მაჟორიტარული სისტემით

ვანი

<< უკან
##
1 2. ვლადიმერ ჭვალაძე - 176 (10.99%)
5. მიხეილ ნიკოლეიშვილი - 1187 (74.14%)
10. მაია ჯულაყიძე - 221 (13.8%)
23. ლაშა ახვლედიანი - 17 (1.06%)
2 5. სერგო დვალიშვილი - 494 (52.95%)
7. გია ბელთაძე - 12 (1.29%)
10. თამაზ კვაჩიძე - 427 (45.77%)
3 2. გალაქტიონ ჩხარტიშვილი - 68 (9.32%)
5. კახა ტყეშელაშვილი - 509 (69.73%)
7. გრიგოლ ტყეშელაშვილი - 24 (3.29%)
10. სოფიო ტყეშელაშვილი - 129 (17.67%)
4 5. გია ბელთაძე - 189 (86.7%)
7. ოლეგ ქიმუცაძე - 5 (2.29%)
10. მურთაზ თოდუა - 21 (9.63%)
21. ტრისტან მხეიძე - 3 (1.38%)
5 2. გოგიტა კაპანაძე - 13 (1.55%)
5. ენვერ გამრეკლიძე - 734 (87.59%)
7. ელგუჯა მაღლაკელიძე - 10 (1.19%)
10. სულიკო ცერცვაძე - 81 (9.67%)
6 5. დავით გაბუნია - 806 (83.35%)
7. კობა ერემეიშვილი - 70 (7.24%)
10. მარიამ ერემეიშვილი - 91 (9.41%)
7 2. ლევან ჟვანია - 84 (13.33%)
5. კობა ძაგნიძე - 528 (83.81%)
7. ომარ ბაღდავაძე - 3 (0.48%)
10. მამუკა შარაშენიძე - 15 (2.38%)
8 2. იზო გორგოძე - 66 (6.83%)
5. ვლადიმერ ადეიშვილი - 822 (85.01%)
7. ზაურ ფუტკარაძე - 13 (1.34%)
10. ოთარ გოგიბერიძე - 66 (6.83%)
9 5. ლაშა გუმბერიძე - 489 (91.57%)
7. თამაზ მინაშვილი - 18 (3.37%)
10. მალხაზ მეგენეიშვილი - 27 (5.06%)
10 5. თორნიკე ერისთავი - 428 (97.27%)
10. თემურ ძაგნიძე - 12 (2.73%)
11 2. ვლადიმერ ლორთქიფანიძე - 39 (4.96%)
5. გიგა გოგიბერიძე - 516 (65.57%)
7. შალვა ტრაპაიძე - 2 (0.25%)
10. დათო ლორთქიფანიძე - 230 (29.22%)
12 5. ალექსანდრე ხურციძე - 293 (75.91%)
7. კონსტანტინე ჯანელიძე - 6 (1.55%)
10. შალვა ოქროპილაშვილი - 82 (21.24%)
21. თეიმურაზ ვაშაყმაძე - 5 (1.3%)
13 5. ბონდო დვალიშვილი - 513 (90%)
7. ბიჭიკო ძიმისტარიშვილი - 40 (7.02%)
10. თამაზ ტყეშელაშვილი - 17 (2.98%)
14 2. ჯუმბერ კეკელიძე - 14 (1.27%)
5. გია ოჩხიკიძე - 1087 (98.73%)
15 2. გიორგი გორგოძე - 12 (2.67%)
5. მურად დიაკონიძე - 427 (94.89%)
10. მალხაზ ხურციძე - 10 (2.22%)
21. დემურ დიაკონიძე - 1 (0.22%)
16 5. დათო ლომინაძე - 394 (97.52%)
7. ტარიელ ძიმისტარიშვილი - 1 (0.25%)
10. გიორგ ჩიკვაიძე - 8 (1.98%)
21. მურად ღვიტიძე - 1 (0.25%)
17 2. ლელა ადეიშვილი - 65 (12.67%)
5. რომან თვალაბეიშვილი - 381 (74.27%)
7. კახა ბურკაძე - 3 (0.58%)
10. ივანე გიორგაძე - 64 (12.48%)
18 5. გოჩა გოგაძე - 1227 (84.91%)
10. გიორგი ქართველიშვილი - 218 (15.09%)
19 2. სულიკო ასათიანი - 159 (27.04%)
5. თორნიკე ავალიანი - 399 (67.86%)
7. ნიკოლოზ თვალავაძე - 9 (1.53%)
10. მალხაზ ბრეგვაძე - 21 (3.57%)
20 5. მერაბ ხურციძე - 269 (90.88%)
7. ტარიელ ხურციძე - 23 (7.77%)
21. იური როხვაძე - 4 (1.35%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ვლადიმერ ჭვალაძე - 66 (12.67%) ოქმი
5. მიხეილ ნიკოლეიშვილი - 408 (78.31%)
10. მაია ჯულაყიძე - 45 (8.64%)
23. ლაშა ახვლედიანი - 2 (0.38%)
12 2. ვლადიმერ ჭვალაძე - 54 (10.4%) ოქმი
5. მიხეილ ნიკოლეიშვილი - 368 (70.91%)
10. მაია ჯულაყიძე - 88 (16.96%)
23. ლაშა ახვლედიანი - 9 (1.73%)
13 2. ვლადიმერ ჭვალაძე - 56 (9.98%) ოქმი
5. მიხეილ ნიკოლეიშვილი - 411 (73.26%)
10. მაია ჯულაყიძე - 88 (15.69%)
23. ლაშა ახვლედიანი - 6 (1.07%)
24 5. სერგო დვალიშვილი - 301 (46.38%) ოქმი
7. გია ბელთაძე - 8 (1.23%)
10. თამაზ კვაჩიძე - 340 (52.39%)
25 5. სერგო დვალიშვილი - 193 (67.96%) ოქმი
7. გია ბელთაძე - 4 (1.41%)
10. თამაზ კვაჩიძე - 87 (30.63%)
36 2. გალაქტიონ ჩხარტიშვილი - 59 (11.73%) ოქმი
5. კახა ტყეშელაშვილი - 330 (65.61%)
7. გრიგოლ ტყეშელაშვილი - 18 (3.58%)
10. სოფიო ტყეშელაშვილი - 96 (19.09%)
326 2. გალაქტიონ ჩხარტიშვილი - 9 (3.96%) ოქმი
5. კახა ტყეშელაშვილი - 179 (78.85%)
7. გრიგოლ ტყეშელაშვილი - 6 (2.64%)
10. სოფიო ტყეშელაშვილი - 33 (14.54%)
47 5. გია ბელთაძე - 189 (86.7%) ოქმი
7. ოლეგ ქიმუცაძე - 5 (2.29%)
10. მურთაზ თოდუა - 21 (9.63%)
21. ტრისტან მხეიძე - 3 (1.38%)
58 2. გოგიტა კაპანაძე - 12 (2.1%) ოქმი
5. ენვერ გამრეკლიძე - 486 (84.97%)
7. ელგუჯა მაღლაკელიძე - 9 (1.57%)
10. სულიკო ცერცვაძე - 65 (11.36%)
527 2. გოგიტა კაპანაძე - 1 (0.38%) ოქმი
5. ენვერ გამრეკლიძე - 248 (93.23%)
7. ელგუჯა მაღლაკელიძე - 1 (0.38%)
10. სულიკო ცერცვაძე - 16 (6.02%)
69 5. დავით გაბუნია - 522 (82.08%) ოქმი
7. კობა ერემეიშვილი - 40 (6.29%)
10. მარიამ ერემეიშვილი - 74 (11.64%)
628 5. დავით გაბუნია - 284 (85.8%) ოქმი
7. კობა ერემეიშვილი - 30 (9.06%)
10. მარიამ ერემეიშვილი - 17 (5.14%)
710 2. ლევან ჟვანია - 84 (13.33%) ოქმი
5. კობა ძაგნიძე - 528 (83.81%)
7. ომარ ბაღდავაძე - 3 (0.48%)
10. მამუკა შარაშენიძე - 15 (2.38%)
811 2. იზო გორგოძე - 29 (5.52%) ოქმი
5. ვლადიმერ ადეიშვილი - 452 (86.1%)
7. ზაურ ფუტკარაძე - 7 (1.33%)
10. ოთარ გოგიბერიძე - 37 (7.05%)
829 2. იზო გორგოძე - 37 (8.37%) ოქმი
5. ვლადიმერ ადეიშვილი - 370 (83.71%)
7. ზაურ ფუტკარაძე - 6 (1.36%)
10. ოთარ გოგიბერიძე - 29 (6.56%)
912 5. ლაშა გუმბერიძე - 489 (91.57%) ოქმი
7. თამაზ მინაშვილი - 18 (3.37%)
10. მალხაზ მეგენეიშვილი - 27 (5.06%)
1013 5. თორნიკე ერისთავი - 428 (97.27%) ოქმი
10. თემურ ძაგნიძე - 12 (2.73%)
1114 2. ვლადიმერ ლორთქიფანიძე - 24 (5.62%) ოქმი
5. გიგა გოგიბერიძე - 276 (64.64%)
7. შალვა ტრაპაიძე - 1 (0.23%)
10. დათო ლორთქიფანიძე - 126 (29.51%)
1130 2. ვლადიმერ ლორთქიფანიძე - 15 (4.17%) ოქმი
5. გიგა გოგიბერიძე - 240 (66.67%)
7. შალვა ტრაპაიძე - 1 (0.28%)
10. დათო ლორთქიფანიძე - 104 (28.89%)
1215 5. ალექსანდრე ხურციძე - 293 (75.91%) ოქმი
7. კონსტანტინე ჯანელიძე - 6 (1.55%)
10. შალვა ოქროპილაშვილი - 82 (21.24%)
21. თეიმურაზ ვაშაყმაძე - 5 (1.3%)
1316 5. ბონდო დვალიშვილი - 513 (90%) ოქმი
7. ბიჭიკო ძიმისტარიშვილი - 40 (7.02%)
10. თამაზ ტყეშელაშვილი - 17 (2.98%)
1417 2. ჯუმბერ კეკელიძე - 14 (2.35%) ოქმი
5. გია ოჩხიკიძე - 581 (97.65%)
1418 2. ჯუმბერ კეკელიძე - 0 (0%) ოქმი
5. გია ოჩხიკიძე - 506 (100%)
1519 2. გიორგი გორგოძე - 12 (2.67%) ოქმი
5. მურად დიაკონიძე - 427 (94.89%)
10. მალხაზ ხურციძე - 10 (2.22%)
21. დემურ დიაკონიძე - 1 (0.22%)
1620 5. დათო ლომინაძე - 394 (97.52%) ოქმი
7. ტარიელ ძიმისტარიშვილი - 1 (0.25%)
10. გიორგ ჩიკვაიძე - 8 (1.98%)
21. მურად ღვიტიძე - 1 (0.25%)
1721 2. ლელა ადეიშვილი - 65 (12.67%) ოქმი
5. რომან თვალაბეიშვილი - 381 (74.27%)
7. კახა ბურკაძე - 3 (0.58%)
10. ივანე გიორგაძე - 64 (12.48%)
1822 5. გოჩა გოგაძე - 534 (75%) ოქმი
10. გიორგი ქართველიშვილი - 178 (25%)
1823 5. გოჩა გოგაძე - 505 (96.01%) ოქმი
10. გიორგი ქართველიშვილი - 21 (3.99%)
1831 5. გოჩა გოგაძე - 188 (90.82%) ოქმი
10. გიორგი ქართველიშვილი - 19 (9.18%)
1924 2. სულიკო ასათიანი - 159 (27.04%) ოქმი
5. თორნიკე ავალიანი - 399 (67.86%)
7. ნიკოლოზ თვალავაძე - 9 (1.53%)
10. მალხაზ ბრეგვაძე - 21 (3.57%)
2025 5. მერაბ ხურციძე - 269 (90.88%) ოქმი
7. ტარიელ ხურციძე - 23 (7.77%)
21. იური როხვაძე - 4 (1.35%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას