მაჟორიტარული სისტემით

ცაგერი

<< უკან
##
1 2. გოგი მუშკუდიანი - 355 (42.82%)
5. ბეჟან ღურჭუმალიძე - 419 (50.54%)
10. ვახტანგ გოგიძე - 55 (6.63%)
2 2. მირიან ფრუიძე - 7 (1.32%)
5. გიორგი ფრუიძე - 282 (53.01%)
10. მაიზერი ახვლედიანი - 243 (45.68%)
3 2. გოგიტა ახვლედიანი - 125 (51.02%)
5. თამაზ ჯიაძე - 120 (48.98%)
10. ედემი ახვლედიანი - 0 (0%)
4 2. ჯონი ჩაკვეტაძე - 0 (0%)
5. მამუკა მამარდაშვილი - 420 (94.81%)
10. მამუკა ყურაშვილი - 23 (5.19%)
5 2. ალექსანდრე თვარაძე - 111 (27.21%)
5. ირაკლი ჩაჩხიანი - 286 (70.1%)
10. ლელა სილაგაძე - 11 (2.7%)
6 5. გულვერ ბრეგვაძე - 350 (54.77%)
10. გიორგი ბენდელიანი - 289 (45.23%)
7 2. თემურ ბერიძე - 40 (22.1%)
5. ამირან საღინაძე - 133 (73.48%)
10. ზოია კოპალიანი - 8 (4.42%)
8 2. ტარიელ ჩიქოვანი - 22 (28.95%)
5. თამაზ ჩხეტიანი - 44 (57.89%)
10. ზაზა გოლეთიანი - 10 (13.16%)
9 2. ლევან ბურჯალიანი - 241 (21.14%)
5. გოჩა გურგუჩიანი - 796 (69.82%)
10. კარლო გვიშიანი - 103 (9.04%)
10 2. ვალოდია ყურაშვილი - 89 (27.05%)
5. დავით მამარდაშვილი - 232 (70.52%)
10. გია ყურაშვილი - 8 (2.43%)
11 2. ლეილა ნემსიწვერიძე - 14 (3.76%)
5. ბექა ლაჭყეპიანი - 271 (72.85%)
10. ვალერიან ასათიანი - 87 (23.39%)
12 5. მურმან თოთაძე - 152 (100%)
13 2. დავით ხეცურიანი - 134 (15.24%)
5. მამუკა ლეთოდიანი - 745 (84.76%)
14 5. ტრისტან გუგავა - 299 (77.66%)
10. გიორგი ირემაძე - 86 (22.34%)
15 5. მამუკა ხაბულიანი - 540 (96.09%)
10. ტარიელ ნემსწვერიძე - 22 (3.91%)
16 2. გოჩა ახვლედიანი - 191 (35.24%)
5. გენადი კვირიკაშვილი - 333 (61.44%)
10. ალეკო ჩაფრავა - 18 (3.32%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. გოგი მუშკუდიანი - 200 (41.67%) ოქმი
5. ბეჟან ღურჭუმალიძე - 247 (51.46%)
10. ვახტანგ გოგიძე - 33 (6.88%)
137 2. გოგი მუშკუდიანი - 155 (44.41%) ოქმი
5. ბეჟან ღურჭუმალიძე - 172 (49.28%)
10. ვახტანგ გოგიძე - 22 (6.3%)
22 2. მირიან ფრუიძე - 2 (0.99%) ოქმი
5. გიორგი ფრუიძე - 134 (66.34%)
10. მაიზერი ახვლედიანი - 66 (32.67%)
23 2. მირიან ფრუიძე - 2 (1.17%) ოქმი
5. გიორგი ფრუიძე - 13 (7.6%)
10. მაიზერი ახვლედიანი - 156 (91.23%)
24 2. მირიან ფრუიძე - 3 (1.89%) ოქმი
5. გიორგი ფრუიძე - 135 (84.91%)
10. მაიზერი ახვლედიანი - 21 (13.21%)
35 2. გოგიტა ახვლედიანი - 125 (51.02%) ოქმი
5. თამაზ ჯიაძე - 120 (48.98%)
10. ედემი ახვლედიანი - 0 (0%)
46 2. ჯონი ჩაკვეტაძე - 0 (0%) ოქმი
5. მამუკა მამარდაშვილი - 308 (94.19%)
10. მამუკა ყურაშვილი - 19 (5.81%)
47 2. ჯონი ჩაკვეტაძე - 0 (0%) ოქმი
5. მამუკა მამარდაშვილი - 71 (97.26%)
10. მამუკა ყურაშვილი - 2 (2.74%)
441 2. ჯონი ჩაკვეტაძე - 0 (0%) ოქმი
5. მამუკა მამარდაშვილი - 41 (95.35%)
10. მამუკა ყურაშვილი - 2 (4.65%)
58 2. ალექსანდრე თვარაძე - 64 (29.22%) ოქმი
5. ირაკლი ჩაჩხიანი - 148 (67.58%)
10. ლელა სილაგაძე - 7 (3.2%)
59 2. ალექსანდრე თვარაძე - 21 (33.33%) ოქმი
5. ირაკლი ჩაჩხიანი - 40 (63.49%)
10. ლელა სილაგაძე - 2 (3.17%)
510 2. ალექსანდრე თვარაძე - 26 (20.63%) ოქმი
5. ირაკლი ჩაჩხიანი - 98 (77.78%)
10. ლელა სილაგაძე - 2 (1.59%)
611 5. გულვერ ბრეგვაძე - 191 (77.64%) ოქმი
10. გიორგი ბენდელიანი - 55 (22.36%)
612 5. გულვერ ბრეგვაძე - 96 (74.42%) ოქმი
10. გიორგი ბენდელიანი - 33 (25.58%)
613 5. გულვერ ბრეგვაძე - 21 (10.88%) ოქმი
10. გიორგი ბენდელიანი - 172 (89.12%)
639 5. გულვერ ბრეგვაძე - 42 (59.15%) ოქმი
10. გიორგი ბენდელიანი - 29 (40.85%)
714 2. თემურ ბერიძე - 37 (24.83%) ოქმი
5. ამირან საღინაძე - 105 (70.47%)
10. ზოია კოპალიანი - 7 (4.7%)
740 2. თემურ ბერიძე - 3 (9.38%) ოქმი
5. ამირან საღინაძე - 28 (87.5%)
10. ზოია კოპალიანი - 1 (3.13%)
815 2. ტარიელ ჩიქოვანი - 22 (28.95%) ოქმი
5. თამაზ ჩხეტიანი - 44 (57.89%)
10. ზაზა გოლეთიანი - 10 (13.16%)
916 2. ლევან ბურჯალიანი - 34 (14.72%) ოქმი
5. გოჩა გურგუჩიანი - 196 (84.85%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (0.43%)
917 2. ლევან ბურჯალიანი - 53 (20.87%) ოქმი
5. გოჩა გურგუჩიანი - 178 (70.08%)
10. კარლო გვიშიანი - 23 (9.06%)
918 2. ლევან ბურჯალიანი - 145 (24.49%) ოქმი
5. გოჩა გურგუჩიანი - 376 (63.51%)
10. კარლო გვიშიანი - 71 (11.99%)
919 2. ლევან ბურჯალიანი - 9 (14.29%) ოქმი
5. გოჩა გურგუჩიანი - 46 (73.02%)
10. კარლო გვიშიანი - 8 (12.7%)
1020 2. ვალოდია ყურაშვილი - 84 (29.79%) ოქმი
5. დავით მამარდაშვილი - 191 (67.73%)
10. გია ყურაშვილი - 7 (2.48%)
1021 2. ვალოდია ყურაშვილი - 5 (10.64%) ოქმი
5. დავით მამარდაშვილი - 41 (87.23%)
10. გია ყურაშვილი - 1 (2.13%)
1122 2. ლეილა ნემსიწვერიძე - 1 (0.83%) ოქმი
5. ბექა ლაჭყეპიანი - 59 (48.76%)
10. ვალერიან ასათიანი - 61 (50.41%)
1123 2. ლეილა ნემსიწვერიძე - 13 (7.3%) ოქმი
5. ბექა ლაჭყეპიანი - 147 (82.58%)
10. ვალერიან ასათიანი - 18 (10.11%)
1133 2. ლეილა ნემსიწვერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ბექა ლაჭყეპიანი - 50 (87.72%)
10. ვალერიან ასათიანი - 7 (12.28%)
1136 2. ლეილა ნემსიწვერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ბექა ლაჭყეპიანი - 15 (93.75%)
10. ვალერიან ასათიანი - 1 (6.25%)
1224 5. მურმან თოთაძე - 152 (100%) ოქმი
1232 5. მურმან თოთაძე - 0 (0%)
1325 2. დავით ხეცურიანი - 78 (13.13%) ოქმი
5. მამუკა ლეთოდიანი - 516 (86.87%)
1334 2. დავით ხეცურიანი - 35 (20.71%) ოქმი
5. მამუკა ლეთოდიანი - 134 (79.29%)
1335 2. დავით ხეცურიანი - 21 (18.1%) ოქმი
5. მამუკა ლეთოდიანი - 95 (81.9%)
1426 5. ტრისტან გუგავა - 115 (92.74%) ოქმი
10. გიორგი ირემაძე - 9 (7.26%)
1427 5. ტრისტან გუგავა - 95 (88.79%) ოქმი
10. გიორგი ირემაძე - 12 (11.21%)
1428 5. ტრისტან გუგავა - 89 (57.79%) ოქმი
10. გიორგი ირემაძე - 65 (42.21%)
1529 5. მამუკა ხაბულიანი - 341 (94.99%) ოქმი
10. ტარიელ ნემსწვერიძე - 18 (5.01%)
1530 5. მამუკა ხაბულიანი - 199 (98.03%) ოქმი
10. ტარიელ ნემსწვერიძე - 4 (1.97%)
1631 2. გოჩა ახვლედიანი - 180 (38.3%) ოქმი
5. გენადი კვირიკაშვილი - 272 (57.87%)
10. ალეკო ჩაფრავა - 18 (3.83%)
1638 2. გოჩა ახვლედიანი - 11 (15.28%) ოქმი
5. გენადი კვირიკაშვილი - 61 (84.72%)
10. ალეკო ჩაფრავა - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას