მაჟორიტარული სისტემით

ბოლნისი

<< უკან
##
1 2. დავით ასპანიძე - 211 (7.62%)
3. თენგიზ ბურნაძე - 97 (3.5%)
5. პეტრე დანელია - 1753 (63.29%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 198 (7.15%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 354 (12.78%)
21. მზია თომაშვილი - 157 (5.67%)
2 5. ნურადინ ალაზოვი - 1805 (88.61%)
7. არიზ კულიევი - 82 (4.03%)
10. რუსტამ ალირზაევი - 72 (3.53%)
21. მამუკა დევნოზაშვილი - 78 (3.83%)
3 2. ნატო სელიმაშვილი - 65 (1.97%)
5. ნუგზარ ყაფლანიშვილი - 2847 (86.17%)
10. გიორგი დალაქიშვილი - 294 (8.9%)
21. ფრიდონ სიხუაშვილი - 98 (2.97%)
4 5. ისმაილ მამედოვი - 1686 (83.92%)
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 62 (3.09%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 261 (12.99%)
5 5. ვაგან არუთინიანი - 1305 (84.85%)
7. ალბერტ ანდრიასიანი - 16 (1.04%)
10. მარტიკ სოლომონიანი - 82 (5.33%)
21. ვიოლეტა დანელიანი - 135 (8.78%)
6 5. ნადირ აბასოვი - 870 (90.72%)
7. გუსეინალი გაჯიევი - 20 (2.09%)
10. ავთანდილ აბდულაევი - 41 (4.28%)
21. ირაკლი ჟორჟოლიანი - 28 (2.92%)
7 5. რამიზ სოფუევი - 1578 (94.95%)
10. შახინ სულეიმანოვი - 84 (5.05%)
8 5. აჯისაიათ ალიევი - 2898 (89.86%)
7. მოვლუტ ალიევი - 183 (5.67%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 48 (1.49%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 96 (2.98%)
9 2. ვლადიმერ გრძელიშვილი - 27 (2.71%)
5. მალხაზ ერაძე - 582 (58.49%)
7. ნოდარ ექიზაშვილი - 51 (5.13%)
10. გურამ გოგოლაძე - 257 (25.83%)
21. ნუგზარ გუნაშვილი - 78 (7.84%)
10 2. მამუკა რეხვიაშვილი - 183 (17.99%)
5. ბესარიონ რეხვიაშვილი - 723 (71.09%)
7. ვასილ რეხვიაშვილი - 26 (2.56%)
10. მელანო რეხვიაშვილი - 41 (4.03%)
21. ანა ინაძე - 44 (4.33%)
11 2. ავთო დალაქიშვილი - 42 (1.04%)
5. კარა გულმამედოვი - 3563 (87.93%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 239 (5.9%)
10. შახალი ბაირამოვი - 124 (3.06%)
21. ალი ფოლადოვი - 84 (2.07%)
12 2. ნარგიზა ქალდანი - 22 (9.36%)
5. შერმადინ დადვანი - 107 (45.53%)
7. ზვიად გაბლიანი - 37 (15.74%)
10. ნანული რატიანი - 52 (22.13%)
21. მალხაზ ბერიანი - 17 (7.23%)
13 2. დავით გამყრელიძე - 96 (2.37%)
5. იმრან სარდაროვი - 3611 (89.29%)
7. რამიზ ბაქიროვი - 119 (2.94%)
10. შაბადინ რუგაევი - 137 (3.39%)
21. იმრან აიუბოვი - 81 (2%)
14 2. ზურაბ ისიანი - 45 (3.75%)
5. ნოდარ საბიაშვილი - 911 (75.98%)
7. ცეზარ მამულაშვილი - 23 (1.92%)
10. ჭაბუკა ურუმაშვილი - 88 (7.34%)
21. ზახადინ მამედოვი - 132 (11.01%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. დავით ასპანიძე - 15 (4.05%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 15 (4.05%)
5. პეტრე დანელია - 260 (70.27%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 20 (5.41%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 44 (11.89%)
21. მზია თომაშვილი - 16 (4.32%)
12 2. დავით ასპანიძე - 16 (4.98%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 15 (4.67%)
5. პეტრე დანელია - 196 (61.06%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 23 (7.17%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 41 (12.77%)
21. მზია თომაშვილი - 30 (9.35%)
13 2. დავით ასპანიძე - 23 (5.61%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 17 (4.15%)
5. პეტრე დანელია - 268 (65.37%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 44 (10.73%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 48 (11.71%)
21. მზია თომაშვილი - 10 (2.44%)
14 2. დავით ასპანიძე - 32 (8.21%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 19 (4.87%)
5. პეტრე დანელია - 206 (52.82%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 40 (10.26%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 69 (17.69%)
21. მზია თომაშვილი - 24 (6.15%)
15 2. დავით ასპანიძე - 32 (8.74%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 11 (3.01%)
5. პეტრე დანელია - 213 (58.2%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 27 (7.38%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 53 (14.48%)
21. მზია თომაშვილი - 30 (8.2%)
16 2. დავით ასპანიძე - 66 (16.97%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 7 (1.8%)
5. პეტრე დანელია - 232 (59.64%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 14 (3.6%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 39 (10.03%)
21. მზია თომაშვილი - 31 (7.97%)
17 2. დავით ასპანიძე - 6 (2.63%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 6 (2.63%)
5. პეტრე დანელია - 187 (82.02%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 7 (3.07%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 15 (6.58%)
21. მზია თომაშვილი - 7 (3.07%)
161 2. დავით ასპანიძე - 21 (7.09%) ოქმი
3. თენგიზ ბურნაძე - 7 (2.36%)
5. პეტრე დანელია - 191 (64.53%)
7. თეიმურაზ გაბიძაშვილი - 23 (7.77%)
10. ელენე გოგებაშვილი - 45 (15.2%)
21. მზია თომაშვილი - 9 (3.04%)
28 5. ნურადინ ალაზოვი - 230 (67.45%) ოქმი
7. არიზ კულიევი - 10 (2.93%)
10. რუსტამ ალირზაევი - 37 (10.85%)
21. მამუკა დევნოზაშვილი - 64 (18.77%)
29 5. ნურადინ ალაზოვი - 762 (95.73%) ოქმი
7. არიზ კულიევი - 6 (0.75%)
10. რუსტამ ალირზაევი - 25 (3.14%)
21. მამუკა დევნოზაშვილი - 3 (0.38%)
210 5. ნურადინ ალაზოვი - 306 (81.38%) ოქმი
7. არიზ კულიევი - 62 (16.49%)
10. რუსტამ ალირზაევი - 5 (1.33%)
21. მამუკა დევნოზაშვილი - 3 (0.8%)
262 5. ნურადინ ალაზოვი - 507 (96.76%) ოქმი
7. არიზ კულიევი - 4 (0.76%)
10. რუსტამ ალირზაევი - 5 (0.95%)
21. მამუკა დევნოზაშვილი - 8 (1.53%)
311 2. ნატო სელიმაშვილი - 8 (0.76%) ოქმი
5. ნუგზარ ყაფლანიშვილი - 927 (88.45%)
10. გიორგი დალაქიშვილი - 88 (8.4%)
21. ფრიდონ სიხუაშვილი - 25 (2.39%)
312 2. ნატო სელიმაშვილი - 30 (3.24%) ოქმი
5. ნუგზარ ყაფლანიშვილი - 735 (79.46%)
10. გიორგი დალაქიშვილი - 117 (12.65%)
21. ფრიდონ სიხუაშვილი - 43 (4.65%)
313 2. ნატო სელიმაშვილი - 11 (1.23%) ოქმი
5. ნუგზარ ყაფლანიშვილი - 818 (91.5%)
10. გიორგი დალაქიშვილი - 50 (5.59%)
21. ფრიდონ სიხუაშვილი - 15 (1.68%)
314 2. ნატო სელიმაშვილი - 16 (3.66%) ოქმი
5. ნუგზარ ყაფლანიშვილი - 367 (83.98%)
10. გიორგი დალაქიშვილი - 39 (8.92%)
21. ფრიდონ სიხუაშვილი - 15 (3.43%)
415 5. ისმაილ მამედოვი - 266 (56.6%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 17 (3.62%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 187 (39.79%)
416 5. ისმაილ მამედოვი - 104 (100%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 0 (0%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 0 (0%)
417 5. ისმაილ მამედოვი - 270 (95.74%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 6 (2.13%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 6 (2.13%)
418 5. ისმაილ მამედოვი - 198 (91.24%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 0 (0%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 19 (8.76%)
419 5. ისმაილ მამედოვი - 65 (89.04%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 0 (0%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 8 (10.96%)
420 5. ისმაილ მამედოვი - 542 (89.44%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 27 (4.46%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 37 (6.11%)
421 5. ისმაილ მამედოვი - 241 (93.77%) ოქმი
10. რევაზ გაბიძაშვილი - 12 (4.67%)
21. გოდერძი მიქელაძე - 4 (1.56%)
522 5. ვაგან არუთინიანი - 862 (86.55%) ოქმი
7. ალბერტ ანდრიასიანი - 7 (0.7%)
10. მარტიკ სოლომონიანი - 72 (7.23%)
21. ვიოლეტა დანელიანი - 55 (5.52%)
523 5. ვაგან არუთინიანი - 116 (64.8%) ოქმი
7. ალბერტ ანდრიასიანი - 2 (1.12%)
10. მარტიკ სოლომონიანი - 6 (3.35%)
21. ვიოლეტა დანელიანი - 55 (30.73%)
524 5. ვაგან არუთინიანი - 165 (88.71%) ოქმი
7. ალბერტ ანდრიასიანი - 5 (2.69%)
10. მარტიკ სოლომონიანი - 1 (0.54%)
21. ვიოლეტა დანელიანი - 15 (8.06%)
525 5. ვაგან არუთინიანი - 162 (91.53%) ოქმი
7. ალბერტ ანდრიასიანი - 2 (1.13%)
10. მარტიკ სოლომონიანი - 3 (1.69%)
21. ვიოლეტა დანელიანი - 10 (5.65%)
626 5. ნადირ აბასოვი - 372 (95.63%) ოქმი
7. გუსეინალი გაჯიევი - 6 (1.54%)
10. ავთანდილ აბდულაევი - 3 (0.77%)
21. ირაკლი ჟორჟოლიანი - 8 (2.06%)
627 5. ნადირ აბასოვი - 244 (93.49%) ოქმი
7. გუსეინალი გაჯიევი - 6 (2.3%)
10. ავთანდილ აბდულაევი - 2 (0.77%)
21. ირაკლი ჟორჟოლიანი - 9 (3.45%)
628 5. ნადირ აბასოვი - 107 (79.85%) ოქმი
7. გუსეინალი გაჯიევი - 0 (0%)
10. ავთანდილ აბდულაევი - 20 (14.93%)
21. ირაკლი ჟორჟოლიანი - 7 (5.22%)
629 5. ნადირ აბასოვი - 147 (84%) ოქმი
7. გუსეინალი გაჯიევი - 8 (4.57%)
10. ავთანდილ აბდულაევი - 16 (9.14%)
21. ირაკლი ჟორჟოლიანი - 4 (2.29%)
730 5. რამიზ სოფუევი - 474 (98.14%) ოქმი
10. შახინ სულეიმანოვი - 9 (1.86%)
731 5. რამიზ სოფუევი - 415 (98.34%) ოქმი
10. შახინ სულეიმანოვი - 7 (1.66%)
732 5. რამიზ სოფუევი - 308 (84.15%) ოქმი
10. შახინ სულეიმანოვი - 58 (15.85%)
733 5. რამიზ სოფუევი - 381 (97.44%) ოქმი
10. შახინ სულეიმანოვი - 10 (2.56%)
834 5. აჯისაიათ ალიევი - 443 (87.55%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 53 (10.47%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 4 (0.79%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 6 (1.19%)
835 5. აჯისაიათ ალიევი - 430 (85.49%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 62 (12.33%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 8 (1.59%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 3 (0.6%)
836 5. აჯისაიათ ალიევი - 638 (96.23%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 25 (3.77%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 0 (0%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 0 (0%)
837 5. აჯისაიათ ალიევი - 259 (85.76%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 18 (5.96%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 13 (4.3%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 12 (3.97%)
838 5. აჯისაიათ ალიევი - 636 (94.78%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 10 (1.49%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 18 (2.68%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 7 (1.04%)
839 5. აჯისაიათ ალიევი - 48 (62.34%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 3 (3.9%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 1 (1.3%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 25 (32.47%)
840 5. აჯისაიათ ალიევი - 444 (88.27%) ოქმი
7. მოვლუტ ალიევი - 12 (2.39%)
10. რასიმ ისმაილოვი - 4 (0.8%)
21. კარათელ ნასიბოვი - 43 (8.55%)
941 2. ვლადიმერ გრძელიშვილი - 24 (3.02%) ოქმი
5. მალხაზ ერაძე - 412 (51.82%)
7. ნოდარ ექიზაშვილი - 42 (5.28%)
10. გურამ გოგოლაძე - 244 (30.69%)
21. ნუგზარ გუნაშვილი - 73 (9.18%)
942 2. ვლადიმერ გრძელიშვილი - 3 (1.5%) ოქმი
5. მალხაზ ერაძე - 170 (85%)
7. ნოდარ ექიზაშვილი - 9 (4.5%)
10. გურამ გოგოლაძე - 13 (6.5%)
21. ნუგზარ გუნაშვილი - 5 (2.5%)
1043 2. მამუკა რეხვიაშვილი - 127 (30.24%) ოქმი
5. ბესარიონ რეხვიაშვილი - 260 (61.9%)
7. ვასილ რეხვიაშვილი - 11 (2.62%)
10. მელანო რეხვიაშვილი - 17 (4.05%)
21. ანა ინაძე - 5 (1.19%)
1044 2. მამუკა რეხვიაშვილი - 14 (6.86%) ოქმი
5. ბესარიონ რეხვიაშვილი - 123 (60.29%)
7. ვასილ რეხვიაშვილი - 15 (7.35%)
10. მელანო რეხვიაშვილი - 17 (8.33%)
21. ანა ინაძე - 35 (17.16%)
1045 2. მამუკა რეხვიაშვილი - 29 (14.29%) ოქმი
5. ბესარიონ რეხვიაშვილი - 167 (82.27%)
7. ვასილ რეხვიაშვილი - 0 (0%)
10. მელანო რეხვიაშვილი - 6 (2.96%)
21. ანა ინაძე - 1 (0.49%)
1046 2. მამუკა რეხვიაშვილი - 13 (6.84%) ოქმი
5. ბესარიონ რეხვიაშვილი - 173 (91.05%)
7. ვასილ რეხვიაშვილი - 0 (0%)
10. მელანო რეხვიაშვილი - 1 (0.53%)
21. ანა ინაძე - 3 (1.58%)
1147 2. ავთო დალაქიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კარა გულმამედოვი - 656 (89.25%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 34 (4.63%)
10. შახალი ბაირამოვი - 24 (3.27%)
21. ალი ფოლადოვი - 21 (2.86%)
1148 2. ავთო დალაქიშვილი - 3 (0.36%) ოქმი
5. კარა გულმამედოვი - 741 (88.64%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 40 (4.78%)
10. შახალი ბაირამოვი - 50 (5.98%)
21. ალი ფოლადოვი - 2 (0.24%)
1149 2. ავთო დალაქიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კარა გულმამედოვი - 783 (86.33%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 74 (8.16%)
10. შახალი ბაირამოვი - 8 (0.88%)
21. ალი ფოლადოვი - 42 (4.63%)
1150 2. ავთო დალაქიშვილი - 19 (2.29%)
5. კარა გულმამედოვი - 742 (89.29%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 50 (6.02%)
10. შახალი ბაირამოვი - 16 (1.93%)
21. ალი ფოლადოვი - 4 (0.48%)
1151 2. ავთო დალაქიშვილი - 20 (2.69%)
5. კარა გულმამედოვი - 641 (86.27%)
7. მამედ მაჰმუდოვი - 41 (5.52%)
10. შახალი ბაირამოვი - 26 (3.5%)
21. ალი ფოლადოვი - 15 (2.02%)
1252 2. ნარგიზა ქალდანი - 22 (9.36%) ოქმი
5. შერმადინ დადვანი - 107 (45.53%)
7. ზვიად გაბლიანი - 37 (15.74%)
10. ნანული რატიანი - 52 (22.13%)
21. მალხაზ ბერიანი - 17 (7.23%)
1353 2. დავით გამყრელიძე - 58 (4.45%) ოქმი
5. იმრან სარდაროვი - 1121 (86.03%)
7. რამიზ ბაქიროვი - 14 (1.07%)
10. შაბადინ რუგაევი - 65 (4.99%)
21. იმრან აიუბოვი - 45 (3.45%)
1354 2. დავით გამყრელიძე - 15 (1.79%) ოქმი
5. იმრან სარდაროვი - 755 (90.1%)
7. რამიზ ბაქიროვი - 32 (3.82%)
10. შაბადინ რუგაევი - 27 (3.22%)
21. იმრან აიუბოვი - 9 (1.07%)
1355 2. დავით გამყრელიძე - 13 (1.39%) ოქმი
5. იმრან სარდაროვი - 853 (91.13%)
7. რამიზ ბაქიროვი - 55 (5.88%)
10. შაბადინ რუგაევი - 3 (0.32%)
21. იმრან აიუბოვი - 12 (1.28%)
1356 2. დავით გამყრელიძე - 10 (1.03%) ოქმი
5. იმრან სარდაროვი - 882 (91.21%)
7. რამიზ ბაქიროვი - 18 (1.86%)
10. შაბადინ რუგაევი - 42 (4.34%)
21. იმრან აიუბოვი - 15 (1.55%)
1457 2. ზურაბ ისიანი - 7 (3.21%) ოქმი
5. ნოდარ საბიაშვილი - 173 (79.36%)
7. ცეზარ მამულაშვილი - 10 (4.59%)
10. ჭაბუკა ურუმაშვილი - 27 (12.39%)
21. ზახადინ მამედოვი - 1 (0.46%)
1458 2. ზურაბ ისიანი - 8 (5.97%) ოქმი
5. ნოდარ საბიაშვილი - 101 (75.37%)
7. ცეზარ მამულაშვილი - 5 (3.73%)
10. ჭაბუკა ურუმაშვილი - 19 (14.18%)
21. ზახადინ მამედოვი - 1 (0.75%)
1459 2. ზურაბ ისიანი - 28 (6.56%) ოქმი
5. ნოდარ საბიაშვილი - 337 (78.92%)
7. ცეზარ მამულაშვილი - 7 (1.64%)
10. ჭაბუკა ურუმაშვილი - 37 (8.67%)
21. ზახადინ მამედოვი - 18 (4.22%)
1460 2. ზურაბ ისიანი - 2 (0.48%) ოქმი
5. ნოდარ საბიაშვილი - 300 (71.43%)
7. ცეზარ მამულაშვილი - 1 (0.24%)
10. ჭაბუკა ურუმაშვილი - 5 (1.19%)
21. ზახადინ მამედოვი - 112 (26.67%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას