მაჟორიტარული სისტემით

საბურთალო

<< უკან
##
4 2. დავით ზალკალიანი - 3027 (18.47%)
3. დავით ხურცილავა - 945 (5.77%)
5. ნინო თევდორაძე - 8148 (49.72%)
7. ირაკლი იმნაძე - 1366 (8.34%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 1959 (11.95%)
15. თამარ დარსაველიძე - 103 (0.63%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 43 (0.26%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 140 (0.85%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 296 (1.81%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 361 (2.2%)
5 2. ნათელა მაჭავარიანი - 5658 (28.12%)
3. თეიმურაზ ონიანი - 1133 (5.63%)
5. ზაზა სინაურიძე - 9562 (47.53%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 1426 (7.09%)
10. მანანა ნოდია - 1519 (7.55%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 49 (0.24%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 152 (0.76%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 28 (0.14%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 115 (0.57%)
21. ზაზა რევიშვილი - 131 (0.65%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 346 (1.72%)
6 2. თინათინ ხიდაშელი - 6499 (32.59%)
3. ნუგზარ ბირკაია - 1296 (6.5%)
5. დავით გელაშვილი - 9188 (46.08%)
10. ზაზა გაბუნია - 1454 (7.29%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 900 (4.51%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 151 (0.76%)
21. გიორგი ღლონტი - 103 (0.52%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 349 (1.75%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
433 2. დავით ზალკალიანი - 58 (12.16%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 18 (3.77%)
5. ნინო თევდორაძე - 291 (61.01%)
7. ირაკლი იმნაძე - 39 (8.18%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 57 (11.95%)
15. თამარ დარსაველიძე - 1 (0.21%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.42%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 6 (1.26%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 1 (0.21%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 4 (0.84%)
434 2. დავით ზალკალიანი - 114 (18.72%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 25 (4.11%)
5. ნინო თევდორაძე - 310 (50.9%)
7. ირაკლი იმნაძე - 59 (9.69%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 73 (11.99%)
15. თამარ დარსაველიძე - 4 (0.66%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.33%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 6 (0.99%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 9 (1.48%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 7 (1.15%)
435 2. დავით ზალკალიანი - 89 (14.69%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 42 (6.93%)
5. ნინო თევდორაძე - 296 (48.84%)
7. ირაკლი იმნაძე - 78 (12.87%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 81 (13.37%)
15. თამარ დარსაველიძე - 1 (0.17%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.17%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 1 (0.17%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 8 (1.32%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 9 (1.49%)
436 2. დავით ზალკალიანი - 182 (24.17%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 61 (8.1%)
5. ნინო თევდორაძე - 309 (41.04%)
7. ირაკლი იმნაძე - 64 (8.5%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 62 (8.23%)
15. თამარ დარსაველიძე - 8 (1.06%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.4%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.4%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 46 (6.11%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 15 (1.99%)
437 2. დავით ზალკალიანი - 214 (27.61%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 44 (5.68%)
5. ნინო თევდორაძე - 325 (41.94%)
7. ირაკლი იმნაძე - 60 (7.74%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 60 (7.74%)
15. თამარ დარსაველიძე - 3 (0.39%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.13%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 14 (1.81%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 43 (5.55%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 11 (1.42%)
438 2. დავით ზალკალიანი - 114 (19.55%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 30 (5.15%)
5. ნინო თევდორაძე - 264 (45.28%)
7. ირაკლი იმნაძე - 46 (7.89%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 87 (14.92%)
15. თამარ დარსაველიძე - 12 (2.06%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.17%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 5 (0.86%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 15 (2.57%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 9 (1.54%)
439 2. დავით ზალკალიანი - 157 (25.16%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 38 (6.09%)
5. ნინო თევდორაძე - 264 (42.31%)
7. ირაკლი იმნაძე - 53 (8.49%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 73 (11.7%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.32%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.48%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 12 (1.92%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 7 (1.12%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 15 (2.4%)
440 2. დავით ზალკალიანი - 169 (23.74%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 56 (7.87%)
5. ნინო თევდორაძე - 282 (39.61%)
7. ირაკლი იმნაძე - 52 (7.3%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 68 (9.55%)
15. თამარ დარსაველიძე - 22 (3.09%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.42%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 5 (0.7%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 8 (1.12%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 47 (6.6%)
441 2. დავით ზალკალიანი - 82 (15.5%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 25 (4.73%)
5. ნინო თევდორაძე - 268 (50.66%)
7. ირაკლი იმნაძე - 54 (10.21%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 70 (13.23%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.38%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.57%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 2 (0.38%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 7 (1.32%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 16 (3.02%)
442 2. დავით ზალკალიანი - 97 (18.2%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 39 (7.32%)
5. ნინო თევდორაძე - 226 (42.4%)
7. ირაკლი იმნაძე - 67 (12.57%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 80 (15.01%)
15. თამარ დარსაველიძე - 4 (0.75%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.56%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 4 (0.75%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 3 (0.56%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 10 (1.88%)
449 2. დავით ზალკალიანი - 89 (8.33%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 34 (3.18%)
5. ნინო თევდორაძე - 778 (72.78%)
7. ირაკლი იმნაძე - 69 (6.45%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 78 (7.3%)
15. თამარ დარსაველიძე - 1 (0.09%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 0 (0%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 1 (0.09%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 2 (0.19%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 17 (1.59%)
450 2. დავით ზალკალიანი - 171 (26.55%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 49 (7.61%)
5. ნინო თევდორაძე - 259 (40.22%)
7. ირაკლი იმნაძე - 65 (10.09%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 76 (11.8%)
15. თამარ დარსაველიძე - 3 (0.47%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.31%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 10 (1.55%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 5 (0.78%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 4 (0.62%)
451 2. დავით ზალკალიანი - 189 (26.81%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 57 (8.09%)
5. ნინო თევდორაძე - 288 (40.85%)
7. ირაკლი იმნაძე - 56 (7.94%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 65 (9.22%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.28%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 0 (0%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 14 (1.99%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 20 (2.84%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 14 (1.99%)
452 2. დავით ზალკალიანი - 143 (22.7%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 27 (4.29%)
5. ნინო თევდორაძე - 257 (40.79%)
7. ირაკლი იმნაძე - 55 (8.73%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 68 (10.79%)
15. თამარ დარსაველიძე - 7 (1.11%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.16%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 10 (1.59%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 4 (0.63%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 58 (9.21%)
453 2. დავით ზალკალიანი - 116 (19.63%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 23 (3.89%)
5. ნინო თევდორაძე - 298 (50.42%)
7. ირაკლი იმნაძე - 42 (7.11%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 88 (14.89%)
15. თამარ დარსაველიძე - 4 (0.68%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 3 (0.51%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.51%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 7 (1.18%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 7 (1.18%)
455 2. დავით ზალკალიანი - 53 (9.48%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 33 (5.9%)
5. ნინო თევდორაძე - 337 (60.29%)
7. ირაკლი იმნაძე - 38 (6.8%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 81 (14.49%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.36%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.36%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 2 (0.36%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 9 (1.61%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 2 (0.36%)
456 2. დავით ზალკალიანი - 70 (10.59%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 48 (7.26%)
5. ნინო თევდორაძე - 379 (57.34%)
7. ირაკლი იმნაძე - 47 (7.11%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 101 (15.28%)
15. თამარ დარსაველიძე - 3 (0.45%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 0 (0%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.45%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 2 (0.3%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 8 (1.21%)
457 2. დავით ზალკალიანი - 64 (12.75%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 24 (4.78%)
5. ნინო თევდორაძე - 275 (54.78%)
7. ირაკლი იმნაძე - 51 (10.16%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 76 (15.14%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.4%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.4%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.6%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 0 (0%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 5 (1%)
458 2. დავით ზალკალიანი - 31 (7.38%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 27 (6.43%)
5. ნინო თევდორაძე - 263 (62.62%)
7. ირაკლი იმნაძე - 40 (9.52%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 50 (11.9%)
15. თამარ დარსაველიძე - 4 (0.95%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 0 (0%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.71%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 0 (0%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 2 (0.48%)
459 2. დავით ზალკალიანი - 48 (7.4%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 26 (4.01%)
5. ნინო თევდორაძე - 423 (65.18%)
7. ირაკლი იმნაძე - 45 (6.93%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 99 (15.25%)
15. თამარ დარსაველიძე - 0 (0%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.15%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 1 (0.15%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 2 (0.31%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 4 (0.62%)
473 2. დავით ზალკალიანი - 221 (30.44%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 45 (6.2%)
5. ნინო თევდორაძე - 230 (31.68%)
7. ირაკლი იმნაძე - 49 (6.75%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 71 (9.78%)
15. თამარ დარსაველიძე - 4 (0.55%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.28%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 9 (1.24%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 74 (10.19%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 21 (2.89%)
474 2. დავით ზალკალიანი - 141 (21.59%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 31 (4.75%)
5. ნინო თევდორაძე - 297 (45.48%)
7. ირაკლი იმნაძე - 56 (8.58%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 89 (13.63%)
15. თამარ დარსაველიძე - 1 (0.15%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 4 (0.61%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 13 (1.99%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 5 (0.77%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 16 (2.45%)
475 2. დავით ზალკალიანი - 76 (13.04%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 42 (7.2%)
5. ნინო თევდორაძე - 278 (47.68%)
7. ირაკლი იმნაძე - 55 (9.43%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 97 (16.64%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.34%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.17%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 6 (1.03%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 6 (1.03%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 20 (3.43%)
476 2. დავით ზალკალიანი - 166 (24.81%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 35 (5.23%)
5. ნინო თევდორაძე - 264 (39.46%)
7. ირაკლი იმნაძე - 59 (8.82%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 99 (14.8%)
15. თამარ დარსაველიძე - 6 (0.9%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 2 (0.3%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 1 (0.15%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 6 (0.9%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 31 (4.63%)
480 2. დავით ზალკალიანი - 73 (13.32%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 39 (7.12%)
5. ნინო თევდორაძე - 342 (62.41%)
7. ირაკლი იმნაძე - 30 (5.47%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 50 (9.12%)
15. თამარ დარსაველიძე - 2 (0.36%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 1 (0.18%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 3 (0.55%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 4 (0.73%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 4 (0.73%)
487 2. დავით ზალკალიანი - 100 (17.3%) ოქმი
3. დავით ხურცილავა - 27 (4.67%)
5. ნინო თევდორაძე - 345 (59.69%)
7. ირაკლი იმნაძე - 37 (6.4%)
10. ირაკლი სეფაშვილი - 60 (10.38%)
15. თამარ დარსაველიძე - 1 (0.17%)
16. ზურაბ ხუციშვილი - 0 (0%)
18. რევაზ გოგშელიძე - 0 (0%)
21. მარინე კოლხიდაშვილი - 3 (0.52%)
25. მაკა ჭაჭიაშვილი - 5 (0.87%)
56 2. ნათელა მაჭავარიანი - 181 (27.01%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 43 (6.42%)
5. ზაზა სინაურიძე - 328 (48.96%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 52 (7.76%)
10. მანანა ნოდია - 46 (6.87%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 2 (0.3%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 8 (1.19%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.6%)
21. ზაზა რევიშვილი - 1 (0.15%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 5 (0.75%)
57 2. ნათელა მაჭავარიანი - 202 (25.47%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 45 (5.67%)
5. ზაზა სინაურიძე - 431 (54.35%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 44 (5.55%)
10. მანანა ნოდია - 49 (6.18%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.13%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 3 (0.38%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.13%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 3 (0.38%)
21. ზაზა რევიშვილი - 5 (0.63%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 9 (1.13%)
512 2. ნათელა მაჭავარიანი - 228 (30.48%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 45 (6.02%)
5. ზაზა სინაურიძე - 357 (47.73%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 45 (6.02%)
10. მანანა ნოდია - 44 (5.88%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 2 (0.27%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 1 (0.13%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.13%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 1 (0.13%)
21. ზაზა რევიშვილი - 7 (0.94%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 17 (2.27%)
513 2. ნათელა მაჭავარიანი - 221 (31.62%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 34 (4.86%)
5. ზაზა სინაურიძე - 322 (46.07%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 42 (6.01%)
10. მანანა ნოდია - 50 (7.15%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 4 (0.57%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 2 (0.29%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.14%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.57%)
21. ზაზა რევიშვილი - 5 (0.72%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 14 (2%)
514 2. ნათელა მაჭავარიანი - 285 (35.98%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 44 (5.56%)
5. ზაზა სინაურიძე - 341 (43.06%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 51 (6.44%)
10. მანანა ნოდია - 37 (4.67%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 2 (0.25%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 4 (0.51%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.13%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 6 (0.76%)
21. ზაზა რევიშვილი - 1 (0.13%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 20 (2.53%)
515 2. ნათელა მაჭავარიანი - 222 (29.92%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 35 (4.72%)
5. ზაზა სინაურიძე - 356 (47.98%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 58 (7.82%)
10. მანანა ნოდია - 43 (5.8%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 5 (0.67%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 7 (0.94%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 3 (0.4%)
21. ზაზა რევიშვილი - 2 (0.27%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 11 (1.48%)
516 2. ნათელა მაჭავარიანი - 194 (27.06%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 38 (5.3%)
5. ზაზა სინაურიძე - 354 (49.37%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 54 (7.53%)
10. მანანა ნოდია - 55 (7.67%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.14%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 1 (0.14%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.14%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 1 (0.14%)
21. ზაზა რევიშვილი - 5 (0.7%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 13 (1.81%)
517 2. ნათელა მაჭავარიანი - 211 (34.42%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 48 (7.83%)
5. ზაზა სინაურიძე - 234 (38.17%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 45 (7.34%)
10. მანანა ნოდია - 42 (6.85%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 3 (0.49%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.33%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 5 (0.82%)
21. ზაზა რევიშვილი - 10 (1.63%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 12 (1.96%)
518 2. ნათელა მაჭავარიანი - 239 (32.3%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 39 (5.27%)
5. ზაზა სინაურიძე - 318 (42.97%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 50 (6.76%)
10. მანანა ნოდია - 55 (7.43%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.14%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 4 (0.54%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.14%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 8 (1.08%)
21. ზაზა რევიშვილი - 8 (1.08%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 17 (2.3%)
519 2. ნათელა მაჭავარიანი - 241 (35.86%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 57 (8.48%)
5. ზაზა სინაურიძე - 273 (40.63%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 45 (6.7%)
10. მანანა ნოდია - 36 (5.36%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 2 (0.3%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.15%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 5 (0.74%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.45%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 9 (1.34%)
520 2. ნათელა მაჭავარიანი - 172 (26.92%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 31 (4.85%)
5. ზაზა სინაურიძე - 289 (45.23%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 52 (8.14%)
10. მანანა ნოდია - 49 (7.67%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 1 (0.16%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 9 (1.41%)
21. ზაზა რევიშვილი - 5 (0.78%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 30 (4.69%)
521 2. ნათელა მაჭავარიანი - 152 (24.88%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 28 (4.58%)
5. ზაზა სინაურიძე - 319 (52.21%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 46 (7.53%)
10. მანანა ნოდია - 43 (7.04%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 2 (0.33%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.16%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 3 (0.49%)
21. ზაზა რევიშვილი - 4 (0.65%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 12 (1.96%)
522 2. ნათელა მაჭავარიანი - 198 (30.79%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 22 (3.42%)
5. ზაზა სინაურიძე - 299 (46.5%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 49 (7.62%)
10. მანანა ნოდია - 52 (8.09%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 8 (1.24%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 2 (0.31%)
21. ზაზა რევიშვილი - 4 (0.62%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 8 (1.24%)
523 2. ნათელა მაჭავარიანი - 165 (26.87%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 45 (7.33%)
5. ზაზა სინაურიძე - 284 (46.25%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 43 (7%)
10. მანანა ნოდია - 58 (9.45%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 5 (0.81%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.65%)
21. ზაზა რევიშვილი - 1 (0.16%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 8 (1.3%)
524 2. ნათელა მაჭავარიანი - 167 (27.65%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 43 (7.12%)
5. ზაზა სინაურიძე - 281 (46.52%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 48 (7.95%)
10. მანანა ნოდია - 45 (7.45%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 10 (1.66%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.17%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 6 (0.99%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.5%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 0 (0%)
525 2. ნათელა მაჭავარიანი - 140 (25.74%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 29 (5.33%)
5. ზაზა სინაურიძე - 282 (51.84%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 27 (4.96%)
10. მანანა ნოდია - 42 (7.72%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 6 (1.1%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.37%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.74%)
21. ზაზა რევიშვილი - 1 (0.18%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 11 (2.02%)
532 2. ნათელა მაჭავარიანი - 153 (19.97%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 43 (5.61%)
5. ზაზა სინაურიძე - 360 (47%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 54 (7.05%)
10. მანანა ნოდია - 119 (15.54%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 2 (0.26%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 5 (0.65%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.13%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 6 (0.78%)
21. ზაზა რევიშვილი - 13 (1.7%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 10 (1.31%)
545 2. ნათელა მაჭავარიანი - 239 (37.05%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 37 (5.74%)
5. ზაზა სინაურიძე - 255 (39.53%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 37 (5.74%)
10. მანანა ნოდია - 48 (7.44%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 2 (0.31%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 3 (0.47%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.31%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 5 (0.78%)
21. ზაზა რევიშვილი - 1 (0.16%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 16 (2.48%)
546 2. ნათელა მაჭავარიანი - 213 (32.27%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 41 (6.21%)
5. ზაზა სინაურიძე - 285 (43.18%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 60 (9.09%)
10. მანანა ნოდია - 41 (6.21%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 6 (0.91%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.3%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 3 (0.45%)
21. ზაზა რევიშვილი - 4 (0.61%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 5 (0.76%)
547 2. ნათელა მაჭავარიანი - 190 (27.22%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 45 (6.45%)
5. ზაზა სინაურიძე - 323 (46.28%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 52 (7.45%)
10. მანანა ნოდია - 56 (8.02%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 11 (1.58%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 3 (0.43%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.29%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 1 (0.14%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.43%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 12 (1.72%)
560 2. ნათელა მაჭავარიანი - 48 (9.16%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 11 (2.1%)
5. ზაზა სინაურიძე - 394 (75.19%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 22 (4.2%)
10. მანანა ნოდია - 43 (8.21%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.19%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 1 (0.19%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.38%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 1 (0.19%)
21. ზაზა რევიშვილი - 0 (0%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 1 (0.19%)
564 2. ნათელა მაჭავარიანი - 237 (31.81%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 47 (6.31%)
5. ზაზა სინაურიძე - 297 (39.87%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 60 (8.05%)
10. მანანა ნოდია - 51 (6.85%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 2 (0.27%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 5 (0.67%)
21. ზაზა რევიშვილი - 25 (3.36%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 21 (2.82%)
565 2. ნათელა მაჭავარიანი - 224 (30.56%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 33 (4.5%)
5. ზაზა სინაურიძე - 355 (48.43%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 46 (6.28%)
10. მანანა ნოდია - 46 (6.28%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.14%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 6 (0.82%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 2 (0.27%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.41%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 17 (2.32%)
566 2. ნათელა მაჭავარიანი - 183 (28.59%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 43 (6.72%)
5. ზაზა სინაურიძე - 287 (44.84%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 59 (9.22%)
10. მანანა ნოდია - 44 (6.88%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.16%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 3 (0.47%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 2 (0.31%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.63%)
21. ზაზა რევიშვილი - 5 (0.78%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 9 (1.41%)
567 2. ნათელა მაჭავარიანი - 151 (22.14%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 45 (6.6%)
5. ზაზა სინაურიძე - 367 (53.81%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 44 (6.45%)
10. მანანა ნოდია - 51 (7.48%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 8 (1.17%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.15%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 3 (0.44%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.44%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 9 (1.32%)
568 2. ნათელა მაჭავარიანი - 66 (12.43%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 22 (4.14%)
5. ზაზა სინაურიძე - 331 (62.34%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 40 (7.53%)
10. მანანა ნოდია - 54 (10.17%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 11 (2.07%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.19%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 1 (0.19%)
21. ზაზა რევიშვილი - 0 (0%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 5 (0.94%)
570 2. ნათელა მაჭავარიანი - 132 (23.83%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 26 (4.69%)
5. ზაზა სინაურიძე - 267 (48.19%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 40 (7.22%)
10. მანანა ნოდია - 66 (11.91%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 0 (0%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 11 (1.99%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.18%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.72%)
21. ზაზა რევიშვილი - 2 (0.36%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 5 (0.9%)
579 2. ნათელა მაჭავარიანი - 254 (29.78%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 48 (5.63%)
5. ზაზა სინაურიძე - 395 (46.31%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 62 (7.27%)
10. მანანა ნოდია - 52 (6.1%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 3 (0.35%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 7 (0.82%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 2 (0.23%)
21. ზაზა რევიშვილი - 4 (0.47%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 26 (3.05%)
584 2. ნათელა მაჭავარიანი - 140 (26.22%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 24 (4.49%)
5. ზაზა სინაურიძე - 264 (49.44%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 45 (8.43%)
10. მანანა ნოდია - 40 (7.49%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 1 (0.19%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 9 (1.69%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 0 (0%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 4 (0.75%)
21. ზაზა რევიშვილი - 3 (0.56%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 4 (0.75%)
585 2. ნათელა მაჭავარიანი - 210 (29.45%) ოქმი
3. თეიმურაზ ონიანი - 42 (5.89%)
5. ზაზა სინაურიძე - 314 (44.04%)
7. გიორგი სიხარულიძე - 54 (7.57%)
10. მანანა ნოდია - 62 (8.7%)
12. უშანგი დონჯაშვილი - 4 (0.56%)
15. კარლო ბარდაველიძე - 10 (1.4%)
16. ვასილ ბეშკენაძე - 1 (0.14%)
18. გოჩა მამულაშვილი - 6 (0.84%)
21. ზაზა რევიშვილი - 0 (0%)
25. ზაქარია კოლელიშვილი - 10 (1.4%)
61 2. თინათინ ხიდაშელი - 227 (31.57%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 45 (6.26%)
5. დავით გელაშვილი - 349 (48.54%)
10. ზაზა გაბუნია - 68 (9.46%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 12 (1.67%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 5 (0.7%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.14%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 12 (1.67%)
62 2. თინათინ ხიდაშელი - 210 (28.42%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 58 (7.85%)
5. დავით გელაშვილი - 371 (50.2%)
10. ზაზა გაბუნია - 47 (6.36%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 34 (4.6%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.81%)
21. გიორგი ღლონტი - 6 (0.81%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 7 (0.95%)
63 2. თინათინ ხიდაშელი - 213 (29.87%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 30 (4.21%)
5. დავით გელაშვილი - 368 (51.61%)
10. ზაზა გაბუნია - 63 (8.84%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 26 (3.65%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.84%)
21. გიორგი ღლონტი - 0 (0%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 7 (0.98%)
64 2. თინათინ ხიდაშელი - 211 (31.26%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 39 (5.78%)
5. დავით გელაშვილი - 321 (47.56%)
10. ზაზა გაბუნია - 49 (7.26%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 29 (4.3%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 5 (0.74%)
21. გიორგი ღლონტი - 3 (0.44%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 18 (2.67%)
65 2. თინათინ ხიდაშელი - 176 (26.75%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 51 (7.75%)
5. დავით გელაშვილი - 331 (50.3%)
10. ზაზა გაბუნია - 53 (8.05%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 29 (4.41%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.91%)
21. გიორგი ღლონტი - 3 (0.46%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 9 (1.37%)
68 2. თინათინ ხიდაშელი - 169 (25.26%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 42 (6.28%)
5. დავით გელაშვილი - 339 (50.67%)
10. ზაზა გაბუნია - 85 (12.71%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 23 (3.44%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.9%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.15%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 4 (0.6%)
69 2. თინათინ ხიდაშელი - 299 (37%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 47 (5.82%)
5. დავით გელაშვილი - 315 (38.99%)
10. ზაზა გაბუნია - 57 (7.05%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 68 (8.42%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 3 (0.37%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.62%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 14 (1.73%)
610 2. თინათინ ხიდაშელი - 287 (36.56%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 56 (7.13%)
5. დავით გელაშვილი - 345 (43.95%)
10. ზაზა გაბუნია - 52 (6.62%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 27 (3.44%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.51%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.64%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 9 (1.15%)
611 2. თინათინ ხიდაშელი - 224 (32.84%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 37 (5.43%)
5. დავით გელაშვილი - 312 (45.75%)
10. ზაზა გაბუნია - 58 (8.5%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 34 (4.99%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 2 (0.29%)
21. გიორგი ღლონტი - 3 (0.44%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 12 (1.76%)
626 2. თინათინ ხიდაშელი - 252 (39.56%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 40 (6.28%)
5. დავით გელაშვილი - 252 (39.56%)
10. ზაზა გაბუნია - 42 (6.59%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 21 (3.3%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.63%)
21. გიორგი ღლონტი - 11 (1.73%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 15 (2.35%)
627 2. თინათინ ხიდაშელი - 233 (33.67%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 53 (7.66%)
5. დავით გელაშვილი - 310 (44.8%)
10. ზაზა გაბუნია - 50 (7.23%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 27 (3.9%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.58%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.72%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 10 (1.45%)
628 2. თინათინ ხიდაშელი - 250 (35.06%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 58 (8.13%)
5. დავით გელაშვილი - 298 (41.8%)
10. ზაზა გაბუნია - 55 (7.71%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 21 (2.95%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.84%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.7%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 20 (2.81%)
629 2. თინათინ ხიდაშელი - 273 (37.3%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 49 (6.69%)
5. დავით გელაშვილი - 306 (41.8%)
10. ზაზა გაბუნია - 51 (6.97%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 29 (3.96%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 3 (0.41%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.14%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 20 (2.73%)
630 2. თინათინ ხიდაშელი - 217 (35.99%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 44 (7.3%)
5. დავით გელაშვილი - 267 (44.28%)
10. ზაზა გაბუნია - 42 (6.97%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 19 (3.15%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 2 (0.33%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.83%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 7 (1.16%)
631 2. თინათინ ხიდაშელი - 211 (31.26%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 44 (6.52%)
5. დავით გელაშვილი - 335 (49.63%)
10. ზაზა გაბუნია - 51 (7.56%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 20 (2.96%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.89%)
21. გიორგი ღლონტი - 2 (0.3%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 6 (0.89%)
643 2. თინათინ ხიდაშელი - 172 (27.52%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 57 (9.12%)
5. დავით გელაშვილი - 276 (44.16%)
10. ზაზა გაბუნია - 65 (10.4%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 16 (2.56%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 23 (3.68%)
21. გიორგი ღლონტი - 0 (0%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 16 (2.56%)
644 2. თინათინ ხიდაშელი - 244 (34.41%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 38 (5.36%)
5. დავით გელაშვილი - 294 (41.47%)
10. ზაზა გაბუნია - 56 (7.9%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 30 (4.23%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.56%)
21. გიორგი ღლონტი - 5 (0.71%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 38 (5.36%)
648 2. თინათინ ხიდაშელი - 82 (18.94%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 22 (5.08%)
5. დავით გელაშვილი - 258 (59.58%)
10. ზაზა გაბუნია - 29 (6.7%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 27 (6.24%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 0 (0%)
21. გიორგი ღლონტი - 4 (0.92%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 11 (2.54%)
654 2. თინათინ ხიდაშელი - 280 (37.53%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 34 (4.56%)
5. დავით გელაშვილი - 324 (43.43%)
10. ზაზა გაბუნია - 33 (4.42%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 52 (6.97%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 3 (0.4%)
21. გიორგი ღლონტი - 2 (0.27%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 18 (2.41%)
661 2. თინათინ ხიდაშელი - 252 (41.04%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 33 (5.37%)
5. დავით გელაშვილი - 263 (42.83%)
10. ზაზა გაბუნია - 29 (4.72%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 20 (3.26%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.98%)
21. გიორგი ღლონტი - 6 (0.98%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 5 (0.81%)
662 2. თინათინ ხიდაშელი - 203 (28.88%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 46 (6.54%)
5. დავით გელაშვილი - 315 (44.81%)
10. ზაზა გაბუნია - 62 (8.82%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 49 (6.97%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 10 (1.42%)
21. გიორგი ღლონტი - 4 (0.57%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 14 (1.99%)
663 2. თინათინ ხიდაშელი - 239 (30.45%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 38 (4.84%)
5. დავით გელაშვილი - 413 (52.61%)
10. ზაზა გაბუნია - 40 (5.1%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 37 (4.71%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 3 (0.38%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.13%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 14 (1.78%)
669 2. თინათინ ხიდაშელი - 286 (33.22%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 48 (5.57%)
5. დავით გელაშვილი - 401 (46.57%)
10. ზაზა გაბუნია - 59 (6.85%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 40 (4.65%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.46%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.12%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 22 (2.56%)
671 2. თინათინ ხიდაშელი - 189 (29.81%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 69 (10.88%)
5. დავით გელაშვილი - 289 (45.58%)
10. ზაზა გაბუნია - 33 (5.21%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 33 (5.21%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 6 (0.95%)
21. გიორგი ღლონტი - 3 (0.47%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 12 (1.89%)
672 2. თინათინ ხიდაშელი - 240 (33.33%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 57 (7.92%)
5. დავით გელაშვილი - 288 (40%)
10. ზაზა გაბუნია - 47 (6.53%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 65 (9.03%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 7 (0.97%)
21. გიორგი ღლონტი - 9 (1.25%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 7 (0.97%)
677 2. თინათინ ხიდაშელი - 212 (28.19%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 51 (6.78%)
5. დავით გელაშვილი - 372 (49.47%)
10. ზაზა გაბუნია - 63 (8.38%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 44 (5.85%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 4 (0.53%)
21. გიორგი ღლონტი - 2 (0.27%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 4 (0.53%)
678 2. თინათინ ხიდაშელი - 274 (36.2%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 43 (5.68%)
5. დავით გელაშვილი - 354 (46.76%)
10. ზაზა გაბუნია - 43 (5.68%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 31 (4.1%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 2 (0.26%)
21. გიორგი ღლონტი - 3 (0.4%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 7 (0.92%)
681 2. თინათინ ხიდაშელი - 78 (23.28%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 14 (4.18%)
5. დავით გელაშვილი - 191 (57.01%)
10. ზაზა გაბუნია - 28 (8.36%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 17 (5.07%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 3 (0.9%)
21. გიორგი ღლონტი - 1 (0.3%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 3 (0.9%)
683 2. თინათინ ხიდაშელი - 296 (38.64%) ოქმი
3. ნუგზარ ბირკაია - 53 (6.92%)
5. დავით გელაშვილი - 331 (43.21%)
10. ზაზა გაბუნია - 44 (5.74%)
15. ალექსანდრე ბრეგაძე - 20 (2.61%)
16. ნათელა ხეცურიანი - 8 (1.04%)
21. გიორგი ღლონტი - 6 (0.78%)
25. ეზეკი ინწკირველი - 8 (1.04%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას