მაჟორიტარული სისტემით

ზესტაფონი

<< უკან
##
1 2. კახა შავგულიძე - 1370 (23.58%)
5. დავით ფერაძე - 3048 (52.47%)
7. ერეკლე ფერაძე - 536 (9.23%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 855 (14.72%)
2 2. ბეჟან თუთბერიძე - 58 (10.74%)
5. კობა გოჩელეიშვილი - 460 (85.19%)
7. ნინო კვინიკაძე - 22 (4.07%)
3 2. ავთანდილ მოდებაძე - 51 (12.69%)
5. გიორგი ღავთაძე - 223 (55.47%)
7. ოლეგ აბაშიძე - 28 (6.97%)
10. შოთა ღავთაძე - 100 (24.88%)
4 2. გურგენ პერანიძე - 253 (27.41%)
5. დავით ეჯიბაძე - 410 (44.42%)
7. ვლადიმერ ოდიკაძე - 17 (1.84%)
10. თამილა მაჭავარიანი - 243 (26.33%)
5 2. ირაკლი ფერაძე - 546 (49.64%)
5. რამაზ ნიკაჭაძე - 537 (48.82%)
7. ავთანდილ აბულაძე - 17 (1.55%)
6 2. ფრიდონ სახტარაძე - 56 (7.25%)
5. მერაბ მასხარაშვილი - 629 (81.48%)
7. იუზა გვალია - 87 (11.27%)
7 2. გია სხილაძე - 52 (9.27%)
5. გელა სხილაძე - 406 (72.37%)
7. მურად სვანიძე - 67 (11.94%)
10. ოთარ შავიძე - 36 (6.42%)
8 2. ლეონარდო ხვედელიძე - 34 (4.48%)
5. იზოლდა ოდიკაძე - 572 (75.36%)
7. ამირან გაბრიჭიძე - 46 (6.06%)
10. მერაბ მუმლაძე - 107 (14.1%)
9 2. იოსებ ჯანიაშვილი - 616 (43.6%)
5. ბეჟან ჩუბინიძე - 559 (39.56%)
7. გურიკო ნიკაჭაძე - 87 (6.16%)
10. გიორგი ჭუმბაძე - 151 (10.69%)
10 2. ტარიელ კამლაძე - 156 (9.82%)
5. ზაზა ჯუღელი - 1030 (64.86%)
7. რომან ჯუღელი - 220 (13.85%)
10. ბესარიონ ჯუღელი - 176 (11.08%)
21. გოჩა გეწაძე - 6 (0.38%)
11 2. გელა კაპანაძე - 193 (19.36%)
5. იმედა ბებიაშვილი - 647 (64.89%)
7. რაუმი აბულაძე - 12 (1.2%)
10. ზურაბ კაკაურიძე - 145 (14.54%)
12 5. გოჩა გორგოძე - 580 (72.41%)
7. მევლუდ მაჩიტიძე - 221 (27.59%)
13 2. ნუგზარ ქამუშაძე - 23 (3.8%)
5. შმაგი მაღლაკელიძე - 277 (45.71%)
7. როლანდ ზიბზიბაძე - 274 (45.21%)
10. ჯონდო ფერაძე - 32 (5.28%)
14 2. გელა ჩინჩალაძე - 54 (6.07%)
5. რომან პირველაშვილი - 827 (93.03%)
7. გაგა სარალიძე - 8 (0.9%)
15 2. ლევან ურიადმყოფელი - 203 (12.86%)
5. გოჩა დევიძე - 776 (49.15%)
7. გელა კობახიძე - 354 (22.42%)
10. ასმათ კუპატაძე - 245 (15.52%)
21. ამირან მდივანი - 1 (0.06%)
16 2. ზაალ კაპანაძე - 108 (6.78%)
5. ირმა მეფარიძე - 1102 (69.18%)
7. თეიმურაზ რუხაძე - 189 (11.86%)
10. მანანა ჭუმბაძე - 154 (9.67%)
21. მალხაზ ქათამაძე - 40 (2.51%)
17 5. გოგი თაბაგარი - 325 (64.87%)
7. აკაკი მიქაბერიძე - 3 (0.6%)
10. დავით შველიძე - 173 (34.53%)
18 2. თამაზ დოღონაძე - 117 (11.62%)
5. ზაზა შალამბერიძე - 809 (80.34%)
7. გიორგი შალამბერიძე - 60 (5.96%)
21. ელგუჯა გაჩეჩილაძე - 21 (2.09%)
19 2. იგორ ბერაძე - 99 (20.63%)
5. მალხაზ ებანოიძე - 325 (67.71%)
7. ბეჟან კალანდაძე - 11 (2.29%)
10. ტრისტან ლომიძე - 45 (9.38%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. კახა შავგულიძე - 137 (32.08%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 194 (45.43%)
7. ერეკლე ფერაძე - 51 (11.94%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 45 (10.54%)
12 2. კახა შავგულიძე - 73 (18.91%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 240 (62.18%)
7. ერეკლე ფერაძე - 24 (6.22%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 49 (12.69%)
13 2. კახა შავგულიძე - 111 (26.68%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 217 (52.16%)
7. ერეკლე ფერაძე - 27 (6.49%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 61 (14.66%)
14 2. კახა შავგულიძე - 89 (26.41%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 152 (45.1%)
7. ერეკლე ფერაძე - 35 (10.39%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 61 (18.1%)
15 2. კახა შავგულიძე - 83 (28.62%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 138 (47.59%)
7. ერეკლე ფერაძე - 27 (9.31%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 42 (14.48%)
16 2. კახა შავგულიძე - 101 (26.72%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 180 (47.62%)
7. ერეკლე ფერაძე - 27 (7.14%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 70 (18.52%)
17 2. კახა შავგულიძე - 106 (24.88%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 198 (46.48%)
7. ერეკლე ფერაძე - 60 (14.08%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 62 (14.55%)
18 2. კახა შავგულიძე - 96 (23.08%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 181 (43.51%)
7. ერეკლე ფერაძე - 53 (12.74%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 86 (20.67%)
19 2. კახა შავგულიძე - 64 (18.29%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 193 (55.14%)
7. ერეკლე ფერაძე - 20 (5.71%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 73 (20.86%)
110 2. კახა შავგულიძე - 75 (23.15%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 164 (50.62%)
7. ერეკლე ფერაძე - 33 (10.19%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 52 (16.05%)
142 2. კახა შავგულიძე - 79 (24.76%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 157 (49.22%)
7. ერეკლე ფერაძე - 26 (8.15%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 57 (17.87%)
143 2. კახა შავგულიძე - 37 (12.5%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 206 (69.59%)
7. ერეკლე ფერაძე - 30 (10.14%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 23 (7.77%)
145 2. კახა შავგულიძე - 89 (20.89%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 260 (61.03%)
7. ერეკლე ფერაძე - 27 (6.34%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 50 (11.74%)
146 2. კახა შავგულიძე - 81 (31.15%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 128 (49.23%)
7. ერეკლე ფერაძე - 23 (8.85%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 28 (10.77%)
147 2. კახა შავგულიძე - 94 (21.86%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 265 (61.63%)
7. ერეკლე ფერაძე - 20 (4.65%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 51 (11.86%)
148 2. კახა შავგულიძე - 55 (16.77%) ოქმი
5. დავით ფერაძე - 175 (53.35%)
7. ერეკლე ფერაძე - 53 (16.16%)
10. მალხაზ ჯანჯღავა - 45 (13.72%)
211 2. ბეჟან თუთბერიძე - 58 (10.74%) ოქმი
5. კობა გოჩელეიშვილი - 460 (85.19%)
7. ნინო კვინიკაძე - 22 (4.07%)
312 2. ავთანდილ მოდებაძე - 51 (12.69%) ოქმი
5. გიორგი ღავთაძე - 223 (55.47%)
7. ოლეგ აბაშიძე - 28 (6.97%)
10. შოთა ღავთაძე - 100 (24.88%)
413 2. გურგენ პერანიძე - 88 (19.56%) ოქმი
5. დავით ეჯიბაძე - 231 (51.33%)
7. ვლადიმერ ოდიკაძე - 15 (3.33%)
10. თამილა მაჭავარიანი - 116 (25.78%)
449 2. გურგენ პერანიძე - 165 (34.88%) ოქმი
5. დავით ეჯიბაძე - 179 (37.84%)
7. ვლადიმერ ოდიკაძე - 2 (0.42%)
10. თამილა მაჭავარიანი - 127 (26.85%)
514 2. ირაკლი ფერაძე - 416 (60.55%) ოქმი
5. რამაზ ნიკაჭაძე - 261 (37.99%)
7. ავთანდილ აბულაძე - 10 (1.46%)
544 2. ირაკლი ფერაძე - 130 (31.48%) ოქმი
5. რამაზ ნიკაჭაძე - 276 (66.83%)
7. ავთანდილ აბულაძე - 7 (1.69%)
615 2. ფრიდონ სახტარაძე - 48 (10.37%) ოქმი
5. მერაბ მასხარაშვილი - 379 (81.86%)
7. იუზა გვალია - 36 (7.78%)
652 2. ფრიდონ სახტარაძე - 8 (2.59%) ოქმი
5. მერაბ მასხარაშვილი - 250 (80.91%)
7. იუზა გვალია - 51 (16.5%)
716 2. გია სხილაძე - 52 (9.27%) ოქმი
5. გელა სხილაძე - 406 (72.37%)
7. მურად სვანიძე - 67 (11.94%)
10. ოთარ შავიძე - 36 (6.42%)
817 2. ლეონარდო ხვედელიძე - 2 (0.48%) ოქმი
5. იზოლდა ოდიკაძე - 358 (85.44%)
7. ამირან გაბრიჭიძე - 17 (4.06%)
10. მერაბ მუმლაძე - 42 (10.02%)
818 2. ლეონარდო ხვედელიძე - 32 (9.41%) ოქმი
5. იზოლდა ოდიკაძე - 214 (62.94%)
7. ამირან გაბრიჭიძე - 29 (8.53%)
10. მერაბ მუმლაძე - 65 (19.12%)
919 2. იოსებ ჯანიაშვილი - 72 (15.89%) ოქმი
5. ბეჟან ჩუბინიძე - 280 (61.81%)
7. გურიკო ნიკაჭაძე - 63 (13.91%)
10. გიორგი ჭუმბაძე - 38 (8.39%)
920 2. იოსებ ჯანიაშვილი - 320 (54.7%) ოქმი
5. ბეჟან ჩუბინიძე - 181 (30.94%)
7. გურიკო ნიკაჭაძე - 9 (1.54%)
10. გიორგი ჭუმბაძე - 75 (12.82%)
921 2. იოსებ ჯანიაშვილი - 224 (59.73%) ოქმი
5. ბეჟან ჩუბინიძე - 98 (26.13%)
7. გურიკო ნიკაჭაძე - 15 (4%)
10. გიორგი ჭუმბაძე - 38 (10.13%)
1022 2. ტარიელ კამლაძე - 67 (15.62%) ოქმი
5. ზაზა ჯუღელი - 250 (58.28%)
7. რომან ჯუღელი - 36 (8.39%)
10. ბესარიონ ჯუღელი - 72 (16.78%)
21. გოჩა გეწაძე - 4 (0.93%)
1023 2. ტარიელ კამლაძე - 27 (6.12%) ოქმი
5. ზაზა ჯუღელი - 358 (81.18%)
7. რომან ჯუღელი - 26 (5.9%)
10. ბესარიონ ჯუღელი - 29 (6.58%)
21. გოჩა გეწაძე - 1 (0.23%)
1024 2. ტარიელ კამლაძე - 60 (11.15%) ოქმი
5. ზაზა ჯუღელი - 304 (56.51%)
7. რომან ჯუღელი - 125 (23.23%)
10. ბესარიონ ჯუღელი - 48 (8.92%)
21. გოჩა გეწაძე - 1 (0.19%)
1025 2. ტარიელ კამლაძე - 2 (1.11%) ოქმი
5. ზაზა ჯუღელი - 118 (65.56%)
7. რომან ჯუღელი - 33 (18.33%)
10. ბესარიონ ჯუღელი - 27 (15%)
21. გოჩა გეწაძე - 0 (0%)
1126 2. გელა კაპანაძე - 65 (13.89%) ოქმი
5. იმედა ბებიაშვილი - 281 (60.04%)
7. რაუმი აბულაძე - 7 (1.5%)
10. ზურაბ კაკაურიძე - 115 (24.57%)
1127 2. გელა კაპანაძე - 128 (24.2%) ოქმი
5. იმედა ბებიაშვილი - 366 (69.19%)
7. რაუმი აბულაძე - 5 (0.95%)
10. ზურაბ კაკაურიძე - 30 (5.67%)
1228 5. გოჩა გორგოძე - 289 (79.83%) ოქმი
7. მევლუდ მაჩიტიძე - 73 (20.17%)
1229 5. გოჩა გორგოძე - 291 (66.29%) ოქმი
7. მევლუდ მაჩიტიძე - 148 (33.71%)
1330 2. ნუგზარ ქამუშაძე - 6 (1.44%) ოქმი
5. შმაგი მაღლაკელიძე - 197 (47.36%)
7. როლანდ ზიბზიბაძე - 194 (46.63%)
10. ჯონდო ფერაძე - 19 (4.57%)
1331 2. ნუგზარ ქამუშაძე - 17 (8.95%) ოქმი
5. შმაგი მაღლაკელიძე - 80 (42.11%)
7. როლანდ ზიბზიბაძე - 80 (42.11%)
10. ჯონდო ფერაძე - 13 (6.84%)
1432 2. გელა ჩინჩალაძე - 13 (3.41%) ოქმი
5. რომან პირველაშვილი - 366 (96.06%)
7. გაგა სარალიძე - 2 (0.52%)
1453 2. გელა ჩინჩალაძე - 41 (8.07%) ოქმი
5. რომან პირველაშვილი - 461 (90.75%)
7. გაგა სარალიძე - 6 (1.18%)
1533 2. ლევან ურიადმყოფელი - 67 (13.48%) ოქმი
5. გოჩა დევიძე - 285 (57.34%)
7. გელა კობახიძე - 69 (13.88%)
10. ასმათ კუპატაძე - 76 (15.29%)
21. ამირან მდივანი - 0 (0%)
1534 2. ლევან ურიადმყოფელი - 67 (10.5%) ოქმი
5. გოჩა დევიძე - 281 (44.04%)
7. გელა კობახიძე - 252 (39.5%)
10. ასმათ კუპატაძე - 38 (5.96%)
21. ამირან მდივანი - 0 (0%)
1535 2. ლევან ურიადმყოფელი - 69 (15.54%) ოქმი
5. გოჩა დევიძე - 210 (47.3%)
7. გელა კობახიძე - 33 (7.43%)
10. ასმათ კუპატაძე - 131 (29.5%)
21. ამირან მდივანი - 1 (0.23%)
1636 2. ზაალ კაპანაძე - 32 (7.41%) ოქმი
5. ირმა მეფარიძე - 244 (56.48%)
7. თეიმურაზ რუხაძე - 94 (21.76%)
10. მანანა ჭუმბაძე - 40 (9.26%)
21. მალხაზ ქათამაძე - 22 (5.09%)
1637 2. ზაალ კაპანაძე - 48 (11.76%) ოქმი
5. ირმა მეფარიძე - 253 (62.01%)
7. თეიმურაზ რუხაძე - 42 (10.29%)
10. მანანა ჭუმბაძე - 62 (15.2%)
21. მალხაზ ქათამაძე - 3 (0.74%)
1638 2. ზაალ კაპანაძე - 19 (5%) ოქმი
5. ირმა მეფარიძე - 298 (78.42%)
7. თეიმურაზ რუხაძე - 28 (7.37%)
10. მანანა ჭუმბაძე - 29 (7.63%)
21. მალხაზ ქათამაძე - 6 (1.58%)
1650 2. ზაალ კაპანაძე - 9 (2.41%) ოქმი
5. ირმა მეფარიძე - 307 (82.31%)
7. თეიმურაზ რუხაძე - 25 (6.7%)
10. მანანა ჭუმბაძე - 23 (6.17%)
21. მალხაზ ქათამაძე - 9 (2.41%)
1739 5. გოგი თაბაგარი - 325 (64.87%) ოქმი
7. აკაკი მიქაბერიძე - 3 (0.6%)
10. დავით შველიძე - 173 (34.53%)
1840 2. თამაზ დოღონაძე - 80 (16.74%) ოქმი
5. ზაზა შალამბერიძე - 342 (71.55%)
7. გიორგი შალამბერიძე - 47 (9.83%)
21. ელგუჯა გაჩეჩილაძე - 9 (1.88%)
1851 2. თამაზ დოღონაძე - 37 (6.99%) ოქმი
5. ზაზა შალამბერიძე - 467 (88.28%)
7. გიორგი შალამბერიძე - 13 (2.46%)
21. ელგუჯა გაჩეჩილაძე - 12 (2.27%)
1941 2. იგორ ბერაძე - 99 (20.63%) ოქმი
5. მალხაზ ებანოიძე - 325 (67.71%)
7. ბეჟან კალანდაძე - 11 (2.29%)
10. ტრისტან ლომიძე - 45 (9.38%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას