მაჟორიტარული სისტემით

დმანისი

<< უკან
##
1 2. იოსებ გირგვლიანი - 39 (2.96%)
5. გენო ფილფანი - 727 (55.12%)
7. ზაზა გოშუანი - 507 (38.44%)
21. ზურაბ სიხუაშვილი - 46 (3.49%)
2 2. ამირახ ფაშაევი - 158 (14.25%)
5. კამირან მუსაევი - 746 (67.27%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 199 (17.94%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 6 (0.54%)
3 3. ფირუზა ციხელაშვილი - 320 (36%)
5. ჯონდო ადუაშვილი - 511 (57.48%)
10. ლევან ოკმელაშვილი - 58 (6.52%)
4 3. არველოდი რაზმაძე - 115 (24.42%)
5. ნუგზარ თეთრაძე - 240 (50.96%)
7. ნოდარ ლაგურაშვილი - 41 (8.7%)
10. ნინო ხიზანიშვილი - 67 (14.23%)
21. ფირუზ თაყნიაშვილი - 8 (1.7%)
5 5. ნოდარ ადუაშვილი - 234 (90%)
7. ანეტა აბაშიძე - 17 (6.54%)
21. სანდრო დაუთაშვილი - 9 (3.46%)
6 5. ევა სელიმაშვილი - 451 (47.32%)
7. ოთარ იასაღაშვილი - 22 (2.31%)
10. ლევან ნინიაშვილი - 219 (22.98%)
21. მურაზი აბრამიშვილი - 261 (27.39%)
7 3. მერაბ სააკაძე - 7 (1.5%)
5. ალი ალლაზოვი - 368 (78.8%)
7. ვლადიმერ ციხელაშვილი - 7 (1.5%)
10. კახა დევნოზაშვილი - 4 (0.86%)
21. გაჯიმამედ გურბანოვი - 81 (17.34%)
8 5. ალახვერდი ნაბიევი - 555 (60.66%)
10. ასტანფაშა ისაევი - 242 (26.45%)
21. ალიბაი გასანოვი - 118 (12.9%)
9 5. ვიდადი აბდულაევი - 424 (84.97%)
7. კონსტანტინე ვიბლიანი - 6 (1.2%)
10. ზიადინ მამედოვი - 45 (9.02%)
21. ავთანდილ ისკანდაროვი - 24 (4.81%)
10 5. ალიხან მამედოვი - 617 (91.68%)
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 39 (5.79%)
21. რაფაელ ისაევი - 17 (2.53%)
11 5. დათო მოსეშვილი - 355 (62.94%)
7. მერაბ მოსეშვილი - 167 (29.61%)
10. ნოდარ მოსეშვილი - 35 (6.21%)
21. ფირუზი ასლანიშვილი - 7 (1.24%)
12 5. დავით დაუთაშვილი - 18 (72%)
7. თეიმურაზ დევნოზაშვილი - 7 (28%)
21. სპარტაკი ხარალამპოვი - 0 (0%)
13 5. არსენ გეორგიევი - 37 (84.09%)
7. ჰაინერ ჩხეტიანი - 2 (4.55%)
10. ომარ გოგოჭური - 4 (9.09%)
21. ემზარ გერლიანი - 1 (2.27%)
14 2. თამაზ ისკანდაროვი - 43 (5.19%)
5. ისლამ მამედოვი - 602 (72.62%)
7. ილგარ მუსაევი - 16 (1.93%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 15 (1.81%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 153 (18.46%)
15 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 5 (0.61%)
5. ფაიგ ისმაილოვი - 721 (88.57%)
7. კარა კურბანოვი - 47 (5.77%)
10. ირმა აფრასიძე - 14 (1.72%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 27 (3.32%)
16 5. ქამრან მამედოვი - 359 (97.82%)
7. შმაგი ხიზანიშვილი - 5 (1.36%)
10. დათო ოგნაძე - 3 (0.82%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. იოსებ გირგვლიანი - 11 (2.43%) ოქმი
5. გენო ფილფანი - 263 (58.06%)
7. ზაზა გოშუანი - 161 (35.54%)
21. ზურაბ სიხუაშვილი - 18 (3.97%)
12 2. იოსებ გირგვლიანი - 14 (2.68%) ოქმი
5. გენო ფილფანი - 273 (52.3%)
7. ზაზა გოშუანი - 208 (39.85%)
21. ზურაბ სიხუაშვილი - 27 (5.17%)
148 2. იოსებ გირგვლიანი - 14 (4.07%) ოქმი
5. გენო ფილფანი - 191 (55.52%)
7. ზაზა გოშუანი - 138 (40.12%)
21. ზურაბ სიხუაშვილი - 1 (0.29%)
23 2. ამირახ ფაშაევი - 38 (18.54%) ოქმი
5. კამირან მუსაევი - 146 (71.22%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 20 (9.76%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 1 (0.49%)
24 2. ამირახ ფაშაევი - 94 (19.22%) ოქმი
5. კამირან მუსაევი - 253 (51.74%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 141 (28.83%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 1 (0.2%)
25 2. ამირახ ფაშაევი - 14 (8.43%) ოქმი
5. კამირან მუსაევი - 129 (77.71%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 22 (13.25%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 1 (0.6%)
26 2. ამირახ ფაშაევი - 2 (2.86%) ოქმი
5. კამირან მუსაევი - 65 (92.86%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 0 (0%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 3 (4.29%)
27 2. ამირახ ფაშაევი - 10 (5.59%) ოქმი
5. კამირან მუსაევი - 153 (85.47%)
7. მუბარიზ მამედოვი - 16 (8.94%)
10. ზურაბ ანდიაშვილი - 0 (0%)
38 3. ფირუზა ციხელაშვილი - 273 (75.62%) ოქმი
5. ჯონდო ადუაშვილი - 36 (9.97%)
10. ლევან ოკმელაშვილი - 52 (14.4%)
39 3. ფირუზა ციხელაშვილი - 10 (2.93%) ოქმი
5. ჯონდო ადუაშვილი - 327 (95.89%)
10. ლევან ოკმელაშვილი - 4 (1.17%)
310 3. ფირუზა ციხელაშვილი - 37 (19.79%) ოქმი
5. ჯონდო ადუაშვილი - 148 (79.14%)
10. ლევან ოკმელაშვილი - 2 (1.07%)
411 3. არველოდი რაზმაძე - 8 (16%) ოქმი
5. ნუგზარ თეთრაძე - 30 (60%)
7. ნოდარ ლაგურაშვილი - 8 (16%)
10. ნინო ხიზანიშვილი - 2 (4%)
21. ფირუზ თაყნიაშვილი - 2 (4%)
412 3. არველოდი რაზმაძე - 107 (27.37%) ოქმი
5. ნუგზარ თეთრაძე - 186 (47.57%)
7. ნოდარ ლაგურაშვილი - 29 (7.42%)
10. ნინო ხიზანიშვილი - 64 (16.37%)
21. ფირუზ თაყნიაშვილი - 5 (1.28%)
427 3. არველოდი რაზმაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნუგზარ თეთრაძე - 24 (80%)
7. ნოდარ ლაგურაშვილი - 4 (13.33%)
10. ნინო ხიზანიშვილი - 1 (3.33%)
21. ფირუზ თაყნიაშვილი - 1 (3.33%)
513 5. ნოდარ ადუაშვილი - 41 (80.39%) ოქმი
7. ანეტა აბაშიძე - 8 (15.69%)
21. სანდრო დაუთაშვილი - 2 (3.92%)
514 5. ნოდარ ადუაშვილი - 101 (87.07%) ოქმი
7. ანეტა აბაშიძე - 8 (6.9%)
21. სანდრო დაუთაშვილი - 7 (6.03%)
515 5. ნოდარ ადუაშვილი - 92 (98.92%) ოქმი
7. ანეტა აბაშიძე - 1 (1.08%)
21. სანდრო დაუთაშვილი - 0 (0%)
616 5. ევა სელიმაშვილი - 35 (12.37%) ოქმი
7. ოთარ იასაღაშვილი - 10 (3.53%)
10. ლევან ნინიაშვილი - 15 (5.3%)
21. მურაზი აბრამიშვილი - 223 (78.8%)
617 5. ევა სელიმაშვილი - 228 (55.88%) ოქმი
7. ოთარ იასაღაშვილი - 3 (0.74%)
10. ლევან ნინიაშვილი - 151 (37.01%)
21. მურაზი აბრამიშვილი - 26 (6.37%)
618 5. ევა სელიმაშვილი - 62 (71.26%) ოქმი
7. ოთარ იასაღაშვილი - 6 (6.9%)
10. ლევან ნინიაშვილი - 15 (17.24%)
21. მურაზი აბრამიშვილი - 4 (4.6%)
649 5. ევა სელიმაშვილი - 126 (72%) ოქმი
7. ოთარ იასაღაშვილი - 3 (1.71%)
10. ლევან ნინიაშვილი - 38 (21.71%)
21. მურაზი აბრამიშვილი - 8 (4.57%)
719 3. მერაბ სააკაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ალი ალლაზოვი - 108 (81.2%)
7. ვლადიმერ ციხელაშვილი - 2 (1.5%)
10. კახა დევნოზაშვილი - 3 (2.26%)
21. გაჯიმამედ გურბანოვი - 20 (15.04%)
720 3. მერაბ სააკაძე - 4 (2.2%) ოქმი
5. ალი ალლაზოვი - 138 (75.82%)
7. ვლადიმერ ციხელაშვილი - 3 (1.65%)
10. კახა დევნოზაშვილი - 0 (0%)
21. გაჯიმამედ გურბანოვი - 37 (20.33%)
721 3. მერაბ სააკაძე - 3 (1.97%) ოქმი
5. ალი ალლაზოვი - 122 (80.26%)
7. ვლადიმერ ციხელაშვილი - 2 (1.32%)
10. კახა დევნოზაშვილი - 1 (0.66%)
21. გაჯიმამედ გურბანოვი - 24 (15.79%)
822 5. ალახვერდი ნაბიევი - 352 (61.11%) ოქმი
10. ასტანფაშა ისაევი - 125 (21.7%)
21. ალიბაი გასანოვი - 99 (17.19%)
850 5. ალახვერდი ნაბიევი - 203 (59.88%) ოქმი
10. ასტანფაშა ისაევი - 117 (34.51%)
21. ალიბაი გასანოვი - 19 (5.6%)
923 5. ვიდადი აბდულაევი - 34 (94.44%) ოქმი
7. კონსტანტინე ვიბლიანი - 1 (2.78%)
10. ზიადინ მამედოვი - 0 (0%)
21. ავთანდილ ისკანდაროვი - 1 (2.78%)
924 5. ვიდადი აბდულაევი - 282 (85.98%) ოქმი
7. კონსტანტინე ვიბლიანი - 4 (1.22%)
10. ზიადინ მამედოვი - 22 (6.71%)
21. ავთანდილ ისკანდაროვი - 20 (6.1%)
925 5. ვიდადი აბდულაევი - 108 (80%) ოქმი
7. კონსტანტინე ვიბლიანი - 1 (0.74%)
10. ზიადინ მამედოვი - 23 (17.04%)
21. ავთანდილ ისკანდაროვი - 3 (2.22%)
1026 5. ალიხან მამედოვი - 134 (81.71%) ოქმი
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 22 (13.41%)
21. რაფაელ ისაევი - 8 (4.88%)
1028 5. ალიხან მამედოვი - 120 (92.31%) ოქმი
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 9 (6.92%)
21. რაფაელ ისაევი - 1 (0.77%)
1029 5. ალიხან მამედოვი - 261 (96.67%) ოქმი
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 5 (1.85%)
21. რაფაელ ისაევი - 4 (1.48%)
1030 5. ალიხან მამედოვი - 47 (90.38%) ოქმი
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 1 (1.92%)
21. რაფაელ ისაევი - 4 (7.69%)
1031 5. ალიხან მამედოვი - 55 (96.49%) ოქმი
7. ალექსანდრე ნონიაშვილი - 2 (3.51%)
21. რაფაელ ისაევი - 0 (0%)
1132 5. დათო მოსეშვილი - 355 (62.94%) ოქმი
7. მერაბ მოსეშვილი - 167 (29.61%)
10. ნოდარ მოსეშვილი - 35 (6.21%)
21. ფირუზი ასლანიშვილი - 7 (1.24%)
1233 5. დავით დაუთაშვილი - 8 (53.33%) ოქმი
7. თეიმურაზ დევნოზაშვილი - 7 (46.67%)
21. სპარტაკი ხარალამპოვი - 0 (0%)
1234 5. დავით დაუთაშვილი - 10 (100%) ოქმი
7. თეიმურაზ დევნოზაშვილი - 0 (0%)
21. სპარტაკი ხარალამპოვი - 0 (0%)
1335 5. არსენ გეორგიევი - 37 (84.09%) ოქმი
7. ჰაინერ ჩხეტიანი - 2 (4.55%)
10. ომარ გოგოჭური - 4 (9.09%)
21. ემზარ გერლიანი - 1 (2.27%)
1436 2. თამაზ ისკანდაროვი - 5 (4.76%) ოქმი
5. ისლამ მამედოვი - 87 (82.86%)
7. ილგარ მუსაევი - 2 (1.9%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 2 (1.9%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 9 (8.57%)
1437 2. თამაზ ისკანდაროვი - 11 (11.11%) ოქმი
5. ისლამ მამედოვი - 64 (64.65%)
7. ილგარ მუსაევი - 4 (4.04%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 3 (3.03%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 17 (17.17%)
1438 2. თამაზ ისკანდაროვი - 23 (11%) ოქმი
5. ისლამ მამედოვი - 168 (80.38%)
7. ილგარ მუსაევი - 1 (0.48%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 4 (1.91%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 13 (6.22%)
1439 2. თამაზ ისკანდაროვი - 2 (0.65%) ოქმი
5. ისლამ მამედოვი - 199 (64.19%)
7. ილგარ მუსაევი - 5 (1.61%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 4 (1.29%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 100 (32.26%)
1440 2. თამაზ ისკანდაროვი - 2 (1.89%) ოქმი
5. ისლამ მამედოვი - 84 (79.25%)
7. ილგარ მუსაევი - 4 (3.77%)
10. ზურაბ ოქრიაშვილი - 2 (1.89%)
21. ზაბით ხიდიროვი - 14 (13.21%)
1541 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 0 (0%) ოქმი
5. ფაიგ ისმაილოვი - 11 (35.48%)
7. კარა კურბანოვი - 1 (3.23%)
10. ირმა აფრასიძე - 4 (12.9%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 15 (48.39%)
1542 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 0 (0%) ოქმი
5. ფაიგ ისმაილოვი - 121 (88.97%)
7. კარა კურბანოვი - 9 (6.62%)
10. ირმა აფრასიძე - 0 (0%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 6 (4.41%)
1543 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 0 (0%) ოქმი
5. ფაიგ ისმაილოვი - 371 (94.64%)
7. კარა კურბანოვი - 15 (3.83%)
10. ირმა აფრასიძე - 5 (1.28%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 1 (0.26%)
1544 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 1 (0.79%) ოქმი
5. ფაიგ ისმაილოვი - 108 (85.71%)
7. კარა კურბანოვი - 11 (8.73%)
10. ირმა აფრასიძე - 3 (2.38%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 3 (2.38%)
1545 2. მუბარიზ ტანრივერდიევი - 4 (3.1%) ოქმი
5. ფაიგ ისმაილოვი - 110 (85.27%)
7. კარა კურბანოვი - 11 (8.53%)
10. ირმა აფრასიძე - 2 (1.55%)
21. ავთანდილ გოგოლაძე - 2 (1.55%)
1646 5. ქამრან მამედოვი - 175 (98.87%) ოქმი
7. შმაგი ხიზანიშვილი - 1 (0.56%)
10. დათო ოგნაძე - 1 (0.56%)
1647 5. ქამრან მამედოვი - 184 (96.84%) ოქმი
7. შმაგი ხიზანიშვილი - 4 (2.11%)
10. დათო ოგნაძე - 2 (1.05%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას