიმან ალიევი - 293 (9.54%)
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 2293 (74.69%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 380 (12.38%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 104 (3.39%)
14 3. ნურადინ ისმაილოვი - 218 (6.67%)
5. პარვიზ ზეინალოვი - 2316 (70.87%)
7. არზუ ბაბაქიშიევი - 304 (9.3%)
10. როვშან ბინატოვი - 244 (7.47%)
21. ალმაზ გასანოვი - 186 (5.69%)
15 2. კაშამ კარაევი - 133 (5.07%)
5. ვიდადი ჰასანოვი - 2384 (90.92%)
7. ნამიგ მამედოვი - 10 (0.38%)
10. როვშან ალიევი - 76 (2.9%)
21. გუმბატ ჯალილოვი - 19 (0.72%)
16 2. მადი მამედოვი - 85 (2.01%)
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 3462 (81.73%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 135 (3.19%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 470 (11.1%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 84 (1.98%)
17 2. თამარა მოსაშვილი - 0 (0%)
3. ვანო ბურნაძე - 171 (57%)
5. ელგუჯა კუპატაძე - 129 (43%)
18 2. რასიმ იმანოვი - 31 (5.18%)
5. ვარტკეს გარიბიანი - 550 (91.97%)
7. მანუკ მანუკიანი - 17 (2.84%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ქამილ ალიევი - 5 (1.36%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 9 (2.45%)
5. ტახირ აგაევი - 300 (81.74%)
7. მეხტი ასკეროვი - 23 (6.27%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 29 (7.9%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 1 (0.27%)
12 2. ქამილ ალიევი - 7 (4.55%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 37 (24.03%)
5. ტახირ აგაევი - 69 (44.81%)
7. მეხტი ასკეროვი - 3 (1.95%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 30 (19.48%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 8 (5.19%)
13 2. ქამილ ალიევი - 38 (19.69%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 3 (1.55%)
5. ტახირ აგაევი - 115 (59.59%)
7. მეხტი ასკეროვი - 11 (5.7%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 21 (10.88%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 5 (2.59%)
14 2. ქამილ ალიევი - 8 (9.41%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 14 (16.47%)
5. ტახირ აგაევი - 37 (43.53%)
7. მეხტი ასკეროვი - 13 (15.29%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 11 (12.94%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 2 (2.35%)
15 2. ქამილ ალიევი - 15 (7.61%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 8 (4.06%)
5. ტახირ აგაევი - 133 (67.51%)
7. მეხტი ასკეროვი - 3 (1.52%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 35 (17.77%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 3 (1.52%)
16 2. ქამილ ალიევი - 3 (1.02%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 5 (1.71%)
5. ტახირ აგაევი - 214 (73.04%)
7. მეხტი ასკეროვი - 26 (8.87%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 42 (14.33%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 3 (1.02%)
17 2. ქამილ ალიევი - 3 (1.12%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 6 (2.25%)
5. ტახირ აგაევი - 223 (83.52%)
7. მეხტი ასკეროვი - 1 (0.37%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 34 (12.73%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 0 (0%)
164 2. ქამილ ალიევი - 0 (0%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 28 (18.79%)
5. ტახირ აგაევი - 88 (59.06%)
7. მეხტი ასკეროვი - 16 (10.74%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 17 (11.41%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 0 (0%)
165 2. ქამილ ალიევი - 13 (4.15%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 1 (0.32%)
5. ტახირ აგაევი - 241 (77%)
7. მეხტი ასკეროვი - 4 (1.28%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 53 (16.93%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 1 (0.32%)
166 2. ქამილ ალიევი - 5 (2.45%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 6 (2.94%)
5. ტახირ აგაევი - 163 (79.9%)
7. მეხტი ასკეროვი - 21 (10.29%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 6 (2.94%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 3 (1.47%)
167 2. ქამილ ალიევი - 7 (6.86%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 11 (10.78%)
5. ტახირ აგაევი - 70 (68.63%)
7. მეხტი ასკეროვი - 1 (0.98%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 11 (10.78%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 2 (1.96%)
168 2. ქამილ ალიევი - 21 (2.94%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 64 (8.95%)
5. ტახირ აგაევი - 596 (83.36%)
7. მეხტი ასკეროვი - 8 (1.12%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 25 (3.5%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 1 (0.14%)
169 2. ქამილ ალიევი - 4 (1.2%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 4 (1.2%)
5. ტახირ აგაევი - 302 (90.96%)
7. მეხტი ასკეროვი - 4 (1.2%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 14 (4.22%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 4 (1.2%)
185 2. ქამილ ალიევი - 5 (4.85%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 4 (3.88%)
5. ტახირ აგაევი - 63 (61.17%)
7. მეხტი ასკეროვი - 4 (3.88%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 21 (20.39%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 6 (5.83%)
186 2. ქამილ ალიევი - 1 (0.94%) ოქმი
3. სოსო ბახტურიძე - 6 (5.66%)
5. ტახირ აგაევი - 92 (86.79%)
7. მეხტი ასკეროვი - 4 (3.77%)
10. ვაგიფ მამედოვი - 3 (2.83%)
21. გახრამან ბაქიროვი - 0 (0%)
28 2. რესან საგინაძე - 1 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი გასპარიანი - 449 (99.12%)
7. სამველ მანველიანი - 1 (0.22%)
10. ბადრი გორგაძე - 2 (0.44%)
21. გოჩა ჯაიანი - 0 (0%)
29 2. რესან საგინაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი გასპარიანი - 599 (97.08%)
7. სამველ მანველიანი - 3 (0.49%)
10. ბადრი გორგაძე - 15 (2.43%)
21. გოჩა ჯაიანი - 0 (0%)
271 2. რესან საგინაძე - 2 (0.42%) ოქმი
5. გიორგი გასპარიანი - 418 (86.9%)
7. სამველ მანველიანი - 1 (0.21%)
10. ბადრი გორგაძე - 51 (10.6%)
21. გოჩა ჯაიანი - 9 (1.87%)
287 2. რესან საგინაძე - 4 (2.12%) ოქმი
5. გიორგი გასპარიანი - 174 (92.06%)
7. სამველ მანველიანი - 0 (0%)
10. ბადრი გორგაძე - 9 (4.76%)
21. გოჩა ჯაიანი - 2 (1.06%)
310 2. შაქირ აბდულაევი - 55 (8.46%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 32 (4.92%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 460 (70.77%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 37 (5.69%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 61 (9.38%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 5 (0.77%)
311 2. შაქირ აბდულაევი - 208 (17.78%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 73 (6.24%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 658 (56.24%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 60 (5.13%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 102 (8.72%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 69 (5.9%)
312 2. შაქირ აბდულაევი - 310 (88.32%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 1 (0.28%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 32 (9.12%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 2 (0.57%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 6 (1.71%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 0 (0%)
313 2. შაქირ აბდულაევი - 55 (5%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 42 (3.82%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 898 (81.64%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 33 (3%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 3 (0.27%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 69 (6.27%)
314 2. შაქირ აბდულაევი - 1 (0.1%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 88 (9.05%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 670 (68.93%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 12 (1.23%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 97 (9.98%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 104 (10.7%)
315 2. შაქირ აბდულაევი - 15 (2.66%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 5 (0.89%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 506 (89.88%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 12 (2.13%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 17 (3.02%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 8 (1.42%)
372 2. შაქირ აბდულაევი - 104 (17.19%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 10 (1.65%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 467 (77.19%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 23 (3.8%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 1 (0.17%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 0 (0%)
373 2. შაქირ აბდულაევი - 31 (5.01%) ოქმი
3. გოშგარ ჩაილიევი - 74 (11.95%)
5. აივაზ ისმაილოვი - 411 (66.4%)
7. გუმბათ ასკეროვი - 16 (2.58%)
10. ისმაილ გაჯიევი - 86 (13.89%)
21. რამიზ ნოვრუზოვი - 1 (0.16%)
416 5. ოვსეპი ატაბეგიანი - 413 (99.52%) ოქმი
7. ალექსანდრე ხაჩატურიანი - 2 (0.48%)
417 5. ოვსეპი ატაბეგიანი - 133 (97.08%) ოქმი
7. ალექსანდრე ხაჩატურიანი - 4 (2.92%)
518 2. სეიდალი მუსაევი - 10 (1%) ოქმი
3. აკიფ აბდულაევი - 139 (13.84%)
5. გეიდარ მუსაევი - 799 (79.58%)
7. გუსეინ ალიევი - 56 (5.58%)
519 2. სეიდალი მუსაევი - 5 (1.07%) ოქმი
3. აკიფ აბდულაევი - 21 (4.5%)
5. გეიდარ მუსაევი - 434 (92.93%)
7. გუსეინ ალიევი - 7 (1.5%)
520 2. სეიდალი მუსაევი - 0 (0%) ოქმი
3. აკიფ აბდულაევი - 3 (1.73%)
5. გეიდარ მუსაევი - 165 (95.38%)
7. გუსეინ ალიევი - 5 (2.89%)
574 2. სეიდალი მუსაევი - 16 (4.08%) ოქმი
3. აკიფ აბდულაევი - 2 (0.51%)
5. გეიდარ მუსაევი - 362 (92.35%)
7. გუსეინ ალიევი - 12 (3.06%)
621 2. პავლე სივსივაძე - 82 (15.53%) ოქმი
5. ნუგზარ ირიაული - 241 (45.64%)
7. ციური გოგოლაშვილი - 26 (4.92%)
10. მიხეილ ბაკურაძე - 117 (22.16%)
21. თამარ გიქოშვილი - 62 (11.74%)
675 2. პავლე სივსივაძე - 10 (4.27%) ოქმი
5. ნუგზარ ირიაული - 214 (91.45%)
7. ციური გოგოლაშვილი - 1 (0.43%)
10. მიხეილ ბაკურაძე - 7 (2.99%)
21. თამარ გიქოშვილი - 2 (0.85%)
722 2. ეტიბარ სამედოვი - 12 (1.6%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 723 (96.14%)
7. მახალ ალიევი - 1 (0.13%)
10. ელმარ მამედოვი - 16 (2.13%)
723 2. ეტიბარ სამედოვი - 14 (1.65%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 832 (98%)
7. მახალ ალიევი - 2 (0.24%)
10. ელმარ მამედოვი - 1 (0.12%)
724 2. ეტიბარ სამედოვი - 12 (2.61%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 382 (83.04%)
7. მახალ ალიევი - 1 (0.22%)
10. ელმარ მამედოვი - 65 (14.13%)
725 2. ეტიბარ სამედოვი - 155 (41.22%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 214 (56.91%)
7. მახალ ალიევი - 7 (1.86%)
10. ელმარ მამედოვი - 0 (0%)
776 2. ეტიბარ სამედოვი - 12 (1.8%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 642 (96.25%)
7. მახალ ალიევი - 0 (0%)
10. ელმარ მამედოვი - 13 (1.95%)
777 2. ეტიბარ სამედოვი - 14 (2.05%) ოქმი
5. რაუფ ბაქიროვი - 668 (97.95%)
7. მახალ ალიევი - 0 (0%)
10. ელმარ მამედოვი - 0 (0%)
826 2. ბესარიონ ნადირაძე - 10 (2.13%) ოქმი
5. რომან ტაბატაძე - 288 (61.41%)
7. ფირანი მაისურაძე - 5 (1.07%)
10. ივანე ჩხიტუნიძე - 26 (5.54%)
21. თენგიზ კაპანაძე - 140 (29.85%)
827 2. ბესარიონ ნადირაძე - 5 (1.47%) ოქმი
5. რომან ტაბატაძე - 208 (61.36%)
7. ფირანი მაისურაძე - 23 (6.78%)
10. ივანე ჩხიტუნიძე - 62 (18.29%)
21. თენგიზ კაპანაძე - 41 (12.09%)
878 2. ბესარიონ ნადირაძე - 12 (2.51%) ოქმი
5. რომან ტაბატაძე - 367 (76.62%)
7. ფირანი მაისურაძე - 71 (14.82%)
10. ივანე ჩხიტუნიძე - 6 (1.25%)
21. თენგიზ კაპანაძე - 23 (4.8%)
928 2. რავილ გასანოვი - 0 (0%) ოქმი
5. გივი ქველაძე - 56 (65.88%)
7. სასუნ მამულიანი - 4 (4.71%)
21. იოსებ ლავრენტიევი - 25 (29.41%)
1029 5. აფლატუნ ველიევი - 601 (89.3%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 37 (5.5%)
10. ნიზამი მამედოვი - 35 (5.2%)
1030 5. აფლატუნ ველიევი - 654 (94.24%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 14 (2.02%)
10. ნიზამი მამედოვი - 26 (3.75%)
1031 5. აფლატუნ ველიევი - 777 (96.16%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 8 (0.99%)
10. ნიზამი მამედოვი - 23 (2.85%)
1032 5. აფლატუნ ველიევი - 657 (94.81%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 22 (3.17%)
10. ნიზამი მამედოვი - 14 (2.02%)
1033 5. აფლატუნ ველიევი - 412 (80.47%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 63 (12.3%)
10. ნიზამი მამედოვი - 37 (7.23%)
1079 5. აფლატუნ ველიევი - 459 (86.77%) ოქმი
7. ჰუსეინ ასკეროვი - 47 (8.88%)
10. ნიზამი მამედოვი - 23 (4.35%)
1134 2. ჯემალ კარაევი - 14 (1.69%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 793 (95.89%)
7. შოხრატ ალიევი - 7 (0.85%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 13 (1.57%)
1135 2. ჯემალ კარაევი - 28 (3.31%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 617 (72.93%)
7. შოხრატ ალიევი - 94 (11.11%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 107 (12.65%)
1136 2. ჯემალ კარაევი - 8 (0.97%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 758 (91.55%)
7. შოხრატ ალიევი - 55 (6.64%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 7 (0.85%)
1137 2. ჯემალ კარაევი - 18 (1.98%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 798 (87.6%)
7. შოხრატ ალიევი - 67 (7.35%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 28 (3.07%)
1138 2. ჯემალ კარაევი - 4 (0.45%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 788 (88.44%)
7. შოხრატ ალიევი - 19 (2.13%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 80 (8.98%)
1139 2. ჯემალ კარაევი - 12 (2.19%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 471 (85.95%)
7. შოხრატ ალიევი - 14 (2.55%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 51 (9.31%)
1180 2. ჯემალ კარაევი - 9 (1.5%) ოქმი
5. ვაგიფი ისმაილოვი - 593 (98.5%)
7. შოხრატ ალიევი - 0 (0%)
10. ილგარ ბინიატოვი - 0 (0%)
1240 2. ზაურ ალიევი - 6 (0.62%) ოქმი
5. ჯავანშირ ზეინალოვი - 842 (87.53%)
7. მუსა ნამაზოვი - 93 (9.67%)
10. ომარ ირიშოვი - 21 (2.18%)
1241 2. ზაურ ალიევი - 11 (1.43%) ოქმი
5. ჯავანშირ ზეინალოვი - 723 (93.9%)
7. მუსა ნამაზოვი - 13 (1.69%)
10. ომარ ირიშოვი - 23 (2.99%)
1242 2. ზაურ ალიევი - 2 (0.26%) ოქმი
5. ჯავანშირ ზეინალოვი - 668 (85.64%)
7. მუსა ნამაზოვი - 110 (14.1%)
10. ომარ ირიშოვი - 0 (0%)
1281 2. ზაურ ალიევი - 0 (0%) ოქმი
5. ჯავანშირ ზეინალოვი - 560 (86.55%)
7. მუსა ნამაზოვი - 32 (4.95%)
10. ომარ ირიშოვი - 55 (8.5%)
1343 2. სულეიმან ალიევი - 64 (29.91%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 73 (34.11%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 64 (29.91%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 13 (6.07%)
1344 2. სულეიმან ალიევი - 41 (3.89%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 908 (86.23%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 82 (7.79%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 22 (2.09%)
1345 2. სულეიმან ალიევი - 23 (9.39%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 197 (80.41%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 14 (5.71%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 11 (4.49%)
1346 2. სულეიმან ალიევი - 28 (4.45%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 568 (90.3%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 23 (3.66%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 10 (1.59%)
1347 2. სულეიმან ალიევი - 68 (16.19%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 242 (57.62%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 92 (21.9%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 18 (4.29%)
1382 2. სულეიმან ალიევი - 69 (13.56%) ოქმი
5. მაჰამედ ნამაზოვი - 305 (59.92%)
7. ბაირამ რუსთამოვი - 105 (20.63%)
10. ნოვრუზ გოჯაევი - 30 (5.89%)
1448 3. ნურადინ ისმაილოვი - 30 (3.98%) ოქმი
5. პარვიზ ზეინალოვი - 584 (77.45%)
7. არზუ ბაბაქიშიევი - 40 (5.31%)
10. როვშან ბინატოვი - 100 (13.26%)
21. ალმაზ გასანოვი - 0 (0%)
1449 3. ნურადინ ისმაილოვი - 9 (1.26%) ოქმი
5. პარვიზ ზეინალოვი - 503 (70.65%)
7. არზუ ბაბაქიშიევი - 78 (10.96%)
10. როვშან ბინატოვი - 93 (13.06%)
21. ალმაზ გასანოვი - 29 (4.07%)
1450 3. ნურადინ ისმაილოვი - 81 (10.73%) ოქმი
5. პარვიზ ზეინალოვი - 645 (85.43%)
7. არზუ ბაბაქიშიევი - 10 (1.32%)
10. როვშან ბინატოვი - 13 (1.72%)
21. ალმაზ გასანოვი - 6 (0.79%)
1483 3. ნურადინ ისმაილოვი - 98 (9.36%) ოქმი
5. პარვიზ ზეინალოვი - 584 (55.78%)
7. არზუ ბაბაქიშიევი - 176 (16.81%)
10. როვშან ბინატოვი - 38 (3.63%)
21. ალმაზ გასანოვი - 151 (14.42%)
1551 2. კაშამ კარაევი - 22 (6.27%) ოქმი
5. ვიდადი ჰასანოვი - 304 (86.61%)
7. ნამიგ მამედოვი - 6 (1.71%)
10. როვშან ალიევი - 16 (4.56%)
21. გუმბატ ჯალილოვი - 3 (0.85%)
1552 2. კაშამ კარაევი - 5 (0.6%) ოქმი
5. ვიდადი ჰასანოვი - 792 (95.08%)
7. ნამიგ მამედოვი - 0 (0%)
10. როვშან ალიევი - 20 (2.4%)
21. გუმბატ ჯალილოვი - 16 (1.92%)
1553 2. კაშამ კარაევი - 104 (10.74%) ოქმი
5. ვიდადი ჰასანოვი - 852 (88.02%)
7. ნამიგ მამედოვი - 1 (0.1%)
10. როვშან ალიევი - 11 (1.14%)
21. გუმბატ ჯალილოვი - 0 (0%)
1554 2. კაშამ კარაევი - 2 (0.43%) ოქმი
5. ვიდადი ჰასანოვი - 436 (92.77%)
7. ნამიგ მამედოვი - 3 (0.64%)
10. როვშან ალიევი - 29 (6.17%)
21. გუმბატ ჯალილოვი - 0 (0%)
1655 2. მადი მამედოვი - 22 (2.33%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 700 (74.15%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 41 (4.34%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 127 (13.45%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 54 (5.72%)
1656 2. მადი მამედოვი - 2 (0.37%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 376 (68.86%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 31 (5.68%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 137 (25.09%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 0 (0%)
1657 2. მადი მამედოვი - 7 (1.18%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 581 (97.65%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 7 (1.18%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 0 (0%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 0 (0%)
1658 2. მადი მამედოვი - 1 (0.12%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 755 (93.09%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 7 (0.86%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 31 (3.82%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 17 (2.1%)
1659 2. მადი მამედოვი - 13 (2.04%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 506 (79.43%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 35 (5.49%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 71 (11.15%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 12 (1.88%)
1684 2. მადი მამედოვი - 40 (5.69%) ოქმი
5. ჯაბრაილ იუსუბოვი - 544 (77.38%)
7. მეიტი ყურბანოვი - 14 (1.99%)
10. ანარ იბრაგიმოვი - 104 (14.79%)
21. აჟდარ ქერიმოვი - 1 (0.14%)
1760 2. თამარა მოსაშვილი - 0 (0%) ოქმი
3. ვანო ბურნაძე - 171 (57%)
5. ელგუჯა კუპატაძე - 129 (43%)
1861 2. რასიმ იმანოვი - 2 (0.66%) ოქმი
5. ვარტკეს გარიბიანი - 294 (97.35%)
7. მანუკ მანუკიანი - 6 (1.99%)
1862 2. რასიმ იმანოვი - 26 (16.15%) ოქმი
5. ვარტკეს გარიბიანი - 127 (78.88%)
7. მანუკ მანუკიანი - 8 (4.97%)
1863 2. რასიმ იმანოვი - 3 (2.22%) ოქმი
5. ვარტკეს გარიბიანი - 129 (95.56%)
7. მანუკ მანუკიანი - 3 (2.22%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას