მაჟორიტარული სისტემით

დუშეთი

<< უკან
##
1 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 68 (2.38%)
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 2380 (83.39%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 273 (9.57%)
8. ნანული ინაშვილი - 35 (1.23%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 82 (2.87%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 16 (0.56%)
2 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 133 (10.87%)
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 905 (73.94%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 186 (15.2%)
3 2. დავით მელიქიშვილი - 42 (6.33%)
5. ზაზა ქავთარაძე - 555 (83.58%)
7. ნანა ბექაური - 67 (10.09%)
4 2. ზურაბ ცოცხალაშვილი - 121 (19.15%)
3. გოგიტა ყარმაზანაშვილი - 24 (3.8%)
5. ვაჟა მაჭავარიანი - 478 (75.63%)
7. შალვა სინჯარაძე - 7 (1.11%)
21. ილია ჩიტაური - 2 (0.32%)
5 5. შალვა ნატრაძე - 2160 (97.83%)
21. როზმარ ადამია - 48 (2.17%)
6 2. გია ჭონქაძე - 16 (6.48%)
5. ზურაბ ბადაგაძე - 231 (93.52%)
7. როლანდი მელაძე - 0 (0%)
7 5. ივანე წიკლაური - 355 (88.09%)
7. თამაზ წიკლაური - 47 (11.66%)
23. თემურ წიკლაური - 1 (0.25%)
8 2. გიორგი ქოქაშვილი - 8 (1.22%)
5. ბესიკ ვარდიშვილი - 581 (88.43%)
7. გიორგი ოდიშელიძე - 67 (10.2%)
23. ლალი ვარდიშვილი - 1 (0.15%)
9 2. გიორგი ლოსეურაშვილი - 21 (3.98%)
5. ვაჟა წოწკოლაური - 469 (88.99%)
10. როსტომ მაჩხოშვილი - 28 (5.31%)
23. მეგი სუარიშვილი - 9 (1.71%)
10 2. ლეილა მამულაშვილი - 65 (4.5%)
5. ზურაბ დინუაშვილი - 1127 (78.05%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 252 (17.45%)
11 2. იზაბელა წვერაძე - 4 (4.65%)
5. ზაზა ჯაბანიშვილი - 82 (95.35%)
23. ზაზა ქოჩაშვილი - 0 (0%)
12 5. მიხეილ ბურდული - 576 (74.32%)
7. რამაზ ბუჩუკური - 199 (25.68%)
13 2. ვაჟა ჭინჭარაული - 11 (29.73%)
5. გელა დაიაური - 26 (70.27%)
21. მამუკა ჭინჭარაული - 0 (0%)
14 2. ემზარ მამულაშვილი - 78 (29.66%)
5. ოქროპირ ჯიქური - 185 (70.34%)
15 2. ავთანდილ არაბული - 124 (11.38%)
5. გიორგი კაჭკაჭური - 966 (88.62%)
16 5. ცარო საძაგლიშვილი - 753 (77.79%)
7. ალექსანდრე ბუჩუკური - 203 (20.97%)
23. დავით ზეიკიძე - 12 (1.24%)
17 2. ზაზა გოგოჭური - 63 (34.05%)
5. ზურაბ არაბული - 116 (62.7%)
21. აკაკი წიკლაური - 6 (3.24%)
18 2. შალიკო არაბული - 0 (0%)
5. გელა ხარანაული - 112 (100%)
23. გოდერძი წოწკოლაური - 0 (0%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 12 (1.88%) ოქმი
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 520 (81.25%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 62 (9.69%)
8. ნანული ინაშვილი - 11 (1.72%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 33 (5.16%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 2 (0.31%)
12 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 31 (5.5%) ოქმი
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 445 (78.9%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 70 (12.41%)
8. ნანული ინაშვილი - 1 (0.18%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 8 (1.42%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 9 (1.6%)
13 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 8 (1.46%) ოქმი
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 444 (81.17%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 59 (10.79%)
8. ნანული ინაშვილი - 10 (1.83%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 24 (4.39%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 2 (0.37%)
149 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 9 (1.18%) ოქმი
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 708 (93.04%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 21 (2.76%)
8. ნანული ინაშვილი - 11 (1.45%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 12 (1.58%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 0 (0%)
152 3. ჯილდა ჭიკაიძე - 8 (2.34%) ოქმი
5. ზურაბ წყარუაშვილი - 263 (76.9%)
7. უშანგ პირმისაშვილი - 61 (17.84%)
8. ნანული ინაშვილი - 2 (0.58%)
10. ნიკოლოზ ებიტაშვილი - 5 (1.46%)
21. ლარისა მაწიაშვილი - 3 (0.88%)
24 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 41 (11.68%) ოქმი
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 237 (67.52%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 73 (20.8%)
25 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 5 (3.6%) ოქმი
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 115 (82.73%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 19 (13.67%)
26 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 1 (0.99%) ოქმი
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 85 (84.16%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 15 (14.85%)
247 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 44 (14.72%) ოქმი
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 219 (73.24%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 36 (12.04%)
253 2. თეიმურაზ ლომაშვილი - 42 (12.57%) ოქმი
5. ალექსანდრე ღანიაშვილი - 249 (74.55%)
7. ნაირა თეთრუაშვილი - 43 (12.87%)
37 2. დავით მელიქიშვილი - 9 (2.1%) ოქმი
5. ზაზა ქავთარაძე - 365 (85.08%)
7. ნანა ბექაური - 55 (12.82%)
38 2. დავით მელიქიშვილი - 33 (14.04%) ოქმი
5. ზაზა ქავთარაძე - 190 (80.85%)
7. ნანა ბექაური - 12 (5.11%)
49 2. ზურაბ ცოცხალაშვილი - 13 (4.68%) ოქმი
3. გოგიტა ყარმაზანაშვილი - 9 (3.24%)
5. ვაჟა მაჭავარიანი - 255 (91.73%)
7. შალვა სინჯარაძე - 0 (0%)
21. ილია ჩიტაური - 1 (0.36%)
410 2. ზურაბ ცოცხალაშვილი - 102 (33.77%) ოქმი
3. გოგიტა ყარმაზანაშვილი - 13 (4.3%)
5. ვაჟა მაჭავარიანი - 179 (59.27%)
7. შალვა სინჯარაძე - 7 (2.32%)
21. ილია ჩიტაური - 1 (0.33%)
411 2. ზურაბ ცოცხალაშვილი - 6 (11.54%) ოქმი
3. გოგიტა ყარმაზანაშვილი - 2 (3.85%)
5. ვაჟა მაჭავარიანი - 44 (84.62%)
7. შალვა სინჯარაძე - 0 (0%)
21. ილია ჩიტაური - 0 (0%)
512 5. შალვა ნატრაძე - 516 (98.29%) ოქმი
21. როზმარ ადამია - 9 (1.71%)
513 5. შალვა ნატრაძე - 393 (98.5%) ოქმი
21. როზმარ ადამია - 6 (1.5%)
514 5. შალვა ნატრაძე - 274 (93.2%) ოქმი
21. როზმარ ადამია - 20 (6.8%)
528 5. შალვა ნატრაძე - 530 (99.07%) ოქმი
21. როზმარ ადამია - 5 (0.93%)
544 5. შალვა ნატრაძე - 447 (98.24%) ოქმი
21. როზმარ ადამია - 8 (1.76%)
615 2. გია ჭონქაძე - 16 (6.48%) ოქმი
5. ზურაბ ბადაგაძე - 231 (93.52%)
7. როლანდი მელაძე - 0 (0%)
716 5. ივანე წიკლაური - 257 (97.72%) ოქმი
7. თამაზ წიკლაური - 6 (2.28%)
23. თემურ წიკლაური - 0 (0%)
717 5. ივანე წიკლაური - 98 (70%) ოქმი
7. თამაზ წიკლაური - 41 (29.29%)
23. თემურ წიკლაური - 1 (0.71%)
818 2. გიორგი ქოქაშვილი - 4 (1.06%) ოქმი
5. ბესიკ ვარდიშვილი - 334 (88.36%)
7. გიორგი ოდიშელიძე - 40 (10.58%)
23. ლალი ვარდიშვილი - 0 (0%)
848 2. გიორგი ქოქაშვილი - 4 (1.43%) ოქმი
5. ბესიკ ვარდიშვილი - 247 (88.53%)
7. გიორგი ოდიშელიძე - 27 (9.68%)
23. ლალი ვარდიშვილი - 1 (0.36%)
919 2. გიორგი ლოსეურაშვილი - 8 (2.54%) ოქმი
5. ვაჟა წოწკოლაური - 277 (87.94%)
10. როსტომ მაჩხოშვილი - 22 (6.98%)
23. მეგი სუარიშვილი - 8 (2.54%)
920 2. გიორგი ლოსეურაშვილი - 5 (3.57%) ოქმი
5. ვაჟა წოწკოლაური - 133 (95%)
10. როსტომ მაჩხოშვილი - 2 (1.43%)
23. მეგი სუარიშვილი - 0 (0%)
951 2. გიორგი ლოსეურაშვილი - 8 (11.11%) ოქმი
5. ვაჟა წოწკოლაური - 59 (81.94%)
10. როსტომ მაჩხოშვილი - 4 (5.56%)
23. მეგი სუარიშვილი - 1 (1.39%)
1021 2. ლეილა მამულაშვილი - 8 (1.46%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 450 (82.12%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 90 (16.42%)
1022 2. ლეილა მამულაშვილი - 2 (1.43%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 114 (81.43%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 24 (17.14%)
1023 2. ლეილა მამულაშვილი - 5 (4.03%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 89 (71.77%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 30 (24.19%)
1024 2. ლეილა მამულაშვილი - 5 (4.13%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 92 (76.03%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 24 (19.83%)
1025 2. ლეილა მამულაშვილი - 22 (10.23%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 135 (62.79%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 58 (26.98%)
1026 2. ლეილა მამულაშვილი - 21 (10%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 167 (79.52%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 22 (10.48%)
1050 2. ლეილა მამულაშვილი - 2 (2.33%) ოქმი
5. ზურაბ დინუაშვილი - 80 (93.02%)
7. ავთანდილ ცქირიაშვილი - 4 (4.65%)
1127 2. იზაბელა წვერაძე - 4 (4.65%) ოქმი
5. ზაზა ჯაბანიშვილი - 82 (95.35%)
23. ზაზა ქოჩაშვილი - 0 (0%)
1229 5. მიხეილ ბურდული - 121 (60.5%) ოქმი
7. რამაზ ბუჩუკური - 79 (39.5%)
1230 5. მიხეილ ბურდული - 94 (75.2%) ოქმი
7. რამაზ ბუჩუკური - 31 (24.8%)
1231 5. მიხეილ ბურდული - 202 (85.23%) ოქმი
7. რამაზ ბუჩუკური - 35 (14.77%)
1232 5. მიხეილ ბურდული - 102 (80.31%) ოქმი
7. რამაზ ბუჩუკური - 25 (19.69%)
1233 5. მიხეილ ბურდული - 57 (66.28%) ოქმი
7. რამაზ ბუჩუკური - 29 (33.72%)
1334 2. ვაჟა ჭინჭარაული - 11 (29.73%) ოქმი
5. გელა დაიაური - 26 (70.27%)
21. მამუკა ჭინჭარაული - 0 (0%)
1435 2. ემზარ მამულაშვილი - 78 (29.66%) ოქმი
5. ოქროპირ ჯიქური - 185 (70.34%)
1536 2. ავთანდილ არაბული - 10 (5.41%) ოქმი
5. გიორგი კაჭკაჭური - 175 (94.59%)
1537 2. ავთანდილ არაბული - 101 (16.21%) ოქმი
5. გიორგი კაჭკაჭური - 522 (83.79%)
1538 2. ავთანდილ არაბული - 13 (4.61%) ოქმი
5. გიორგი კაჭკაჭური - 269 (95.39%)
1639 5. ცარო საძაგლიშვილი - 305 (77.41%) ოქმი
7. ალექსანდრე ბუჩუკური - 85 (21.57%)
23. დავით ზეიკიძე - 4 (1.02%)
1640 5. ცარო საძაგლიშვილი - 267 (77.39%) ოქმი
7. ალექსანდრე ბუჩუკური - 76 (22.03%)
23. დავით ზეიკიძე - 2 (0.58%)
1645 5. ცარო საძაგლიშვილი - 99 (73.33%) ოქმი
7. ალექსანდრე ბუჩუკური - 30 (22.22%)
23. დავით ზეიკიძე - 6 (4.44%)
1646 5. ცარო საძაგლიშვილი - 82 (87.23%) ოქმი
7. ალექსანდრე ბუჩუკური - 12 (12.77%)
23. დავით ზეიკიძე - 0 (0%)
1741 2. ზაზა გოგოჭური - 36 (28.57%) ოქმი
5. ზურაბ არაბული - 87 (69.05%)
21. აკაკი წიკლაური - 3 (2.38%)
1742 2. ზაზა გოგოჭური - 27 (45.76%) ოქმი
5. ზურაბ არაბული - 29 (49.15%)
21. აკაკი წიკლაური - 3 (5.08%)
1843 2. შალიკო არაბული - 0 (0%) ოქმი
5. გელა ხარანაული - 112 (100%)
23. გოდერძი წოწკოლაური - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას