მაჟორიტარული სისტემით

ქარელი

<< უკან
##
1 2. შმაგი კოპაძე - 259 (11.5%)
5. ოთარ ქებაძე - 1643 (72.92%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 291 (12.92%)
14. მირანდა ლაღიძე - 47 (2.09%)
21. სევერიან ჯიოევი - 13 (0.58%)
2 2. დავით გრიგალაშვილი - 225 (6.74%)
5. გიორგი ბერიძე - 2676 (80.17%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 158 (4.73%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 254 (7.61%)
21. კობა ელიაშვილი - 25 (0.75%)
3 5. ვალერი დაბრუნდაშვილი - 366 (67.03%)
7. თემურ ლურსმანაშვილი - 60 (10.99%)
10. ოლეგ მარგველაშვილი - 120 (21.98%)
4 5. გია ჭიღლაძე - 805 (93.71%)
7. პაატა კოკოლაშვილი - 20 (2.33%)
10. გოდერძი ციქუბაძე - 34 (3.96%)
5 2. სოსო საზანდრიშვილი - 36 (7.2%)
5. ზურაბ გოგალაძე - 403 (80.6%)
7. თეიმურაზ წვერიანაშვილი - 23 (4.6%)
10. გოგიტა სკანაძე - 26 (5.2%)
21. მარგალიტა გელაშვილი - 12 (2.4%)
6 5. გიორგი იმერლიშვილი - 755 (86.78%)
7. გოჩა მიქელაძე - 59 (6.78%)
10. პაატა ხორბალაძე - 43 (4.94%)
21. მარიამ მარღიშვილი - 13 (1.49%)
7 2. ზურაბ კოკოზაშვილი - 397 (14.99%)
5. ვეფხვია ტიტვინიძე - 2017 (76.14%)
7. დავით ტიტვინიძე - 60 (2.27%)
10. დავით ბალიაშვილი - 175 (6.61%)
8 2. ჯუმბერ შუბითიძე - 350 (27.78%)
5. ვლადიმერ ვართასაშვილი - 839 (66.59%)
7. თამარი სებისკვერაძე - 37 (2.94%)
10. მალხაზ სტეფანიშვილი - 34 (2.7%)
9 2. სარდიონ კოპაძე - 18 (2.74%)
5. ნიკოლოზ ახალკაცი - 431 (65.6%)
7. სერგო მახაჭაშვილი - 5 (0.76%)
10. ნიკოლოზ მამაგულაშვილი - 203 (30.9%)
21. ლალი თედიაშვილი - 0 (0%)
10 2. გიორგი ახალკაცი - 244 (22.83%)
5. მამუკა მურაჩაშვილი - 759 (71%)
7. გიორგი გელუტაშვილი - 37 (3.46%)
10. ესტატე მაზმიშვილი - 29 (2.71%)
11 5. ჯემალ მჭედლიშვილი - 1545 (78.79%)
7. ეძიკა ცხოვრებაშვილი - 151 (7.7%)
10. ნოდარი არხოშაშვილი - 262 (13.36%)
21. მარადი ცხვედაძე - 3 (0.15%)
12 2. ლევან ხორგუაშვილი - 22 (6.96%)
5. გერა ტეფნაძე - 49 (15.51%)
7. ემზარ მედოშვილი - 23 (7.28%)
10. ზაურ მოდებაძე - 21 (6.65%)
21. დავით ჯოხტაბერიძე - 201 (63.61%)
13 2. ოთარ ბუთურიშვილი - 51 (5.84%)
5. პაატა ლომიტაშვილი - 532 (60.87%)
7. მარლენ ლომიტაშვილი - 209 (23.91%)
10. ნოდარი მიქელაძე - 34 (3.89%)
21. ნუგზარ ცხვედაძე - 48 (5.49%)
14 2. ნოდარ ხუციშვილი - 142 (26.74%)
5. გელა ჯუხარიძე - 322 (60.64%)
7. იოსებ ელიაშვილი - 42 (7.91%)
10. კახა გელაშვილი - 25 (4.71%)
15 2. გია ბალიაშვილი - 224 (6.32%)
5. პაატა ღვინიაშვილი - 3096 (87.38%)
7. გიორგი დანიელოვი - 145 (4.09%)
10. დავით ბერუაშვილი - 78 (2.2%)
16 3. ვლადიმერ ხიზანაშვილი - 530 (89.38%)
5. რამაზ ინდუაშვილი - 40 (6.75%)
7. ნოდარ ელიაშვილი - 15 (2.53%)
10. სოსო ინდუაშვილი - 8 (1.35%)
17 2. გაგი ოსაძე - 115 (9.56%)
5. ემზარ ოსაძე - 992 (82.46%)
7. ირაკლი ოსაძე - 28 (2.33%)
10. მალხაზ ნოზაძე - 56 (4.66%)
21. გიორგი ნოზაძე - 12 (1%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. შმაგი კოპაძე - 71 (13.03%) ოქმი
5. ოთარ ქებაძე - 374 (68.62%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 88 (16.15%)
14. მირანდა ლაღიძე - 7 (1.28%)
21. სევერიან ჯიოევი - 5 (0.92%)
12 2. შმაგი კოპაძე - 83 (14.46%) ოქმი
5. ოთარ ქებაძე - 412 (71.78%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 64 (11.15%)
14. მირანდა ლაღიძე - 12 (2.09%)
21. სევერიან ჯიოევი - 3 (0.52%)
13 2. შმაგი კოპაძე - 37 (7.97%) ოქმი
5. ოთარ ქებაძე - 352 (75.86%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 65 (14.01%)
14. მირანდა ლაღიძე - 8 (1.72%)
21. სევერიან ჯიოევი - 2 (0.43%)
134 2. შმაგი კოპაძე - 60 (10.87%) ოქმი
5. ოთარ ქებაძე - 402 (72.83%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 67 (12.14%)
14. მირანდა ლაღიძე - 20 (3.62%)
21. სევერიან ჯიოევი - 3 (0.54%)
139 2. შმაგი კოპაძე - 8 (6.78%) ოქმი
5. ოთარ ქებაძე - 103 (87.29%)
7. მერაბ მარღიშვილი - 7 (5.93%)
14. მირანდა ლაღიძე - 0 (0%)
21. სევერიან ჯიოევი - 0 (0%)
24 2. დავით გრიგალაშვილი - 57 (7.99%) ოქმი
5. გიორგი ბერიძე - 583 (81.77%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 41 (5.75%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 26 (3.65%)
21. კობა ელიაშვილი - 6 (0.84%)
25 2. დავით გრიგალაშვილი - 9 (1.4%) ოქმი
5. გიორგი ბერიძე - 558 (86.51%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 45 (6.98%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 26 (4.03%)
21. კობა ელიაშვილი - 7 (1.09%)
26 2. დავით გრიგალაშვილი - 91 (14.11%) ოქმი
5. გიორგი ბერიძე - 461 (71.47%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 21 (3.26%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 68 (10.54%)
21. კობა ელიაშვილი - 4 (0.62%)
236 2. დავით გრიგალაშვილი - 60 (7.95%) ოქმი
5. გიორგი ბერიძე - 526 (69.67%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 43 (5.7%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 119 (15.76%)
21. კობა ელიაშვილი - 7 (0.93%)
238 2. დავით გრიგალაშვილი - 8 (1.38%) ოქმი
5. გიორგი ბერიძე - 548 (94.48%)
7. თეიმურაზ ლომიძე - 8 (1.38%)
10. რამაზ მაჭარაშვილი - 15 (2.59%)
21. კობა ელიაშვილი - 1 (0.17%)
37 5. ვალერი დაბრუნდაშვილი - 366 (67.03%) ოქმი
7. თემურ ლურსმანაშვილი - 60 (10.99%)
10. ოლეგ მარგველაშვილი - 120 (21.98%)
48 5. გია ჭიღლაძე - 805 (93.71%) ოქმი
7. პაატა კოკოლაშვილი - 20 (2.33%)
10. გოდერძი ციქუბაძე - 34 (3.96%)
59 2. სოსო საზანდრიშვილი - 31 (9.63%) ოქმი
5. ზურაბ გოგალაძე - 240 (74.53%)
7. თეიმურაზ წვერიანაშვილი - 17 (5.28%)
10. გოგიტა სკანაძე - 23 (7.14%)
21. მარგალიტა გელაშვილი - 11 (3.42%)
540 2. სოსო საზანდრიშვილი - 5 (2.81%) ოქმი
5. ზურაბ გოგალაძე - 163 (91.57%)
7. თეიმურაზ წვერიანაშვილი - 6 (3.37%)
10. გოგიტა სკანაძე - 3 (1.69%)
21. მარგალიტა გელაშვილი - 1 (0.56%)
610 5. გიორგი იმერლიშვილი - 647 (88.03%) ოქმი
7. გოჩა მიქელაძე - 49 (6.67%)
10. პაატა ხორბალაძე - 37 (5.03%)
21. მარიამ მარღიშვილი - 2 (0.27%)
611 5. გიორგი იმერლიშვილი - 108 (80%) ოქმი
7. გოჩა მიქელაძე - 10 (7.41%)
10. პაატა ხორბალაძე - 6 (4.44%)
21. მარიამ მარღიშვილი - 11 (8.15%)
712 2. ზურაბ კოკოზაშვილი - 41 (4.2%) ოქმი
5. ვეფხვია ტიტვინიძე - 913 (93.45%)
7. დავით ტიტვინიძე - 7 (0.72%)
10. დავით ბალიაშვილი - 16 (1.64%)
713 2. ზურაბ კოკოზაშვილი - 64 (9.6%) ოქმი
5. ვეფხვია ტიტვინიძე - 452 (67.77%)
7. დავით ტიტვინიძე - 32 (4.8%)
10. დავით ბალიაშვილი - 119 (17.84%)
714 2. ზურაბ კოკოზაშვილი - 292 (29.05%) ოქმი
5. ვეფხვია ტიტვინიძე - 652 (64.88%)
7. დავით ტიტვინიძე - 21 (2.09%)
10. დავით ბალიაშვილი - 40 (3.98%)
815 2. ჯუმბერ შუბითიძე - 250 (66.49%) ოქმი
5. ვლადიმერ ვართასაშვილი - 107 (28.46%)
7. თამარი სებისკვერაძე - 8 (2.13%)
10. მალხაზ სტეფანიშვილი - 11 (2.93%)
816 2. ჯუმბერ შუბითიძე - 62 (9.02%) ოქმი
5. ვლადიმერ ვართასაშვილი - 580 (84.43%)
7. თამარი სებისკვერაძე - 27 (3.93%)
10. მალხაზ სტეფანიშვილი - 18 (2.62%)
817 2. ჯუმბერ შუბითიძე - 38 (19.29%) ოქმი
5. ვლადიმერ ვართასაშვილი - 152 (77.16%)
7. თამარი სებისკვერაძე - 2 (1.02%)
10. მალხაზ სტეფანიშვილი - 5 (2.54%)
918 2. სარდიონ კოპაძე - 18 (2.74%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ახალკაცი - 431 (65.6%)
7. სერგო მახაჭაშვილი - 5 (0.76%)
10. ნიკოლოზ მამაგულაშვილი - 203 (30.9%)
21. ლალი თედიაშვილი - 0 (0%)
1019 2. გიორგი ახალკაცი - 175 (32.05%) ოქმი
5. მამუკა მურაჩაშვილი - 311 (56.96%)
7. გიორგი გელუტაშვილი - 37 (6.78%)
10. ესტატე მაზმიშვილი - 23 (4.21%)
1035 2. გიორგი ახალკაცი - 69 (13.19%) ოქმი
5. მამუკა მურაჩაშვილი - 448 (85.66%)
7. გიორგი გელუტაშვილი - 0 (0%)
10. ესტატე მაზმიშვილი - 6 (1.15%)
1120 5. ჯემალ მჭედლიშვილი - 826 (82.52%) ოქმი
7. ეძიკა ცხოვრებაშვილი - 92 (9.19%)
10. ნოდარი არხოშაშვილი - 83 (8.29%)
21. მარადი ცხვედაძე - 0 (0%)
1121 5. ჯემალ მჭედლიშვილი - 448 (71.45%) ოქმი
7. ეძიკა ცხოვრებაშვილი - 16 (2.55%)
10. ნოდარი არხოშაშვილი - 161 (25.68%)
21. მარადი ცხვედაძე - 2 (0.32%)
1122 5. ჯემალ მჭედლიშვილი - 271 (81.38%) ოქმი
7. ეძიკა ცხოვრებაშვილი - 43 (12.91%)
10. ნოდარი არხოშაშვილი - 18 (5.41%)
21. მარადი ცხვედაძე - 1 (0.3%)
1223 2. ლევან ხორგუაშვილი - 22 (8.76%) ოქმი
5. გერა ტეფნაძე - 31 (12.35%)
7. ემზარ მედოშვილი - 20 (7.97%)
10. ზაურ მოდებაძე - 20 (7.97%)
21. დავით ჯოხტაბერიძე - 158 (62.95%)
1224 2. ლევან ხორგუაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გერა ტეფნაძე - 18 (27.69%)
7. ემზარ მედოშვილი - 3 (4.62%)
10. ზაურ მოდებაძე - 1 (1.54%)
21. დავით ჯოხტაბერიძე - 43 (66.15%)
1325 2. ოთარ ბუთურიშვილი - 21 (3.38%) ოქმი
5. პაატა ლომიტაშვილი - 383 (61.67%)
7. მარლენ ლომიტაშვილი - 149 (23.99%)
10. ნოდარი მიქელაძე - 24 (3.86%)
21. ნუგზარ ცხვედაძე - 44 (7.09%)
1337 2. ოთარ ბუთურიშვილი - 30 (11.86%) ოქმი
5. პაატა ლომიტაშვილი - 149 (58.89%)
7. მარლენ ლომიტაშვილი - 60 (23.72%)
10. ნოდარი მიქელაძე - 10 (3.95%)
21. ნუგზარ ცხვედაძე - 4 (1.58%)
1426 2. ნოდარ ხუციშვილი - 139 (32.55%) ოქმი
5. გელა ჯუხარიძე - 225 (52.69%)
7. იოსებ ელიაშვილი - 40 (9.37%)
10. კახა გელაშვილი - 23 (5.39%)
1441 2. ნოდარ ხუციშვილი - 3 (2.88%) ოქმი
5. გელა ჯუხარიძე - 97 (93.27%)
7. იოსებ ელიაშვილი - 2 (1.92%)
10. კახა გელაშვილი - 2 (1.92%)
1527 2. გია ბალიაშვილი - 51 (3.98%) ოქმი
5. პაატა ღვინიაშვილი - 1191 (92.83%)
7. გიორგი დანიელოვი - 28 (2.18%)
10. დავით ბერუაშვილი - 13 (1.01%)
1528 2. გია ბალიაშვილი - 93 (7.96%) ოქმი
5. პაატა ღვინიაშვილი - 1032 (88.28%)
7. გიორგი დანიელოვი - 24 (2.05%)
10. დავით ბერუაშვილი - 20 (1.71%)
1529 2. გია ბალიაშვილი - 80 (7.33%) ოქმი
5. პაატა ღვინიაშვილი - 873 (80.02%)
7. გიორგი დანიელოვი - 93 (8.52%)
10. დავით ბერუაშვილი - 45 (4.12%)
1630 3. ვლადიმერ ხიზანაშვილი - 530 (89.38%) ოქმი
5. რამაზ ინდუაშვილი - 40 (6.75%)
7. ნოდარ ელიაშვილი - 15 (2.53%)
10. სოსო ინდუაშვილი - 8 (1.35%)
1731 2. გაგი ოსაძე - 115 (9.56%) ოქმი
5. ემზარ ოსაძე - 992 (82.46%)
7. ირაკლი ოსაძე - 28 (2.33%)
10. მალხაზ ნოზაძე - 56 (4.66%)
21. გიორგი ნოზაძე - 12 (1%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას