მაჟორიტარული სისტემით

თერჯოლა

<< უკან
##
1 2. ვახტანგ მაკარიძე - 69 (2.73%)
3. გურამ კოხიაშვილი - 143 (5.66%)
5. მევლუდ ბრეგვაძე - 2263 (89.59%)
7. ბადრი რობაქიძე - 51 (2.02%)
2 2. პაატა ბოჭორიშვილი - 28 (2.26%)
3. ვახტანგ ჯანაშია - 53 (4.28%)
5. ტარიელ ფანჩულიძე - 1107 (89.42%)
7. ზურაბ ჯაბიძე - 50 (4.04%)
3 2. ნარგიზ გუგუმბერიძე - 55 (7.72%)
3. ეკა აბულაძე - 31 (4.35%)
5. ალექსანდრე თორთლაძე - 485 (68.12%)
7. სპარტაკ ქემოკლიძე - 93 (13.06%)
10. ტარიელ ტოგონიძე - 48 (6.74%)
4 3. ზაზა კვინიკაძე - 14 (1.83%)
5. რამაზ ბარდაველიძე - 451 (58.8%)
7. ალექსანდრე კლდიაშვილი - 45 (5.87%)
10. გოჩა ვერულაშვილი - 257 (33.51%)
5 3. მანუჩარ რობაქიძე - 56 (17.39%)
5. მერი ბერძული - 266 (82.61%)
6 2. დავით აბესაძე - 54 (7.27%)
3. მარად ხუციშვილი - 551 (74.16%)
5. დავით გაბრიჭიძე - 81 (10.9%)
10. ნიკოლოზ გიორგაძე - 57 (7.67%)
7 5. ნიკოლოზ ბოგვერაძე - 872 (100%)
8 2. რამაზ ჩაფიჩაძე - 89 (10.27%)
3. ზურაბ რიჟამაძე - 555 (64.01%)
5. გოჩა ბუცხრიკიძე - 110 (12.69%)
10. თეიმურაზ მაჩიტიძე - 113 (13.03%)
9 2. თეიმურაზ ჩხიკვაძე - 69 (8.5%)
3. ალექსანდრე ყუბანეიშვილი - 191 (23.52%)
5. ლია ჩხიკვაძე - 552 (67.98%)
10 2. დემურ ლანჩავა - 13 (1.57%)
5. როლანდ მესხი - 693 (83.8%)
7. მაკა ცხადაძე - 121 (14.63%)
11 2. ამირან სოფრომაძე - 282 (23.25%)
5. ზაზა რობაქიძე - 926 (76.34%)
7. კონსტანტინე გიორგაძე - 5 (0.41%)
12 2. ხათუნა ნიკოლაძე - 135 (11.17%)
3. გიორგი გიორგაძე - 55 (4.55%)
5. გივი ჩუბინიძე - 997 (82.46%)
7. თედო ქასრაშვილი - 22 (1.82%)
13 5. ტარიელ ფანჩულიძე - 841 (100%)
14 2. ჯემალ ისაკაძე - 117 (11.87%)
5. კახი კვატაია - 843 (85.5%)
7. შოთა რობაქიძე - 26 (2.64%)
15 5. ტარიელ ხოხიაშვილი - 727 (70.51%)
7. ენვერ ხოხიაშვილი - 304 (29.49%)
16 2. სოფიო ბუსკივაძე - 191 (17.51%)
5. ზაზა ჭელიძე - 881 (80.75%)
7. კობა მაჭარაშვილი - 19 (1.74%)
17 2. ალექსანდრე ბუცხრიკიძე - 53 (7.23%)
3. ივანე ლოლაძე - 46 (6.28%)
5. დავით გაბრიჭიძე - 614 (83.77%)
7. იაზონ აბულაძე - 20 (2.73%)
18 2. ბიჭიკო ჭანკვეტაძე - 110 (14.32%)
3. ამირან სოფრომაძე - 36 (4.69%)
5. რამაზ ფანჩულიძე - 597 (77.73%)
7. სოფიო ჩაჩუა - 25 (3.26%)
19 2. გელა კლდიაშვილი - 350 (46.6%)
5. დალი ბერეკაშვილი - 401 (53.4%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ვახტანგ მაკარიძე - 11 (2.06%) ოქმი
3. გურამ კოხიაშვილი - 28 (5.25%)
5. მევლუდ ბრეგვაძე - 485 (90.99%)
7. ბადრი რობაქიძე - 9 (1.69%)
12 2. ვახტანგ მაკარიძე - 19 (2.8%) ოქმი
3. გურამ კოხიაშვილი - 30 (4.42%)
5. მევლუდ ბრეგვაძე - 619 (91.16%)
7. ბადრი რობაქიძე - 11 (1.62%)
13 2. ვახტანგ მაკარიძე - 16 (2.14%) ოქმი
3. გურამ კოხიაშვილი - 64 (8.56%)
5. მევლუდ ბრეგვაძე - 655 (87.57%)
7. ბადრი რობაქიძე - 13 (1.74%)
126 2. ვახტანგ მაკარიძე - 23 (4.06%) ოქმი
3. გურამ კოხიაშვილი - 21 (3.71%)
5. მევლუდ ბრეგვაძე - 504 (89.05%)
7. ბადრი რობაქიძე - 18 (3.18%)
24 2. პაატა ბოჭორიშვილი - 9 (1.49%) ოქმი
3. ვახტანგ ჯანაშია - 36 (5.94%)
5. ტარიელ ფანჩულიძე - 543 (89.6%)
7. ზურაბ ჯაბიძე - 18 (2.97%)
25 2. პაატა ბოჭორიშვილი - 19 (3.01%) ოქმი
3. ვახტანგ ჯანაშია - 17 (2.69%)
5. ტარიელ ფანჩულიძე - 564 (89.24%)
7. ზურაბ ჯაბიძე - 32 (5.06%)
36 2. ნარგიზ გუგუმბერიძე - 55 (7.72%) ოქმი
3. ეკა აბულაძე - 31 (4.35%)
5. ალექსანდრე თორთლაძე - 485 (68.12%)
7. სპარტაკ ქემოკლიძე - 93 (13.06%)
10. ტარიელ ტოგონიძე - 48 (6.74%)
47 3. ზაზა კვინიკაძე - 4 (1.12%) ოქმი
5. რამაზ ბარდაველიძე - 225 (63.03%)
7. ალექსანდრე კლდიაშვილი - 28 (7.84%)
10. გოჩა ვერულაშვილი - 100 (28.01%)
430 3. ზაზა კვინიკაძე - 10 (2.44%) ოქმი
5. რამაზ ბარდაველიძე - 226 (55.12%)
7. ალექსანდრე კლდიაშვილი - 17 (4.15%)
10. გოჩა ვერულაშვილი - 157 (38.29%)
58 3. მანუჩარ რობაქიძე - 56 (17.39%) ოქმი
5. მერი ბერძული - 266 (82.61%)
69 2. დავით აბესაძე - 30 (8.5%) ოქმი
3. მარად ხუციშვილი - 228 (64.59%)
5. დავით გაბრიჭიძე - 57 (16.15%)
10. ნიკოლოზ გიორგაძე - 38 (10.76%)
610 2. დავით აბესაძე - 24 (6.15%) ოქმი
3. მარად ხუციშვილი - 323 (82.82%)
5. დავით გაბრიჭიძე - 24 (6.15%)
10. ნიკოლოზ გიორგაძე - 19 (4.87%)
711 5. ნიკოლოზ ბოგვერაძე - 872 (100%) ოქმი
815 2. რამაზ ჩაფიჩაძე - 24 (4.78%) ოქმი
3. ზურაბ რიჟამაძე - 324 (64.54%)
5. გოჩა ბუცხრიკიძე - 63 (12.55%)
10. თეიმურაზ მაჩიტიძე - 91 (18.13%)
816 2. რამაზ ჩაფიჩაძე - 65 (17.81%) ოქმი
3. ზურაბ რიჟამაძე - 231 (63.29%)
5. გოჩა ბუცხრიკიძე - 47 (12.88%)
10. თეიმურაზ მაჩიტიძე - 22 (6.03%)
917 2. თეიმურაზ ჩხიკვაძე - 51 (7.73%) ოქმი
3. ალექსანდრე ყუბანეიშვილი - 180 (27.27%)
5. ლია ჩხიკვაძე - 429 (65%)
933 2. თეიმურაზ ჩხიკვაძე - 18 (11.84%) ოქმი
3. ალექსანდრე ყუბანეიშვილი - 11 (7.24%)
5. ლია ჩხიკვაძე - 123 (80.92%)
1018 2. დემურ ლანჩავა - 13 (1.57%) ოქმი
5. როლანდ მესხი - 693 (83.8%)
7. მაკა ცხადაძე - 121 (14.63%)
1119 2. ამირან სოფრომაძე - 209 (29.73%) ოქმი
5. ზაზა რობაქიძე - 490 (69.7%)
7. კონსტანტინე გიორგაძე - 4 (0.57%)
1127 2. ამირან სოფრომაძე - 73 (14.31%) ოქმი
5. ზაზა რობაქიძე - 436 (85.49%)
7. კონსტანტინე გიორგაძე - 1 (0.2%)
1212 2. ხათუნა ნიკოლაძე - 42 (9.4%) ოქმი
3. გიორგი გიორგაძე - 21 (4.7%)
5. გივი ჩუბინიძე - 372 (83.22%)
7. თედო ქასრაშვილი - 12 (2.68%)
1213 2. ხათუნა ნიკოლაძე - 31 (8.66%) ოქმი
3. გიორგი გიორგაძე - 26 (7.26%)
5. გივი ჩუბინიძე - 294 (82.12%)
7. თედო ქასრაშვილი - 7 (1.96%)
1229 2. ხათუნა ნიკოლაძე - 62 (15.35%) ოქმი
3. გიორგი გიორგაძე - 8 (1.98%)
5. გივი ჩუბინიძე - 331 (81.93%)
7. თედო ქასრაშვილი - 3 (0.74%)
1314 5. ტარიელ ფანჩულიძე - 841 (100%) ოქმი
1420 2. ჯემალ ისაკაძე - 77 (12.03%) ოქმი
5. კახი კვატაია - 546 (85.31%)
7. შოთა რობაქიძე - 17 (2.66%)
1428 2. ჯემალ ისაკაძე - 40 (11.56%) ოქმი
5. კახი კვატაია - 297 (85.84%)
7. შოთა რობაქიძე - 9 (2.6%)
1521 5. ტარიელ ხოხიაშვილი - 444 (67.27%) ოქმი
7. ენვერ ხოხიაშვილი - 216 (32.73%)
1531 5. ტარიელ ხოხიაშვილი - 283 (76.28%) ოქმი
7. ენვერ ხოხიაშვილი - 88 (23.72%)
1622 2. სოფიო ბუსკივაძე - 77 (12.15%) ოქმი
5. ზაზა ჭელიძე - 546 (86.12%)
7. კობა მაჭარაშვილი - 11 (1.74%)
1632 2. სოფიო ბუსკივაძე - 114 (24.95%) ოქმი
5. ზაზა ჭელიძე - 335 (73.3%)
7. კობა მაჭარაშვილი - 8 (1.75%)
1723 2. ალექსანდრე ბუცხრიკიძე - 53 (7.23%) ოქმი
3. ივანე ლოლაძე - 46 (6.28%)
5. დავით გაბრიჭიძე - 614 (83.77%)
7. იაზონ აბულაძე - 20 (2.73%)
1824 2. ბიჭიკო ჭანკვეტაძე - 110 (14.32%) ოქმი
3. ამირან სოფრომაძე - 36 (4.69%)
5. რამაზ ფანჩულიძე - 597 (77.73%)
7. სოფიო ჩაჩუა - 25 (3.26%)
1925 2. გელა კლდიაშვილი - 350 (46.6%) ოქმი
5. დალი ბერეკაშვილი - 401 (53.4%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას