მაჟორიტარული სისტემით

კრწანისი

<< უკან
##
7 2. სოფიო ხორგუანი - 3341 (18.74%)
3. მადონა თურმანიძე - 716 (4.02%)
5. მერაბ რაფავა - 10204 (57.24%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 997 (5.59%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 1854 (10.4%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 85 (0.48%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 356 (2%)
21. მანანა ასკურავა - 117 (0.66%)
25. ლევან დევდარიანი - 158 (0.89%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
71 2. სოფიო ხორგუანი - 230 (32.3%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 37 (5.2%)
5. მერაბ რაფავა - 303 (42.56%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 46 (6.46%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 65 (9.13%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.28%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 8 (1.12%)
21. მანანა ასკურავა - 9 (1.26%)
25. ლევან დევდარიანი - 12 (1.69%)
72 2. სოფიო ხორგუანი - 144 (27.02%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 19 (3.56%)
5. მერაბ რაფავა - 247 (46.34%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 44 (8.26%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 52 (9.76%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.19%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 0 (0%)
21. მანანა ასკურავა - 3 (0.56%)
25. ლევან დევდარიანი - 23 (4.32%)
73 2. სოფიო ხორგუანი - 144 (24.62%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 35 (5.98%)
5. მერაბ რაფავა - 273 (46.67%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 25 (4.27%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 67 (11.45%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.17%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 8 (1.37%)
21. მანანა ასკურავა - 9 (1.54%)
25. ლევან დევდარიანი - 23 (3.93%)
74 2. სოფიო ხორგუანი - 138 (26.54%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 25 (4.81%)
5. მერაბ რაფავა - 238 (45.77%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 31 (5.96%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 54 (10.38%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 4 (0.77%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 16 (3.08%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.19%)
25. ლევან დევდარიანი - 13 (2.5%)
75 2. სოფიო ხორგუანი - 121 (29.23%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 18 (4.35%)
5. მერაბ რაფავა - 182 (43.96%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 34 (8.21%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 37 (8.94%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 4 (0.97%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 8 (1.93%)
21. მანანა ასკურავა - 2 (0.48%)
25. ლევან დევდარიანი - 8 (1.93%)
76 2. სოფიო ხორგუანი - 145 (31.05%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 22 (4.71%)
5. მერაბ რაფავა - 229 (49.04%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 19 (4.07%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 33 (7.07%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.43%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 3 (0.64%)
21. მანანა ასკურავა - 4 (0.86%)
25. ლევან დევდარიანი - 10 (2.14%)
77 2. სოფიო ხორგუანი - 100 (19.69%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 23 (4.53%)
5. მერაბ რაფავა - 265 (52.17%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 18 (3.54%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 84 (16.54%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.39%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 5 (0.98%)
21. მანანა ასკურავა - 7 (1.38%)
25. ლევან დევდარიანი - 4 (0.79%)
78 2. სოფიო ხორგუანი - 130 (24.62%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 16 (3.03%)
5. მერაბ რაფავა - 287 (54.36%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 36 (6.82%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 41 (7.77%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 3 (0.57%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 9 (1.7%)
21. მანანა ასკურავა - 3 (0.57%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.57%)
79 2. სოფიო ხორგუანი - 66 (17.55%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 9 (2.39%)
5. მერაბ რაფავა - 240 (63.83%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 14 (3.72%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 43 (11.44%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.27%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 1 (0.27%)
21. მანანა ასკურავა - 2 (0.53%)
25. ლევან დევდარიანი - 0 (0%)
710 2. სოფიო ხორგუანი - 117 (24.84%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 23 (4.88%)
5. მერაბ რაფავა - 253 (53.72%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 32 (6.79%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 32 (6.79%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.21%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 6 (1.27%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.21%)
25. ლევან დევდარიანი - 6 (1.27%)
711 2. სოფიო ხორგუანი - 64 (17.78%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 7 (1.94%)
5. მერაბ რაფავა - 217 (60.28%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 25 (6.94%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 19 (5.28%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.28%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 2 (0.56%)
21. მანანა ასკურავა - 24 (6.67%)
25. ლევან დევდარიანი - 1 (0.28%)
712 2. სოფიო ხორგუანი - 105 (14.08%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 35 (4.69%)
5. მერაბ რაფავა - 480 (64.34%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 55 (7.37%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 59 (7.91%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 6 (0.8%)
21. მანანა ასკურავა - 6 (0.8%)
25. ლევან დევდარიანი - 0 (0%)
713 2. სოფიო ხორგუანი - 108 (13.67%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 38 (4.81%)
5. მერაბ რაფავა - 539 (68.23%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 63 (7.97%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 40 (5.06%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 1 (0.13%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 1 (0.13%)
714 2. სოფიო ხორგუანი - 174 (22.77%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 23 (3.01%)
5. მერაბ რაფავა - 368 (48.17%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 60 (7.85%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 76 (9.95%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 5 (0.65%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 43 (5.63%)
21. მანანა ასკურავა - 7 (0.92%)
25. ლევან დევდარიანი - 8 (1.05%)
715 2. სოფიო ხორგუანი - 195 (19.52%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 34 (3.4%)
5. მერაბ რაფავა - 651 (65.17%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 30 (3%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 59 (5.91%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.2%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 8 (0.8%)
21. მანანა ასკურავა - 6 (0.6%)
25. ლევან დევდარიანი - 14 (1.4%)
716 2. სოფიო ხორგუანი - 183 (19.83%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 47 (5.09%)
5. მერაბ რაფავა - 574 (62.19%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 34 (3.68%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 64 (6.93%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.11%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 15 (1.63%)
21. მანანა ასკურავა - 3 (0.33%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.22%)
717 2. სოფიო ხორგუანი - 179 (26.88%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 34 (5.11%)
5. მერაბ რაფავა - 360 (54.05%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 28 (4.2%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 53 (7.96%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 9 (1.35%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.45%)
718 2. სოფიო ხორგუანი - 88 (14.38%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 19 (3.1%)
5. მერაბ რაფავა - 320 (52.29%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 46 (7.52%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 109 (17.81%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 4 (0.65%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 25 (4.08%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 1 (0.16%)
719 2. სოფიო ხორგუანი - 66 (11.5%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 23 (4.01%)
5. მერაბ რაფავა - 237 (41.29%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 50 (8.71%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 110 (19.16%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 3 (0.52%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 81 (14.11%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.17%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.52%)
720 2. სოფიო ხორგუანი - 73 (14.12%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 10 (1.93%)
5. მერაბ რაფავა - 282 (54.55%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 34 (6.58%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 84 (16.25%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 3 (0.58%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 28 (5.42%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.19%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.39%)
721 2. სოფიო ხორგუანი - 65 (11.71%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 16 (2.88%)
5. მერაბ რაფავა - 348 (62.7%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 36 (6.49%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 66 (11.89%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 8 (1.44%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 10 (1.8%)
21. მანანა ასკურავა - 3 (0.54%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.54%)
722 2. სოფიო ხორგუანი - 46 (14.24%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 12 (3.72%)
5. მერაბ რაფავა - 198 (61.3%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 10 (3.1%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 45 (13.93%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.62%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 10 (3.1%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 0 (0%)
723 2. სოფიო ხორგუანი - 134 (22.91%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 8 (1.37%)
5. მერაბ რაფავა - 280 (47.86%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 32 (5.47%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 86 (14.7%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 26 (4.44%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 16 (2.74%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.17%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.34%)
724 2. სოფიო ხორგუანი - 39 (10.37%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 12 (3.19%)
5. მერაბ რაფავა - 241 (64.1%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 11 (2.93%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 64 (17.02%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 5 (1.33%)
21. მანანა ასკურავა - 4 (1.06%)
25. ლევან დევდარიანი - 0 (0%)
725 2. სოფიო ხორგუანი - 61 (11.75%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 17 (3.28%)
5. მერაბ რაფავა - 306 (58.96%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 28 (5.39%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 99 (19.08%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.19%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 4 (0.77%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.19%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.39%)
726 2. სოფიო ხორგუანი - 65 (10.32%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 14 (2.22%)
5. მერაბ რაფავა - 405 (64.29%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 32 (5.08%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 102 (16.19%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.16%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 6 (0.95%)
21. მანანა ასკურავა - 2 (0.32%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.48%)
727 2. სოფიო ხორგუანი - 61 (9.65%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 31 (4.91%)
5. მერაბ რაფავა - 421 (66.61%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 36 (5.7%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 69 (10.92%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 2 (0.32%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 9 (1.42%)
21. მანანა ასკურავა - 1 (0.16%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.32%)
728 2. სოფიო ხორგუანი - 81 (15.08%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 30 (5.59%)
5. მერაბ რაფავა - 277 (51.58%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 26 (4.84%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 115 (21.42%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 4 (0.74%)
21. მანანა ასკურავა - 3 (0.56%)
25. ლევან დევდარიანი - 1 (0.19%)
729 2. სოფიო ხორგუანი - 26 (8.72%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 12 (4.03%)
5. მერაბ რაფავა - 247 (82.89%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 8 (2.68%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 0 (0%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 3 (1.01%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.67%)
730 2. სოფიო ხორგუანი - 26 (6.47%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 15 (3.73%)
5. მერაბ რაფავა - 342 (85.07%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 12 (2.99%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 5 (1.24%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 0 (0%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 0 (0%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 2 (0.5%)
731 2. სოფიო ხორგუანი - 33 (7.25%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 36 (7.91%)
5. მერაბ რაფავა - 369 (81.1%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 6 (1.32%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 4 (0.88%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 1 (0.22%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 5 (1.1%)
21. მანანა ასკურავა - 0 (0%)
25. ლევან დევდარიანი - 1 (0.22%)
732 2. სოფიო ხორგუანი - 134 (29.71%) ოქმი
3. მადონა თურმანიძე - 16 (3.55%)
5. მერაბ რაფავა - 225 (49.89%)
7. ალექსი ყელბერაშვილი - 36 (7.98%)
10. გიორგი ნეფარიძე - 18 (3.99%)
15. ლევან გიგიტაშვილი - 4 (0.89%)
18. ოლეგ ზურაბიანი - 2 (0.44%)
21. მანანა ასკურავა - 13 (2.88%)
25. ლევან დევდარიანი - 3 (0.67%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას