მაჟორიტარული სისტემით

ხარაგაული

<< უკან
##
1 2. ნოდარ ებანოიძე - 202 (15.84%)
5. თორნიკე ავალიშვილი - 1038 (81.41%)
7. ზვიად ბარბაქაძე - 7 (0.55%)
15. თეიმურაზ ფცქიალაძე - 28 (2.2%)
2 2. გოჩა კამკამიძე - 45 (11.75%)
5. ბესიკ დეკანოსიძე - 196 (51.17%)
7. ზაურ ჭუმბურიძე - 58 (15.14%)
10. ლევან დეკანოსიძე - 84 (21.93%)
3 2. ნაილი გაბუნია - 87 (8.69%)
5. თემურ გამცემლიძე - 744 (74.33%)
7. ალექსანდრე შველიძე - 35 (3.5%)
10. გიორგი ბარბაქაძე - 135 (13.49%)
4 2. ომარ გაგოშიძე - 52 (8.46%)
5. კობა გოგსაძე - 547 (88.94%)
7. შალვა ხიჯაკაძე - 11 (1.79%)
10. ლევან გოგოლაძე - 5 (0.81%)
5 2. შალვა ფერაძე - 82 (16.4%)
5. გიორგი არევაძე - 356 (71.2%)
10. ნინო ხარაძე - 0 (0%)
15. ნოდარ გოგოლაძე - 62 (12.4%)
21. ირაკლი ჭყოიძე - 0 (0%)
6 5. თეიმურაზ მაღლაკელიძე - 271 (52.62%)
10. ზაზა კიკნაძე - 128 (24.85%)
21. ემზარ ჩაჩანიძე - 116 (22.52%)
7 2. უშანგი ბერაძე - 408 (42.86%)
5. მამია ტაბატაძე - 544 (57.14%)
8 5. აკაკი მაჭავარიანი - 328 (80.79%)
7. კახაბერ კიკნაძე - 50 (12.32%)
10. მზია ჭანკოტაძე - 28 (6.9%)
9 2. ინგა მაღრაძე - 197 (26.06%)
5. გიორგი ცხვედაძე - 471 (62.3%)
7. გელა ფანცულაია - 71 (9.39%)
10. ზვიად გიგაშვილი - 17 (2.25%)
10 5. მედეია იაკობიძე - 271 (33.29%)
10. გოჩა ჩხაბერიძე - 543 (66.71%)
11 2. გიორგი შუბითიძე - 10 (4.61%)
5. გრიგოლ გელაშვილი - 198 (91.24%)
7. ხვიჩა ბანცაძე - 0 (0%)
10. იაკო შარიქაძე - 9 (4.15%)
12 2. გრიგოლ ვეფხვაძე - 9 (2.69%)
5. რომან შერგელაშვილი - 301 (90.12%)
7. ზურაბ კამკამიძე - 24 (7.19%)
13 5. მალხაზ ყრუაშვილი - 653 (77.55%)
7. კობა ყრუაშვილი - 189 (22.45%)
14 2. მიხეილ ჭიპაშვილი - 166 (33%)
5. ნინო ფხალაძე - 225 (44.73%)
10. გიორგი თაბუკაშვილი - 112 (22.27%)
15 2. მალხაზ კუპრაძე - 208 (48.94%)
5. ზაზა გლუნჩაძე - 217 (51.06%)
16 5. ელენა ბანცაძე - 246 (61.04%)
7. რუსუდან გურგენიძე - 12 (2.98%)
10. ნანული დევდარიანი - 145 (35.98%)
17 2. როინ გელაშვილი - 182 (33.58%)
5. ვლადიმერ გვრიტაძე - 345 (63.65%)
7. გიორგი არჯევანიძე - 5 (0.92%)
10. მანუჩარ მაღრაძე - 10 (1.85%)
18 2. გელა გოლუბიანი - 13 (2.64%)
5. პავლე გორგაძე - 365 (74.19%)
7. გოჩა ბლუაშვილი - 10 (2.03%)
10. ირინე ხვედელიძე - 104 (21.14%)
19 2. ლატავრა ნინიკაშვილი - 62 (13.66%)
5. გულნაზი თაბუკაშვილი - 237 (52.2%)
7. ნონა ზურაბიანი - 151 (33.26%)
10. ნიკოლოზ ხარაძე - 4 (0.88%)
20 2. იური ლურსმანაშვილი - 32 (3.89%)
5. მარიამ ნოზაძე - 639 (77.74%)
10. ენვერი ჩადუნელი - 151 (18.37%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ნოდარ ებანოიძე - 121 (16.07%) ოქმი
5. თორნიკე ავალიშვილი - 606 (80.48%)
7. ზვიად ბარბაქაძე - 5 (0.66%)
15. თეიმურაზ ფცქიალაძე - 21 (2.79%)
12 2. ნოდარ ებანოიძე - 81 (15.52%) ოქმი
5. თორნიკე ავალიშვილი - 432 (82.76%)
7. ზვიად ბარბაქაძე - 2 (0.38%)
15. თეიმურაზ ფცქიალაძე - 7 (1.34%)
23 2. გოჩა კამკამიძე - 45 (11.75%) ოქმი
5. ბესიკ დეკანოსიძე - 196 (51.17%)
7. ზაურ ჭუმბურიძე - 58 (15.14%)
10. ლევან დეკანოსიძე - 84 (21.93%)
34 2. ნაილი გაბუნია - 44 (10.53%) ოქმი
5. თემურ გამცემლიძე - 302 (72.25%)
7. ალექსანდრე შველიძე - 6 (1.44%)
10. გიორგი ბარბაქაძე - 66 (15.79%)
35 2. ნაილი გაბუნია - 5 (2.6%) ოქმი
5. თემურ გამცემლიძე - 147 (76.56%)
7. ალექსანდრე შველიძე - 19 (9.9%)
10. გიორგი ბარბაქაძე - 21 (10.94%)
36 2. ნაილი გაბუნია - 12 (5.38%) ოქმი
5. თემურ გამცემლიძე - 191 (85.65%)
7. ალექსანდრე შველიძე - 2 (0.9%)
10. გიორგი ბარბაქაძე - 18 (8.07%)
37 2. ნაილი გაბუნია - 26 (15.48%) ოქმი
5. თემურ გამცემლიძე - 104 (61.9%)
7. ალექსანდრე შველიძე - 8 (4.76%)
10. გიორგი ბარბაქაძე - 30 (17.86%)
48 2. ომარ გაგოშიძე - 52 (8.46%) ოქმი
5. კობა გოგსაძე - 547 (88.94%)
7. შალვა ხიჯაკაძე - 11 (1.79%)
10. ლევან გოგოლაძე - 5 (0.81%)
59 2. შალვა ფერაძე - 82 (16.4%) ოქმი
5. გიორგი არევაძე - 356 (71.2%)
10. ნინო ხარაძე - 0 (0%)
15. ნოდარ გოგოლაძე - 62 (12.4%)
21. ირაკლი ჭყოიძე - 0 (0%)
610 5. თეიმურაზ მაღლაკელიძე - 271 (52.62%) ოქმი
10. ზაზა კიკნაძე - 128 (24.85%)
21. ემზარ ჩაჩანიძე - 116 (22.52%)
711 2. უშანგი ბერაძე - 299 (47.54%) ოქმი
5. მამია ტაბატაძე - 330 (52.46%)
712 2. უშანგი ბერაძე - 60 (26.43%) ოქმი
5. მამია ტაბატაძე - 167 (73.57%)
735 2. უშანგი ბერაძე - 49 (51.04%) ოქმი
5. მამია ტაბატაძე - 47 (48.96%)
813 5. აკაკი მაჭავარიანი - 328 (80.79%) ოქმი
7. კახაბერ კიკნაძე - 50 (12.32%)
10. მზია ჭანკოტაძე - 28 (6.9%)
914 2. ინგა მაღრაძე - 92 (21.45%) ოქმი
5. გიორგი ცხვედაძე - 309 (72.03%)
7. გელა ფანცულაია - 19 (4.43%)
10. ზვიად გიგაშვილი - 9 (2.1%)
915 2. ინგა მაღრაძე - 87 (38.67%) ოქმი
5. გიორგი ცხვედაძე - 90 (40%)
7. გელა ფანცულაია - 45 (20%)
10. ზვიად გიგაშვილი - 3 (1.33%)
916 2. ინგა მაღრაძე - 18 (17.65%) ოქმი
5. გიორგი ცხვედაძე - 72 (70.59%)
7. გელა ფანცულაია - 7 (6.86%)
10. ზვიად გიგაშვილი - 5 (4.9%)
1017 5. მედეია იაკობიძე - 147 (33.49%) ოქმი
10. გოჩა ჩხაბერიძე - 292 (66.51%)
1018 5. მედეია იაკობიძე - 52 (37.41%) ოქმი
10. გოჩა ჩხაბერიძე - 87 (62.59%)
1019 5. მედეია იაკობიძე - 72 (30.51%) ოქმი
10. გოჩა ჩხაბერიძე - 164 (69.49%)
1120 2. გიორგი შუბითიძე - 10 (4.61%) ოქმი
5. გრიგოლ გელაშვილი - 198 (91.24%)
7. ხვიჩა ბანცაძე - 0 (0%)
10. იაკო შარიქაძე - 9 (4.15%)
1221 2. გრიგოლ ვეფხვაძე - 5 (1.99%) ოქმი
5. რომან შერგელაშვილი - 234 (93.23%)
7. ზურაბ კამკამიძე - 12 (4.78%)
1222 2. გრიგოლ ვეფხვაძე - 4 (4.82%) ოქმი
5. რომან შერგელაშვილი - 67 (80.72%)
7. ზურაბ კამკამიძე - 12 (14.46%)
1323 5. მალხაზ ყრუაშვილი - 247 (75.3%) ოქმი
7. კობა ყრუაშვილი - 81 (24.7%)
1324 5. მალხაზ ყრუაშვილი - 141 (75.81%) ოქმი
7. კობა ყრუაშვილი - 45 (24.19%)
1325 5. მალხაზ ყრუაშვილი - 160 (84.66%) ოქმი
7. კობა ყრუაშვილი - 29 (15.34%)
1334 5. მალხაზ ყრუაშვილი - 105 (75.54%) ოქმი
7. კობა ყრუაშვილი - 34 (24.46%)
1426 2. მიხეილ ჭიპაშვილი - 102 (27.57%) ოქმი
5. ნინო ფხალაძე - 158 (42.7%)
10. გიორგი თაბუკაშვილი - 110 (29.73%)
1436 2. მიხეილ ჭიპაშვილი - 64 (48.12%) ოქმი
5. ნინო ფხალაძე - 67 (50.38%)
10. გიორგი თაბუკაშვილი - 2 (1.5%)
1527 2. მალხაზ კუპრაძე - 208 (48.94%) ოქმი
5. ზაზა გლუნჩაძე - 217 (51.06%)
1628 5. ელენა ბანცაძე - 246 (61.04%) ოქმი
7. რუსუდან გურგენიძე - 12 (2.98%)
10. ნანული დევდარიანი - 145 (35.98%)
1729 2. როინ გელაშვილი - 182 (33.58%) ოქმი
5. ვლადიმერ გვრიტაძე - 345 (63.65%)
7. გიორგი არჯევანიძე - 5 (0.92%)
10. მანუჩარ მაღრაძე - 10 (1.85%)
1830 2. გელა გოლუბიანი - 13 (2.64%) ოქმი
5. პავლე გორგაძე - 365 (74.19%)
7. გოჩა ბლუაშვილი - 10 (2.03%)
10. ირინე ხვედელიძე - 104 (21.14%)
1931 2. ლატავრა ნინიკაშვილი - 62 (13.66%) ოქმი
5. გულნაზი თაბუკაშვილი - 237 (52.2%)
7. ნონა ზურაბიანი - 151 (33.26%)
10. ნიკოლოზ ხარაძე - 4 (0.88%)
2032 2. იური ლურსმანაშვილი - 13 (4.81%) ოქმი
5. მარიამ ნოზაძე - 226 (83.7%)
10. ენვერი ჩადუნელი - 31 (11.48%)
2033 2. იური ლურსმანაშვილი - 14 (3.86%) ოქმი
5. მარიამ ნოზაძე - 242 (66.67%)
10. ენვერი ჩადუნელი - 107 (29.48%)
2037 2. იური ლურსმანაშვილი - 5 (2.65%) ოქმი
5. მარიამ ნოზაძე - 171 (90.48%)
10. ენვერი ჩადუნელი - 13 (6.88%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას