მაჟორიტარული სისტემით

მესტია

<< უკან
##
1 5. ილია ჯაფარიძე - 409 (49.46%)
10. ნინო ჯაფარიძე - 53 (6.41%)
15. ვიქტორ ჯაფარიძე - 365 (44.14%)
2 5. ხვიჩა კვიციანი - 331 (76.44%)
10. მუხრან უშხვანი - 102 (23.56%)
3 3. ანატოლი გერლიანი - 6 (1.98%)
5. გიორგი ხორგუანი - 174 (57.43%)
10. ალირა უმფრიანი - 34 (11.22%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 89 (29.37%)
4 5. გოჩა ქალდანი - 54 (47.79%)
10. მუხრან ავალიანი - 0 (0%)
15. ლაშა პირველი - 59 (52.21%)
5 5. დიმიტრი გულბანი - 37 (80.43%)
15. მირზა დადვანი - 9 (19.57%)
6 2. მამუკა გირგვლიანი - 139 (31.17%)
3. ოლეგ გირგვლიანი - 21 (4.71%)
5. დავით გვიჩიანი - 286 (64.13%)
7 5. ჯეირან ჭკადუა - 98 (63.64%)
15. ემზარ გელოვანი - 56 (36.36%)
8 2. ბადრი ფილფანი - 90 (22.44%)
5. დავით შუკვანი - 236 (58.85%)
10. დავით შუკვანი - 75 (18.7%)
9 2. კაპიტონ ჟორჟოლიანი - 94 (32.08%)
5. ირაკლი ქურდიანი - 199 (67.92%)
10 2. მერაბ სუბელიანი - 26 (17.45%)
5. როდამ გვარმიანი - 75 (50.34%)
10. გიორგი ცინდელიანი - 48 (32.21%)
11 5. ვლადიმერ ნიჟარაძე - 64 (68.09%)
15. ივანე ნიჟარაძე - 30 (31.91%)
12 2. იაროსლავ ჩხეტიანი - 32 (25.81%)
5. ჯეირან რეზესიძე - 92 (74.19%)
10. თენგიზ დადეშქელიანი - 0 (0%)
13 3. შალვა არღვლიანი - 2 (0.95%)
5. გოჩა შამფრიანი - 85 (40.28%)
15. ბაჩუკი საღლიანი - 124 (58.77%)
14 5. გოჩა გიგლემიანი - 161 (84.74%)
15. მურთაზ ფანგანი - 29 (15.26%)
15 2. მერაბ სუბელიანი - 56 (12.73%)
3. მურთაზ გადრანი - 5 (1.14%)
5. გია ანსიანი - 222 (50.45%)
10. ლევან ანსიანი - 157 (35.68%)
16 2. ზურაბ ნიჟარაძე - 70 (14.06%)
5. ლალი ჭკადუა - 350 (70.28%)
10. ვანო ჭკადუა - 78 (15.66%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. ილია ჯაფარიძე - 206 (47.69%) ოქმი
10. ნინო ჯაფარიძე - 19 (4.4%)
15. ვიქტორ ჯაფარიძე - 207 (47.92%)
12 5. ილია ჯაფარიძე - 203 (51.39%) ოქმი
10. ნინო ჯაფარიძე - 34 (8.61%)
15. ვიქტორ ჯაფარიძე - 158 (40%)
23 5. ხვიჩა კვიციანი - 143 (75.66%) ოქმი
10. მუხრან უშხვანი - 46 (24.34%)
24 5. ხვიჩა კვიციანი - 105 (88.98%) ოქმი
10. მუხრან უშხვანი - 13 (11.02%)
25 5. ხვიჩა კვიციანი - 83 (65.87%) ოქმი
10. მუხრან უშხვანი - 43 (34.13%)
36 3. ანატოლი გერლიანი - 1 (1.22%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 56 (68.29%)
10. ალირა უმფრიანი - 6 (7.32%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 19 (23.17%)
37 3. ანატოლი გერლიანი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 63 (87.5%)
10. ალირა უმფრიანი - 1 (1.39%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 8 (11.11%)
38 3. ანატოლი გერლიანი - 2 (2.86%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 31 (44.29%)
10. ალირა უმფრიანი - 24 (34.29%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 13 (18.57%)
39 3. ანატოლი გერლიანი - 2 (4%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 2 (4%)
10. ალირა უმფრიანი - 1 (2%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 45 (90%)
310 3. ანატოლი გერლიანი - 1 (3.45%) ოქმი
5. გიორგი ხორგუანი - 22 (75.86%)
10. ალირა უმფრიანი - 2 (6.9%)
15. ლონდერ ფარჯველიანი - 4 (13.79%)
411 5. გოჩა ქალდანი - 43 (43.43%) ოქმი
10. მუხრან ავალიანი - 0 (0%)
15. ლაშა პირველი - 56 (56.57%)
412 5. გოჩა ქალდანი - 11 (78.57%) ოქმი
10. მუხრან ავალიანი - 0 (0%)
15. ლაშა პირველი - 3 (21.43%)
513 5. დიმიტრი გულბანი - 37 (80.43%) ოქმი
15. მირზა დადვანი - 9 (19.57%)
614 2. მამუკა გირგვლიანი - 17 (25%) ოქმი
3. ოლეგ გირგვლიანი - 0 (0%)
5. დავით გვიჩიანი - 51 (75%)
615 2. მამუკა გირგვლიანი - 120 (36.92%) ოქმი
3. ოლეგ გირგვლიანი - 21 (6.46%)
5. დავით გვიჩიანი - 184 (56.62%)
616 2. მამუკა გირგვლიანი - 2 (3.77%) ოქმი
3. ოლეგ გირგვლიანი - 0 (0%)
5. დავით გვიჩიანი - 51 (96.23%)
717 5. ჯეირან ჭკადუა - 26 (38.81%) ოქმი
15. ემზარ გელოვანი - 41 (61.19%)
718 5. ჯეირან ჭკადუა - 29 (69.05%) ოქმი
15. ემზარ გელოვანი - 13 (30.95%)
719 5. ჯეირან ჭკადუა - 43 (95.56%) ოქმი
15. ემზარ გელოვანი - 2 (4.44%)
820 2. ბადრი ფილფანი - 81 (25.63%) ოქმი
5. დავით შუკვანი - 174 (55.06%)
10. დავით შუკვანი - 61 (19.3%)
821 2. ბადრი ფილფანი - 9 (10.59%) ოქმი
5. დავით შუკვანი - 62 (72.94%)
10. დავით შუკვანი - 14 (16.47%)
922 2. კაპიტონ ჟორჟოლიანი - 22 (19.82%) ოქმი
5. ირაკლი ქურდიანი - 89 (80.18%)
923 2. კაპიტონ ჟორჟოლიანი - 28 (50.91%) ოქმი
5. ირაკლი ქურდიანი - 27 (49.09%)
924 2. კაპიტონ ჟორჟოლიანი - 16 (27.59%) ოქმი
5. ირაკლი ქურდიანი - 42 (72.41%)
925 2. კაპიტონ ჟორჟოლიანი - 28 (40.58%) ოქმი
5. ირაკლი ქურდიანი - 41 (59.42%)
1026 2. მერაბ სუბელიანი - 25 (18.66%) ოქმი
5. როდამ გვარმიანი - 62 (46.27%)
10. გიორგი ცინდელიანი - 47 (35.07%)
1027 2. მერაბ სუბელიანი - 1 (6.67%) ოქმი
5. როდამ გვარმიანი - 13 (86.67%)
10. გიორგი ცინდელიანი - 1 (6.67%)
1128 5. ვლადიმერ ნიჟარაძე - 64 (68.09%) ოქმი
15. ივანე ნიჟარაძე - 30 (31.91%)
1229 2. იაროსლავ ჩხეტიანი - 21 (27.63%) ოქმი
5. ჯეირან რეზესიძე - 55 (72.37%)
10. თენგიზ დადეშქელიანი - 0 (0%)
1230 2. იაროსლავ ჩხეტიანი - 3 (37.5%) ოქმი
5. ჯეირან რეზესიძე - 5 (62.5%)
10. თენგიზ დადეშქელიანი - 0 (0%)
1231 2. იაროსლავ ჩხეტიანი - 8 (20%) ოქმი
5. ჯეირან რეზესიძე - 32 (80%)
10. თენგიზ დადეშქელიანი - 0 (0%)
1332 3. შალვა არღვლიანი - 1 (0.78%) ოქმი
5. გოჩა შამფრიანი - 50 (39.06%)
15. ბაჩუკი საღლიანი - 77 (60.16%)
1333 3. შალვა არღვლიანი - 1 (1.2%) ოქმი
5. გოჩა შამფრიანი - 35 (42.17%)
15. ბაჩუკი საღლიანი - 47 (56.63%)
1434 5. გოჩა გიგლემიანი - 107 (81.06%) ოქმი
15. მურთაზ ფანგანი - 25 (18.94%)
1435 5. გოჩა გიგლემიანი - 54 (93.1%) ოქმი
15. მურთაზ ფანგანი - 4 (6.9%)
1536 2. მერაბ სუბელიანი - 5 (2.25%) ოქმი
3. მურთაზ გადრანი - 4 (1.8%)
5. გია ანსიანი - 99 (44.59%)
10. ლევან ანსიანი - 114 (51.35%)
1537 2. მერაბ სუბელიანი - 51 (23.39%) ოქმი
3. მურთაზ გადრანი - 1 (0.46%)
5. გია ანსიანი - 123 (56.42%)
10. ლევან ანსიანი - 43 (19.72%)
1638 2. ზურაბ ნიჟარაძე - 44 (14.92%) ოქმი
5. ლალი ჭკადუა - 188 (63.73%)
10. ვანო ჭკადუა - 63 (21.36%)
1639 2. ზურაბ ნიჟარაძე - 20 (27.4%) ოქმი
5. ლალი ჭკადუა - 50 (68.49%)
10. ვანო ჭკადუა - 3 (4.11%)
1640 2. ზურაბ ნიჟარაძე - 6 (4.62%) ოქმი
5. ლალი ჭკადუა - 112 (86.15%)
10. ვანო ჭკადუა - 12 (9.23%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას