მაჟორიტარული სისტემით

ბაღდათი

<< უკან
##
1 2. ზურაბ თოლორდავა - 192 (7.71%)
5. გიორგი რობაქიძე - 2055 (82.53%)
7. ზაალ ენდელაძე - 119 (4.78%)
10. ეტიფანე ფახურიძე - 124 (4.98%)
2 2. გია გიორგიძე - 322 (20.69%)
5. ტარიელ კვინიხიძე - 1189 (76.41%)
7. რამაზ ჩხეტია - 45 (2.89%)
3 2. ბესარიონ ფახურიძე - 52 (6.09%)
5. ალექსანდრე ფახურიძე - 586 (68.62%)
7. ემზარ მახათაძე - 48 (5.62%)
10. დავით კოჩივარი - 168 (19.67%)
4 2. ენვერ ბოდოკია - 54 (13.6%)
5. ნინო მშვილდაძე - 320 (80.6%)
7. ბესიკ გიგაშვილი - 23 (5.79%)
5 2. კობა მშვილდაძე - 156 (25.57%)
5. რუსუდან გეწაძე - 405 (66.39%)
7. ნოდარ აბულაძე - 49 (8.03%)
6 2. ჰენრი დაშნიანი - 60 (6.47%)
5. მარინა გარუჩავა - 680 (73.35%)
7. გია კოხოძე - 90 (9.71%)
10. ამირან გუმბერიძე - 97 (10.46%)
7 2. თეიმურაზ ეგუტიძე - 57 (7.03%)
5. თინა ნემსაძე - 471 (58.08%)
7. როზეტა პატარიძე - 29 (3.58%)
10. მურად ბურჯანაძე - 254 (31.32%)
8 2. თემურ კახიანი - 25 (4.5%)
5. ხვიჩა კოხოძე - 466 (83.96%)
7. ნოდარ სიორდია - 51 (9.19%)
21. მაია კუპრაშვილი - 13 (2.34%)
9 5. თამარ ლომინაძე - 442 (48.1%)
7. ზაურ გაჩეჩილაძე - 162 (17.63%)
10. მარინა მესხი - 315 (34.28%)
10 2. მამუკა წიქორიძე - 6 (2.84%)
5. მირიან კიკნაველიძე - 182 (86.26%)
7. გია გუნცაძე - 23 (10.9%)
11 5. ვლადიმერ წიქორიძე - 1097 (79.78%)
10. მანანა ქოჩიაშვილი - 174 (12.65%)
21. თეიმურაზ ჯიხვაძე - 104 (7.56%)
12 2. გაბრიელ ღიბრაძე - 315 (28.87%)
3. ფრიდონ მაჩიტაძე - 637 (58.39%)
5. მამუკა მეფარიშვილი - 111 (10.17%)
21. მაია კვეიძე - 28 (2.57%)
13 5. კოლია ტაბეშაძე - 485 (100%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ზურაბ თოლორდავა - 88 (11.18%) ოქმი
5. გიორგი რობაქიძე - 620 (78.78%)
7. ზაალ ენდელაძე - 24 (3.05%)
10. ეტიფანე ფახურიძე - 55 (6.99%)
12 2. ზურაბ თოლორდავა - 18 (2.03%) ოქმი
5. გიორგი რობაქიძე - 833 (94.02%)
7. ზაალ ენდელაძე - 15 (1.69%)
10. ეტიფანე ფახურიძე - 20 (2.26%)
13 2. ზურაბ თოლორდავა - 61 (12.82%) ოქმი
5. გიორგი რობაქიძე - 317 (66.6%)
7. ზაალ ენდელაძე - 65 (13.66%)
10. ეტიფანე ფახურიძე - 33 (6.93%)
123 2. ზურაბ თოლორდავა - 25 (7.33%) ოქმი
5. გიორგი რობაქიძე - 285 (83.58%)
7. ზაალ ენდელაძე - 15 (4.4%)
10. ეტიფანე ფახურიძე - 16 (4.69%)
212 2. გია გიორგიძე - 76 (13.94%) ოქმი
5. ტარიელ კვინიხიძე - 452 (82.94%)
7. რამაზ ჩხეტია - 17 (3.12%)
213 2. გია გიორგიძე - 211 (33.92%) ოქმი
5. ტარიელ კვინიხიძე - 398 (63.99%)
7. რამაზ ჩხეტია - 13 (2.09%)
224 2. გია გიორგიძე - 35 (9%) ოქმი
5. ტარიელ კვინიხიძე - 339 (87.15%)
7. რამაზ ჩხეტია - 15 (3.86%)
39 2. ბესარიონ ფახურიძე - 42 (7%) ოქმი
5. ალექსანდრე ფახურიძე - 380 (63.33%)
7. ემზარ მახათაძე - 46 (7.67%)
10. დავით კოჩივარი - 132 (22%)
310 2. ბესარიონ ფახურიძე - 10 (3.94%) ოქმი
5. ალექსანდრე ფახურიძე - 206 (81.1%)
7. ემზარ მახათაძე - 2 (0.79%)
10. დავით კოჩივარი - 36 (14.17%)
419 2. ენვერ ბოდოკია - 9 (4.62%) ოქმი
5. ნინო მშვილდაძე - 167 (85.64%)
7. ბესიკ გიგაშვილი - 19 (9.74%)
420 2. ენვერ ბოდოკია - 45 (22.28%) ოქმი
5. ნინო მშვილდაძე - 153 (75.74%)
7. ბესიკ გიგაშვილი - 4 (1.98%)
515 2. კობა მშვილდაძე - 156 (25.57%) ოქმი
5. რუსუდან გეწაძე - 405 (66.39%)
7. ნოდარ აბულაძე - 49 (8.03%)
616 2. ჰენრი დაშნიანი - 5 (0.99%) ოქმი
5. მარინა გარუჩავა - 379 (75.35%)
7. გია კოხოძე - 48 (9.54%)
10. ამირან გუმბერიძე - 71 (14.12%)
617 2. ჰენრი დაშნიანი - 43 (17.2%) ოქმი
5. მარინა გარუჩავა - 156 (62.4%)
7. გია კოხოძე - 30 (12%)
10. ამირან გუმბერიძე - 21 (8.4%)
618 2. ჰენრი დაშნიანი - 12 (6.9%) ოქმი
5. მარინა გარუჩავა - 145 (83.33%)
7. გია კოხოძე - 12 (6.9%)
10. ამირან გუმბერიძე - 5 (2.87%)
714 2. თეიმურაზ ეგუტიძე - 28 (5.06%) ოქმი
5. თინა ნემსაძე - 267 (48.28%)
7. როზეტა პატარიძე - 26 (4.7%)
10. მურად ბურჯანაძე - 232 (41.95%)
728 2. თეიმურაზ ეგუტიძე - 29 (11.24%) ოქმი
5. თინა ნემსაძე - 204 (79.07%)
7. როზეტა პატარიძე - 3 (1.16%)
10. მურად ბურჯანაძე - 22 (8.53%)
811 2. თემურ კახიანი - 25 (4.5%) ოქმი
5. ხვიჩა კოხოძე - 466 (83.96%)
7. ნოდარ სიორდია - 51 (9.19%)
21. მაია კუპრაშვილი - 13 (2.34%)
98 5. თამარ ლომინაძე - 248 (45.17%) ოქმი
7. ზაურ გაჩეჩილაძე - 98 (17.85%)
10. მარინა მესხი - 203 (36.98%)
927 5. თამარ ლომინაძე - 194 (52.43%) ოქმი
7. ზაურ გაჩეჩილაძე - 64 (17.3%)
10. მარინა მესხი - 112 (30.27%)
1021 2. მამუკა წიქორიძე - 6 (2.84%) ოქმი
5. მირიან კიკნაველიძე - 182 (86.26%)
7. გია გუნცაძე - 23 (10.9%)
114 5. ვლადიმერ წიქორიძე - 352 (73.18%) ოქმი
10. მანანა ქოჩიაშვილი - 86 (17.88%)
21. თეიმურაზ ჯიხვაძე - 43 (8.94%)
115 5. ვლადიმერ წიქორიძე - 395 (84.58%) ოქმი
10. მანანა ქოჩიაშვილი - 50 (10.71%)
21. თეიმურაზ ჯიხვაძე - 22 (4.71%)
1125 5. ვლადიმერ წიქორიძე - 350 (81.97%) ოქმი
10. მანანა ქოჩიაშვილი - 38 (8.9%)
21. თეიმურაზ ჯიხვაძე - 39 (9.13%)
126 2. გაბრიელ ღიბრაძე - 31 (7.58%) ოქმი
3. ფრიდონ მაჩიტაძე - 310 (75.79%)
5. მამუკა მეფარიშვილი - 46 (11.25%)
21. მაია კვეიძე - 22 (5.38%)
127 2. გაბრიელ ღიბრაძე - 56 (21.05%) ოქმი
3. ფრიდონ მაჩიტაძე - 175 (65.79%)
5. მამუკა მეფარიშვილი - 34 (12.78%)
21. მაია კვეიძე - 1 (0.38%)
1226 2. გაბრიელ ღიბრაძე - 228 (54.81%) ოქმი
3. ფრიდონ მაჩიტაძე - 152 (36.54%)
5. მამუკა მეფარიშვილი - 31 (7.45%)
21. მაია კვეიძე - 5 (1.2%)
1322 5. კოლია ტაბეშაძე - 485 (100%) ოქმი
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას