მაჟორიტარული სისტემით

გორი

<< უკან
##
1 2. დავით რაზმაძე - 1238 (7.48%)
5. ზვიად ხმალაძე - 11746 (71%)
7. მამუკა კობერიძე - 952 (5.75%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 2337 (14.13%)
14. ვიტალი სავანელი - 271 (1.64%)
2 2. მალხაზ აღდგომელაშვილი - 192 (10.01%)
5. სონია ბარჯაძე - 1317 (68.67%)
7. გიორგი ბზიშვილი - 52 (2.71%)
10. გურამ ვანიშვილი - 357 (18.61%)
3 2. თეიმურაზ ყანდორელაშვილი - 223 (9.2%)
5. შალვა სრესელი - 1921 (79.28%)
7. მალხაზ ელიაური - 169 (6.97%)
10. იოსებ ბალამწარაშვილი - 90 (3.71%)
21. მარინე გიგაური - 20 (0.83%)
4 2. თამაზ შიოშვილი - 429 (9.44%)
5. მევლუდ კაპანაძე - 3090 (67.97%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 79 (1.74%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 826 (18.17%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 122 (2.68%)
5 3. მურად თოფჩიშვილი - 461 (79.9%)
5. თენგიზ მაყიშვილი - 65 (11.27%)
7. მარინე ხახიშვილი - 14 (2.43%)
10. ნუგზარ ქერდიყოშვილი - 22 (3.81%)
21. გიორგი ყველაშვილი - 15 (2.6%)
6 5. თემურ ხაჩიური - 1535 (95.4%)
7. გოჩა მინდიაშვილი - 74 (4.6%)
7 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 94 (3.66%)
5. ალექსი ხუროშვილი - 2263 (88.09%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 77 (3%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 135 (5.25%)
8 2. პაატა აწკარუნაშვილი - 219 (7.1%)
5. გიორგი შიუკაშვილი - 2417 (78.32%)
7. ელგუჯა მანძულაშვილი - 63 (2.04%)
10. მურად ცერცვაძე - 387 (12.54%)
9 2. ხათუნა ხათაშვილი - 601 (14.16%)
5. ალექსანდრე მეზვრიშვილი - 3215 (75.75%)
7. გივი ბაზანდარაშვილი - 50 (1.18%)
10. ვასილ ბიბილაშვილი - 378 (8.91%)
10 2. დავით არსენიშვილი - 98 (4.8%)
5. გელა გაბლიშვილი - 1399 (68.48%)
7. ლენა რევაზაშვილი - 12 (0.59%)
10. ელენე ელიაშვილი - 494 (24.18%)
21. მარინა კობალაძე - 40 (1.96%)
11 2. გიორგი არეშიძე - 42 (1.39%)
5. მიხეილ ახალკაცი - 2551 (84.53%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 21 (0.7%)
10. როსტომ მახათაძე - 404 (13.39%)
12 2. სერგეი ჯავახიშვილი - 68 (5.19%)
5. ლუარსაბ ნამორაძე - 1111 (84.74%)
7. ვახტანგ ლომსაძე - 48 (3.66%)
10. ვახტანგ ლომსაძე - 84 (6.41%)
13 2. ალექსანდრე ვალიაური - 32 (1.94%)
5. ირმა კურტანიძე - 1609 (97.34%)
7. მაია მარჯანიძე - 5 (0.3%)
10. კახა დათაშვილი - 7 (0.42%)
14 2. რუბენ სტეფანაშვილი - 74 (4.73%)
5. ალექსანდრე იორამაშვილი - 96 (6.13%)
7. ასლან ხათაშვილი - 111 (7.09%)
10. გიორგი ელბაქიძე - 229 (14.63%)
21. ავთანდილ შოშიაშვილი - 1055 (67.41%)
15 2. მალხაზ კასრაძე - 636 (22.64%)
5. როლანდ ტეტუნაშვილი - 1941 (69.1%)
7. დურმიშხან კიკვილაშვილი - 128 (4.56%)
21. ივანე ქებაძე - 104 (3.7%)
16 5. გიორგი თენაძე - 3634 (93.95%)
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 234 (6.05%)
17 5. ზურაბ სადაღაშვილი - 1184 (82.91%)
7. ვახტანგ ბიბილაშვილი - 193 (13.52%)
10. გელა ნადირაშვილი - 51 (3.57%)
18 2. ბალო ქერდიყოშვილი - 38 (1.97%)
5. იოსებ ხუროშვილი - 1584 (81.95%)
7. ზურაბ წკრიალაშვილი - 72 (3.72%)
10. შმაგი წკრიალაშვილი - 239 (12.36%)
19 2. ზვიად პაპიაშვილი - 330 (9.93%)
5. ზვიად საბაშვილი - 2399 (72.19%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 129 (3.88%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 364 (10.95%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 101 (3.04%)
20 2. მერაბ ჯოლბორდი - 68 (2.78%)
5. თეიმურაზ ნაოჭაშვილი - 2153 (88.13%)
7. ზურაბ კეჩხუაშვილი - 56 (2.29%)
10. თინათინ ლომსაძე - 166 (6.79%)
21 2. დავით ოქუაშვილი - 103 (6.44%)
5. კობა ტლაშაძე - 1263 (78.99%)
7. გიორგი ლუკაშვილი - 64 (4%)
10. მანანა ჭიღლაძე - 169 (10.57%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. დავით რაზმაძე - 117 (27.08%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 204 (47.22%)
7. მამუკა კობერიძე - 41 (9.49%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 65 (15.05%)
14. ვიტალი სავანელი - 5 (1.16%)
12 2. დავით რაზმაძე - 33 (9.48%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 279 (80.17%)
7. მამუკა კობერიძე - 10 (2.87%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 19 (5.46%)
14. ვიტალი სავანელი - 7 (2.01%)
13 2. დავით რაზმაძე - 80 (22.1%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 186 (51.38%)
7. მამუკა კობერიძე - 27 (7.46%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 66 (18.23%)
14. ვიტალი სავანელი - 3 (0.83%)
14 2. დავით რაზმაძე - 13 (3.05%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 365 (85.68%)
7. მამუკა კობერიძე - 10 (2.35%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 25 (5.87%)
14. ვიტალი სავანელი - 13 (3.05%)
15 2. დავით რაზმაძე - 45 (8.23%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 406 (74.22%)
7. მამუკა კობერიძე - 30 (5.48%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 63 (11.52%)
14. ვიტალი სავანელი - 3 (0.55%)
16 2. დავით რაზმაძე - 50 (12.02%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 245 (58.89%)
7. მამუკა კობერიძე - 44 (10.58%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 66 (15.87%)
14. ვიტალი სავანელი - 11 (2.64%)
17 2. დავით რაზმაძე - 27 (5.7%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 291 (61.39%)
7. მამუკა კობერიძე - 45 (9.49%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 98 (20.68%)
14. ვიტალი სავანელი - 13 (2.74%)
18 2. დავით რაზმაძე - 33 (7.01%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 289 (61.36%)
7. მამუკა კობერიძე - 33 (7.01%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 108 (22.93%)
14. ვიტალი სავანელი - 8 (1.7%)
19 2. დავით რაზმაძე - 37 (7.84%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 287 (60.81%)
7. მამუკა კობერიძე - 36 (7.63%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 106 (22.46%)
14. ვიტალი სავანელი - 6 (1.27%)
110 2. დავით რაზმაძე - 41 (7.01%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 371 (63.42%)
7. მამუკა კობერიძე - 54 (9.23%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 107 (18.29%)
14. ვიტალი სავანელი - 12 (2.05%)
111 2. დავით რაზმაძე - 41 (10.17%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 240 (59.55%)
7. მამუკა კობერიძე - 34 (8.44%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 80 (19.85%)
14. ვიტალი სავანელი - 8 (1.99%)
112 2. დავით რაზმაძე - 16 (4.13%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 330 (85.27%)
7. მამუკა კობერიძე - 10 (2.58%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 24 (6.2%)
14. ვიტალი სავანელი - 7 (1.81%)
113 2. დავით რაზმაძე - 35 (3.69%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 725 (76.48%)
7. მამუკა კობერიძე - 60 (6.33%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 82 (8.65%)
14. ვიტალი სავანელი - 46 (4.85%)
114 2. დავით რაზმაძე - 53 (9.09%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 334 (57.29%)
7. მამუკა კობერიძე - 53 (9.09%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 123 (21.1%)
14. ვიტალი სავანელი - 20 (3.43%)
115 2. დავით რაზმაძე - 19 (7.25%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 148 (56.49%)
7. მამუკა კობერიძე - 19 (7.25%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 71 (27.1%)
14. ვიტალი სავანელი - 5 (1.91%)
116 2. დავით რაზმაძე - 26 (7.24%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 216 (60.17%)
7. მამუკა კობერიძე - 30 (8.36%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 83 (23.12%)
14. ვიტალი სავანელი - 4 (1.11%)
117 2. დავით რაზმაძე - 50 (3.81%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 1144 (87.06%)
7. მამუკა კობერიძე - 15 (1.14%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 98 (7.46%)
14. ვიტალი სავანელი - 7 (0.53%)
118 2. დავით რაზმაძე - 21 (7.07%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 192 (64.65%)
7. მამუკა კობერიძე - 15 (5.05%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 68 (22.9%)
14. ვიტალი სავანელი - 1 (0.34%)
119 2. დავით რაზმაძე - 50 (11.31%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 235 (53.17%)
7. მამუკა კობერიძე - 46 (10.41%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 109 (24.66%)
14. ვიტალი სავანელი - 2 (0.45%)
120 2. დავით რაზმაძე - 28 (6.32%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 332 (74.94%)
7. მამუკა კობერიძე - 17 (3.84%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 65 (14.67%)
14. ვიტალი სავანელი - 1 (0.23%)
121 2. დავით რაზმაძე - 34 (7.73%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 300 (68.18%)
7. მამუკა კობერიძე - 28 (6.36%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 73 (16.59%)
14. ვიტალი სავანელი - 5 (1.14%)
122 2. დავით რაზმაძე - 19 (1.59%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 1061 (88.86%)
7. მამუკა კობერიძე - 36 (3.02%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 78 (6.53%)
14. ვიტალი სავანელი - 0 (0%)
123 2. დავით რაზმაძე - 21 (5.48%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 270 (70.5%)
7. მამუკა კობერიძე - 18 (4.7%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 71 (18.54%)
14. ვიტალი სავანელი - 3 (0.78%)
180 2. დავით რაზმაძე - 72 (17.18%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 257 (61.34%)
7. მამუკა კობერიძე - 23 (5.49%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 56 (13.37%)
14. ვიტალი სავანელი - 11 (2.63%)
181 2. დავით რაზმაძე - 45 (13.27%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 186 (54.87%)
7. მამუკა კობერიძე - 32 (9.44%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 66 (19.47%)
14. ვიტალი სავანელი - 10 (2.95%)
182 2. დავით რაზმაძე - 54 (11.51%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 256 (54.58%)
7. მამუკა კობერიძე - 44 (9.38%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 95 (20.26%)
14. ვიტალი სავანელი - 20 (4.26%)
183 2. დავით რაზმაძე - 29 (7.63%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 340 (89.47%)
7. მამუკა კობერიძე - 2 (0.53%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 9 (2.37%)
14. ვიტალი სავანელი - 0 (0%)
184 2. დავით რაზმაძე - 22 (6.29%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 237 (67.71%)
7. მამუკა კობერიძე - 18 (5.14%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 69 (19.71%)
14. ვიტალი სავანელი - 4 (1.14%)
185 2. დავით რაზმაძე - 35 (11.67%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 181 (60.33%)
7. მამუკა კობერიძე - 27 (9%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 44 (14.67%)
14. ვიტალი სავანელი - 13 (4.33%)
186 2. დავით რაზმაძე - 28 (10.89%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 167 (64.98%)
7. მამუკა კობერიძე - 12 (4.67%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 42 (16.34%)
14. ვიტალი სავანელი - 8 (3.11%)
195 2. დავით რაზმაძე - 11 (2.67%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 314 (76.21%)
7. მამუკა კობერიძე - 4 (0.97%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 75 (18.2%)
14. ვიტალი სავანელი - 8 (1.94%)
196 2. დავით რაზმაძე - 17 (7.42%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 144 (62.88%)
7. მამუკა კობერიძე - 15 (6.55%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 51 (22.27%)
14. ვიტალი სავანელი - 2 (0.87%)
1100 2. დავით რაზმაძე - 20 (2.19%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 795 (87.17%)
7. მამუკა კობერიძე - 37 (4.06%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 56 (6.14%)
14. ვიტალი სავანელი - 4 (0.44%)
1101 2. დავით რაზმაძე - 16 (3.27%) ოქმი
5. ზვიად ხმალაძე - 419 (85.69%)
7. მამუკა კობერიძე - 27 (5.52%)
10. ზურაბ როსებაშვილი - 26 (5.32%)
14. ვიტალი სავანელი - 1 (0.2%)
225 2. მალხაზ აღდგომელაშვილი - 104 (10.58%) ოქმი
5. სონია ბარჯაძე - 678 (68.97%)
7. გიორგი ბზიშვილი - 18 (1.83%)
10. გურამ ვანიშვილი - 183 (18.62%)
226 2. მალხაზ აღდგომელაშვილი - 54 (20.61%) ოქმი
5. სონია ბარჯაძე - 170 (64.89%)
7. გიორგი ბზიშვილი - 3 (1.15%)
10. გურამ ვანიშვილი - 35 (13.36%)
227 2. მალხაზ აღდგომელაშვილი - 6 (2.3%) ოქმი
5. სონია ბარჯაძე - 202 (77.39%)
7. გიორგი ბზიშვილი - 10 (3.83%)
10. გურამ ვანიშვილი - 43 (16.48%)
287 2. მალხაზ აღდგომელაშვილი - 28 (6.8%) ოქმი
5. სონია ბარჯაძე - 267 (64.81%)
7. გიორგი ბზიშვილი - 21 (5.1%)
10. გურამ ვანიშვილი - 96 (23.3%)
328 2. თეიმურაზ ყანდორელაშვილი - 72 (9.01%) ოქმი
5. შალვა სრესელი - 655 (81.98%)
7. მალხაზ ელიაური - 35 (4.38%)
10. იოსებ ბალამწარაშვილი - 36 (4.51%)
21. მარინე გიგაური - 1 (0.13%)
329 2. თეიმურაზ ყანდორელაშვილი - 99 (27.89%) ოქმი
5. შალვა სრესელი - 212 (59.72%)
7. მალხაზ ელიაური - 10 (2.82%)
10. იოსებ ბალამწარაშვილი - 34 (9.58%)
21. მარინე გიგაური - 0 (0%)
330 2. თეიმურაზ ყანდორელაშვილი - 8 (0.97%) ოქმი
5. შალვა სრესელი - 758 (91.44%)
7. მალხაზ ელიაური - 44 (5.31%)
10. იოსებ ბალამწარაშვილი - 2 (0.24%)
21. მარინე გიგაური - 17 (2.05%)
331 2. თეიმურაზ ყანდორელაშვილი - 44 (10%) ოქმი
5. შალვა სრესელი - 296 (67.27%)
7. მალხაზ ელიაური - 80 (18.18%)
10. იოსებ ბალამწარაშვილი - 18 (4.09%)
21. მარინე გიგაური - 2 (0.45%)
432 2. თამაზ შიოშვილი - 28 (5.54%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 343 (67.92%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 23 (4.55%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 54 (10.69%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 57 (11.29%)
433 2. თამაზ შიოშვილი - 2 (0.32%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 150 (23.73%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 12 (1.9%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 461 (72.94%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 7 (1.11%)
434 2. თამაზ შიოშვილი - 200 (16.6%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 880 (73.03%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 0 (0%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 105 (8.71%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 20 (1.66%)
435 2. თამაზ შიოშვილი - 60 (9.87%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 450 (74.01%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 6 (0.99%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 60 (9.87%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 32 (5.26%)
488 2. თამაზ შიოშვილი - 88 (18.53%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 326 (68.63%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 7 (1.47%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 54 (11.37%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 0 (0%)
497 2. თამაზ შიოშვილი - 49 (5.79%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 694 (81.94%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 27 (3.19%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 74 (8.74%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 3 (0.35%)
4102 2. თამაზ შიოშვილი - 2 (0.73%) ოქმი
5. მევლუდ კაპანაძე - 247 (90.15%)
7. ზვიად ყველაშვილი - 4 (1.46%)
10. შალვა მეზვრიშვილი - 18 (6.57%)
21. გიორგი რუსიტაშვილი - 3 (1.09%)
536 3. მურად თოფჩიშვილი - 310 (79.28%) ოქმი
5. თენგიზ მაყიშვილი - 59 (15.09%)
7. მარინე ხახიშვილი - 10 (2.56%)
10. ნუგზარ ქერდიყოშვილი - 8 (2.05%)
21. გიორგი ყველაშვილი - 4 (1.02%)
537 3. მურად თოფჩიშვილი - 151 (81.18%) ოქმი
5. თენგიზ მაყიშვილი - 6 (3.23%)
7. მარინე ხახიშვილი - 4 (2.15%)
10. ნუგზარ ქერდიყოშვილი - 14 (7.53%)
21. გიორგი ყველაშვილი - 11 (5.91%)
638 5. თემურ ხაჩიური - 796 (92.99%) ოქმი
7. გოჩა მინდიაშვილი - 60 (7.01%)
639 5. თემურ ხაჩიური - 739 (98.14%) ოქმი
7. გოჩა მინდიაშვილი - 14 (1.86%)
740 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 58 (6.47%) ოქმი
5. ალექსი ხუროშვილი - 766 (85.4%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 30 (3.34%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 43 (4.79%)
741 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 13 (2.35%) ოქმი
5. ალექსი ხუროშვილი - 461 (83.21%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 25 (4.51%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 55 (9.93%)
742 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 4 (1.24%) ოქმი
5. ალექსი ხუროშვილი - 305 (94.72%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 2 (0.62%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 11 (3.42%)
743 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 16 (2.46%) ოქმი
5. ალექსი ხუროშვილი - 596 (91.55%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 16 (2.46%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 23 (3.53%)
7103 2. ვახტანგ ბერკაცაშვილი - 3 (2.07%) ოქმი
5. ალექსი ხუროშვილი - 135 (93.1%)
7. გიორგი ზუბაშვილი - 4 (2.76%)
10. გიორგი ჯირკველიშვილი - 3 (2.07%)
844 2. პაატა აწკარუნაშვილი - 46 (3.45%) ოქმი
5. გიორგი შიუკაშვილი - 1070 (80.15%)
7. ელგუჯა მანძულაშვილი - 33 (2.47%)
10. მურად ცერცვაძე - 186 (13.93%)
845 2. პაატა აწკარუნაშვილი - 122 (16.35%) ოქმი
5. გიორგი შიუკაშვილი - 510 (68.36%)
7. ელგუჯა მანძულაშვილი - 10 (1.34%)
10. მურად ცერცვაძე - 104 (13.94%)
846 2. პაატა აწკარუნაშვილი - 30 (5.02%) ოქმი
5. გიორგი შიუკაშვილი - 506 (84.62%)
7. ელგუჯა მანძულაშვილი - 5 (0.84%)
10. მურად ცერცვაძე - 57 (9.53%)
847 2. პაატა აწკარუნაშვილი - 21 (5.16%) ოქმი
5. გიორგი შიუკაშვილი - 331 (81.33%)
7. ელგუჯა მანძულაშვილი - 15 (3.69%)
10. მურად ცერცვაძე - 40 (9.83%)
948 2. ხათუნა ხათაშვილი - 136 (16.55%) ოქმი
5. ალექსანდრე მეზვრიშვილი - 575 (69.95%)
7. გივი ბაზანდარაშვილი - 27 (3.28%)
10. ვასილ ბიბილაშვილი - 84 (10.22%)
949 2. ხათუნა ხათაშვილი - 263 (21.56%) ოქმი
5. ალექსანდრე მეზვრიშვილი - 820 (67.21%)
7. გივი ბაზანდარაშვილი - 0 (0%)
10. ვასილ ბიბილაშვილი - 137 (11.23%)
950 2. ხათუნა ხათაშვილი - 72 (6.42%) ოქმი
5. ალექსანდრე მეზვრიშვილი - 990 (88.31%)
7. გივი ბაზანდარაშვილი - 3 (0.27%)
10. ვასილ ბიბილაშვილი - 56 (5%)
998 2. ხათუნა ხათაშვილი - 130 (12.03%) ოქმი
5. ალექსანდრე მეზვრიშვილი - 830 (76.78%)
7. გივი ბაზანდარაშვილი - 20 (1.85%)
10. ვასილ ბიბილაშვილი - 101 (9.34%)
1051 2. დავით არსენიშვილი - 7 (0.7%) ოქმი
5. გელა გაბლიშვილი - 699 (69.55%)
7. ლენა რევაზაშვილი - 8 (0.8%)
10. ელენე ელიაშვილი - 261 (25.97%)
21. მარინა კობალაძე - 30 (2.99%)
1052 2. დავით არსენიშვილი - 79 (15.02%) ოქმი
5. გელა გაბლიშვილი - 351 (66.73%)
7. ლენა რევაზაშვილი - 2 (0.38%)
10. ელენე ელიაშვილი - 94 (17.87%)
21. მარინა კობალაძე - 0 (0%)
1053 2. დავით არსენიშვილი - 12 (2.34%) ოქმი
5. გელა გაბლიშვილი - 349 (68.16%)
7. ლენა რევაზაშვილი - 2 (0.39%)
10. ელენე ელიაშვილი - 139 (27.15%)
21. მარინა კობალაძე - 10 (1.95%)
1154 2. გიორგი არეშიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ ახალკაცი - 560 (86.02%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 0 (0%)
10. როსტომ მახათაძე - 91 (13.98%)
1155 2. გიორგი არეშიძე - 28 (3.13%) ოქმი
5. მიხეილ ახალკაცი - 744 (83.04%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 9 (1%)
10. როსტომ მახათაძე - 115 (12.83%)
1156 2. გიორგი არეშიძე - 3 (0.56%) ოქმი
5. მიხეილ ახალკაცი - 436 (81.19%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 0 (0%)
10. როსტომ მახათაძე - 98 (18.25%)
1157 2. გიორგი არეშიძე - 4 (1.75%) ოქმი
5. მიხეილ ახალკაცი - 146 (63.76%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 7 (3.06%)
10. როსტომ მახათაძე - 72 (31.44%)
1189 2. გიორგი არეშიძე - 7 (0.99%) ოქმი
5. მიხეილ ახალკაცი - 665 (94.33%)
7. თეიმურაზ ბუნტური - 5 (0.71%)
10. როსტომ მახათაძე - 28 (3.97%)
1258 2. სერგეი ჯავახიშვილი - 44 (7.82%) ოქმი
5. ლუარსაბ ნამორაძე - 455 (80.82%)
7. ვახტანგ ლომსაძე - 31 (5.51%)
10. ვახტანგ ლომსაძე - 33 (5.86%)
1299 2. სერგეი ჯავახიშვილი - 24 (3.21%) ოქმი
5. ლუარსაბ ნამორაძე - 656 (87.7%)
7. ვახტანგ ლომსაძე - 17 (2.27%)
10. ვახტანგ ლომსაძე - 51 (6.82%)
1359 2. ალექსანდრე ვალიაური - 18 (1.97%) ოქმი
5. ირმა კურტანიძე - 893 (97.6%)
7. მაია მარჯანიძე - 1 (0.11%)
10. კახა დათაშვილი - 3 (0.33%)
1360 2. ალექსანდრე ვალიაური - 7 (1.21%) ოქმი
5. ირმა კურტანიძე - 572 (98.79%)
7. მაია მარჯანიძე - 0 (0%)
10. კახა დათაშვილი - 0 (0%)
13104 2. ალექსანდრე ვალიაური - 7 (4.4%) ოქმი
5. ირმა კურტანიძე - 144 (90.57%)
7. მაია მარჯანიძე - 4 (2.52%)
10. კახა დათაშვილი - 4 (2.52%)
1461 2. რუბენ სტეფანაშვილი - 59 (5.99%) ოქმი
5. ალექსანდრე იორამაშვილი - 46 (4.67%)
7. ასლან ხათაშვილი - 66 (6.7%)
10. გიორგი ელბაქიძე - 157 (15.94%)
21. ავთანდილ შოშიაშვილი - 657 (66.7%)
1490 2. რუბენ სტეფანაშვილი - 15 (2.59%) ოქმი
5. ალექსანდრე იორამაშვილი - 50 (8.62%)
7. ასლან ხათაშვილი - 45 (7.76%)
10. გიორგი ელბაქიძე - 72 (12.41%)
21. ავთანდილ შოშიაშვილი - 398 (68.62%)
1562 2. მალხაზ კასრაძე - 362 (30.68%) ოქმი
5. როლანდ ტეტუნაშვილი - 700 (59.32%)
7. დურმიშხან კიკვილაშვილი - 99 (8.39%)
21. ივანე ქებაძე - 19 (1.61%)
1563 2. მალხაზ კასრაძე - 213 (24.8%) ოქმი
5. როლანდ ტეტუნაშვილი - 566 (65.89%)
7. დურმიშხან კიკვილაშვილი - 0 (0%)
21. ივანე ქებაძე - 80 (9.31%)
1591 2. მალხაზ კასრაძე - 61 (7.92%) ოქმი
5. როლანდ ტეტუნაშვილი - 675 (87.66%)
7. დურმიშხან კიკვილაშვილი - 29 (3.77%)
21. ივანე ქებაძე - 5 (0.65%)
1664 5. გიორგი თენაძე - 973 (90.34%) ოქმი
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 104 (9.66%)
1665 5. გიორგი თენაძე - 260 (82.8%) ოქმი
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 54 (17.2%)
1666 5. გიორგი თენაძე - 905 (99.12%) ოქმი
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 8 (0.88%)
1692 5. გიორგი თენაძე - 575 (89.42%) ოქმი
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 68 (10.58%)
1693 5. გიორგი თენაძე - 921 (100%) ოქმი
7. მალხაზ მაკასარაშვილი - 0 (0%)
1767 5. ზურაბ სადაღაშვილი - 850 (88.17%) ოქმი
7. ვახტანგ ბიბილაშვილი - 105 (10.89%)
10. გელა ნადირაშვილი - 9 (0.93%)
1768 5. ზურაბ სადაღაშვილი - 334 (71.98%) ოქმი
7. ვახტანგ ბიბილაშვილი - 88 (18.97%)
10. გელა ნადირაშვილი - 42 (9.05%)
1869 2. ბალო ქერდიყოშვილი - 20 (2.5%) ოქმი
5. იოსებ ხუროშვილი - 569 (71.04%)
7. ზურაბ წკრიალაშვილი - 37 (4.62%)
10. შმაგი წკრიალაშვილი - 175 (21.85%)
1870 2. ბალო ქერდიყოშვილი - 9 (1.69%) ოქმი
5. იოსებ ხუროშვილი - 469 (88.32%)
7. ზურაბ წკრიალაშვილი - 22 (4.14%)
10. შმაგი წკრიალაშვილი - 31 (5.84%)
18105 2. ბალო ქერდიყოშვილი - 6 (1.79%) ოქმი
5. იოსებ ხუროშვილი - 301 (89.85%)
7. ზურაბ წკრიალაშვილი - 11 (3.28%)
10. შმაგი წკრიალაშვილი - 17 (5.07%)
18106 2. ბალო ქერდიყოშვილი - 3 (1.13%) ოქმი
5. იოსებ ხუროშვილი - 245 (92.11%)
7. ზურაბ წკრიალაშვილი - 2 (0.75%)
10. შმაგი წკრიალაშვილი - 16 (6.02%)
1971 2. ზვიად პაპიაშვილი - 83 (9.2%) ოქმი
5. ზვიად საბაშვილი - 679 (75.28%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 50 (5.54%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 51 (5.65%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 39 (4.32%)
1972 2. ზვიად პაპიაშვილი - 97 (24.87%) ოქმი
5. ზვიად საბაშვილი - 250 (64.1%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 0 (0%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 39 (10%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 4 (1.03%)
1973 2. ზვიად პაპიაშვილი - 56 (9.38%) ოქმი
5. ზვიად საბაშვილი - 446 (74.71%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 8 (1.34%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 87 (14.57%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 0 (0%)
1974 2. ზვიად პაპიაშვილი - 8 (1.47%) ოქმი
5. ზვიად საბაშვილი - 363 (66.61%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 28 (5.14%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 134 (24.59%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 12 (2.2%)
1994 2. ზვიად პაპიაშვილი - 86 (9.67%) ოქმი
5. ზვიად საბაშვილი - 661 (74.35%)
7. ავთანდილ თათრიშვილი - 43 (4.84%)
10. ტარიელ დავითიშვილი - 53 (5.96%)
21. ნათელა ბეშკენაშვილი - 46 (5.17%)
2075 2. მერაბ ჯოლბორდი - 38 (3.71%) ოქმი
5. თეიმურაზ ნაოჭაშვილი - 891 (86.93%)
7. ზურაბ კეჩხუაშვილი - 33 (3.22%)
10. თინათინ ლომსაძე - 63 (6.15%)
2076 2. მერაბ ჯოლბორდი - 10 (2.51%) ოქმი
5. თეიმურაზ ნაოჭაშვილი - 344 (86.43%)
7. ზურაბ კეჩხუაშვილი - 9 (2.26%)
10. თინათინ ლომსაძე - 35 (8.79%)
2077 2. მერაბ ჯოლბორდი - 20 (1.96%) ოქმი
5. თეიმურაზ ნაოჭაშვილი - 918 (90%)
7. ზურაბ კეჩხუაშვილი - 14 (1.37%)
10. თინათინ ლომსაძე - 68 (6.67%)
2178 2. დავით ოქუაშვილი - 21 (2.49%) ოქმი
5. კობა ტლაშაძე - 682 (80.9%)
7. გიორგი ლუკაშვილი - 25 (2.97%)
10. მანანა ჭიღლაძე - 115 (13.64%)
2179 2. დავით ოქუაშვილი - 82 (10.85%) ოქმი
5. კობა ტლაშაძე - 581 (76.85%)
7. გიორგი ლუკაშვილი - 39 (5.16%)
10. მანანა ჭიღლაძე - 54 (7.14%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას