მაჟორიტარული სისტემით

ასპინძა

<< უკან
##
1 2. გიორგი ჯვარიძე - 139 (8.29%)
5. მერაბ წამალაშვილი - 1197 (71.42%)
7. როლანდ ნარიმანიძე - 133 (7.94%)
10. სალომე ანთაძე - 207 (12.35%)
2 2. ვახტანგ ივანიძე - 71 (20%)
5. მამუკა ივანიძე - 245 (69.01%)
21. ნოდარ ივანიძე - 39 (10.99%)
3 2. გია ჭელიშვილი - 6 (0.7%)
5. ემინ ბალოიან - 830 (96.51%)
10. ჰაიკანუშ ბორანიან - 24 (2.79%)
4 2. ომარ ლეკიშვილი - 0 (0%)
5. ალიოშა შეშაბერიძე - 66 (48.89%)
21. ზვიად ზარიძე - 69 (51.11%)
5 2. ბიძინა გოგიშვილი - 18 (3.47%)
5. თამაზ გიგაშვილი - 360 (69.36%)
7. მათე ლეკიშვილი - 2 (0.39%)
10. ლამზირა მამაცაშვილი - 101 (19.46%)
21. მამუკა ფანჩულიძე - 38 (7.32%)
6 2. პაატა ზაზაძე - 74 (10.38%)
5. დომენტი ზაზაძე - 352 (49.37%)
7. როლანდ აბაშიძე - 76 (10.66%)
10. უშანგი მელიქიძე - 211 (29.59%)
7 2. გივი რიჟამაძე - 3 (1.14%)
5. უჩა ნადიბაიძე - 246 (93.18%)
21. გენო მაგრაქველიძე - 15 (5.68%)
8 2. ბადურ სეთურიძე - 39 (18.14%)
5. შიო არგანაშვილი - 24 (11.16%)
7. ვლადიმერ კედელაშვილი - 69 (32.09%)
10. ომარ ნარიმანიძე - 83 (38.6%)
9 2. იოსებ მაისურაძე - 0 (0%)
5. მანუჩარ სანდროშვილი - 152 (61.29%)
10. მაია წიკლაური - 71 (28.63%)
21. ნათია სანდროშვილი - 25 (10.08%)
10 2. ხვიჩა ნადირაძე - 45 (8.77%)
5. ალექსანდრე მელიქიძე - 391 (76.22%)
7. ომარ კახაძე - 49 (9.55%)
10. ემზარ დავლაშერიძე - 28 (5.46%)
11 2. შოთა ინასარიძე - 76 (17.72%)
5. ბადრი ჯვარიძე - 235 (54.78%)
10. კობა ზედგინიძე - 111 (25.87%)
21. გენადი ზედგინიძე - 7 (1.63%)
12 2. ლერი ხუციშვილი - 127 (14.42%)
5. აკაკი ადეიშვილი - 703 (79.8%)
10. მამუკა მექოშვილი - 51 (5.79%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. გიორგი ჯვარიძე - 52 (6.54%) ოქმი
5. მერაბ წამალაშვილი - 580 (72.96%)
7. როლანდ ნარიმანიძე - 54 (6.79%)
10. სალომე ანთაძე - 109 (13.71%)
12 2. გიორგი ჯვარიძე - 5 (2.56%) ოქმი
5. მერაბ წამალაშვილი - 179 (91.79%)
7. როლანდ ნარიმანიძე - 4 (2.05%)
10. სალომე ანთაძე - 7 (3.59%)
123 2. გიორგი ჯვარიძე - 82 (11.95%) ოქმი
5. მერაბ წამალაშვილი - 438 (63.85%)
7. როლანდ ნარიმანიძე - 75 (10.93%)
10. სალომე ანთაძე - 91 (13.27%)
23 2. ვახტანგ ივანიძე - 71 (20%) ოქმი
5. მამუკა ივანიძე - 245 (69.01%)
21. ნოდარ ივანიძე - 39 (10.99%)
34 2. გია ჭელიშვილი - 6 (0.7%) ოქმი
5. ემინ ბალოიან - 830 (96.51%)
10. ჰაიკანუშ ბორანიან - 24 (2.79%)
45 2. ომარ ლეკიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ალიოშა შეშაბერიძე - 58 (86.57%)
21. ზვიად ზარიძე - 9 (13.43%)
46 2. ომარ ლეკიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ალიოშა შეშაბერიძე - 8 (11.76%)
21. ზვიად ზარიძე - 60 (88.24%)
57 2. ბიძინა გოგიშვილი - 13 (6.81%) ოქმი
5. თამაზ გიგაშვილი - 99 (51.83%)
7. მათე ლეკიშვილი - 1 (0.52%)
10. ლამზირა მამაცაშვილი - 78 (40.84%)
21. მამუკა ფანჩულიძე - 0 (0%)
58 2. ბიძინა გოგიშვილი - 5 (1.52%) ოქმი
5. თამაზ გიგაშვილი - 261 (79.57%)
7. მათე ლეკიშვილი - 1 (0.3%)
10. ლამზირა მამაცაშვილი - 23 (7.01%)
21. მამუკა ფანჩულიძე - 38 (11.59%)
69 2. პაატა ზაზაძე - 8 (2.33%) ოქმი
5. დომენტი ზაზაძე - 165 (47.97%)
7. როლანდ აბაშიძე - 1 (0.29%)
10. უშანგი მელიქიძე - 170 (49.42%)
610 2. პაატა ზაზაძე - 61 (29.47%) ოქმი
5. დომენტი ზაზაძე - 110 (53.14%)
7. როლანდ აბაშიძე - 2 (0.97%)
10. უშანგი მელიქიძე - 34 (16.43%)
611 2. პაატა ზაზაძე - 5 (3.09%) ოქმი
5. დომენტი ზაზაძე - 77 (47.53%)
7. როლანდ აბაშიძე - 73 (45.06%)
10. უშანგი მელიქიძე - 7 (4.32%)
712 2. გივი რიჟამაძე - 3 (1.14%) ოქმი
5. უჩა ნადიბაიძე - 246 (93.18%)
21. გენო მაგრაქველიძე - 15 (5.68%)
813 2. ბადურ სეთურიძე - 15 (15.31%) ოქმი
5. შიო არგანაშვილი - 20 (20.41%)
7. ვლადიმერ კედელაშვილი - 54 (55.1%)
10. ომარ ნარიმანიძე - 9 (9.18%)
814 2. ბადურ სეთურიძე - 24 (20.51%) ოქმი
5. შიო არგანაშვილი - 4 (3.42%)
7. ვლადიმერ კედელაშვილი - 15 (12.82%)
10. ომარ ნარიმანიძე - 74 (63.25%)
915 2. იოსებ მაისურაძე - 0 (0%) ოქმი
5. მანუჩარ სანდროშვილი - 152 (61.29%)
10. მაია წიკლაური - 71 (28.63%)
21. ნათია სანდროშვილი - 25 (10.08%)
1016 2. ხვიჩა ნადირაძე - 39 (12.23%) ოქმი
5. ალექსანდრე მელიქიძე - 247 (77.43%)
7. ომარ კახაძე - 7 (2.19%)
10. ემზარ დავლაშერიძე - 26 (8.15%)
1017 2. ხვიჩა ნადირაძე - 6 (3.09%) ოქმი
5. ალექსანდრე მელიქიძე - 144 (74.23%)
7. ომარ კახაძე - 42 (21.65%)
10. ემზარ დავლაშერიძე - 2 (1.03%)
1118 2. შოთა ინასარიძე - 20 (8.23%) ოქმი
5. ბადრი ჯვარიძე - 121 (49.79%)
10. კობა ზედგინიძე - 96 (39.51%)
21. გენადი ზედგინიძე - 6 (2.47%)
1119 2. შოთა ინასარიძე - 56 (30.11%) ოქმი
5. ბადრი ჯვარიძე - 114 (61.29%)
10. კობა ზედგინიძე - 15 (8.06%)
21. გენადი ზედგინიძე - 1 (0.54%)
1220 2. ლერი ხუციშვილი - 117 (23.83%) ოქმი
5. აკაკი ადეიშვილი - 356 (72.51%)
10. მამუკა მექოშვილი - 18 (3.67%)
1221 2. ლერი ხუციშვილი - 4 (1.9%) ოქმი
5. აკაკი ადეიშვილი - 191 (90.95%)
10. მამუკა მექოშვილი - 15 (7.14%)
1222 2. ლერი ხუციშვილი - 6 (3.33%) ოქმი
5. აკაკი ადეიშვილი - 156 (86.67%)
10. მამუკა მექოშვილი - 18 (10%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას