მაჟორიტარული სისტემით

ისანი

<< უკან
##
8 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 2686 (17.59%)
3. მანანა არაბული - 606 (3.97%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 8903 (58.3%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 1214 (7.95%)
8. ლილი ავალიშვილი - 123 (0.81%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 1481 (9.7%)
21. ლევ სარქისოვი - 177 (1.16%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 82 (0.54%)
9 2. ამური რევიშვილი - 1362 (11.18%)
3. მზია გოგნიაშვილი - 433 (3.56%)
5. ხვიჩა სანაია - 7769 (63.79%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 999 (8.2%)
8. ნანა მათიაშვილი - 134 (1.1%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 1120 (9.2%)
15. მიხეილ სურმავა - 58 (0.48%)
18. უჩა ხუციშვილი - 251 (2.06%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 53 (0.44%)
10 2. ლევან იზორია - 2974 (18.68%)
3. გოჩა კალანდაძე - 858 (5.39%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 8800 (55.29%)
7. როსტომ ჟორდანია - 1297 (8.15%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 129 (0.81%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 138 (0.87%)
21. ლია ხუნწარია - 186 (1.17%)
25. შოთა ხაბარელი - 1535 (9.64%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
81 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 83 (16.73%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 16 (3.23%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 295 (59.48%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 34 (6.85%)
8. ლილი ავალიშვილი - 9 (1.81%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 53 (10.69%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.6%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 3 (0.6%)
82 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 68 (12.66%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 27 (5.03%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 336 (62.57%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 47 (8.75%)
8. ლილი ავალიშვილი - 2 (0.37%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 52 (9.68%)
21. ლევ სარქისოვი - 4 (0.74%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 1 (0.19%)
83 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 70 (15.09%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 18 (3.88%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 272 (58.62%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 55 (11.85%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.65%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 32 (6.9%)
21. ლევ სარქისოვი - 13 (2.8%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 1 (0.22%)
84 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 52 (11.98%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 13 (3%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 247 (56.91%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 61 (14.06%)
8. ლილი ავალიშვილი - 1 (0.23%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 37 (8.53%)
21. ლევ სარქისოვი - 17 (3.92%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 6 (1.38%)
85 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 99 (17.68%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 16 (2.86%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 331 (59.11%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 53 (9.46%)
8. ლილი ავალიშვილი - 4 (0.71%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 48 (8.57%)
21. ლევ სარქისოვი - 7 (1.25%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.36%)
86 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 113 (22.16%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 22 (4.31%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 246 (48.24%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 64 (12.55%)
8. ლილი ავალიშვილი - 1 (0.2%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 48 (9.41%)
21. ლევ სარქისოვი - 10 (1.96%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 6 (1.18%)
87 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 93 (15.22%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 28 (4.58%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 375 (61.37%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 47 (7.69%)
8. ლილი ავალიშვილი - 4 (0.65%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 50 (8.18%)
21. ლევ სარქისოვი - 12 (1.96%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.33%)
88 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 124 (20.43%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 35 (5.77%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 328 (54.04%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 46 (7.58%)
8. ლილი ავალიშვილი - 9 (1.48%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 47 (7.74%)
21. ლევ სარქისოვი - 11 (1.81%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 7 (1.15%)
89 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 156 (24.68%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 27 (4.27%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 357 (56.49%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 46 (7.28%)
8. ლილი ავალიშვილი - 5 (0.79%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 37 (5.85%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.47%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 1 (0.16%)
810 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 153 (26.15%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 29 (4.96%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 322 (55.04%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 45 (7.69%)
8. ლილი ავალიშვილი - 5 (0.85%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 27 (4.62%)
21. ლევ სარქისოვი - 4 (0.68%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 0 (0%)
811 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 88 (14.31%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 25 (4.07%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 382 (62.11%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 41 (6.67%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.49%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 72 (11.71%)
21. ლევ სარქისოვი - 2 (0.33%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.33%)
812 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 121 (21.84%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 21 (3.79%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 306 (55.23%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 58 (10.47%)
8. ლილი ავალიშვილი - 7 (1.26%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 37 (6.68%)
21. ლევ სარქისოვი - 2 (0.36%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.36%)
813 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 133 (21.56%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 36 (5.83%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 322 (52.19%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 65 (10.53%)
8. ლილი ავალიშვილი - 7 (1.13%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 42 (6.81%)
21. ლევ სარქისოვი - 8 (1.3%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 4 (0.65%)
814 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 109 (17.5%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 28 (4.49%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 371 (59.55%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 42 (6.74%)
8. ლილი ავალიშვილი - 6 (0.96%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 60 (9.63%)
21. ლევ სარქისოვი - 5 (0.8%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.32%)
816 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 149 (27.85%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 31 (5.79%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 247 (46.17%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 39 (7.29%)
8. ლილი ავალიშვილი - 2 (0.37%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 54 (10.09%)
21. ლევ სარქისოვი - 10 (1.87%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 3 (0.56%)
817 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 121 (20.23%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 19 (3.18%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 357 (59.7%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 46 (7.69%)
8. ლილი ავალიშვილი - 2 (0.33%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 37 (6.19%)
21. ლევ სარქისოვი - 11 (1.84%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 5 (0.84%)
818 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 156 (27.56%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 28 (4.95%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 279 (49.29%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 43 (7.6%)
8. ლილი ავალიშვილი - 6 (1.06%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 46 (8.13%)
21. ლევ სარქისოვი - 5 (0.88%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 3 (0.53%)
819 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 167 (26.13%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 26 (4.07%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 318 (49.77%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 53 (8.29%)
8. ლილი ავალიშვილი - 8 (1.25%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 60 (9.39%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.47%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 4 (0.63%)
838 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 71 (10.68%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 15 (2.26%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 470 (70.68%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 27 (4.06%)
8. ლილი ავალიშვილი - 9 (1.35%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 61 (9.17%)
21. ლევ სარქისოვი - 11 (1.65%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 1 (0.15%)
839 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 117 (21.43%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 23 (4.21%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 273 (50%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 39 (7.14%)
8. ლილი ავალიშვილი - 5 (0.92%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 87 (15.93%)
21. ლევ სარქისოვი - 2 (0.37%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 0 (0%)
840 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 60 (14.71%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 16 (3.92%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 242 (59.31%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 30 (7.35%)
8. ლილი ავალიშვილი - 5 (1.23%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 49 (12.01%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.74%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 3 (0.74%)
841 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 109 (10.52%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 20 (1.93%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 778 (75.1%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 39 (3.76%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.29%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 80 (7.72%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.29%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 4 (0.39%)
842 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 82 (14.14%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 22 (3.79%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 380 (65.52%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 23 (3.97%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.52%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 67 (11.55%)
21. ლევ სარქისოვი - 3 (0.52%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 0 (0%)
843 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 68 (13.1%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 15 (2.89%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 295 (56.84%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 45 (8.67%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.58%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 84 (16.18%)
21. ლევ სარქისოვი - 6 (1.16%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 3 (0.58%)
844 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 34 (7.71%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 14 (3.17%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 218 (49.43%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 49 (11.11%)
8. ლილი ავალიშვილი - 2 (0.45%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 112 (25.4%)
21. ლევ სარქისოვი - 7 (1.59%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 5 (1.13%)
845 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 40 (9.07%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 13 (2.95%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 291 (65.99%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 38 (8.62%)
8. ლილი ავალიშვილი - 6 (1.36%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 44 (9.98%)
21. ლევ სარქისოვი - 7 (1.59%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 2 (0.45%)
846 2. ფიქრია ჩიხრაძე - 50 (11.04%) ოქმი
3. მანანა არაბული - 23 (5.08%)
5. ზაალ სამადაშვილი - 265 (58.5%)
7. ირაკლი გოგოლაშვილი - 39 (8.61%)
8. ლილი ავალიშვილი - 3 (0.66%)
10. ბადრი ლაზიაშვილი - 58 (12.8%)
21. ლევ სარქისოვი - 5 (1.1%)
25. გურანდა გაჩეჩილაძე - 10 (2.21%)
915 2. ამური რევიშვილი - 43 (8.85%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 25 (5.14%)
5. ხვიჩა სანაია - 276 (56.79%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 28 (5.76%)
8. ნანა მათიაშვილი - 4 (0.82%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 49 (10.08%)
15. მიხეილ სურმავა - 2 (0.41%)
18. უჩა ხუციშვილი - 58 (11.93%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 1 (0.21%)
920 2. ამური რევიშვილი - 30 (5.81%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 20 (3.88%)
5. ხვიჩა სანაია - 370 (71.71%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 35 (6.78%)
8. ნანა მათიაშვილი - 7 (1.36%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 42 (8.14%)
15. მიხეილ სურმავა - 2 (0.39%)
18. უჩა ხუციშვილი - 10 (1.94%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 0 (0%)
921 2. ამური რევიშვილი - 67 (12.29%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 30 (5.5%)
5. ხვიჩა სანაია - 353 (64.77%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 48 (8.81%)
8. ნანა მათიაშვილი - 3 (0.55%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 31 (5.69%)
15. მიხეილ სურმავა - 6 (1.1%)
18. უჩა ხუციშვილი - 3 (0.55%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 4 (0.73%)
922 2. ამური რევიშვილი - 76 (11.71%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 30 (4.62%)
5. ხვიჩა სანაია - 393 (60.55%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 58 (8.94%)
8. ნანა მათიაშვილი - 12 (1.85%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 70 (10.79%)
15. მიხეილ სურმავა - 1 (0.15%)
18. უჩა ხუციშვილი - 5 (0.77%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 4 (0.62%)
923 2. ამური რევიშვილი - 68 (10.1%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 30 (4.46%)
5. ხვიჩა სანაია - 450 (66.86%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 47 (6.98%)
8. ნანა მათიაშვილი - 7 (1.04%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 55 (8.17%)
15. მიხეილ სურმავა - 4 (0.59%)
18. უჩა ხუციშვილი - 12 (1.78%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 0 (0%)
924 2. ამური რევიშვილი - 92 (13.07%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 19 (2.7%)
5. ხვიჩა სანაია - 470 (66.76%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 48 (6.82%)
8. ნანა მათიაშვილი - 10 (1.42%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 45 (6.39%)
15. მიხეილ სურმავა - 5 (0.71%)
18. უჩა ხუციშვილი - 10 (1.42%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 5 (0.71%)
925 2. ამური რევიშვილი - 58 (9.03%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 17 (2.65%)
5. ხვიჩა სანაია - 422 (65.73%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 66 (10.28%)
8. ნანა მათიაშვილი - 1 (0.16%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 50 (7.79%)
15. მიხეილ სურმავა - 15 (2.34%)
18. უჩა ხუციშვილი - 13 (2.02%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 0 (0%)
926 2. ამური რევიშვილი - 95 (14.14%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 18 (2.68%)
5. ხვიჩა სანაია - 438 (65.18%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 51 (7.59%)
8. ნანა მათიაშვილი - 6 (0.89%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 54 (8.04%)
15. მიხეილ სურმავა - 3 (0.45%)
18. უჩა ხუციშვილი - 5 (0.74%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 2 (0.3%)
927 2. ამური რევიშვილი - 65 (10.16%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 16 (2.5%)
5. ხვიჩა სანაია - 401 (62.66%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 75 (11.72%)
8. ნანა მათიაშვილი - 7 (1.09%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 69 (10.78%)
15. მიხეილ სურმავა - 1 (0.16%)
18. უჩა ხუციშვილი - 4 (0.63%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 2 (0.31%)
928 2. ამური რევიშვილი - 35 (5.4%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 19 (2.93%)
5. ხვიჩა სანაია - 478 (73.77%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 42 (6.48%)
8. ნანა მათიაშვილი - 5 (0.77%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 67 (10.34%)
15. მიხეილ სურმავა - 0 (0%)
18. უჩა ხუციშვილი - 1 (0.15%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 1 (0.15%)
929 2. ამური რევიშვილი - 92 (15.78%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 27 (4.63%)
5. ხვიჩა სანაია - 298 (51.11%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 49 (8.4%)
8. ნანა მათიაშვილი - 6 (1.03%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 48 (8.23%)
15. მიხეილ სურმავა - 0 (0%)
18. უჩა ხუციშვილი - 58 (9.95%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 5 (0.86%)
930 2. ამური რევიშვილი - 65 (12.82%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 17 (3.35%)
5. ხვიჩა სანაია - 281 (55.42%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 49 (9.66%)
8. ნანა მათიაშვილი - 12 (2.37%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 66 (13.02%)
15. მიხეილ სურმავა - 4 (0.79%)
18. უჩა ხუციშვილი - 10 (1.97%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 3 (0.59%)
931 2. ამური რევიშვილი - 72 (10.76%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 18 (2.69%)
5. ხვიჩა სანაია - 450 (67.26%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 48 (7.17%)
8. ნანა მათიაშვილი - 2 (0.3%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 69 (10.31%)
15. მიხეილ სურმავა - 1 (0.15%)
18. უჩა ხუციშვილი - 6 (0.9%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 3 (0.45%)
932 2. ამური რევიშვილი - 30 (6.49%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 9 (1.95%)
5. ხვიჩა სანაია - 336 (72.73%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 30 (6.49%)
8. ნანა მათიაშვილი - 2 (0.43%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 44 (9.52%)
15. მიხეილ სურმავა - 3 (0.65%)
18. უჩა ხუციშვილი - 7 (1.52%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 1 (0.22%)
933 2. ამური რევიშვილი - 53 (9.87%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 13 (2.42%)
5. ხვიჩა სანაია - 354 (65.92%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 53 (9.87%)
8. ნანა მათიაშვილი - 2 (0.37%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 55 (10.24%)
15. მიხეილ სურმავა - 0 (0%)
18. უჩა ხუციშვილი - 5 (0.93%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 2 (0.37%)
934 2. ამური რევიშვილი - 65 (10.14%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 27 (4.21%)
5. ხვიჩა სანაია - 377 (58.81%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 75 (11.7%)
8. ნანა მათიაშვილი - 5 (0.78%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 79 (12.32%)
15. მიხეილ სურმავა - 2 (0.31%)
18. უჩა ხუციშვილი - 5 (0.78%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 6 (0.94%)
935 2. ამური რევიშვილი - 68 (11.33%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 30 (5%)
5. ხვიჩა სანაია - 366 (61%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 48 (8%)
8. ნანა მათიაშვილი - 14 (2.33%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 63 (10.5%)
15. მიხეილ სურმავა - 3 (0.5%)
18. უჩა ხუციშვილი - 4 (0.67%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 4 (0.67%)
936 2. ამური რევიშვილი - 84 (11.38%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 25 (3.39%)
5. ხვიჩა სანაია - 500 (67.75%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 54 (7.32%)
8. ნანა მათიაშვილი - 9 (1.22%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 50 (6.78%)
15. მიხეილ სურმავა - 2 (0.27%)
18. უჩა ხუციშვილი - 11 (1.49%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 3 (0.41%)
937 2. ამური რევიშვილი - 147 (21%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 28 (4%)
5. ხვიჩა სანაია - 377 (53.86%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 46 (6.57%)
8. ნანა მათიაშვილი - 11 (1.57%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 59 (8.43%)
15. მიხეილ სურმავა - 4 (0.57%)
18. უჩა ხუციშვილი - 22 (3.14%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 6 (0.86%)
976 2. ამური რევიშვილი - 57 (10.05%) ოქმი
3. მზია გოგნიაშვილი - 15 (2.65%)
5. ხვიჩა სანაია - 379 (66.84%)
7. ლიანა ნიკოლაიშვილი - 49 (8.64%)
8. ნანა მათიაშვილი - 9 (1.59%)
10. ნოდარ ცოტნიაშვილი - 55 (9.7%)
15. მიხეილ სურმავა - 0 (0%)
18. უჩა ხუციშვილი - 2 (0.35%)
25. ავთანდილ ჩუბინიძე - 1 (0.18%)
1047 2. ლევან იზორია - 101 (16.72%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 43 (7.12%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 316 (52.32%)
7. როსტომ ჟორდანია - 55 (9.11%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 8 (1.32%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 9 (1.49%)
21. ლია ხუნწარია - 23 (3.81%)
25. შოთა ხაბარელი - 49 (8.11%)
1048 2. ლევან იზორია - 90 (17.79%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 35 (6.92%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 271 (53.56%)
7. როსტომ ჟორდანია - 58 (11.46%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 7 (1.38%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 1 (0.2%)
21. ლია ხუნწარია - 17 (3.36%)
25. შოთა ხაბარელი - 27 (5.34%)
1049 2. ლევან იზორია - 66 (15.64%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 16 (3.79%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 253 (59.95%)
7. როსტომ ჟორდანია - 36 (8.53%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 4 (0.95%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 5 (1.18%)
21. ლია ხუნწარია - 12 (2.84%)
25. შოთა ხაბარელი - 30 (7.11%)
1050 2. ლევან იზორია - 79 (18.41%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 45 (10.49%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 231 (53.85%)
7. როსტომ ჟორდანია - 38 (8.86%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 4 (0.93%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 2 (0.47%)
21. ლია ხუნწარია - 8 (1.86%)
25. შოთა ხაბარელი - 22 (5.13%)
1051 2. ლევან იზორია - 72 (13.56%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 28 (5.27%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 313 (58.95%)
7. როსტომ ჟორდანია - 54 (10.17%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 2 (0.38%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 8 (1.51%)
21. ლია ხუნწარია - 17 (3.2%)
25. შოთა ხაბარელი - 37 (6.97%)
1052 2. ლევან იზორია - 125 (21.48%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 41 (7.04%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 300 (51.55%)
7. როსტომ ჟორდანია - 53 (9.11%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 5 (0.86%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.52%)
21. ლია ხუნწარია - 29 (4.98%)
25. შოთა ხაბარელი - 26 (4.47%)
1053 2. ლევან იზორია - 95 (19.27%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 27 (5.48%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 279 (56.59%)
7. როსტომ ჟორდანია - 34 (6.9%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 2 (0.41%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.81%)
21. ლია ხუნწარია - 5 (1.01%)
25. შოთა ხაბარელი - 47 (9.53%)
1054 2. ლევან იზორია - 211 (34.76%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 26 (4.28%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 291 (47.94%)
7. როსტომ ჟორდანია - 21 (3.46%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.49%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 7 (1.15%)
21. ლია ხუნწარია - 0 (0%)
25. შოთა ხაბარელი - 48 (7.91%)
1055 2. ლევან იზორია - 106 (18.24%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 35 (6.02%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 282 (48.54%)
7. როსტომ ჟორდანია - 62 (10.67%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 5 (0.86%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.69%)
21. ლია ხუნწარია - 6 (1.03%)
25. შოთა ხაბარელი - 81 (13.94%)
1056 2. ლევან იზორია - 121 (22.53%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 28 (5.21%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 237 (44.13%)
7. როსტომ ჟორდანია - 86 (16.01%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.56%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.74%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.56%)
25. შოთა ხაბარელი - 55 (10.24%)
1057 2. ლევან იზორია - 71 (13.71%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 29 (5.6%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 312 (60.23%)
7. როსტომ ჟორდანია - 35 (6.76%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.58%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.58%)
21. ლია ხუნწარია - 7 (1.35%)
25. შოთა ხაბარელი - 58 (11.2%)
1058 2. ლევან იზორია - 101 (17.15%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 33 (5.6%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 349 (59.25%)
7. როსტომ ჟორდანია - 46 (7.81%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 8 (1.36%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 8 (1.36%)
21. ლია ხუნწარია - 4 (0.68%)
25. შოთა ხაბარელი - 40 (6.79%)
1059 2. ლევან იზორია - 114 (21.92%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 26 (5%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 284 (54.62%)
7. როსტომ ჟორდანია - 32 (6.15%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.58%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 2 (0.38%)
21. ლია ხუნწარია - 5 (0.96%)
25. შოთა ხაბარელი - 54 (10.38%)
1060 2. ლევან იზორია - 108 (17.73%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 30 (4.93%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 375 (61.58%)
7. როსტომ ჟორდანია - 38 (6.24%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 5 (0.82%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 2 (0.33%)
21. ლია ხუნწარია - 0 (0%)
25. შოთა ხაბარელი - 51 (8.37%)
1061 2. ლევან იზორია - 67 (13.35%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 21 (4.18%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 314 (62.55%)
7. როსტომ ჟორდანია - 33 (6.57%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 4 (0.8%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.8%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.6%)
25. შოთა ხაბარელი - 56 (11.16%)
1062 2. ლევან იზორია - 100 (17.42%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 29 (5.05%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 332 (57.84%)
7. როსტომ ჟორდანია - 43 (7.49%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 9 (1.57%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.52%)
21. ლია ხუნწარია - 5 (0.87%)
25. შოთა ხაბარელი - 53 (9.23%)
1063 2. ლევან იზორია - 189 (26.14%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 32 (4.43%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 352 (48.69%)
7. როსტომ ჟორდანია - 49 (6.78%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 8 (1.11%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.41%)
21. ლია ხუნწარია - 0 (0%)
25. შოთა ხაბარელი - 90 (12.45%)
1064 2. ლევან იზორია - 125 (20.87%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 30 (5.01%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 302 (50.42%)
7. როსტომ ჟორდანია - 50 (8.35%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.5%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 6 (1%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.5%)
25. შოთა ხაბარელი - 80 (13.36%)
1065 2. ლევან იზორია - 90 (16.36%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 25 (4.55%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 321 (58.36%)
7. როსტომ ჟორდანია - 50 (9.09%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 6 (1.09%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.55%)
21. ლია ხუნწარია - 4 (0.73%)
25. შოთა ხაბარელი - 51 (9.27%)
1066 2. ლევან იზორია - 82 (15.86%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 36 (6.96%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 296 (57.25%)
7. როსტომ ჟორდანია - 40 (7.74%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 6 (1.16%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 6 (1.16%)
21. ლია ხუნწარია - 2 (0.39%)
25. შოთა ხაბარელი - 49 (9.48%)
1067 2. ლევან იზორია - 52 (9.85%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 26 (4.92%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 301 (57.01%)
7. როსტომ ჟორდანია - 54 (10.23%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 1 (0.19%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 18 (3.41%)
21. ლია ხუნწარია - 5 (0.95%)
25. შოთა ხაბარელი - 71 (13.45%)
1068 2. ლევან იზორია - 119 (20.17%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 47 (7.97%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 301 (51.02%)
7. როსტომ ჟორდანია - 41 (6.95%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 7 (1.19%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.68%)
21. ლია ხუნწარია - 4 (0.68%)
25. შოთა ხაბარელი - 67 (11.36%)
1069 2. ლევან იზორია - 149 (25.43%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 15 (2.56%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 327 (55.8%)
7. როსტომ ჟორდანია - 44 (7.51%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 6 (1.02%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 1 (0.17%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.51%)
25. შოთა ხაბარელი - 41 (7%)
1070 2. ლევან იზორია - 106 (18%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 33 (5.6%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 341 (57.89%)
7. როსტომ ჟორდანია - 38 (6.45%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 1 (0.17%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 7 (1.19%)
21. ლია ხუნწარია - 5 (0.85%)
25. შოთა ხაბარელი - 58 (9.85%)
1071 2. ლევან იზორია - 90 (16.16%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 24 (4.31%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 337 (60.5%)
7. როსტომ ჟორდანია - 51 (9.16%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 3 (0.54%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 1 (0.18%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.54%)
25. შოთა ხაბარელი - 48 (8.62%)
1072 2. ლევან იზორია - 57 (11.38%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 19 (3.79%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 313 (62.48%)
7. როსტომ ჟორდანია - 35 (6.99%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 8 (1.6%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 3 (0.6%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.6%)
25. შოთა ხაბარელი - 63 (12.57%)
1073 2. ლევან იზორია - 98 (18.11%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 27 (4.99%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 309 (57.12%)
7. როსტომ ჟორდანია - 33 (6.1%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 2 (0.37%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 5 (0.92%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.55%)
25. შოთა ხაბარელი - 64 (11.83%)
1074 2. ლევან იზორია - 107 (18.71%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 24 (4.2%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 330 (57.69%)
7. როსტომ ჟორდანია - 39 (6.82%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 2 (0.35%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 4 (0.7%)
21. ლია ხუნწარია - 4 (0.7%)
25. შოთა ხაბარელი - 62 (10.84%)
1075 2. ლევან იზორია - 83 (18.04%) ოქმი
3. გოჩა კალანდაძე - 28 (6.09%)
5. ზურაბ გაჩეჩილაძე - 231 (50.22%)
7. როსტომ ჟორდანია - 49 (10.65%)
8. როდამი ოქროჯანაშვილი - 1 (0.22%)
15. დავით გოჩიტაშვილი - 8 (1.74%)
21. ლია ხუნწარია - 3 (0.65%)
25. შოთა ხაბარელი - 57 (12.39%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას