მაჟორიტარული სისტემით

მცხეთა

<< უკან
##
1 5. ანდრო კალანდაძე - 4159 (89.61%)
7. იოსებ გურგენიშვილი - 229 (4.93%)
23. ილია ოდიშელიძე - 253 (5.45%)
2 2. ზაზა მჭედლიძე - 149 (10.75%)
5. ზაზა მაისურაძე - 1143 (82.47%)
7. ზურაბ კვახაძე - 43 (3.1%)
23. ივანე ჩივაძე - 51 (3.68%)
3 5. ზურაბ ელყანიშვილი - 1404 (89.03%)
7. შიო როსტიაშვილი - 88 (5.58%)
10. თამაზ ბუთხუზი - 48 (3.04%)
23. ნუგზარ დოლიაშვილი - 37 (2.35%)
4 2. თამაზი კიკნაძე - 17 (1.61%)
5. თამაზი ჯავახიშვილი - 833 (78.66%)
7. ლია ოსეფაშვილი - 35 (3.31%)
10. დათო თურქიაშვილი - 9 (0.85%)
23. რომეო მერებაშვილი - 165 (15.58%)
5 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 3383 (77.41%)
7. პაატა წიკლაური - 570 (13.04%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 254 (5.81%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 163 (3.73%)
6 5. გიორგი გულიაშვილი - 636 (70.98%)
7. რომანოზი გაბარაშვილი - 235 (26.23%)
23. ილია მახარაშვილი - 25 (2.79%)
7 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 639 (23.24%)
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 1963 (71.38%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 113 (4.11%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 35 (1.27%)
8 2. დურმიშხანი დარჯანია - 38 (1.21%)
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 36 (1.15%)
5. ილია იორდანაშვილი - 2883 (92.14%)
7. იოსები სიდამონიძე - 93 (2.97%)
10. კაკო ძიძიგური - 78 (2.49%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 1 (0.03%)
9 5. ავთანდილ მელაძე - 3071 (75.29%)
7. თამილა ირემაშვილი - 783 (19.2%)
23. ღვთისო თვაური - 225 (5.52%)
10 5. გივი ბაქრაძე - 1372 (87.72%)
7. გია მოძღვრიშვილი - 141 (9.02%)
23. ინგური ჯავახიშვილი - 51 (3.26%)
11 2. ნატალია მარტოძე - 31 (1.97%)
5. ინგური წიკლაური - 1423 (90.29%)
7. ოთარ წიკლაური - 108 (6.85%)
23. მერაბ ჭიკაშვილი - 14 (0.89%)
12 3. გიორგი ჭინჭარაული - 66 (62.26%)
5. ბადრი ცისკარაული - 31 (29.25%)
7. ავთანდილ ფიცხელაური - 3 (2.83%)
23. გელა წოწკოლაური - 6 (5.66%)
13 5. თემირ ლელუაშვილი - 852 (88.11%)
10. ჰამლეტ ტოტოშვილი - 46 (4.76%)
23. ხანალ მახრამოვი - 69 (7.14%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. ანდრო კალანდაძე - 720 (90.34%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 48 (6.02%)
23. ილია ოდიშელიძე - 29 (3.64%)
12 5. ანდრო კალანდაძე - 465 (90.82%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 19 (3.71%)
23. ილია ოდიშელიძე - 28 (5.47%)
13 5. ანდრო კალანდაძე - 533 (83.54%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 65 (10.19%)
23. ილია ოდიშელიძე - 40 (6.27%)
14 5. ანდრო კალანდაძე - 896 (95.73%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 25 (2.67%)
23. ილია ოდიშელიძე - 15 (1.6%)
15 5. ანდრო კალანდაძე - 731 (85.6%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 42 (4.92%)
23. ილია ოდიშელიძე - 81 (9.48%)
16 5. ანდრო კალანდაძე - 814 (90.04%) ოქმი
7. იოსებ გურგენიშვილი - 30 (3.32%)
23. ილია ოდიშელიძე - 60 (6.64%)
27 2. ზაზა მჭედლიძე - 111 (13.52%) ოქმი
5. ზაზა მაისურაძე - 665 (81%)
7. ზურაბ კვახაძე - 23 (2.8%)
23. ივანე ჩივაძე - 22 (2.68%)
28 2. ზაზა მჭედლიძე - 38 (6.73%) ოქმი
5. ზაზა მაისურაძე - 478 (84.6%)
7. ზურაბ კვახაძე - 20 (3.54%)
23. ივანე ჩივაძე - 29 (5.13%)
312 5. ზურაბ ელყანიშვილი - 824 (88.32%) ოქმი
7. შიო როსტიაშვილი - 56 (6%)
10. თამაზ ბუთხუზი - 25 (2.68%)
23. ნუგზარ დოლიაშვილი - 28 (3%)
313 5. ზურაბ ელყანიშვილი - 580 (90.06%) ოქმი
7. შიო როსტიაშვილი - 32 (4.97%)
10. თამაზ ბუთხუზი - 23 (3.57%)
23. ნუგზარ დოლიაშვილი - 9 (1.4%)
49 2. თამაზი კიკნაძე - 17 (1.61%) ოქმი
5. თამაზი ჯავახიშვილი - 833 (78.66%)
7. ლია ოსეფაშვილი - 35 (3.31%)
10. დათო თურქიაშვილი - 9 (0.85%)
23. რომეო მერებაშვილი - 165 (15.58%)
514 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 397 (60.98%) ოქმი
7. პაატა წიკლაური - 188 (28.88%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 22 (3.38%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 44 (6.76%)
515 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 684 (65.52%) ოქმი
7. პაატა წიკლაური - 250 (23.95%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 60 (5.75%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 50 (4.79%)
516 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 672 (82.76%) ოქმი
7. პაატა წიკლაური - 72 (8.87%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 55 (6.77%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 13 (1.6%)
517 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 792 (82.85%) ოქმი
7. პაატა წიკლაური - 7 (0.73%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 101 (10.56%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 56 (5.86%)
518 5. ნიკოლოზ ნასიბაშვილი - 838 (92.39%) ოქმი
7. პაატა წიკლაური - 53 (5.84%)
15. ელგუჯა ნიკოლაძე - 16 (1.76%)
23. გია ბაინდურაშვილი - 0 (0%)
619 5. გიორგი გულიაშვილი - 311 (61.1%) ოქმი
7. რომანოზი გაბარაშვილი - 183 (35.95%)
23. ილია მახარაშვილი - 15 (2.95%)
620 5. გიორგი გულიაშვილი - 325 (83.98%) ოქმი
7. რომანოზი გაბარაშვილი - 52 (13.44%)
23. ილია მახარაშვილი - 10 (2.58%)
721 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 137 (25.42%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 355 (65.86%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 45 (8.35%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 2 (0.37%)
722 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 282 (49.74%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 270 (47.62%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 15 (2.65%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 0 (0%)
723 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 127 (16.06%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 619 (78.26%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 33 (4.17%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 12 (1.52%)
724 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 5 (1.67%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 272 (90.67%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 6 (2%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 17 (5.67%)
725 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 34 (16.35%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 170 (81.73%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 3 (1.44%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 1 (0.48%)
742 2. სიმონ გაბრიელაშვილი - 54 (15.65%) ოქმი
5. ნოდარ ქაშიაშვილი - 277 (80.29%)
7. რომანი ფალელაშვილი - 11 (3.19%)
23. ბესიკი ანდრიაშვილი - 3 (0.87%)
826 2. დურმიშხანი დარჯანია - 14 (1.62%) ოქმი
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 5 (0.58%)
5. ილია იორდანაშვილი - 743 (86%)
7. იოსები სიდამონიძე - 68 (7.87%)
10. კაკო ძიძიგური - 34 (3.94%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 0 (0%)
827 2. დურმიშხანი დარჯანია - 9 (1.15%) ოქმი
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 6 (0.76%)
5. ილია იორდანაშვილი - 737 (93.89%)
7. იოსები სიდამონიძე - 13 (1.66%)
10. კაკო ძიძიგური - 19 (2.42%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 1 (0.13%)
828 2. დურმიშხანი დარჯანია - 4 (0.75%) ოქმი
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 10 (1.89%)
5. ილია იორდანაშვილი - 512 (96.6%)
7. იოსები სიდამონიძე - 0 (0%)
10. კაკო ძიძიგური - 4 (0.75%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 0 (0%)
829 2. დურმიშხანი დარჯანია - 10 (2.41%) ოქმი
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 8 (1.93%)
5. ილია იორდანაშვილი - 384 (92.53%)
7. იოსები სიდამონიძე - 3 (0.72%)
10. კაკო ძიძიგური - 10 (2.41%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 0 (0%)
830 2. დურმიშხანი დარჯანია - 1 (0.19%) ოქმი
3. რიტა ბუჯიაშვილი - 7 (1.31%)
5. ილია იორდანაშვილი - 507 (94.77%)
7. იოსები სიდამონიძე - 9 (1.68%)
10. კაკო ძიძიგური - 11 (2.06%)
23. ზაზა ოთინაშვილი - 0 (0%)
910 5. ავთანდილ მელაძე - 925 (73.94%) ოქმი
7. თამილა ირემაშვილი - 313 (25.02%)
23. ღვთისო თვაური - 13 (1.04%)
911 5. ავთანდილ მელაძე - 318 (44.6%) ოქმი
7. თამილა ირემაშვილი - 246 (34.5%)
23. ღვთისო თვაური - 149 (20.9%)
939 5. ავთანდილ მელაძე - 595 (89.74%) ოქმი
7. თამილა ირემაშვილი - 50 (7.54%)
23. ღვთისო თვაური - 18 (2.71%)
940 5. ავთანდილ მელაძე - 455 (83.49%) ოქმი
7. თამილა ირემაშვილი - 64 (11.74%)
23. ღვთისო თვაური - 26 (4.77%)
941 5. ავთანდილ მელაძე - 778 (85.78%) ოქმი
7. თამილა ირემაშვილი - 110 (12.13%)
23. ღვთისო თვაური - 19 (2.09%)
1031 5. გივი ბაქრაძე - 593 (77.72%) ოქმი
7. გია მოძღვრიშვილი - 120 (15.73%)
23. ინგური ჯავახიშვილი - 50 (6.55%)
1032 5. გივი ბაქრაძე - 779 (97.25%) ოქმი
7. გია მოძღვრიშვილი - 21 (2.62%)
23. ინგური ჯავახიშვილი - 1 (0.12%)
1133 2. ნატალია მარტოძე - 8 (1.8%) ოქმი
5. ინგური წიკლაური - 395 (88.96%)
7. ოთარ წიკლაური - 39 (8.78%)
23. მერაბ ჭიკაშვილი - 2 (0.45%)
1134 2. ნატალია მარტოძე - 20 (2.6%) ოქმი
5. ინგური წიკლაური - 705 (91.8%)
7. ოთარ წიკლაური - 31 (4.04%)
23. მერაბ ჭიკაშვილი - 12 (1.56%)
1135 2. ნატალია მარტოძე - 3 (0.82%) ოქმი
5. ინგური წიკლაური - 323 (88.74%)
7. ოთარ წიკლაური - 38 (10.44%)
23. მერაბ ჭიკაშვილი - 0 (0%)
1236 3. გიორგი ჭინჭარაული - 66 (62.26%) ოქმი
5. ბადრი ცისკარაული - 31 (29.25%)
7. ავთანდილ ფიცხელაური - 3 (2.83%)
23. გელა წოწკოლაური - 6 (5.66%)
1337 5. თემირ ლელუაშვილი - 465 (87.9%) ოქმი
10. ჰამლეტ ტოტოშვილი - 33 (6.24%)
23. ხანალ მახრამოვი - 31 (5.86%)
1338 5. თემირ ლელუაშვილი - 387 (88.36%) ოქმი
10. ჰამლეტ ტოტოშვილი - 13 (2.97%)
23. ხანალ მახრამოვი - 38 (8.68%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას