მაჟორიტარული სისტემით

კასპი

<< უკან
##
1 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 352 (4.93%)
5. ზაზა მოსიაშვილი - 6081 (85.19%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 231 (3.24%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 474 (6.64%)
2 5. სოსო მამულაშვილი - 1731 (85.57%)
7. გიორგი მუსელიანი - 98 (4.84%)
10. ვახტანგ ოდოსაშვილი - 194 (9.59%)
3 2. ხატია ელისაბედაშვილი - 141 (15.34%)
5. გიორგი ირემაძე - 611 (66.49%)
7. გივი რთველიაშვილი - 23 (2.5%)
10. ნუგზარ მამაცაშვილი - 144 (15.67%)
4 2. თამაზ ხარატიშვილი - 12 (2.53%)
5. დათო მანძულაშვილი - 435 (91.58%)
7. ნიკოლოზ მანძულაშვილი - 6 (1.26%)
10. ალეკო სოზიაშვილი - 22 (4.63%)
5 2. ანზორ მანძულაშვილი - 8 (1.19%)
3. ალექსანდრე ბიძინაშვილი - 515 (76.64%)
5. მალხაზ მარტიაშვილი - 98 (14.58%)
7. გიორგი ხიზანაშვილი - 22 (3.27%)
10. გოჩა ბერიძე - 29 (4.32%)
6 2. ხათუნა თათანაშვილი - 110 (9.17%)
5. დავით მესროფაშვილი - 1024 (85.33%)
7. ეთერ უხურგუნაშვილი - 29 (2.42%)
10. ვასილ აბრამიძე - 37 (3.08%)
7 2. ვახტანგ დეკანოზიშვილი - 151 (12.12%)
5. ზურაბ ქვრივიშვილი - 1056 (84.75%)
7. ზურაბ კელაპტრიშვილი - 28 (2.25%)
10. ლიანა სამხარაძე - 11 (0.88%)
8 5. იაგორ დემეტრაშვილი - 709 (91.72%)
7. ივანე მაისურაძე - 4 (0.52%)
10. დავით ქვრივიშვილი - 60 (7.76%)
9 2. გიული ხოკერაშვილი - 49 (4.16%)
5. უჩა კახურაშვილი - 1032 (87.68%)
7. გიორგი ხარატიშვილი - 29 (2.46%)
10. ესტატე აბულაძე - 67 (5.69%)
10 2. ნუკრი მიდელაშვილი - 36 (5.06%)
5. ჯამბულათ მიდელაშვილი - 632 (88.89%)
7. გიორგი ღვინაძე - 32 (4.5%)
10. ვასილ შატაკიშვილი - 11 (1.55%)
11 2. კობა მჭედლიშვილი - 140 (15.66%)
5. ავთანდილ გოგიაშვილი - 533 (59.62%)
7. გოჩა გოგიაშვილი - 0 (0%)
10. პაატა ბეინაშვილი - 221 (24.72%)
12 2. ალექსანდრე მერებაშვილი - 75 (3.4%)
5. ნუგზარ მამულაშვილი - 1982 (89.72%)
7. თეიმურაზ შარიფაშვილი - 77 (3.49%)
10. ნათელა გიგილაშვილი - 75 (3.4%)
13 2. დემურ ღუნაშვილი - 416 (20.99%)
5. ზურაბ შუკაკიძე - 1488 (75.08%)
7. ვლადიმერ შუკაკიძე - 29 (1.46%)
10. ალექსანდრე მახარობლიშვილი - 49 (2.47%)
14 5. მალხაზ ჯაბანაშვილი - 113 (22.33%)
7. შალვა მცხვეთაძე - 47 (9.29%)
10. რომან ბალხამიშვილი - 45 (8.89%)
21. ზაზა უზნაძე - 301 (59.49%)
15 2. ლია ოღაძე - 182 (24.56%)
5. კახა გახელაძე - 509 (68.69%)
7. ომარ ბათილაშვილი - 29 (3.91%)
10. მამუკა ბათილაშვილი - 21 (2.83%)
16 5. ია ირემაშვილი - 226 (71.52%)
7. ზაზა მარჯანიძე - 80 (25.32%)
10. მაია თხინვალელი - 10 (3.16%)
17 5. ვასილ გურწიშვილი - 885 (91.33%)
7. ზურაბ მეცხვარიშვილი - 54 (5.57%)
10. მარინე ზარიძე - 30 (3.1%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 32 (3.87%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 703 (85.11%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 58 (7.02%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 33 (4%)
12 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 17 (3.82%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 354 (79.55%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 20 (4.49%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 54 (12.13%)
13 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 26 (3.15%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 736 (89.1%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 20 (2.42%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 44 (5.33%)
14 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 56 (7.29%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 646 (84.11%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 17 (2.21%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 49 (6.38%)
15 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 23 (2.89%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 664 (83.31%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 32 (4.02%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 78 (9.79%)
16 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 33 (5.57%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 550 (92.91%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 7 (1.18%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 2 (0.34%)
132 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 31 (4.81%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 536 (83.23%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 20 (3.11%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 57 (8.85%)
133 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 19 (2.01%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 860 (91.1%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 28 (2.97%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 37 (3.92%)
134 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 84 (9.5%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 702 (79.41%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 10 (1.13%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 88 (9.95%)
135 2. გოჩა ჭიჭინაძე - 31 (7.52%) ოქმი
5. ზაზა მოსიაშვილი - 330 (80.1%)
7. ბესიკ ქოქიაშვილი - 19 (4.61%)
10. გიორგი თინიკაშვილი - 32 (7.77%)
27 5. სოსო მამულაშვილი - 756 (80.94%) ოქმი
7. გიორგი მუსელიანი - 8 (0.86%)
10. ვახტანგ ოდოსაშვილი - 170 (18.2%)
28 5. სოსო მამულაშვილი - 975 (89.53%) ოქმი
7. გიორგი მუსელიანი - 90 (8.26%)
10. ვახტანგ ოდოსაშვილი - 24 (2.2%)
39 2. ხატია ელისაბედაშვილი - 40 (6.44%) ოქმი
5. გიორგი ირემაძე - 449 (72.3%)
7. გივი რთველიაშვილი - 18 (2.9%)
10. ნუგზარ მამაცაშვილი - 114 (18.36%)
310 2. ხატია ელისაბედაშვილი - 101 (33.89%) ოქმი
5. გიორგი ირემაძე - 162 (54.36%)
7. გივი რთველიაშვილი - 5 (1.68%)
10. ნუგზარ მამაცაშვილი - 30 (10.07%)
411 2. თამაზ ხარატიშვილი - 12 (2.53%) ოქმი
5. დათო მანძულაშვილი - 435 (91.58%)
7. ნიკოლოზ მანძულაშვილი - 6 (1.26%)
10. ალეკო სოზიაშვილი - 22 (4.63%)
512 2. ანზორ მანძულაშვილი - 8 (1.19%) ოქმი
3. ალექსანდრე ბიძინაშვილი - 515 (76.64%)
5. მალხაზ მარტიაშვილი - 98 (14.58%)
7. გიორგი ხიზანაშვილი - 22 (3.27%)
10. გოჩა ბერიძე - 29 (4.32%)
613 2. ხათუნა თათანაშვილი - 43 (6.13%) ოქმი
5. დავით მესროფაშვილი - 625 (89.16%)
7. ეთერ უხურგუნაშვილი - 12 (1.71%)
10. ვასილ აბრამიძე - 21 (3%)
614 2. ხათუნა თათანაშვილი - 3 (2.88%) ოქმი
5. დავით მესროფაშვილი - 95 (91.35%)
7. ეთერ უხურგუნაშვილი - 1 (0.96%)
10. ვასილ აბრამიძე - 5 (4.81%)
636 2. ხათუნა თათანაშვილი - 64 (16.2%) ოქმი
5. დავით მესროფაშვილი - 304 (76.96%)
7. ეთერ უხურგუნაშვილი - 16 (4.05%)
10. ვასილ აბრამიძე - 11 (2.78%)
715 2. ვახტანგ დეკანოზიშვილი - 151 (12.12%) ოქმი
5. ზურაბ ქვრივიშვილი - 1056 (84.75%)
7. ზურაბ კელაპტრიშვილი - 28 (2.25%)
10. ლიანა სამხარაძე - 11 (0.88%)
816 5. იაგორ დემეტრაშვილი - 709 (91.72%) ოქმი
7. ივანე მაისურაძე - 4 (0.52%)
10. დავით ქვრივიშვილი - 60 (7.76%)
917 2. გიული ხოკერაშვილი - 15 (1.9%) ოქმი
5. უჩა კახურაშვილი - 717 (90.99%)
7. გიორგი ხარატიშვილი - 9 (1.14%)
10. ესტატე აბულაძე - 47 (5.96%)
918 2. გიული ხოკერაშვილი - 34 (8.74%) ოქმი
5. უჩა კახურაშვილი - 315 (80.98%)
7. გიორგი ხარატიშვილი - 20 (5.14%)
10. ესტატე აბულაძე - 20 (5.14%)
1019 2. ნუკრი მიდელაშვილი - 10 (3.66%) ოქმი
5. ჯამბულათ მიდელაშვილი - 239 (87.55%)
7. გიორგი ღვინაძე - 22 (8.06%)
10. ვასილ შატაკიშვილი - 2 (0.73%)
1020 2. ნუკრი მიდელაშვილი - 26 (5.94%) ოქმი
5. ჯამბულათ მიდელაშვილი - 393 (89.73%)
7. გიორგი ღვინაძე - 10 (2.28%)
10. ვასილ შატაკიშვილი - 9 (2.05%)
1121 2. კობა მჭედლიშვილი - 140 (15.66%) ოქმი
5. ავთანდილ გოგიაშვილი - 533 (59.62%)
7. გოჩა გოგიაშვილი - 0 (0%)
10. პაატა ბეინაშვილი - 221 (24.72%)
1222 2. ალექსანდრე მერებაშვილი - 43 (3.6%) ოქმი
5. ნუგზარ მამულაშვილი - 1061 (88.86%)
7. თეიმურაზ შარიფაშვილი - 61 (5.11%)
10. ნათელა გიგილაშვილი - 29 (2.43%)
1223 2. ალექსანდრე მერებაშვილი - 9 (4.86%) ოქმი
5. ნუგზარ მამულაშვილი - 160 (86.49%)
7. თეიმურაზ შარიფაშვილი - 6 (3.24%)
10. ნათელა გიგილაშვილი - 10 (5.41%)
1237 2. ალექსანდრე მერებაშვილი - 23 (2.77%) ოქმი
5. ნუგზარ მამულაშვილი - 761 (91.69%)
7. თეიმურაზ შარიფაშვილი - 10 (1.2%)
10. ნათელა გიგილაშვილი - 36 (4.34%)
1324 2. დემურ ღუნაშვილი - 188 (27.73%) ოქმი
5. ზურაბ შუკაკიძე - 475 (70.06%)
7. ვლადიმერ შუკაკიძე - 5 (0.74%)
10. ალექსანდრე მახარობლიშვილი - 10 (1.47%)
1325 2. დემურ ღუნაშვილი - 163 (38.17%) ოქმი
5. ზურაბ შუკაკიძე - 256 (59.95%)
7. ვლადიმერ შუკაკიძე - 4 (0.94%)
10. ალექსანდრე მახარობლიშვილი - 4 (0.94%)
1326 2. დემურ ღუნაშვილი - 29 (5.54%) ოქმი
5. ზურაბ შუკაკიძე - 473 (90.44%)
7. ვლადიმერ შუკაკიძე - 3 (0.57%)
10. ალექსანდრე მახარობლიშვილი - 18 (3.44%)
1327 2. დემურ ღუნაშვილი - 36 (10.17%) ოქმი
5. ზურაბ შუკაკიძე - 284 (80.23%)
7. ვლადიმერ შუკაკიძე - 17 (4.8%)
10. ალექსანდრე მახარობლიშვილი - 17 (4.8%)
1428 5. მალხაზ ჯაბანაშვილი - 113 (22.33%) ოქმი
7. შალვა მცხვეთაძე - 47 (9.29%)
10. რომან ბალხამიშვილი - 45 (8.89%)
21. ზაზა უზნაძე - 301 (59.49%)
1529 2. ლია ოღაძე - 87 (26.69%) ოქმი
5. კახა გახელაძე - 220 (67.48%)
7. ომარ ბათილაშვილი - 12 (3.68%)
10. მამუკა ბათილაშვილი - 7 (2.15%)
1538 2. ლია ოღაძე - 95 (22.89%) ოქმი
5. კახა გახელაძე - 289 (69.64%)
7. ომარ ბათილაშვილი - 17 (4.1%)
10. მამუკა ბათილაშვილი - 14 (3.37%)
1630 5. ია ირემაშვილი - 226 (71.52%) ოქმი
7. ზაზა მარჯანიძე - 80 (25.32%)
10. მაია თხინვალელი - 10 (3.16%)
1731 5. ვასილ გურწიშვილი - 885 (91.33%) ოქმი
7. ზურაბ მეცხვარიშვილი - 54 (5.57%)
10. მარინე ზარიძე - 30 (3.1%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას