მაჟორიტარული სისტემით

ჭიათურა

<< უკან
##
1 2. მალხაზ წერეთელი - 652 (16.11%)
5. იასონ ჭუმბურიძე - 1972 (48.74%)
7. როსტომ ცარციძე - 511 (12.63%)
10. ლელა ცერცვაძე - 624 (15.42%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 287 (7.09%)
2 2. ნუგზარ შეყილაძე - 61 (25.1%)
5. ზვიად გელაშვილი - 25 (10.29%)
7. თამაზ ხოჯანაშვილი - 35 (14.4%)
21. კობა შეყილაძე - 122 (50.21%)
3 2. ნუკრი კუპატაძე - 40 (5.95%)
5. ვლადიმერ კუპატაძე - 476 (70.83%)
7. მერაბ კუპატაძე - 13 (1.93%)
10. ალექსანდრე ცერცვაძე - 143 (21.28%)
4 2. მუხრან ცხადიაშვილი - 147 (10.34%)
5. ავთანდილ აზნარაშვილი - 700 (49.23%)
7. დავით კაციტაძე - 21 (1.48%)
10. ბესიკ ჭიღლაძე - 540 (37.97%)
25. ირაკლი ყაველაშვილი - 14 (0.98%)
5 2. მანუჩარ ბიბიაშვილი - 137 (10.69%)
5. ოლეგ ყობიაშვილი - 891 (69.5%)
7. ნანული წერეთელი - 101 (7.88%)
10. თენგიზ ქურციკიძე - 145 (11.31%)
25. პავლე მახათაძე - 8 (0.62%)
6 5. ლევან მოდებაძე - 915 (67.73%)
7. კარლო ყიფშიძე - 159 (11.77%)
10. მანუჩარ სარალიძე - 277 (20.5%)
7 2. მიხეილ გოგალაძე - 23 (1.93%)
5. სიმონ ჩაჩანიძე - 769 (64.51%)
7. ლევან მუმლაძე - 61 (5.12%)
10. გივი გოგალაძე - 339 (28.44%)
8 2. გიორგი პაპიძე - 123 (6.86%)
5. თენგიზ სამხარაძე - 1353 (75.46%)
7. კობა ცერცვაძე - 114 (6.36%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 140 (7.81%)
25. გელა ტაბატაძე - 63 (3.51%)
9 5. ბადრი ფხალაძე - 1173 (87.08%)
7. ღენტორ გაფრინდაშვილი - 92 (6.83%)
10. ივანე გამცემლიძე - 82 (6.09%)
10 5. თამაზ სამხარაძე - 465 (58.86%)
7. იმედა ხვედელიძე - 155 (19.62%)
10. ზალიკო სამხარაძე - 170 (21.52%)
11 2. ლევან ჯიქიძე - 93 (16.55%)
5. ლევან სამყურაშვილი - 292 (51.96%)
7. ემზარ შეყილაძე - 95 (16.9%)
10. ნორა ცუცქირიძე - 82 (14.59%)
12 2. მიხეილ ცუცქირიძე - 42 (4.95%)
5. თამაზ ცუცქირიძე - 745 (87.75%)
7. თამაზ ბიწაძე - 17 (2%)
10. ზურაბ ჭარელიძე - 45 (5.3%)
13 5. ილიკო ჩიკვილაძე - 866 (100%)
14 2. გივი მასხარაშვილი - 76 (7.74%)
5. თეიმურაზ გაფრინდაშვილი - 512 (52.14%)
7. მარინა მზაღოშვილი-მჭედლიძე - 62 (6.31%)
10. დათო ჩუბინიძე - 332 (33.81%)
15 5. პოლიაქტორ ჯაჯანიძე - 272 (82.18%)
7. ანთიმოზ ჯაჯანიძე - 4 (1.21%)
10. იამზე მაჭარაშვილი - 55 (16.62%)
16 2. ზურაბ ლოლაძე - 103 (10.18%)
5. ლალი ლოლაძე - 671 (66.3%)
7. მანანა ლოლაძე - 207 (20.45%)
10. გიორგი კაპანაძე - 31 (3.06%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. მალხაზ წერეთელი - 70 (18.42%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 205 (53.95%)
7. როსტომ ცარციძე - 45 (11.84%)
10. ლელა ცერცვაძე - 46 (12.11%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 14 (3.68%)
12 2. მალხაზ წერეთელი - 56 (19.44%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 162 (56.25%)
7. როსტომ ცარციძე - 26 (9.03%)
10. ლელა ცერცვაძე - 34 (11.81%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 10 (3.47%)
13 2. მალხაზ წერეთელი - 60 (22.56%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 135 (50.75%)
7. როსტომ ცარციძე - 28 (10.53%)
10. ლელა ცერცვაძე - 23 (8.65%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 20 (7.52%)
14 2. მალხაზ წერეთელი - 77 (23.99%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 136 (42.37%)
7. როსტომ ცარციძე - 35 (10.9%)
10. ლელა ცერცვაძე - 51 (15.89%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 22 (6.85%)
15 2. მალხაზ წერეთელი - 45 (12.64%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 220 (61.8%)
7. როსტომ ცარციძე - 31 (8.71%)
10. ლელა ცერცვაძე - 52 (14.61%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 8 (2.25%)
16 2. მალხაზ წერეთელი - 53 (23.87%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 79 (35.59%)
7. როსტომ ცარციძე - 46 (20.72%)
10. ლელა ცერცვაძე - 38 (17.12%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 6 (2.7%)
17 2. მალხაზ წერეთელი - 50 (13.93%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 173 (48.19%)
7. როსტომ ცარციძე - 46 (12.81%)
10. ლელა ცერცვაძე - 79 (22.01%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 11 (3.06%)
18 2. მალხაზ წერეთელი - 36 (14.57%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 100 (40.49%)
7. როსტომ ცარციძე - 57 (23.08%)
10. ლელა ცერცვაძე - 48 (19.43%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 6 (2.43%)
19 2. მალხაზ წერეთელი - 27 (11.25%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 111 (46.25%)
7. როსტომ ცარციძე - 32 (13.33%)
10. ლელა ცერცვაძე - 66 (27.5%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 4 (1.67%)
110 2. მალხაზ წერეთელი - 10 (3.91%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 65 (25.39%)
7. როსტომ ცარციძე - 18 (7.03%)
10. ლელა ცერცვაძე - 41 (16.02%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 122 (47.66%)
111 2. მალხაზ წერეთელი - 9 (9.57%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 75 (79.79%)
7. როსტომ ცარციძე - 5 (5.32%)
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (4.26%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 1 (1.06%)
112 2. მალხაზ წერეთელი - 6 (6.12%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 69 (70.41%)
7. როსტომ ცარციძე - 4 (4.08%)
10. ლელა ცერცვაძე - 9 (9.18%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 10 (10.2%)
113 2. მალხაზ წერეთელი - 3 (4.23%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 43 (60.56%)
7. როსტომ ცარციძე - 17 (23.94%)
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (9.86%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 1 (1.41%)
114 2. მალხაზ წერეთელი - 1 (4.76%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 17 (80.95%)
7. როსტომ ცარციძე - 1 (4.76%)
10. ლელა ცერცვაძე - 1 (4.76%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 1 (4.76%)
146 2. მალხაზ წერეთელი - 61 (24.21%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 92 (36.51%)
7. როსტომ ცარციძე - 46 (18.25%)
10. ლელა ცერცვაძე - 32 (12.7%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 21 (8.33%)
147 2. მალხაზ წერეთელი - 36 (15.86%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 109 (48.02%)
7. როსტომ ცარციძე - 36 (15.86%)
10. ლელა ცერცვაძე - 41 (18.06%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 5 (2.2%)
148 2. მალხაზ წერეთელი - 11 (9.24%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 56 (47.06%)
7. როსტომ ცარციძე - 25 (21.01%)
10. ლელა ცერცვაძე - 22 (18.49%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 5 (4.2%)
157 2. მალხაზ წერეთელი - 41 (17.9%) ოქმი
5. იასონ ჭუმბურიძე - 125 (54.59%)
7. როსტომ ცარციძე - 13 (5.68%)
10. ლელა ცერცვაძე - 30 (13.1%)
25. ბესიკ კიკნაძე - 20 (8.73%)
245 2. ნუგზარ შეყილაძე - 61 (25.1%) ოქმი
5. ზვიად გელაშვილი - 25 (10.29%)
7. თამაზ ხოჯანაშვილი - 35 (14.4%)
21. კობა შეყილაძე - 122 (50.21%)
321 2. ნუკრი კუპატაძე - 40 (5.95%) ოქმი
5. ვლადიმერ კუპატაძე - 476 (70.83%)
7. მერაბ კუპატაძე - 13 (1.93%)
10. ალექსანდრე ცერცვაძე - 143 (21.28%)
429 2. მუხრან ცხადიაშვილი - 91 (13.5%) ოქმი
5. ავთანდილ აზნარაშვილი - 239 (35.46%)
7. დავით კაციტაძე - 2 (0.3%)
10. ბესიკ ჭიღლაძე - 340 (50.45%)
25. ირაკლი ყაველაშვილი - 2 (0.3%)
430 2. მუხრან ცხადიაშვილი - 2 (0.77%) ოქმი
5. ავთანდილ აზნარაშვილი - 213 (81.92%)
7. დავით კაციტაძე - 3 (1.15%)
10. ბესიკ ჭიღლაძე - 38 (14.62%)
25. ირაკლი ყაველაშვილი - 4 (1.54%)
431 2. მუხრან ცხადიაშვილი - 54 (11.07%) ოქმი
5. ავთანდილ აზნარაშვილი - 248 (50.82%)
7. დავით კაციტაძე - 16 (3.28%)
10. ბესიკ ჭიღლაძე - 162 (33.2%)
25. ირაკლი ყაველაშვილი - 8 (1.64%)
532 2. მანუჩარ ბიბიაშვილი - 23 (5.25%) ოქმი
5. ოლეგ ყობიაშვილი - 235 (53.65%)
7. ნანული წერეთელი - 83 (18.95%)
10. თენგიზ ქურციკიძე - 95 (21.69%)
25. პავლე მახათაძე - 2 (0.46%)
533 2. მანუჩარ ბიბიაშვილი - 85 (18.28%) ოქმი
5. ოლეგ ყობიაშვილი - 332 (71.4%)
7. ნანული წერეთელი - 5 (1.08%)
10. თენგიზ ქურციკიძე - 37 (7.96%)
25. პავლე მახათაძე - 6 (1.29%)
552 2. მანუჩარ ბიბიაშვილი - 29 (7.65%) ოქმი
5. ოლეგ ყობიაშვილი - 324 (85.49%)
7. ნანული წერეთელი - 13 (3.43%)
10. თენგიზ ქურციკიძე - 13 (3.43%)
25. პავლე მახათაძე - 0 (0%)
615 5. ლევან მოდებაძე - 341 (69.88%) ოქმი
7. კარლო ყიფშიძე - 49 (10.04%)
10. მანუჩარ სარალიძე - 98 (20.08%)
616 5. ლევან მოდებაძე - 227 (63.41%) ოქმი
7. კარლო ყიფშიძე - 66 (18.44%)
10. მანუჩარ სარალიძე - 65 (18.16%)
617 5. ლევან მოდებაძე - 129 (62.32%) ოქმი
7. კარლო ყიფშიძე - 38 (18.36%)
10. მანუჩარ სარალიძე - 40 (19.32%)
618 5. ლევან მოდებაძე - 218 (73.15%) ოქმი
7. კარლო ყიფშიძე - 6 (2.01%)
10. მანუჩარ სარალიძე - 74 (24.83%)
741 2. მიხეილ გოგალაძე - 11 (1.79%) ოქმი
5. სიმონ ჩაჩანიძე - 399 (64.98%)
7. ლევან მუმლაძე - 8 (1.3%)
10. გივი გოგალაძე - 196 (31.92%)
742 2. მიხეილ გოგალაძე - 4 (1.45%) ოქმი
5. სიმონ ჩაჩანიძე - 190 (69.09%)
7. ლევან მუმლაძე - 49 (17.82%)
10. გივი გოგალაძე - 32 (11.64%)
755 2. მიხეილ გოგალაძე - 7 (3.65%) ოქმი
5. სიმონ ჩაჩანიძე - 89 (46.35%)
7. ლევან მუმლაძე - 3 (1.56%)
10. გივი გოგალაძე - 93 (48.44%)
756 2. მიხეილ გოგალაძე - 1 (0.9%) ოქმი
5. სიმონ ჩაჩანიძე - 91 (81.98%)
7. ლევან მუმლაძე - 1 (0.9%)
10. გივი გოგალაძე - 18 (16.22%)
837 2. გიორგი პაპიძე - 9 (4.04%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 178 (79.82%)
7. კობა ცერცვაძე - 6 (2.69%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 29 (13%)
25. გელა ტაბატაძე - 1 (0.45%)
838 2. გიორგი პაპიძე - 92 (29.87%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 138 (44.81%)
7. კობა ცერცვაძე - 63 (20.45%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 12 (3.9%)
25. გელა ტაბატაძე - 3 (0.97%)
839 2. გიორგი პაპიძე - 9 (3.27%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 243 (88.36%)
7. კობა ცერცვაძე - 7 (2.55%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 12 (4.36%)
25. გელა ტაბატაძე - 4 (1.45%)
840 2. გიორგი პაპიძე - 4 (1.03%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 270 (69.23%)
7. კობა ცერცვაძე - 18 (4.62%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 52 (13.33%)
25. გელა ტაბატაძე - 46 (11.79%)
849 2. გიორგი პაპიძე - 6 (1.45%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 373 (90.1%)
7. კობა ცერცვაძე - 9 (2.17%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 20 (4.83%)
25. გელა ტაბატაძე - 6 (1.45%)
853 2. გიორგი პაპიძე - 3 (1.64%) ოქმი
5. თენგიზ სამხარაძე - 151 (82.51%)
7. კობა ცერცვაძე - 11 (6.01%)
10. მუხრან ტაბატაძე - 15 (8.2%)
25. გელა ტაბატაძე - 3 (1.64%)
934 5. ბადრი ფხალაძე - 262 (81.11%) ოქმი
7. ღენტორ გაფრინდაშვილი - 34 (10.53%)
10. ივანე გამცემლიძე - 27 (8.36%)
935 5. ბადრი ფხალაძე - 624 (94.26%) ოქმი
7. ღენტორ გაფრინდაშვილი - 28 (4.23%)
10. ივანე გამცემლიძე - 10 (1.51%)
936 5. ბადრი ფხალაძე - 152 (80%) ოქმი
7. ღენტორ გაფრინდაშვილი - 17 (8.95%)
10. ივანე გამცემლიძე - 21 (11.05%)
954 5. ბადრი ფხალაძე - 135 (78.49%) ოქმი
7. ღენტორ გაფრინდაშვილი - 13 (7.56%)
10. ივანე გამცემლიძე - 24 (13.95%)
1023 5. თამაზ სამხარაძე - 465 (58.86%) ოქმი
7. იმედა ხვედელიძე - 155 (19.62%)
10. ზალიკო სამხარაძე - 170 (21.52%)
1124 2. ლევან ჯიქიძე - 6 (2.9%) ოქმი
5. ლევან სამყურაშვილი - 149 (71.98%)
7. ემზარ შეყილაძე - 38 (18.36%)
10. ნორა ცუცქირიძე - 14 (6.76%)
1125 2. ლევან ჯიქიძე - 87 (24.51%) ოქმი
5. ლევან სამყურაშვილი - 143 (40.28%)
7. ემზარ შეყილაძე - 57 (16.06%)
10. ნორა ცუცქირიძე - 68 (19.15%)
1243 2. მიხეილ ცუცქირიძე - 27 (4.89%) ოქმი
5. თამაზ ცუცქირიძე - 500 (90.58%)
7. თამაზ ბიწაძე - 7 (1.27%)
10. ზურაბ ჭარელიძე - 18 (3.26%)
1244 2. მიხეილ ცუცქირიძე - 15 (5.05%) ოქმი
5. თამაზ ცუცქირიძე - 245 (82.49%)
7. თამაზ ბიწაძე - 10 (3.37%)
10. ზურაბ ჭარელიძე - 27 (9.09%)
1319 5. ილიკო ჩიკვილაძე - 295 (100%) ოქმი
1320 5. ილიკო ჩიკვილაძე - 273 (100%) ოქმი
1358 5. ილიკო ჩიკვილაძე - 298 (100%) ოქმი
1426 2. გივი მასხარაშვილი - 34 (9.88%) ოქმი
5. თეიმურაზ გაფრინდაშვილი - 123 (35.76%)
7. მარინა მზაღოშვილი-მჭედლიძე - 9 (2.62%)
10. დათო ჩუბინიძე - 178 (51.74%)
1427 2. გივი მასხარაშვილი - 35 (7.73%) ოქმი
5. თეიმურაზ გაფრინდაშვილი - 255 (56.29%)
7. მარინა მზაღოშვილი-მჭედლიძე - 49 (10.82%)
10. დათო ჩუბინიძე - 114 (25.17%)
1451 2. გივი მასხარაშვილი - 7 (3.78%) ოქმი
5. თეიმურაზ გაფრინდაშვილი - 134 (72.43%)
7. მარინა მზაღოშვილი-მჭედლიძე - 4 (2.16%)
10. დათო ჩუბინიძე - 40 (21.62%)
1528 5. პოლიაქტორ ჯაჯანიძე - 272 (82.18%) ოქმი
7. ანთიმოზ ჯაჯანიძე - 4 (1.21%)
10. იამზე მაჭარაშვილი - 55 (16.62%)
1622 2. ზურაბ ლოლაძე - 94 (16.23%) ოქმი
5. ლალი ლოლაძე - 313 (54.06%)
7. მანანა ლოლაძე - 149 (25.73%)
10. გიორგი კაპანაძე - 23 (3.97%)
1650 2. ზურაბ ლოლაძე - 9 (2.08%) ოქმი
5. ლალი ლოლაძე - 358 (82.68%)
7. მანანა ლოლაძე - 58 (13.39%)
10. გიორგი კაპანაძე - 8 (1.85%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას