მაჟორიტარული სისტემით

ლენტეხი

<< უკან
##
1 2. სოსო მუკბანიანი - 112 (11.36%)
5. ვახტანგ მუსელიანი - 598 (60.65%)
7. თორნიკე ლიპარტელიანი - 255 (25.86%)
10. მაიზერ გაზდელიანი - 21 (2.13%)
2 2. ჯაბა ონიანი - 74 (10.9%)
5. ავთანდილ ონიანი - 605 (89.1%)
3 2. რაშიდ გვიჭიანი - 39 (11.34%)
5. სოფიკო ტვილდიანი - 239 (69.48%)
7. მერაბ ლიპარტელიანი - 3 (0.87%)
10. მაყვალა ტვილდიანი - 63 (18.31%)
4 5. ვალოდია ჯანხოთელი - 476 (85.3%)
7. ბესიკ ავალიანი - 81 (14.52%)
10. მამია ლიპარტელიანი - 1 (0.18%)
5 2. ლაშა ზურაბიანი - 37 (7.46%)
5. გოვენ ლიპარტელიანი - 459 (92.54%)
6 2. გია ქურასბედიანი - 0 (0%)
3. თორნიკე ქალდანი - 28 (100%)
5. ზაზა მეშველიანი - 0 (0%)
10. ემზარ ქალდანი - 0 (0%)
7 2. ტუღუ აფაქიძე - 4 (0.89%)
5. სოზარ ლიპარტელიანი - 320 (71.59%)
10. თამაზ გაზდელიანი - 123 (27.52%)
8 2. ანა ონიანი - 52 (21.31%)
3. ნანუშა ქურასბედიანი - 10 (4.1%)
5. იური მეშველიანი - 182 (74.59%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. სოსო მუკბანიანი - 90 (12.11%) ოქმი
5. ვახტანგ მუსელიანი - 441 (59.35%)
7. თორნიკე ლიპარტელიანი - 198 (26.65%)
10. მაიზერ გაზდელიანი - 14 (1.88%)
12 2. სოსო მუკბანიანი - 10 (9.09%) ოქმი
5. ვახტანგ მუსელიანი - 63 (57.27%)
7. თორნიკე ლიპარტელიანი - 34 (30.91%)
10. მაიზერ გაზდელიანი - 3 (2.73%)
117 2. სოსო მუკბანიანი - 12 (9.02%) ოქმი
5. ვახტანგ მუსელიანი - 94 (70.68%)
7. თორნიკე ლიპარტელიანი - 23 (17.29%)
10. მაიზერ გაზდელიანი - 4 (3.01%)
212 2. ჯაბა ონიანი - 51 (14.66%) ოქმი
5. ავთანდილ ონიანი - 297 (85.34%)
213 2. ჯაბა ონიანი - 23 (6.95%) ოქმი
5. ავთანდილ ონიანი - 308 (93.05%)
33 2. რაშიდ გვიჭიანი - 8 (4.23%) ოქმი
5. სოფიკო ტვილდიანი - 129 (68.25%)
7. მერაბ ლიპარტელიანი - 1 (0.53%)
10. მაყვალა ტვილდიანი - 51 (26.98%)
34 2. რაშიდ გვიჭიანი - 31 (20%) ოქმი
5. სოფიკო ტვილდიანი - 110 (70.97%)
7. მერაბ ლიპარტელიანი - 2 (1.29%)
10. მაყვალა ტვილდიანი - 12 (7.74%)
414 5. ვალოდია ჯანხოთელი - 161 (96.41%) ოქმი
7. ბესიკ ავალიანი - 6 (3.59%)
10. მამია ლიპარტელიანი - 0 (0%)
415 5. ვალოდია ჯანხოთელი - 77 (78.57%) ოქმი
7. ბესიკ ავალიანი - 20 (20.41%)
10. მამია ლიპარტელიანი - 1 (1.02%)
419 5. ვალოდია ჯანხოთელი - 74 (63.79%) ოქმი
7. ბესიკ ავალიანი - 42 (36.21%)
10. მამია ლიპარტელიანი - 0 (0%)
420 5. ვალოდია ჯანხოთელი - 164 (92.66%) ოქმი
7. ბესიკ ავალიანი - 13 (7.34%)
10. მამია ლიპარტელიანი - 0 (0%)
59 2. ლაშა ზურაბიანი - 19 (8.72%) ოქმი
5. გოვენ ლიპარტელიანი - 199 (91.28%)
510 2. ლაშა ზურაბიანი - 8 (7.55%) ოქმი
5. გოვენ ლიპარტელიანი - 98 (92.45%)
511 2. ლაშა ზურაბიანი - 10 (5.81%) ოქმი
5. გოვენ ლიპარტელიანი - 162 (94.19%)
616 2. გია ქურასბედიანი - 0 (0%) ოქმი
3. თორნიკე ქალდანი - 28 (100%)
5. ზაზა მეშველიანი - 0 (0%)
10. ემზარ ქალდანი - 0 (0%)
77 2. ტუღუ აფაქიძე - 2 (0.95%) ოქმი
5. სოზარ ლიპარტელიანი - 176 (83.81%)
10. თამაზ გაზდელიანი - 32 (15.24%)
78 2. ტუღუ აფაქიძე - 0 (0%) ოქმი
5. სოზარ ლიპარტელიანი - 49 (74.24%)
10. თამაზ გაზდელიანი - 17 (25.76%)
718 2. ტუღუ აფაქიძე - 2 (1.17%) ოქმი
5. სოზარ ლიპარტელიანი - 95 (55.56%)
10. თამაზ გაზდელიანი - 74 (43.27%)
85 2. ანა ონიანი - 38 (24.52%) ოქმი
3. ნანუშა ქურასბედიანი - 6 (3.87%)
5. იური მეშველიანი - 111 (71.61%)
86 2. ანა ონიანი - 14 (15.73%) ოქმი
3. ნანუშა ქურასბედიანი - 4 (4.49%)
5. იური მეშველიანი - 71 (79.78%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას