მაჟორიტარული სისტემით

საჩხერე

<< უკან
##
1 2. ინგა ზაბახიძე - 346 (10.42%)
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 1552 (46.75%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 74 (2.23%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 1348 (40.6%)
2 2. მიხეილ ცარციძე - 231 (10.16%)
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 1460 (64.2%)
7. კაკო კობახიძე - 49 (2.15%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 534 (23.48%)
3 2. გოჩა ბერიშვილი - 249 (28.26%)
3. კახაბერ შეყლაშვილი - 32 (3.63%)
5. ნუგზარ ბარელაძე - 446 (50.62%)
10. ზურაბ გაგნიძე - 154 (17.48%)
4 2. მურთაზ კაპანაძე - 192 (8.56%)
5. ვახტანგ კაპანაძე - 1883 (83.95%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 38 (1.69%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 130 (5.8%)
5 2. ამირან დეკანოიძე - 35 (2.36%)
5. ბერიკა დეკანოიძე - 1229 (82.82%)
7. თამარ სხილაძე - 26 (1.75%)
10. ჯონდო მაისურაძე - 194 (13.07%)
6 2. რევაზ შუკაკიძე - 236 (14.19%)
5. გერვასი მჭედლიშვილი - 794 (47.75%)
7. თამარ სებისკვერაძე - 170 (10.22%)
10. დავით ლაშხი - 463 (27.84%)
7 2. ოლეგ არჯევანიძე - 108 (8.4%)
5. გიორგი ჭიღლაძე - 927 (72.08%)
7. ონისე ჭიღლაძე - 88 (6.84%)
10. დიმიტრი აბრამიშვილი - 163 (12.67%)
8 2. შალვა ქურციკიძე - 132 (15.35%)
5. მურად ფარქოსაძე - 587 (68.26%)
7. მევლუდ შარვაძე - 141 (16.4%)
9 2. თეიმურაზ ცუხიშვილი - 383 (17.14%)
3. გიორგი მაჭარაშვილი - 78 (3.49%)
5. ამირან ჭიღლაძე - 909 (40.67%)
7. ვალერ გოშაძე - 46 (2.06%)
10. ანდრია კაპანაძე - 819 (36.64%)
10 2. თეიმურაზ პეტრიაშვილი - 10 (2.95%)
5. ზურაბ კუჭაშვილი - 271 (79.94%)
7. ტარიელ ასანიძე - 4 (1.18%)
10. გიგა მერმანიშვილი - 54 (15.93%)
11 2. მამუკა ჩხეიძე - 113 (5.47%)
5. ლაშა ჭიტაძე - 1381 (66.88%)
7. უშანგი ქიმაძე - 59 (2.86%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 512 (24.79%)
12 2. ფილიპე შუბითიძე - 182 (31.65%)
5. ჯიმშერ ტაბატაძე - 393 (68.35%)
13 2. რუსუდან ნოზაძე - 303 (23.58%)
5. იური ცარციძე - 644 (50.12%)
10. თამაზ დოღაძე - 338 (26.3%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ინგა ზაბახიძე - 85 (17.97%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 238 (50.32%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 10 (2.11%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 140 (29.6%)
12 2. ინგა ზაბახიძე - 88 (15.88%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 232 (41.88%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 10 (1.81%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 224 (40.43%)
13 2. ინგა ზაბახიძე - 75 (13.23%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 204 (35.98%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 10 (1.76%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 278 (49.03%)
129 2. ინგა ზაბახიძე - 34 (5.53%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 220 (35.77%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 8 (1.3%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 353 (57.4%)
144 2. ინგა ზაბახიძე - 33 (6.03%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 304 (55.58%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 23 (4.2%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 187 (34.19%)
153 2. ინგა ზაბახიძე - 31 (5.5%) ოქმი
5. ნოდარ აბჟანდაძე - 354 (62.77%)
7. ალექსანდრე კაციტაძე - 13 (2.3%)
10. კახაბერ გელბახიანი - 166 (29.43%)
24 2. მიხეილ ცარციძე - 37 (14.02%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 171 (64.77%)
7. კაკო კობახიძე - 5 (1.89%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 51 (19.32%)
25 2. მიხეილ ცარციძე - 46 (12.53%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 278 (75.75%)
7. კაკო კობახიძე - 12 (3.27%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 31 (8.45%)
26 2. მიხეილ ცარციძე - 62 (17.27%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 156 (43.45%)
7. კაკო კობახიძე - 8 (2.23%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 133 (37.05%)
231 2. მიხეილ ცარციძე - 11 (5.76%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 148 (77.49%)
7. კაკო კობახიძე - 2 (1.05%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 30 (15.71%)
236 2. მიხეილ ცარციძე - 11 (2.68%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 331 (80.54%)
7. კაკო კობახიძე - 6 (1.46%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 63 (15.33%)
238 2. მიხეილ ცარციძე - 17 (14.17%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 95 (79.17%)
7. კაკო კობახიძე - 2 (1.67%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 6 (5%)
243 2. მიხეილ ცარციძე - 22 (11%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 110 (55%)
7. კაკო კობახიძე - 6 (3%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 62 (31%)
245 2. მიხეილ ცარციძე - 25 (6.91%) ოქმი
5. ვანო ბუსხრიკიძე - 171 (47.24%)
7. კაკო კობახიძე - 8 (2.21%)
10. ნიკოლოზ ვაჭრიძე - 158 (43.65%)
328 2. გოჩა ბერიშვილი - 217 (36.59%) ოქმი
3. კახაბერ შეყლაშვილი - 26 (4.38%)
5. ნუგზარ ბარელაძე - 310 (52.28%)
10. ზურაბ გაგნიძე - 40 (6.75%)
330 2. გოჩა ბერიშვილი - 32 (11.11%) ოქმი
3. კახაბერ შეყლაშვილი - 6 (2.08%)
5. ნუგზარ ბარელაძე - 136 (47.22%)
10. ზურაბ გაგნიძე - 114 (39.58%)
47 2. მურთაზ კაპანაძე - 11 (2.43%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 409 (90.29%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 12 (2.65%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 21 (4.64%)
48 2. მურთაზ კაპანაძე - 97 (20.38%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 353 (74.16%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 6 (1.26%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 20 (4.2%)
49 2. მურთაზ კაპანაძე - 14 (4.64%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 272 (90.07%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 4 (1.32%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 12 (3.97%)
432 2. მურთაზ კაპანაძე - 55 (11.75%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 353 (75.43%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 8 (1.71%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 52 (11.11%)
446 2. მურთაზ კაპანაძე - 11 (4%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 250 (90.91%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 6 (2.18%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 8 (2.91%)
451 2. მურთაზ კაპანაძე - 4 (1.49%) ოქმი
5. ვახტანგ კაპანაძე - 246 (91.45%)
7. სიმონი მაჭარაშვილი - 2 (0.74%)
10. ვალერიან ცერცვაძე - 17 (6.32%)
526 2. ამირან დეკანოიძე - 12 (1.98%) ოქმი
5. ბერიკა დეკანოიძე - 498 (82.31%)
7. თამარ სხილაძე - 11 (1.82%)
10. ჯონდო მაისურაძე - 84 (13.88%)
541 2. ამირან დეკანოიძე - 16 (4.44%) ოქმი
5. ბერიკა დეკანოიძე - 267 (74.17%)
7. თამარ სხილაძე - 7 (1.94%)
10. ჯონდო მაისურაძე - 70 (19.44%)
550 2. ამირან დეკანოიძე - 7 (1.35%) ოქმი
5. ბერიკა დეკანოიძე - 464 (89.4%)
7. თამარ სხილაძე - 8 (1.54%)
10. ჯონდო მაისურაძე - 40 (7.71%)
610 2. რევაზ შუკაკიძე - 44 (8.56%) ოქმი
5. გერვასი მჭედლიშვილი - 197 (38.33%)
7. თამარ სებისკვერაძე - 89 (17.32%)
10. დავით ლაშხი - 184 (35.8%)
611 2. რევაზ შუკაკიძე - 48 (9.11%) ოქმი
5. გერვასი მჭედლიშვილი - 347 (65.84%)
7. თამარ სებისკვერაძე - 28 (5.31%)
10. დავით ლაშხი - 104 (19.73%)
627 2. რევაზ შუკაკიძე - 31 (12.97%) ოქმი
5. გერვასი მჭედლიშვილი - 132 (55.23%)
7. თამარ სებისკვერაძე - 20 (8.37%)
10. დავით ლაშხი - 56 (23.43%)
642 2. რევაზ შუკაკიძე - 113 (29.5%) ოქმი
5. გერვასი მჭედლიშვილი - 118 (30.81%)
7. თამარ სებისკვერაძე - 33 (8.62%)
10. დავით ლაშხი - 119 (31.07%)
712 2. ოლეგ არჯევანიძე - 19 (4.21%) ოქმი
5. გიორგი ჭიღლაძე - 349 (77.38%)
7. ონისე ჭიღლაძე - 52 (11.53%)
10. დიმიტრი აბრამიშვილი - 31 (6.87%)
734 2. ოლეგ არჯევანიძე - 69 (22.92%) ოქმი
5. გიორგი ჭიღლაძე - 189 (62.79%)
7. ონისე ჭიღლაძე - 10 (3.32%)
10. დიმიტრი აბრამიშვილი - 33 (10.96%)
749 2. ოლეგ არჯევანიძე - 20 (3.75%) ოქმი
5. გიორგი ჭიღლაძე - 389 (72.85%)
7. ონისე ჭიღლაძე - 26 (4.87%)
10. დიმიტრი აბრამიშვილი - 99 (18.54%)
813 2. შალვა ქურციკიძე - 112 (16.23%) ოქმი
5. მურად ფარქოსაძე - 444 (64.35%)
7. მევლუდ შარვაძე - 134 (19.42%)
839 2. შალვა ქურციკიძე - 20 (11.76%) ოქმი
5. მურად ფარქოსაძე - 143 (84.12%)
7. მევლუდ შარვაძე - 7 (4.12%)
914 2. თეიმურაზ ცუხიშვილი - 72 (14.66%) ოქმი
3. გიორგი მაჭარაშვილი - 4 (0.81%)
5. ამირან ჭიღლაძე - 138 (28.11%)
7. ვალერ გოშაძე - 1 (0.2%)
10. ანდრია კაპანაძე - 276 (56.21%)
915 2. თეიმურაზ ცუხიშვილი - 120 (21.78%) ოქმი
3. გიორგი მაჭარაშვილი - 12 (2.18%)
5. ამირან ჭიღლაძე - 229 (41.56%)
7. ვალერ გოშაძე - 9 (1.63%)
10. ანდრია კაპანაძე - 181 (32.85%)
916 2. თეიმურაზ ცუხიშვილი - 34 (5.14%) ოქმი
3. გიორგი მაჭარაშვილი - 53 (8.02%)
5. ამირან ჭიღლაძე - 311 (47.05%)
7. ვალერ გოშაძე - 32 (4.84%)
10. ანდრია კაპანაძე - 231 (34.95%)
947 2. თეიმურაზ ცუხიშვილი - 157 (29.51%) ოქმი
3. გიორგი მაჭარაშვილი - 9 (1.69%)
5. ამირან ჭიღლაძე - 231 (43.42%)
7. ვალერ გოშაძე - 4 (0.75%)
10. ანდრია კაპანაძე - 131 (24.62%)
1017 2. თეიმურაზ პეტრიაშვილი - 1 (0.78%) ოქმი
5. ზურაბ კუჭაშვილი - 110 (85.27%)
7. ტარიელ ასანიძე - 1 (0.78%)
10. გიგა მერმანიშვილი - 17 (13.18%)
1035 2. თეიმურაზ პეტრიაშვილი - 9 (4.29%) ოქმი
5. ზურაბ კუჭაშვილი - 161 (76.67%)
7. ტარიელ ასანიძე - 3 (1.43%)
10. გიგა მერმანიშვილი - 37 (17.62%)
1118 2. მამუკა ჩხეიძე - 43 (6.78%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 475 (74.92%)
7. უშანგი ქიმაძე - 14 (2.21%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 102 (16.09%)
1119 2. მამუკა ჩხეიძე - 38 (10.13%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 213 (56.8%)
7. უშანგი ქიმაძე - 16 (4.27%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 108 (28.8%)
1120 2. მამუკა ჩხეიძე - 3 (0.76%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 231 (58.33%)
7. უშანგი ქიმაძე - 20 (5.05%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 142 (35.86%)
1133 2. მამუკა ჩხეიძე - 14 (5.98%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 165 (70.51%)
7. უშანგი ქიმაძე - 1 (0.43%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 54 (23.08%)
1140 2. მამუკა ჩხეიძე - 6 (9.23%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 48 (73.85%)
7. უშანგი ქიმაძე - 1 (1.54%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 10 (15.38%)
1148 2. მამუკა ჩხეიძე - 9 (2.49%) ოქმი
5. ლაშა ჭიტაძე - 249 (68.98%)
7. უშანგი ქიმაძე - 7 (1.94%)
10. გელა ჩხიტუნიძე - 96 (26.59%)
1221 2. ფილიპე შუბითიძე - 96 (34.29%) ოქმი
5. ჯიმშერ ტაბატაძე - 184 (65.71%)
1222 2. ფილიპე შუბითიძე - 43 (21.29%) ოქმი
5. ჯიმშერ ტაბატაძე - 159 (78.71%)
1237 2. ფილიპე შუბითიძე - 43 (46.24%) ოქმი
5. ჯიმშერ ტაბატაძე - 50 (53.76%)
1323 2. რუსუდან ნოზაძე - 112 (20.63%) ოქმი
5. იური ცარციძე - 258 (47.51%)
10. თამაზ დოღაძე - 173 (31.86%)
1324 2. რუსუდან ნოზაძე - 180 (42.35%) ოქმი
5. იური ცარციძე - 159 (37.41%)
10. თამაზ დოღაძე - 86 (20.24%)
1352 2. რუსუდან ნოზაძე - 11 (3.47%) ოქმი
5. იური ცარციძე - 227 (71.61%)
10. თამაზ დოღაძე - 79 (24.92%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას