მაჟორიტარული სისტემით

ბორჯომი

<< უკან
##
1 2. დავით კამკამიძე - 340 (6.52%)
3. ბესიკ ფოფხაძე - 1618 (31.03%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 2231 (42.79%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 188 (3.61%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 680 (13.04%)
21. მზია სამსონიძე - 157 (3.01%)
2 2. დავით ბედნოვი - 23 (2.43%)
5. მიხეილ ლომიძე - 581 (61.48%)
7. ელდარ ბლიაძე - 16 (1.69%)
10. ნათია ფერაძე - 105 (11.11%)
21. იოსებ ქველაძე - 220 (23.28%)
3 2. გრიგოლ კოზანაშვილი - 24 (1.86%)
3. თამარ ქუმარიტაშვილი - 29 (2.25%)
5. ლევან შავკანი - 1076 (83.41%)
10. მერაბ ლურსმანაშვილი - 34 (2.64%)
21. გიორგი ფანჯაკიძე - 127 (9.84%)
4 2. მაია ხრიკაძე - 147 (16.72%)
3. კონსტანტინე ხეთაგური - 94 (10.69%)
5. სერგო ბარბაქაძე - 491 (55.86%)
10. მარინა ხეცაძე - 100 (11.38%)
21. გიორგი კურტანიძე - 47 (5.35%)
5 3. ვლადიმერ მაღრაძე - 35 (14.64%)
5. ვოვა კარაპეტიანი - 198 (82.85%)
10. ჯუმბერ მელიქიძე - 6 (2.51%)
8 2. ავთანდილ გონგლაძე - 89 (8.43%)
3. ავთანდილ პაპიძე - 31 (2.94%)
5. ილია გელაშვილი - 632 (59.85%)
7. გიორგი ხუციშვილი - 35 (3.31%)
10. იოსებ კევლიშვილი - 60 (5.68%)
21. ელიზავეტა კუჭუხიძე - 209 (19.79%)
9 5. ალბერტ არუთუნიანი - 445 (100%)
10 3. გიორგი ფერაძე - 194 (18.53%)
5. თამაზ გოგოლაძე - 827 (78.99%)
10. მალხაზ გოგოლაძე - 17 (1.62%)
21. ილია ბლიაძე - 9 (0.86%)
11 3. არჩილ აბრამაშვილი - 112 (22.81%)
5. მამუკა ლურსმანაშვილი - 273 (55.6%)
7. პაატა გელაშვილი - 14 (2.85%)
10. პავლე გეგეშიძე - 63 (12.83%)
21. ჯონი მახათაძე - 29 (5.91%)
12 5. თეიმურაზ სულაქველიძე - 1577 (85.89%)
7. ლევან ბლიაძე - 129 (7.03%)
10. ნოდარ ციცქიშვილი - 104 (5.66%)
21. თინა ივანაშვილი - 26 (1.42%)
13 2. მიხეილ ლიპირიდი - 17 (7.87%)
5. თედორე ილიევი - 186 (86.11%)
10. ნიკოლოზ მიროფოროვი - 12 (5.56%)
21. დურსუნ ალიევი - 1 (0.46%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. დავით კამკამიძე - 9 (2.01%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 143 (31.92%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 207 (46.21%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 21 (4.69%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 62 (13.84%)
21. მზია სამსონიძე - 6 (1.34%)
12 2. დავით კამკამიძე - 10 (2.28%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 146 (33.26%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 215 (48.97%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 24 (5.47%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 34 (7.74%)
21. მზია სამსონიძე - 10 (2.28%)
13 2. დავით კამკამიძე - 15 (3.56%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 165 (39.19%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 166 (39.43%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 10 (2.38%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 39 (9.26%)
21. მზია სამსონიძე - 26 (6.18%)
14 2. დავით კამკამიძე - 24 (4.65%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 245 (47.48%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 172 (33.33%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 8 (1.55%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 55 (10.66%)
21. მზია სამსონიძე - 12 (2.33%)
15 2. დავით კამკამიძე - 29 (7.49%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 104 (26.87%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 173 (44.7%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 15 (3.88%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 51 (13.18%)
21. მზია სამსონიძე - 15 (3.88%)
16 2. დავით კამკამიძე - 36 (11.92%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 64 (21.19%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 144 (47.68%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 12 (3.97%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 34 (11.26%)
21. მზია სამსონიძე - 12 (3.97%)
17 2. დავით კამკამიძე - 27 (7.63%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 143 (40.4%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 134 (37.85%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 6 (1.69%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 37 (10.45%)
21. მზია სამსონიძე - 7 (1.98%)
18 2. დავით კამკამიძე - 23 (6.8%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 77 (22.78%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 122 (36.09%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 20 (5.92%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 81 (23.96%)
21. მზია სამსონიძე - 15 (4.44%)
19 2. დავით კამკამიძე - 45 (9.87%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 111 (24.34%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 197 (43.2%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 18 (3.95%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 75 (16.45%)
21. მზია სამსონიძე - 10 (2.19%)
125 2. დავით კამკამიძე - 11 (3.32%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 85 (25.68%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 173 (52.27%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 18 (5.44%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 37 (11.18%)
21. მზია სამსონიძე - 7 (2.11%)
126 2. დავით კამკამიძე - 71 (15.64%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 61 (13.44%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 215 (47.36%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 12 (2.64%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 74 (16.3%)
21. მზია სამსონიძე - 21 (4.63%)
127 2. დავით კამკამიძე - 32 (7.27%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 176 (40%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 165 (37.5%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 12 (2.73%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 42 (9.55%)
21. მზია სამსონიძე - 13 (2.95%)
128 2. დავით კამკამიძე - 8 (2.44%) ოქმი
3. ბესიკ ფოფხაძე - 98 (29.88%)
5. სტეფანე გაბრიელიძე - 148 (45.12%)
7. ნიკოლოზ ჯავახიძე - 12 (3.66%)
10. თეიმურაზ წეველიძე - 59 (17.99%)
21. მზია სამსონიძე - 3 (0.91%)
210 2. დავით ბედნოვი - 16 (3.56%) ოქმი
5. მიხეილ ლომიძე - 247 (54.89%)
7. ელდარ ბლიაძე - 12 (2.67%)
10. ნათია ფერაძე - 63 (14%)
21. იოსებ ქველაძე - 112 (24.89%)
230 2. დავით ბედნოვი - 7 (1.41%) ოქმი
5. მიხეილ ლომიძე - 334 (67.47%)
7. ელდარ ბლიაძე - 4 (0.81%)
10. ნათია ფერაძე - 42 (8.48%)
21. იოსებ ქველაძე - 108 (21.82%)
311 2. გრიგოლ კოზანაშვილი - 15 (2.62%) ოქმი
3. თამარ ქუმარიტაშვილი - 13 (2.27%)
5. ლევან შავკანი - 484 (84.62%)
10. მერაბ ლურსმანაშვილი - 15 (2.62%)
21. გიორგი ფანჯაკიძე - 45 (7.87%)
312 2. გრიგოლ კოზანაშვილი - 2 (1.05%) ოქმი
3. თამარ ქუმარიტაშვილი - 6 (3.14%)
5. ლევან შავკანი - 165 (86.39%)
10. მერაბ ლურსმანაშვილი - 8 (4.19%)
21. გიორგი ფანჯაკიძე - 10 (5.24%)
329 2. გრიგოლ კოზანაშვილი - 7 (1.33%) ოქმი
3. თამარ ქუმარიტაშვილი - 10 (1.9%)
5. ლევან შავკანი - 427 (81.02%)
10. მერაბ ლურსმანაშვილი - 11 (2.09%)
21. გიორგი ფანჯაკიძე - 72 (13.66%)
413 2. მაია ხრიკაძე - 147 (16.72%) ოქმი
3. კონსტანტინე ხეთაგური - 94 (10.69%)
5. სერგო ბარბაქაძე - 491 (55.86%)
10. მარინა ხეცაძე - 100 (11.38%)
21. გიორგი კურტანიძე - 47 (5.35%)
514 3. ვლადიმერ მაღრაძე - 35 (14.64%) ოქმი
5. ვოვა კარაპეტიანი - 198 (82.85%)
10. ჯუმბერ მელიქიძე - 6 (2.51%)
815 2. ავთანდილ გონგლაძე - 50 (8.18%) ოქმი
3. ავთანდილ პაპიძე - 20 (3.27%)
5. ილია გელაშვილი - 369 (60.39%)
7. გიორგი ხუციშვილი - 16 (2.62%)
10. იოსებ კევლიშვილი - 24 (3.93%)
21. ელიზავეტა კუჭუხიძე - 132 (21.6%)
816 2. ავთანდილ გონგლაძე - 39 (8.76%) ოქმი
3. ავთანდილ პაპიძე - 11 (2.47%)
5. ილია გელაშვილი - 263 (59.1%)
7. გიორგი ხუციშვილი - 19 (4.27%)
10. იოსებ კევლიშვილი - 36 (8.09%)
21. ელიზავეტა კუჭუხიძე - 77 (17.3%)
917 5. ალბერტ არუთუნიანი - 332 (100%) ოქმი
924 5. ალბერტ არუთუნიანი - 113 (100%) ოქმი
1018 3. გიორგი ფერაძე - 194 (18.53%) ოქმი
5. თამაზ გოგოლაძე - 827 (78.99%)
10. მალხაზ გოგოლაძე - 17 (1.62%)
21. ილია ბლიაძე - 9 (0.86%)
1119 3. არჩილ აბრამაშვილი - 112 (22.81%) ოქმი
5. მამუკა ლურსმანაშვილი - 273 (55.6%)
7. პაატა გელაშვილი - 14 (2.85%)
10. პავლე გეგეშიძე - 63 (12.83%)
21. ჯონი მახათაძე - 29 (5.91%)
1220 5. თეიმურაზ სულაქველიძე - 731 (78.77%) ოქმი
7. ლევან ბლიაძე - 112 (12.07%)
10. ნოდარ ციცქიშვილი - 63 (6.79%)
21. თინა ივანაშვილი - 22 (2.37%)
1221 5. თეიმურაზ სულაქველიძე - 281 (87.54%) ოქმი
7. ლევან ბლიაძე - 8 (2.49%)
10. ნოდარ ციცქიშვილი - 29 (9.03%)
21. თინა ივანაშვილი - 3 (0.93%)
1222 5. თეიმურაზ სულაქველიძე - 565 (96.25%) ოქმი
7. ლევან ბლიაძე - 9 (1.53%)
10. ნოდარ ციცქიშვილი - 12 (2.04%)
21. თინა ივანაშვილი - 1 (0.17%)
1323 2. მიხეილ ლიპირიდი - 17 (7.87%) ოქმი
5. თედორე ილიევი - 186 (86.11%)
10. ნიკოლოზ მიროფოროვი - 12 (5.56%)
21. დურსუნ ალიევი - 1 (0.46%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას