მაჟორიტარული სისტემით

ამბროლაური

<< უკან
##
1 2. რევაზ თომაძე - 65 (5.3%)
5. კახაბერ ფარჯანაძე - 905 (73.76%)
7. ზაალ მეტრეველი - 117 (9.54%)
10. იოსებ ჭიღვარია - 140 (11.41%)
2 2. ავთანდილ მიქიაშვილი - 73 (14.4%)
5. ავთანდილ ვახტანგაძე - 425 (83.83%)
10. გრიგოლ კობახიძე - 9 (1.78%)
3 3. ზაქრო ჩიხრაძე - 96 (71.64%)
5. შალვა გორგიაშვილი - 27 (20.15%)
7. მზეჭაბუკ სირაძე - 11 (8.21%)
4 5. ამირან მურუსიძე - 232 (92.8%)
7. ზაურ დავლიანიძე - 5 (2%)
10. ზურაბ მურუსიძე - 13 (5.2%)
5 5. მერაბ გეწაძე - 196 (73.96%)
7. ჯამბულ ჯებაშვილი - 69 (26.04%)
6 5. ბეჟან ყავლაშვილი - 468 (95.51%)
7. რევაზ მეტრეველი - 22 (4.49%)
7 2. რაინდი ჭელიძე - 8 (3.83%)
5. ნატო დვალი - 192 (91.87%)
7. ვალერიან ჭელიძე - 9 (4.31%)
8 2. გიორგი დვალი - 131 (29.31%)
5. თემურ ჯმუხაძე - 316 (70.69%)
9 5. ზურაბ ჩიტალაძე - 543 (64.41%)
7. მამუკა მეტონიძე - 300 (35.59%)
10 2. ლევან ბედელაძე - 14 (13.73%)
5. ანზორ ჯაფარიძე - 82 (80.39%)
7. ბესიკ ხიდაშელი - 1 (0.98%)
10. ლიზა ჯებაშვილი - 5 (4.9%)
11 2. ტარიელ გორდეზიანი - 6 (2.48%)
5. ანტონ საღარაძე - 232 (95.87%)
7. ფიქრია სირაძე - 4 (1.65%)
12 5. დავით ბერაძე - 133 (95.68%)
7. ომარ სოხაძე - 6 (4.32%)
13 2. ლევან გოცირიძე - 78 (25.74%)
5. კოტე გამყრელიძე - 211 (69.64%)
10. ნუგზარ იაშვილი - 14 (4.62%)
14 5. მერაბ ჭიჭინაძე - 268 (78.36%)
7. მამია აბუთიძე - 74 (21.64%)
15 2. ალექს ჯაფარიძე - 34 (7.73%)
5. ბაკურ სანთელაძე - 358 (81.36%)
10. გაიოზ ჯინჭარაძე - 48 (10.91%)
16 2. ლევან გურასაშვილი - 38 (12.62%)
5. სოსო ცხვედიანი - 233 (77.41%)
7. ავთანდილ მეტონიძე - 30 (9.97%)
17 2. გოჩა ნემსწვერიძე - 302 (34.87%)
5. როსტომ გაგოშიძე - 564 (65.13%)
18 2. ასლან საგანელიძე - 73 (23.47%)
5. ლია გოგოლაძე - 237 (76.21%)
7. გურამ გორგიაშვილი - 1 (0.32%)
19 2. ელგუჯა გურგენიძე - 50 (30.3%)
5. რევაზ კობახიძე - 110 (66.67%)
10. ვახტანგ კობახიძე - 5 (3.03%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
15 2. რევაზ თომაძე - 46 (7.73%) ოქმი
5. კახაბერ ფარჯანაძე - 431 (72.44%)
7. ზაალ მეტრეველი - 57 (9.58%)
10. იოსებ ჭიღვარია - 61 (10.25%)
137 2. რევაზ თომაძე - 19 (3.01%) ოქმი
5. კახაბერ ფარჯანაძე - 474 (75%)
7. ზაალ მეტრეველი - 60 (9.49%)
10. იოსებ ჭიღვარია - 79 (12.5%)
224 2. ავთანდილ მიქიაშვილი - 18 (7.86%) ოქმი
5. ავთანდილ ვახტანგაძე - 208 (90.83%)
10. გრიგოლ კობახიძე - 3 (1.31%)
225 2. ავთანდილ მიქიაშვილი - 8 (5.41%) ოქმი
5. ავთანდილ ვახტანგაძე - 135 (91.22%)
10. გრიგოლ კობახიძე - 5 (3.38%)
226 2. ავთანდილ მიქიაშვილი - 47 (36.15%) ოქმი
5. ავთანდილ ვახტანგაძე - 82 (63.08%)
10. გრიგოლ კობახიძე - 1 (0.77%)
39 3. ზაქრო ჩიხრაძე - 72 (68.57%) ოქმი
5. შალვა გორგიაშვილი - 23 (21.9%)
7. მზეჭაბუკ სირაძე - 10 (9.52%)
310 3. ზაქრო ჩიხრაძე - 24 (82.76%) ოქმი
5. შალვა გორგიაშვილი - 4 (13.79%)
7. მზეჭაბუკ სირაძე - 1 (3.45%)
422 5. ამირან მურუსიძე - 118 (95.16%) ოქმი
7. ზაურ დავლიანიძე - 0 (0%)
10. ზურაბ მურუსიძე - 6 (4.84%)
423 5. ამირან მურუსიძე - 114 (90.48%) ოქმი
7. ზაურ დავლიანიძე - 5 (3.97%)
10. ზურაბ მურუსიძე - 7 (5.56%)
56 5. მერაბ გეწაძე - 126 (91.3%) ოქმი
7. ჯამბულ ჯებაშვილი - 12 (8.7%)
57 5. მერაბ გეწაძე - 70 (55.12%) ოქმი
7. ჯამბულ ჯებაშვილი - 57 (44.88%)
61 5. ბეჟან ყავლაშვილი - 188 (96.41%) ოქმი
7. რევაზ მეტრეველი - 7 (3.59%)
62 5. ბეჟან ყავლაშვილი - 280 (94.92%) ოქმი
7. რევაზ მეტრეველი - 15 (5.08%)
716 2. რაინდი ჭელიძე - 2 (2.74%) ოქმი
5. ნატო დვალი - 67 (91.78%)
7. ვალერიან ჭელიძე - 4 (5.48%)
717 2. რაინდი ჭელიძე - 1 (1.08%) ოქმი
5. ნატო დვალი - 88 (94.62%)
7. ვალერიან ჭელიძე - 4 (4.3%)
718 2. რაინდი ჭელიძე - 5 (11.63%) ოქმი
5. ნატო დვალი - 37 (86.05%)
7. ვალერიან ჭელიძე - 1 (2.33%)
814 2. გიორგი დვალი - 25 (34.25%) ოქმი
5. თემურ ჯმუხაძე - 48 (65.75%)
815 2. გიორგი დვალი - 106 (28.34%) ოქმი
5. თემურ ჯმუხაძე - 268 (71.66%)
919 5. ზურაბ ჩიტალაძე - 251 (59.06%) ოქმი
7. მამუკა მეტონიძე - 174 (40.94%)
920 5. ზურაბ ჩიტალაძე - 119 (68.79%) ოქმი
7. მამუკა მეტონიძე - 54 (31.21%)
921 5. ზურაბ ჩიტალაძე - 173 (70.61%) ოქმი
7. მამუკა მეტონიძე - 72 (29.39%)
108 2. ლევან ბედელაძე - 14 (13.73%) ოქმი
5. ანზორ ჯაფარიძე - 82 (80.39%)
7. ბესიკ ხიდაშელი - 1 (0.98%)
10. ლიზა ჯებაშვილი - 5 (4.9%)
1133 2. ტარიელ გორდეზიანი - 2 (1.36%) ოქმი
5. ანტონ საღარაძე - 143 (97.28%)
7. ფიქრია სირაძე - 2 (1.36%)
1134 2. ტარიელ გორდეზიანი - 4 (4.21%) ოქმი
5. ანტონ საღარაძე - 89 (93.68%)
7. ფიქრია სირაძე - 2 (2.11%)
1235 5. დავით ბერაძე - 75 (97.4%) ოქმი
7. ომარ სოხაძე - 2 (2.6%)
1236 5. დავით ბერაძე - 58 (93.55%) ოქმი
7. ომარ სოხაძე - 4 (6.45%)
133 2. ლევან გოცირიძე - 78 (25.74%) ოქმი
5. კოტე გამყრელიძე - 211 (69.64%)
10. ნუგზარ იაშვილი - 14 (4.62%)
1412 5. მერაბ ჭიჭინაძე - 140 (92.72%) ოქმი
7. მამია აბუთიძე - 11 (7.28%)
1413 5. მერაბ ჭიჭინაძე - 128 (67.02%) ოქმი
7. მამია აბუთიძე - 63 (32.98%)
1530 2. ალექს ჯაფარიძე - 7 (3.02%) ოქმი
5. ბაკურ სანთელაძე - 205 (88.36%)
10. გაიოზ ჯინჭარაძე - 20 (8.62%)
1531 2. ალექს ჯაფარიძე - 27 (12.98%) ოქმი
5. ბაკურ სანთელაძე - 153 (73.56%)
10. გაიოზ ჯინჭარაძე - 28 (13.46%)
1632 2. ლევან გურასაშვილი - 38 (12.62%) ოქმი
5. სოსო ცხვედიანი - 233 (77.41%)
7. ავთანდილ მეტონიძე - 30 (9.97%)
1727 2. გოჩა ნემსწვერიძე - 148 (42.17%) ოქმი
5. როსტომ გაგოშიძე - 203 (57.83%)
1728 2. გოჩა ნემსწვერიძე - 92 (26.21%) ოქმი
5. როსტომ გაგოშიძე - 259 (73.79%)
1729 2. გოჩა ნემსწვერიძე - 62 (37.8%) ოქმი
5. როსტომ გაგოშიძე - 102 (62.2%)
184 2. ასლან საგანელიძე - 73 (23.47%) ოქმი
5. ლია გოგოლაძე - 237 (76.21%)
7. გურამ გორგიაშვილი - 1 (0.32%)
1911 2. ელგუჯა გურგენიძე - 50 (30.3%) ოქმი
5. რევაზ კობახიძე - 110 (66.67%)
10. ვახტანგ კობახიძე - 5 (3.03%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას