მაჟორიტარული სისტემით

თეთრიწყარო

<< უკან
##
1 5. გიორგი მესტვირიშვილი - 849 (79.2%)
7. იოსებ ტატუნაშვილი - 49 (4.57%)
10. პაატა გურჩიანი - 74 (6.9%)
21. ვასილი ბექაური - 100 (9.33%)
2 3. გივი მჭედლიძე - 23 (1.85%)
5. ლეილა წიკლაური - 919 (74.05%)
7. ჯამბული ბადუაშვილი - 28 (2.26%)
10. თამარი ბედოიძე - 168 (13.54%)
21. ყაზბეგი ბედოიძე - 103 (8.3%)
3 3. ვასილი კენკებაშვილი - 432 (52.17%)
5. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - 131 (15.82%)
7. მერაბი დონაძე - 32 (3.86%)
10. დავითი ნებულიშვილი - 85 (10.27%)
21. რობიზონ არჩვაძე - 148 (17.87%)
4 2. მურმან ქოჩქიანი - 5 (2.01%)
5. ომარი ჭკადუა - 98 (39.36%)
10. ბორია გვიჭიანი - 139 (55.82%)
21. ვალერიან ჭკადუა - 7 (2.81%)
5 5. ელგუჯა ქავთარაძე - 219 (85.55%)
10. შალვა წიკლაური - 23 (8.98%)
21. ვაჟა წიკლაური - 14 (5.47%)
6 5. დავით პეტრიაშვილი - 914 (100%)
7 5. რამაზი ჭელიძე - 114 (43.68%)
7. დავითი ლიპარტელიანი - 3 (1.15%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 143 (54.79%)
21. ბერდია ზურაბიანი - 1 (0.38%)
8 5. ვრეჟ მირაბიანი - 433 (92.72%)
21. ალექსი არუთინიანი - 34 (7.28%)
9 5. სვეტლანა ჯირაშვილი - 52 (100%)
7. თამაზი წიკლაური - 0 (0%)
10 5. ვასილი ჯაბახიძე - 241 (67.51%)
7. ზურაბი წიკლაური - 4 (1.12%)
10. კარლო აზრუმელაშვილი - 55 (15.41%)
21. ვალერიან შავშიშვილი - 57 (15.97%)
11 5. ლერი ფანგანი - 181 (93.3%)
10. ნინო ქალდანი - 2 (1.03%)
21. სპარტაკ პაკელიანი - 11 (5.67%)
12 5. ზვიადი ჭალიძე - 46 (100%)
13 5. თამარი დალაქიშვილი - 1348 (79.39%)
7. ბადრი მაღალაშვილი - 36 (2.12%)
10. ჯუმბერი პაპაშვილი - 191 (11.25%)
14. დავით სარიევი - 44 (2.59%)
21. მიხეილ ავგროზაშვილი - 79 (4.65%)
14 5. თამრიკო ფიჩხულაშვილი - 97 (56.4%)
7. ნიკოლოზ ფირცხალაიშვილი - 3 (1.74%)
10. გიორგი ლიპარტელიანი - 70 (40.7%)
21. ხვიჩა ბაბლუანი - 2 (1.16%)
15 5. ვაჟა ბექაური - 277 (78.47%)
7. მიხეილ წიკლაური - 39 (11.05%)
10. რევაზ ნარიმანიძე - 37 (10.48%)
16 5. დათო ქავთარაძე - 144 (84.71%)
10. მარინა მჭედლიძე - 26 (15.29%)
17 2. თემური დემეტრაშვილი - 37 (12.25%)
5. ვანო დავითაშვილი - 243 (80.46%)
21. ნიკოლოზ აფციაური - 22 (7.28%)
18 2. გურამი ასუმბანი - 37 (3.42%)
5. ზაალი კვიციანი - 991 (91.51%)
7. თემური კოჩალიძე - 50 (4.62%)
21. დურუ გაზდელიანი - 5 (0.46%)
19 5. უჩა ჩარკვიანი - 505 (89.7%)
7. მირზა ხაჭუანი - 58 (10.3%)
20 2. გიორგი დალაქიშვილი - 120 (12.12%)
5. გივი გოგიჩაიშვილი - 780 (78.79%)
10. გიორგი კუჭაიძე - 46 (4.65%)
21. დავით ლონდარიძე - 44 (4.44%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. გიორგი მესტვირიშვილი - 264 (80.98%) ოქმი
7. იოსებ ტატუნაშვილი - 15 (4.6%)
10. პაატა გურჩიანი - 19 (5.83%)
21. ვასილი ბექაური - 28 (8.59%)
12 5. გიორგი მესტვირიშვილი - 203 (85.65%) ოქმი
7. იოსებ ტატუნაშვილი - 4 (1.69%)
10. პაატა გურჩიანი - 12 (5.06%)
21. ვასილი ბექაური - 18 (7.59%)
13 5. გიორგი მესტვირიშვილი - 200 (67.8%) ოქმი
7. იოსებ ტატუნაშვილი - 20 (6.78%)
10. პაატა გურჩიანი - 34 (11.53%)
21. ვასილი ბექაური - 41 (13.9%)
14 5. გიორგი მესტვირიშვილი - 182 (85.05%) ოქმი
7. იოსებ ტატუნაშვილი - 10 (4.67%)
10. პაატა გურჩიანი - 9 (4.21%)
21. ვასილი ბექაური - 13 (6.07%)
25 3. გივი მჭედლიძე - 12 (2.15%) ოქმი
5. ლეილა წიკლაური - 415 (74.51%)
7. ჯამბული ბადუაშვილი - 15 (2.69%)
10. თამარი ბედოიძე - 72 (12.93%)
21. ყაზბეგი ბედოიძე - 43 (7.72%)
26 3. გივი მჭედლიძე - 9 (1.68%) ოქმი
5. ლეილა წიკლაური - 379 (70.58%)
7. ჯამბული ბადუაშვილი - 11 (2.05%)
10. თამარი ბედოიძე - 82 (15.27%)
21. ყაზბეგი ბედოიძე - 56 (10.43%)
27 3. გივი მჭედლიძე - 2 (1.36%) ოქმი
5. ლეილა წიკლაური - 125 (85.03%)
7. ჯამბული ბადუაშვილი - 2 (1.36%)
10. თამარი ბედოიძე - 14 (9.52%)
21. ყაზბეგი ბედოიძე - 4 (2.72%)
314 3. ვასილი კენკებაშვილი - 188 (42.34%) ოქმი
5. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - 86 (19.37%)
7. მერაბი დონაძე - 20 (4.5%)
10. დავითი ნებულიშვილი - 53 (11.94%)
21. რობიზონ არჩვაძე - 97 (21.85%)
315 3. ვასილი კენკებაშვილი - 160 (72.4%) ოქმი
5. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - 24 (10.86%)
7. მერაბი დონაძე - 1 (0.45%)
10. დავითი ნებულიშვილი - 19 (8.6%)
21. რობიზონ არჩვაძე - 17 (7.69%)
316 3. ვასილი კენკებაშვილი - 84 (51.53%) ოქმი
5. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - 21 (12.88%)
7. მერაბი დონაძე - 11 (6.75%)
10. დავითი ნებულიშვილი - 13 (7.98%)
21. რობიზონ არჩვაძე - 34 (20.86%)
424 2. მურმან ქოჩქიანი - 5 (2.01%) ოქმი
5. ომარი ჭკადუა - 98 (39.36%)
10. ბორია გვიჭიანი - 139 (55.82%)
21. ვალერიან ჭკადუა - 7 (2.81%)
535 5. ელგუჯა ქავთარაძე - 219 (85.55%) ოქმი
10. შალვა წიკლაური - 23 (8.98%)
21. ვაჟა წიკლაური - 14 (5.47%)
610 5. დავით პეტრიაშვილი - 161 (100%) ოქმი
611 5. დავით პეტრიაშვილი - 316 (100%) ოქმი
612 5. დავით პეტრიაშვილი - 333 (100%) ოქმი
613 5. დავით პეტრიაშვილი - 104 (100%) ოქმი
721 5. რამაზი ჭელიძე - 114 (43.68%) ოქმი
7. დავითი ლიპარტელიანი - 3 (1.15%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 143 (54.79%)
21. ბერდია ზურაბიანი - 1 (0.38%)
827 5. ვრეჟ მირაბიანი - 295 (91.61%) ოქმი
21. ალექსი არუთინიანი - 27 (8.39%)
828 5. ვრეჟ მირაბიანი - 138 (95.17%) ოქმი
21. ალექსი არუთინიანი - 7 (4.83%)
925 5. სვეტლანა ჯირაშვილი - 52 (100%) ოქმი
7. თამაზი წიკლაური - 0 (0%)
1037 5. ვასილი ჯაბახიძე - 208 (65.41%) ოქმი
7. ზურაბი წიკლაური - 4 (1.26%)
10. კარლო აზრუმელაშვილი - 53 (16.67%)
21. ვალერიან შავშიშვილი - 53 (16.67%)
1038 5. ვასილი ჯაბახიძე - 33 (84.62%) ოქმი
7. ზურაბი წიკლაური - 0 (0%)
10. კარლო აზრუმელაშვილი - 2 (5.13%)
21. ვალერიან შავშიშვილი - 4 (10.26%)
1133 5. ლერი ფანგანი - 125 (100%) ოქმი
10. ნინო ქალდანი - 0 (0%)
21. სპარტაკ პაკელიანი - 0 (0%)
1134 5. ლერი ფანგანი - 56 (81.16%) ოქმი
10. ნინო ქალდანი - 2 (2.9%)
21. სპარტაკ პაკელიანი - 11 (15.94%)
1232 5. ზვიადი ჭალიძე - 46 (100%) ოქმი
138 5. თამარი დალაქიშვილი - 482 (72.05%) ოქმი
7. ბადრი მაღალაშვილი - 6 (0.9%)
10. ჯუმბერი პაპაშვილი - 95 (14.2%)
14. დავით სარიევი - 28 (4.19%)
21. მიხეილ ავგროზაშვილი - 58 (8.67%)
139 5. თამარი დალაქიშვილი - 211 (71.77%) ოქმი
7. ბადრი მაღალაშვილი - 2 (0.68%)
10. ჯუმბერი პაპაშვილი - 52 (17.69%)
14. დავით სარიევი - 14 (4.76%)
21. მიხეილ ავგროზაშვილი - 15 (5.1%)
1341 5. თამარი დალაქიშვილი - 655 (89.12%) ოქმი
7. ბადრი მაღალაშვილი - 28 (3.81%)
10. ჯუმბერი პაპაშვილი - 44 (5.99%)
14. დავით სარიევი - 2 (0.27%)
21. მიხეილ ავგროზაშვილი - 6 (0.82%)
1426 5. თამრიკო ფიჩხულაშვილი - 97 (56.4%) ოქმი
7. ნიკოლოზ ფირცხალაიშვილი - 3 (1.74%)
10. გიორგი ლიპარტელიანი - 70 (40.7%)
21. ხვიჩა ბაბლუანი - 2 (1.16%)
1539 5. ვაჟა ბექაური - 132 (68.04%) ოქმი
7. მიხეილ წიკლაური - 36 (18.56%)
10. რევაზ ნარიმანიძე - 26 (13.4%)
1540 5. ვაჟა ბექაური - 145 (91.19%) ოქმი
7. მიხეილ წიკლაური - 3 (1.89%)
10. რევაზ ნარიმანიძე - 11 (6.92%)
1636 5. დათო ქავთარაძე - 144 (84.71%) ოქმი
10. მარინა მჭედლიძე - 26 (15.29%)
1720 2. თემური დემეტრაშვილი - 37 (12.25%) ოქმი
5. ვანო დავითაშვილი - 243 (80.46%)
21. ნიკოლოზ აფციაური - 22 (7.28%)
1822 2. გურამი ასუმბანი - 15 (3.34%) ოქმი
5. ზაალი კვიციანი - 383 (85.3%)
7. თემური კოჩალიძე - 46 (10.24%)
21. დურუ გაზდელიანი - 5 (1.11%)
1823 2. გურამი ასუმბანი - 22 (3.47%) ოქმი
5. ზაალი კვიციანი - 608 (95.9%)
7. თემური კოჩალიძე - 4 (0.63%)
21. დურუ გაზდელიანი - 0 (0%)
1929 5. უჩა ჩარკვიანი - 297 (92.52%) ოქმი
7. მირზა ხაჭუანი - 24 (7.48%)
1930 5. უჩა ჩარკვიანი - 133 (81.1%) ოქმი
7. მირზა ხაჭუანი - 31 (18.9%)
1931 5. უჩა ჩარკვიანი - 75 (96.15%) ოქმი
7. მირზა ხაჭუანი - 3 (3.85%)
2017 2. გიორგი დალაქიშვილი - 82 (13.83%) ოქმი
5. გივი გოგიჩაიშვილი - 451 (76.05%)
10. გიორგი კუჭაიძე - 29 (4.89%)
21. დავით ლონდარიძე - 31 (5.23%)
2018 2. გიორგი დალაქიშვილი - 7 (6.42%) ოქმი
5. გივი გოგიჩაიშვილი - 86 (78.9%)
10. გიორგი კუჭაიძე - 14 (12.84%)
21. დავით ლონდარიძე - 2 (1.83%)
2019 2. გიორგი დალაქიშვილი - 31 (10.76%) ოქმი
5. გივი გოგიჩაიშვილი - 243 (84.38%)
10. გიორგი კუჭაიძე - 3 (1.04%)
21. დავით ლონდარიძე - 11 (3.82%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას