მაჟორიტარული სისტემით

ახალციხე

<< უკან
##
1 2. თამარ გოგოლაძე - 301 (3.36%)
5. მალხაზ გიქოშვილი - 6982 (78%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 1035 (11.56%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 490 (5.47%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 143 (1.6%)
2 5. მერი ხაბეიშვილი - 2526 (90.83%)
7. ნანა ბაღდოშვილი - 115 (4.14%)
10. ოქსანა სოპოვა - 140 (5.03%)
3 2. ზაზა გაჩეჩილაძე - 82 (9.76%)
3. ზურაბ კიკნაძე - 10 (1.19%)
5. ედიშერ ღვალაძე - 668 (79.52%)
10. თამარ მელაძე - 80 (9.52%)
4 2. ბადრი ინასარიძე - 12 (4.18%)
5. მალხაზ ასპანიძე - 226 (78.75%)
7. გიორგი ინასარიძე - 16 (5.57%)
10. ელდარ ინასარიძე - 22 (7.67%)
21. მიხეილ ინასარიძე - 11 (3.83%)
5 2. თამარ თოთაძე - 46 (3.8%)
5. მიხეილ ლაბაძე - 1063 (87.71%)
7. ნათია მოდებაძე - 103 (8.5%)
6 3. ანდრია კარაკაშიანი - 0 (0%)
5. კობა სანდროშვილი - 454 (91.35%)
10. რამაზ კაპანაძე - 18 (3.62%)
21. იური კაპანაძე - 25 (5.03%)
7 2. პაატა დიასამიძე - 10 (0.91%)
3. მარი ბაღდოშვილი - 1 (0.09%)
5. მამუკა კურტანიძე - 1040 (94.46%)
7. ნატალია დარბაიძე - 11 (1%)
10. დიანა ინასარიძე - 33 (3%)
21. გიორგი გელაშვილი - 6 (0.54%)
8 3. დავით გაბედავა - 12 (1.48%)
5. გიორგი გედევანიძე - 658 (80.93%)
10. მანანა იაძე - 143 (17.59%)
9 3. გოარიკ არუთუნიან - 2 (0.3%)
5. აკოფ პოზოიანი - 650 (96.44%)
10. რიფსიმე კუზატიან - 22 (3.26%)
10 5. პაიცარ მანასიან - 333 (87.17%)
10. ლიანა ავაკიან - 43 (11.26%)
21. აკოფ სოღომონიან - 6 (1.57%)
11 2. თეიმურაზ კაპანაძე - 20 (4.25%)
3. გიორგი მაჭავარიანი - 8 (1.7%)
5. ფრიდონ ყიფიანი - 428 (90.87%)
7. ზეზვა სამსონიძე - 15 (3.18%)
12 5. არუთუნ აგაბაბიან - 1033 (90.06%)
10. სტეფანე შაირარიან - 95 (8.28%)
21. აკოფ აბრამიან - 19 (1.66%)
13 2. გიორგი ჟუჟუნაძე - 115 (11.29%)
5. თამაზ ქურდაძე - 846 (83.02%)
7. მალინა მანველოვი - 10 (0.98%)
21. სერგო მაისურაძე - 48 (4.71%)
14 2. კახაბერ ლომიძე - 0 (0%)
3. მაკა გოგალაძე - 2 (0.3%)
5. ნოდარ ტალახაძე - 621 (92.96%)
7. ჯიმშერ გოგოლაური - 38 (5.69%)
10. ზაზა გოგოლაური - 5 (0.75%)
21. რომან გოგოლაური - 2 (0.3%)
15 3. სარქის დილბაროვ - 11 (0.59%)
5. სედა ნახაპეტიან - 1575 (84.54%)
7. ვენედიკ ნაზარეტიან - 233 (12.51%)
10. ვაგრამ პეტროსიან - 44 (2.36%)
16 3. ალექსანდრე კაპანაძე - 2 (0.21%)
5. არამ ვარდანიან - 803 (84.17%)
10. არტურ გინოსიან - 149 (15.62%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. თამარ გოგოლაძე - 16 (4.35%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 267 (72.55%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 17 (4.62%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 49 (13.32%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 19 (5.16%)
12 2. თამარ გოგოლაძე - 35 (4.21%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 663 (79.78%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 55 (6.62%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 62 (7.46%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 16 (1.93%)
13 2. თამარ გოგოლაძე - 32 (5%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 476 (74.38%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 66 (10.31%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 48 (7.5%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 18 (2.81%)
14 2. თამარ გოგოლაძე - 43 (4.63%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 711 (76.62%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 110 (11.85%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 61 (6.57%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 3 (0.32%)
15 2. თამარ გოგოლაძე - 15 (1.52%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 705 (71.28%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 227 (22.95%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 32 (3.24%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 10 (1.01%)
16 2. თამარ გოგოლაძე - 22 (2.45%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 670 (74.69%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 140 (15.61%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 51 (5.69%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 14 (1.56%)
17 2. თამარ გოგოლაძე - 9 (2.11%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 381 (89.23%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 11 (2.58%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 24 (5.62%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 2 (0.47%)
18 2. თამარ გოგოლაძე - 19 (2.42%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 669 (85.11%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 25 (3.18%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 52 (6.62%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 21 (2.67%)
128 2. თამარ გოგოლაძე - 48 (4.24%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 703 (62.1%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 308 (27.21%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 41 (3.62%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 32 (2.83%)
129 2. თამარ გოგოლაძე - 7 (1.43%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 475 (97.14%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 7 (1.43%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 0 (0%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 0 (0%)
130 2. თამარ გოგოლაძე - 29 (4.15%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 572 (81.95%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 52 (7.45%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 40 (5.73%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 5 (0.72%)
131 2. თამარ გოგოლაძე - 20 (3.42%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 533 (91.11%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 13 (2.22%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 17 (2.91%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 2 (0.34%)
132 2. თამარ გოგოლაძე - 6 (3.31%) ოქმი
5. მალხაზ გიქოშვილი - 157 (86.74%)
7. ოლეგი სანდროშვილი - 4 (2.21%)
10. ნუგზარ თამარაშვილი - 13 (7.18%)
21. ზურაბ დურგლიშვილი - 1 (0.55%)
29 5. მერი ხაბეიშვილი - 889 (94.88%) ოქმი
7. ნანა ბაღდოშვილი - 31 (3.31%)
10. ოქსანა სოპოვა - 17 (1.81%)
210 5. მერი ხაბეიშვილი - 669 (80.89%) ოქმი
7. ნანა ბაღდოშვილი - 62 (7.5%)
10. ოქსანა სოპოვა - 96 (11.61%)
211 5. მერი ხაბეიშვილი - 297 (98.67%) ოქმი
7. ნანა ბაღდოშვილი - 2 (0.66%)
10. ოქსანა სოპოვა - 2 (0.66%)
233 5. მერი ხაბეიშვილი - 671 (93.72%) ოქმი
7. ნანა ბაღდოშვილი - 20 (2.79%)
10. ოქსანა სოპოვა - 25 (3.49%)
312 2. ზაზა გაჩეჩილაძე - 82 (9.76%) ოქმი
3. ზურაბ კიკნაძე - 10 (1.19%)
5. ედიშერ ღვალაძე - 668 (79.52%)
10. თამარ მელაძე - 80 (9.52%)
413 2. ბადრი ინასარიძე - 12 (4.18%) ოქმი
5. მალხაზ ასპანიძე - 226 (78.75%)
7. გიორგი ინასარიძე - 16 (5.57%)
10. ელდარ ინასარიძე - 22 (7.67%)
21. მიხეილ ინასარიძე - 11 (3.83%)
514 2. თამარ თოთაძე - 32 (4.77%) ოქმი
5. მიხეილ ლაბაძე - 566 (84.35%)
7. ნათია მოდებაძე - 73 (10.88%)
535 2. თამარ თოთაძე - 14 (2.59%) ოქმი
5. მიხეილ ლაბაძე - 497 (91.87%)
7. ნათია მოდებაძე - 30 (5.55%)
615 3. ანდრია კარაკაშიანი - 0 (0%) ოქმი
5. კობა სანდროშვილი - 454 (91.35%)
10. რამაზ კაპანაძე - 18 (3.62%)
21. იური კაპანაძე - 25 (5.03%)
716 2. პაატა დიასამიძე - 10 (0.91%) ოქმი
3. მარი ბაღდოშვილი - 1 (0.09%)
5. მამუკა კურტანიძე - 1040 (94.46%)
7. ნატალია დარბაიძე - 11 (1%)
10. დიანა ინასარიძე - 33 (3%)
21. გიორგი გელაშვილი - 6 (0.54%)
817 3. დავით გაბედავა - 12 (1.48%) ოქმი
5. გიორგი გედევანიძე - 658 (80.93%)
10. მანანა იაძე - 143 (17.59%)
918 3. გოარიკ არუთუნიან - 2 (0.3%) ოქმი
5. აკოფ პოზოიანი - 650 (96.44%)
10. რიფსიმე კუზატიან - 22 (3.26%)
1019 5. პაიცარ მანასიან - 333 (87.17%) ოქმი
10. ლიანა ავაკიან - 43 (11.26%)
21. აკოფ სოღომონიან - 6 (1.57%)
1120 2. თეიმურაზ კაპანაძე - 20 (4.25%) ოქმი
3. გიორგი მაჭავარიანი - 8 (1.7%)
5. ფრიდონ ყიფიანი - 428 (90.87%)
7. ზეზვა სამსონიძე - 15 (3.18%)
1221 5. არუთუნ აგაბაბიან - 800 (93.68%) ოქმი
10. სტეფანე შაირარიან - 40 (4.68%)
21. აკოფ აბრამიან - 14 (1.64%)
1234 5. არუთუნ აგაბაბიან - 233 (79.52%) ოქმი
10. სტეფანე შაირარიან - 55 (18.77%)
21. აკოფ აბრამიან - 5 (1.71%)
1322 2. გიორგი ჟუჟუნაძე - 115 (11.29%) ოქმი
5. თამაზ ქურდაძე - 846 (83.02%)
7. მალინა მანველოვი - 10 (0.98%)
21. სერგო მაისურაძე - 48 (4.71%)
1423 2. კახაბერ ლომიძე - 0 (0%) ოქმი
3. მაკა გოგალაძე - 2 (0.3%)
5. ნოდარ ტალახაძე - 621 (92.96%)
7. ჯიმშერ გოგოლაური - 38 (5.69%)
10. ზაზა გოგოლაური - 5 (0.75%)
21. რომან გოგოლაური - 2 (0.3%)
1524 3. სარქის დილბაროვ - 5 (0.61%) ოქმი
5. სედა ნახაპეტიან - 798 (96.73%)
7. ვენედიკ ნაზარეტიან - 7 (0.85%)
10. ვაგრამ პეტროსიან - 15 (1.82%)
1525 3. სარქის დილბაროვ - 6 (1.07%) ოქმი
5. სედა ნახაპეტიან - 508 (90.55%)
7. ვენედიკ ნაზარეტიან - 18 (3.21%)
10. ვაგრამ პეტროსიან - 29 (5.17%)
1526 3. სარქის დილბაროვ - 0 (0%) ოქმი
5. სედა ნახაპეტიან - 269 (56.39%)
7. ვენედიკ ნაზარეტიან - 208 (43.61%)
10. ვაგრამ პეტროსიან - 0 (0%)
1627 3. ალექსანდრე კაპანაძე - 2 (0.21%) ოქმი
5. არამ ვარდანიან - 803 (84.17%)
10. არტურ გინოსიან - 149 (15.62%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას