მაჟორიტარული სისტემით

წალკა

<< უკან
##
1 2. კონსტანტინე ხორგუანი - 20 (2.75%)
5. ნუგზარ ჩამურლიევი - 482 (66.21%)
7. თამაზ დეკანაძე - 185 (25.41%)
10. გია ჩაკვეტაძე - 23 (3.16%)
21. ედნარ აბულაძე - 18 (2.47%)
2 5. არტურ ხაჩატუროვი - 99 (100%)
3 2. არჩილ საგინაძე - 1 (0.4%)
5. ავთანდილ დავლაძე - 123 (49%)
7. მურად ირემაძე - 56 (22.31%)
10. თამაზ ხოზრევანიძე - 68 (27.09%)
21. ამირან მგელაძე - 3 (1.2%)
4 2. სურენ სარკისიან - 36 (11.32%)
5. მიხეილ ჯაყელი - 263 (82.7%)
7. ფრიდონ ჭელიძე - 16 (5.03%)
10. ქეთინო ჩოგაძე - 1 (0.31%)
21. ნოდარ ანთაძე - 2 (0.63%)
5 5. ლევონ მარკოსიან - 304 (100%)
6 5. იასინ ალაგეზოვი - 382 (91.61%)
10. ხათუნა ებრალიძე - 35 (8.39%)
7 2. ხათუნა მიქელაძე - 0 (0%)
5. ზურაბ იაკობაძე - 132 (57.39%)
7. ენვერ ქათამაძე - 81 (35.22%)
10. ალი შავაძე - 15 (6.52%)
21. თენგიზ ბოლქვაძე - 2 (0.87%)
8 2. რობერტ არუტუინიანი - 157 (31.34%)
5. გოჩა ხაჩატურიან - 212 (42.32%)
7. მარლენ კუბოიანი - 16 (3.19%)
10. ნოველა ზურნაჯიან - 116 (23.15%)
9 2. კახა რატიანი - 17 (4.79%)
5. გიორგი ხორგუანი - 149 (41.97%)
7. ჯემალ ნაკაიძე - 187 (52.68%)
10. ნინო ნაროუშვილი - 1 (0.28%)
21. თემურ მიქელაძე - 1 (0.28%)
10 5. ალექსეი მუხსიევი - 151 (63.71%)
7. ნუგზარ მგელაძე - 86 (36.29%)
10. ედნარ თავართქილაძე - 0 (0%)
11 5. მგერ ტოროსიან - 239 (100%)
12 3. მარადი კახაძე - 100 (44.44%)
5. ამირან საგინაძე - 121 (53.78%)
7. ჯიმშერ ბერიძე - 4 (1.78%)
10. ზაურ გორგაძე - 0 (0%)
13 2. მამუკა თამლიანი - 23 (11.92%)
5. ჯუმბერ ანთაძე - 44 (22.8%)
7. ივანე კოტრანოვი - 44 (22.8%)
10. მალინა კოზმოვა - 79 (40.93%)
21. ჯონი ღორჯომელაძე - 3 (1.55%)
14 5. არმენ კარაგეზიან - 218 (100%)
15 5. აგაბეკ აგაჯანოვი - 106 (76.81%)
10. მალხაზ ხორავა - 32 (23.19%)
16 3. ანზორ ბერიძე - 48 (39.02%)
5. მერაბ ჯაყელი - 74 (60.16%)
10. ციალა პატარაია - 1 (0.81%)
17 2. ისმაილ გურბანოვი - 76 (45.24%)
5. ნუსრატ გეიდაროვი - 92 (54.76%)
18 2. ტარიელ ართმელაძე - 1 (0.43%)
5. ემზარი შაინიძე - 179 (76.17%)
7. ნოდარ მგელაძე - 55 (23.4%)
19 5. ვოსკან ვოსკანიანი - 206 (100%)
20 2. პლატონ ვოსკანიან - 90 (15.68%)
5. სტეპან ეგოიან - 484 (84.32%)
21 2. ვლადიმირ ნაზარეტიან - 99 (31.94%)
3. სამველ ბაბოიან - 1 (0.32%)
5. ვართან მეგრაბიან - 210 (67.74%)
22 2. აიკ მელტონიან - 152 (30.1%)
5. სამსონ თამარიან - 353 (69.9%)
23 5. ამირანი კვარაცხელია - 10 (58.82%)
10. ფრიდონ დავითაძე - 7 (41.18%)
24 2. რუბენ ანესიან - 188 (69.37%)
5. ნაირი დიმაქსიან - 83 (30.63%)
25 5. ჯონი საბაძე - 212 (84.8%)
7. გოდერძი ხუციშვილი - 38 (15.2%)
26 5. ნოდარ გორგაძე - 68 (61.82%)
7. მიხეილ ვანაძე - 42 (38.18%)
21. თამაზ ადაძე - 0 (0%)
27 5. სარკის ოგანესიან - 259 (68.34%)
10. გაგიკ ეგიგიან - 120 (31.66%)
28 5. ლევონ აკოპიან - 211 (100%)
29 2. ხათუნა მოსიძე - 2 (3.13%)
5. ანტეი ტერსენოვი - 60 (93.75%)
7. ჯუმბერ ჭელიძე - 1 (1.56%)
10. რამაზ სურმანიძე - 1 (1.56%)
21. შაქრო რესულიძე - 0 (0%)
30 5. შოთა დეკანაძე - 97 (48.74%)
7. ხუსეინ გობაძე - 16 (8.04%)
10. რევაზ ბოლქვაძე - 44 (22.11%)
21. ჯურხა ჭელიძე - 42 (21.11%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. კონსტანტინე ხორგუანი - 8 (3.62%) ოქმი
5. ნუგზარ ჩამურლიევი - 141 (63.8%)
7. თამაზ დეკანაძე - 60 (27.15%)
10. გია ჩაკვეტაძე - 10 (4.52%)
21. ედნარ აბულაძე - 2 (0.9%)
12 2. კონსტანტინე ხორგუანი - 5 (2.45%) ოქმი
5. ნუგზარ ჩამურლიევი - 167 (81.86%)
7. თამაზ დეკანაძე - 27 (13.24%)
10. გია ჩაკვეტაძე - 4 (1.96%)
21. ედნარ აბულაძე - 1 (0.49%)
13 2. კონსტანტინე ხორგუანი - 6 (3.59%) ოქმი
5. ნუგზარ ჩამურლიევი - 75 (44.91%)
7. თამაზ დეკანაძე - 68 (40.72%)
10. გია ჩაკვეტაძე - 5 (2.99%)
21. ედნარ აბულაძე - 13 (7.78%)
14 2. კონსტანტინე ხორგუანი - 1 (0.74%) ოქმი
5. ნუგზარ ჩამურლიევი - 99 (72.79%)
7. თამაზ დეკანაძე - 30 (22.06%)
10. გია ჩაკვეტაძე - 4 (2.94%)
21. ედნარ აბულაძე - 2 (1.47%)
211 5. არტურ ხაჩატუროვი - 62 (100%) ოქმი
212 5. არტურ ხაჩატუროვი - 37 (100%) ოქმი
38 2. არჩილ საგინაძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. ავთანდილ დავლაძე - 109 (51.42%)
7. მურად ირემაძე - 35 (16.51%)
10. თამაზ ხოზრევანიძე - 64 (30.19%)
21. ამირან მგელაძე - 3 (1.42%)
39 2. არჩილ საგინაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ავთანდილ დავლაძე - 14 (35.9%)
7. მურად ირემაძე - 21 (53.85%)
10. თამაზ ხოზრევანიძე - 4 (10.26%)
21. ამირან მგელაძე - 0 (0%)
437 2. სურენ სარკისიან - 36 (11.32%) ოქმი
5. მიხეილ ჯაყელი - 263 (82.7%)
7. ფრიდონ ჭელიძე - 16 (5.03%)
10. ქეთინო ჩოგაძე - 1 (0.31%)
21. ნოდარ ანთაძე - 2 (0.63%)
528 5. ლევონ მარკოსიან - 304 (100%) ოქმი
620 5. იასინ ალაგეზოვი - 209 (85.66%) ოქმი
10. ხათუნა ებრალიძე - 35 (14.34%)
621 5. იასინ ალაგეზოვი - 173 (100%) ოქმი
10. ხათუნა ებრალიძე - 0 (0%)
75 2. ხათუნა მიქელაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ზურაბ იაკობაძე - 30 (46.88%)
7. ენვერ ქათამაძე - 25 (39.06%)
10. ალი შავაძე - 7 (10.94%)
21. თენგიზ ბოლქვაძე - 2 (3.13%)
76 2. ხათუნა მიქელაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ზურაბ იაკობაძე - 86 (71.67%)
7. ენვერ ქათამაძე - 26 (21.67%)
10. ალი შავაძე - 8 (6.67%)
21. თენგიზ ბოლქვაძე - 0 (0%)
77 2. ხათუნა მიქელაძე - 0 (0%) ოქმი
5. ზურაბ იაკობაძე - 16 (34.78%)
7. ენვერ ქათამაძე - 30 (65.22%)
10. ალი შავაძე - 0 (0%)
21. თენგიზ ბოლქვაძე - 0 (0%)
839 2. რობერტ არუტუინიანი - 157 (31.34%) ოქმი
5. გოჩა ხაჩატურიან - 212 (42.32%)
7. მარლენ კუბოიანი - 16 (3.19%)
10. ნოველა ზურნაჯიან - 116 (23.15%)
916 2. კახა რატიანი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 9 (9.47%)
7. ჯემალ ნაკაიძე - 85 (89.47%)
10. ნინო ნაროუშვილი - 1 (1.05%)
21. თემურ მიქელაძე - 0 (0%)
917 2. კახა რატიანი - 8 (7.77%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 85 (82.52%)
7. ჯემალ ნაკაიძე - 9 (8.74%)
10. ნინო ნაროუშვილი - 0 (0%)
21. თემურ მიქელაძე - 1 (0.97%)
918 2. კახა რატიანი - 9 (7.56%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 19 (15.97%)
7. ჯემალ ნაკაიძე - 91 (76.47%)
10. ნინო ნაროუშვილი - 0 (0%)
21. თემურ მიქელაძე - 0 (0%)
919 2. კახა რატიანი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 36 (94.74%)
7. ჯემალ ნაკაიძე - 2 (5.26%)
10. ნინო ნაროუშვილი - 0 (0%)
21. თემურ მიქელაძე - 0 (0%)
1013 5. ალექსეი მუხსიევი - 99 (90%) ოქმი
7. ნუგზარ მგელაძე - 11 (10%)
10. ედნარ თავართქილაძე - 0 (0%)
1014 5. ალექსეი მუხსიევი - 14 (50%) ოქმი
7. ნუგზარ მგელაძე - 14 (50%)
10. ედნარ თავართქილაძე - 0 (0%)
1015 5. ალექსეი მუხსიევი - 38 (38.38%) ოქმი
7. ნუგზარ მგელაძე - 61 (61.62%)
10. ედნარ თავართქილაძე - 0 (0%)
1136 5. მგერ ტოროსიან - 239 (100%) ოქმი
1238 3. მარადი კახაძე - 100 (44.44%) ოქმი
5. ამირან საგინაძე - 121 (53.78%)
7. ჯიმშერ ბერიძე - 4 (1.78%)
10. ზაურ გორგაძე - 0 (0%)
1330 2. მამუკა თამლიანი - 23 (11.92%) ოქმი
5. ჯუმბერ ანთაძე - 44 (22.8%)
7. ივანე კოტრანოვი - 44 (22.8%)
10. მალინა კოზმოვა - 79 (40.93%)
21. ჯონი ღორჯომელაძე - 3 (1.55%)
1425 5. არმენ კარაგეზიან - 218 (100%) ოქმი
1510 5. აგაბეკ აგაჯანოვი - 106 (76.81%) ოქმი
10. მალხაზ ხორავა - 32 (23.19%)
1626 3. ანზორ ბერიძე - 48 (39.02%) ოქმი
5. მერაბ ჯაყელი - 74 (60.16%)
10. ციალა პატარაია - 1 (0.81%)
1722 2. ისმაილ გურბანოვი - 76 (45.24%) ოქმი
5. ნუსრატ გეიდაროვი - 92 (54.76%)
1829 2. ტარიელ ართმელაძე - 1 (0.43%) ოქმი
5. ემზარი შაინიძე - 179 (76.17%)
7. ნოდარ მგელაძე - 55 (23.4%)
1943 5. ვოსკან ვოსკანიანი - 206 (100%) ოქმი
2034 2. პლატონ ვოსკანიან - 90 (15.68%) ოქმი
5. სტეპან ეგოიან - 484 (84.32%)
2131 2. ვლადიმირ ნაზარეტიან - 99 (31.94%) ოქმი
3. სამველ ბაბოიან - 1 (0.32%)
5. ვართან მეგრაბიან - 210 (67.74%)
2227 2. აიკ მელტონიან - 152 (30.1%) ოქმი
5. სამსონ თამარიან - 353 (69.9%)
2333 5. ამირანი კვარაცხელია - 10 (58.82%) ოქმი
10. ფრიდონ დავითაძე - 7 (41.18%)
2435 2. რუბენ ანესიან - 188 (69.37%) ოქმი
5. ნაირი დიმაქსიან - 83 (30.63%)
2540 5. ჯონი საბაძე - 212 (84.8%) ოქმი
7. გოდერძი ხუციშვილი - 38 (15.2%)
2641 5. ნოდარ გორგაძე - 68 (61.82%) ოქმი
7. მიხეილ ვანაძე - 42 (38.18%)
21. თამაზ ადაძე - 0 (0%)
2742 5. სარკის ოგანესიან - 259 (68.34%) ოქმი
10. გაგიკ ეგიგიან - 120 (31.66%)
2844 5. ლევონ აკოპიან - 51 (100%) ოქმი
2845 5. ლევონ აკოპიან - 160 (100%) ოქმი
2923 2. ხათუნა მოსიძე - 2 (3.28%) ოქმი
5. ანტეი ტერსენოვი - 58 (95.08%)
7. ჯუმბერ ჭელიძე - 1 (1.64%)
10. რამაზ სურმანიძე - 0 (0%)
21. შაქრო რესულიძე - 0 (0%)
2924 2. ხათუნა მოსიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ანტეი ტერსენოვი - 2 (66.67%)
7. ჯუმბერ ჭელიძე - 0 (0%)
10. რამაზ სურმანიძე - 1 (33.33%)
21. შაქრო რესულიძე - 0 (0%)
3032 5. შოთა დეკანაძე - 97 (48.74%) ოქმი
7. ხუსეინ გობაძე - 16 (8.04%)
10. რევაზ ბოლქვაძე - 44 (22.11%)
21. ჯურხა ჭელიძე - 42 (21.11%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას