მაჟორიტარული სისტემით

ხონი

<< უკან
##
1 2. ილია ყუფარაძე - 948 (21.05%)
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 3215 (71.38%)
7. მამუკა გოდერიძე - 132 (2.93%)
10. გია ხალიჩავა - 209 (4.64%)
2 5. ლაშა გედენიძე - 716 (89.61%)
7. რობერტ კუხალაშვილი - 56 (7.01%)
10. გიორგი ბენდელიანი - 27 (3.38%)
3 2. დავით გედენიძე - 46 (11.73%)
5. ჯამლეტ საღინაძე - 334 (85.2%)
10. ნათია კაკაურიძე - 12 (3.06%)
4 2. დავით ცაგარეიშვილი - 62 (11.01%)
5. მერაბ მოსეშვილი - 286 (50.8%)
7. გაიოზ მოსეშვილი - 107 (19.01%)
10. შორენა სამსიანი - 108 (19.18%)
5 5. ლაშა კვაბზირიძე - 975 (92.68%)
7. ლევან ჭოლოკავა - 54 (5.13%)
10. ჯიმშერ მამარდაშვილი - 23 (2.19%)
6 2. კახა ვაშაკიძე - 65 (3.96%)
5. კახა ფირცხალავა - 1502 (91.42%)
7. კახა ბენიძე - 22 (1.34%)
10. ილუშა იაშვილი - 54 (3.29%)
7 2. ზურაბ ჩხეიძე - 14 (7.95%)
5. მურთაზ კუხალაშვილი - 158 (89.77%)
7. გრილაზ გედენიძე - 1 (0.57%)
10. შოთა იაშვილი - 3 (1.7%)
8 2. ერმილე ხელაია - 200 (17.84%)
5. ბენიამენ ტყაბლაძე - 818 (72.97%)
7. ინდირა გურეშიძე - 90 (8.03%)
10. თამაზ იაშვილი - 13 (1.16%)
9 5. ბიჭიკო ჩიხლაძე - 826 (88.25%)
7. მურმან ჩიხლაძე - 110 (11.75%)
10 5. რობერტ რუხაძე - 2112 (95.7%)
7. სერგო მეძველია - 44 (1.99%)
10. ილია შავლაძე - 51 (2.31%)
11 2. ვლადიმერ რუხაძე - 27 (2.85%)
5. მერაბ თადუმაძე - 840 (88.79%)
10. სოლომონ ტერელაძე - 79 (8.35%)
12 2. ივანე უგრეხელიძე - 1 (0.23%)
5. ნიკოლოზ ბენიძე - 414 (96.28%)
7. ლევან ჩიხლაძე - 11 (2.56%)
10. ავთანდილ ჩიმაკაძე - 4 (0.93%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ილია ყუფარაძე - 169 (25.92%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 419 (64.26%)
7. მამუკა გოდერიძე - 17 (2.61%)
10. გია ხალიჩავა - 47 (7.21%)
12 2. ილია ყუფარაძე - 106 (14.04%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 604 (80%)
7. მამუკა გოდერიძე - 15 (1.99%)
10. გია ხალიჩავა - 30 (3.97%)
13 2. ილია ყუფარაძე - 145 (23.85%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 404 (66.45%)
7. მამუკა გოდერიძე - 19 (3.13%)
10. გია ხალიჩავა - 40 (6.58%)
14 2. ილია ყუფარაძე - 125 (17.96%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 533 (76.58%)
7. მამუკა გოდერიძე - 21 (3.02%)
10. გია ხალიჩავა - 17 (2.44%)
124 2. ილია ყუფარაძე - 26 (5.84%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 385 (86.52%)
7. მამუკა გოდერიძე - 5 (1.12%)
10. გია ხალიჩავა - 29 (6.52%)
126 2. ილია ყუფარაძე - 196 (28.45%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 432 (62.7%)
7. მამუკა გოდერიძე - 32 (4.64%)
10. გია ხალიჩავა - 29 (4.21%)
127 2. ილია ყუფარაძე - 181 (27.47%) ოქმი
5. ვლადიმერ სულაბერიძე - 438 (66.46%)
7. მამუკა გოდერიძე - 23 (3.49%)
10. გია ხალიჩავა - 17 (2.58%)
25 5. ლაშა გედენიძე - 716 (89.61%) ოქმი
7. რობერტ კუხალაშვილი - 56 (7.01%)
10. გიორგი ბენდელიანი - 27 (3.38%)
36 2. დავით გედენიძე - 46 (11.73%) ოქმი
5. ჯამლეტ საღინაძე - 334 (85.2%)
10. ნათია კაკაურიძე - 12 (3.06%)
47 2. დავით ცაგარეიშვილი - 62 (11.01%) ოქმი
5. მერაბ მოსეშვილი - 286 (50.8%)
7. გაიოზ მოსეშვილი - 107 (19.01%)
10. შორენა სამსიანი - 108 (19.18%)
58 5. ლაშა კვაბზირიძე - 585 (91.41%) ოქმი
7. ლევან ჭოლოკავა - 44 (6.88%)
10. ჯიმშერ მამარდაშვილი - 11 (1.72%)
59 5. ლაშა კვაბზირიძე - 390 (94.66%) ოქმი
7. ლევან ჭოლოკავა - 10 (2.43%)
10. ჯიმშერ მამარდაშვილი - 12 (2.91%)
610 2. კახა ვაშაკიძე - 30 (2.56%) ოქმი
5. კახა ფირცხალავა - 1097 (93.52%)
7. კახა ბენიძე - 15 (1.28%)
10. ილუშა იაშვილი - 31 (2.64%)
628 2. კახა ვაშაკიძე - 35 (7.45%) ოქმი
5. კახა ფირცხალავა - 405 (86.17%)
7. კახა ბენიძე - 7 (1.49%)
10. ილუშა იაშვილი - 23 (4.89%)
711 2. ზურაბ ჩხეიძე - 14 (7.95%) ოქმი
5. მურთაზ კუხალაშვილი - 158 (89.77%)
7. გრილაზ გედენიძე - 1 (0.57%)
10. შოთა იაშვილი - 3 (1.7%)
812 2. ერმილე ხელაია - 100 (16.72%) ოქმი
5. ბენიამენ ტყაბლაძე - 434 (72.58%)
7. ინდირა გურეშიძე - 58 (9.7%)
10. თამაზ იაშვილი - 6 (1%)
813 2. ერმილე ხელაია - 39 (16.67%) ოქმი
5. ბენიამენ ტყაბლაძე - 176 (75.21%)
7. ინდირა გურეშიძე - 17 (7.26%)
10. თამაზ იაშვილი - 2 (0.85%)
829 2. ერმილე ხელაია - 61 (21.11%) ოქმი
5. ბენიამენ ტყაბლაძე - 208 (71.97%)
7. ინდირა გურეშიძე - 15 (5.19%)
10. თამაზ იაშვილი - 5 (1.73%)
914 5. ბიჭიკო ჩიხლაძე - 664 (87.48%) ოქმი
7. მურმან ჩიხლაძე - 95 (12.52%)
915 5. ბიჭიკო ჩიხლაძე - 105 (91.3%) ოქმი
7. მურმან ჩიხლაძე - 10 (8.7%)
925 5. ბიჭიკო ჩიხლაძე - 57 (91.94%) ოქმი
7. მურმან ჩიხლაძე - 5 (8.06%)
1016 5. რობერტ რუხაძე - 561 (95.9%) ოქმი
7. სერგო მეძველია - 11 (1.88%)
10. ილია შავლაძე - 13 (2.22%)
1017 5. რობერტ რუხაძე - 727 (96.93%) ოქმი
7. სერგო მეძველია - 8 (1.07%)
10. ილია შავლაძე - 15 (2%)
1018 5. რობერტ რუხაძე - 668 (95.16%) ოქმი
7. სერგო მეძველია - 19 (2.71%)
10. ილია შავლაძე - 15 (2.14%)
1019 5. რობერტ რუხაძე - 156 (91.76%) ოქმი
7. სერგო მეძველია - 6 (3.53%)
10. ილია შავლაძე - 8 (4.71%)
1120 2. ვლადიმერ რუხაძე - 18 (2.74%) ოქმი
5. მერაბ თადუმაძე - 570 (86.63%)
10. სოლომონ ტერელაძე - 70 (10.64%)
1121 2. ვლადიმერ რუხაძე - 9 (3.13%) ოქმი
5. მერაბ თადუმაძე - 270 (93.75%)
10. სოლომონ ტერელაძე - 9 (3.13%)
1222 2. ივანე უგრეხელიძე - 1 (0.29%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ბენიძე - 328 (96.47%)
7. ლევან ჩიხლაძე - 10 (2.94%)
10. ავთანდილ ჩიმაკაძე - 1 (0.29%)
1223 2. ივანე უგრეხელიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნიკოლოზ ბენიძე - 86 (95.56%)
7. ლევან ჩიხლაძე - 1 (1.11%)
10. ავთანდილ ჩიმაკაძე - 3 (3.33%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას