მაჟორიტარული სისტემით

ქუთაისი

<< უკან
##
1 2. მამუკა მღვდელაძე - 522 (8.78%)
5. მერაბ მეშველიანი - 4575 (76.93%)
7. ჯონი ონიანი - 154 (2.59%)
10. ომარ კახიძე - 646 (10.86%)
15. დავით კახიანი - 14 (0.24%)
21. ნათია კამკამიძე - 36 (0.61%)
2 2. ნუგზარ კაშია - 239 (3.61%)
5. აკაკი სიხარულიძე - 4991 (75.45%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 247 (3.73%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 1051 (15.89%)
15. კობა სახელაშვილი - 42 (0.63%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 45 (0.68%)
3 2. გოჩა კიკვაძე - 218 (3.9%)
5. ტარიელ მესხი - 3465 (62.02%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 223 (3.99%)
10. დავით დვალი - 1652 (29.57%)
15. ჟიგული გამახარია - 29 (0.52%)
4 2. დავით რეხვიაშვილი - 400 (6.1%)
3. გურამ გოცირიძე - 283 (4.31%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 4640 (70.72%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 252 (3.84%)
10. ლევან კვატაშიძე - 896 (13.66%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 33 (0.5%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 57 (0.87%)
5 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 369 (7.06%)
5. ამირან ხვადაგიანი - 3319 (63.5%)
7. სიმონ ახალაძე - 304 (5.82%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 1129 (21.6%)
15. შალვა შანიძე - 49 (0.94%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 57 (1.09%)
6 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 299 (7.45%)
5. ბესიკ ბრეგაძე - 2712 (67.61%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 146 (3.64%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 789 (19.67%)
15. ნანა სანებლიძე - 23 (0.57%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 42 (1.05%)
7 2. ივანე კაპანაძე - 283 (4.71%)
5. დავით ჯანაშია - 4172 (69.5%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 219 (3.65%)
10. გიორგი შავგულიძე - 1182 (19.69%)
15. მამუკა ქაჯაია - 94 (1.57%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 53 (0.88%)
8 2. ნატო ქათამაძე - 404 (7.7%)
5. სერგო ლექვინაძე - 3388 (64.57%)
7. ზაზა ყიფიანი - 242 (4.61%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 1090 (20.77%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 28 (0.53%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 48 (0.91%)
23. დავით მალანია - 47 (0.9%)
9 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 709 (17.43%)
5. მერაბ ბარათაშვილი - 2332 (57.34%)
7. ვასილ გოდუაძე - 187 (4.6%)
10. შოთა თაბაგარი - 758 (18.64%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 19 (0.47%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 24 (0.59%)
23. დავით ბაქრაძე - 38 (0.93%)
10 2. იმედა გიორგაძე - 161 (3.39%)
5. დავით გოგისვანიძე - 3164 (66.64%)
7. კობა ნიკოლაძე - 126 (2.65%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 1238 (26.07%)
15. რომანოზ თოფურია - 23 (0.48%)
21. გელა ხუნდაძე - 31 (0.65%)
23. მირზა კვანტალიანი - 5 (0.11%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
150 2. მამუკა მღვდელაძე - 60 (12.5%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 331 (68.96%)
7. ჯონი ონიანი - 16 (3.33%)
10. ომარ კახიძე - 67 (13.96%)
15. დავით კახიანი - 2 (0.42%)
21. ნათია კამკამიძე - 4 (0.83%)
151 2. მამუკა მღვდელაძე - 68 (13.05%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 338 (64.88%)
7. ჯონი ონიანი - 31 (5.95%)
10. ომარ კახიძე - 69 (13.24%)
15. დავით კახიანი - 2 (0.38%)
21. ნათია კამკამიძე - 13 (2.5%)
152 2. მამუკა მღვდელაძე - 23 (4.94%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 413 (88.63%)
7. ჯონი ონიანი - 4 (0.86%)
10. ომარ კახიძე - 24 (5.15%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.21%)
21. ნათია კამკამიძე - 1 (0.21%)
153 2. მამუკა მღვდელაძე - 60 (7.58%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 665 (83.96%)
7. ჯონი ონიანი - 10 (1.26%)
10. ომარ კახიძე - 55 (6.94%)
15. დავით კახიანი - 2 (0.25%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
154 2. მამუკა მღვდელაძე - 102 (22.77%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 283 (63.17%)
7. ჯონი ონიანი - 9 (2.01%)
10. ომარ კახიძე - 47 (10.49%)
15. დავით კახიანი - 0 (0%)
21. ნათია კამკამიძე - 7 (1.56%)
155 2. მამუკა მღვდელაძე - 52 (8.65%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 468 (77.87%)
7. ჯონი ონიანი - 11 (1.83%)
10. ომარ კახიძე - 69 (11.48%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.17%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
179 2. მამუკა მღვდელაძე - 15 (4.07%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 302 (81.84%)
7. ჯონი ონიანი - 3 (0.81%)
10. ომარ კახიძე - 48 (13.01%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.27%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
180 2. მამუკა მღვდელაძე - 32 (13.17%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 176 (72.43%)
7. ჯონი ონიანი - 12 (4.94%)
10. ომარ კახიძე - 23 (9.47%)
15. დავით კახიანი - 0 (0%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
189 2. მამუკა მღვდელაძე - 27 (5.07%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 391 (73.36%)
7. ჯონი ონიანი - 32 (6%)
10. ომარ კახიძე - 76 (14.26%)
15. დავით კახიანი - 2 (0.38%)
21. ნათია კამკამიძე - 5 (0.94%)
1101 2. მამუკა მღვდელაძე - 18 (4.8%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 315 (84%)
7. ჯონი ონიანი - 6 (1.6%)
10. ომარ კახიძე - 35 (9.33%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.27%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
1102 2. მამუკა მღვდელაძე - 25 (5.34%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 376 (80.34%)
7. ჯონი ონიანი - 8 (1.71%)
10. ომარ კახიძე - 53 (11.32%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.21%)
21. ნათია კამკამიძე - 5 (1.07%)
1121 2. მამუკა მღვდელაძე - 19 (5.92%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 253 (78.82%)
7. ჯონი ონიანი - 8 (2.49%)
10. ომარ კახიძე - 39 (12.15%)
15. დავით კახიანი - 1 (0.31%)
21. ნათია კამკამიძე - 1 (0.31%)
1124 2. მამუკა მღვდელაძე - 21 (6.36%) ოქმი
5. მერაბ მეშველიანი - 264 (80%)
7. ჯონი ონიანი - 4 (1.21%)
10. ომარ კახიძე - 41 (12.42%)
15. დავით კახიანი - 0 (0%)
21. ნათია კამკამიძე - 0 (0%)
246 2. ნუგზარ კაშია - 27 (7.44%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 235 (64.74%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 16 (4.41%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 81 (22.31%)
15. კობა სახელაშვილი - 3 (0.83%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 1 (0.28%)
249 2. ნუგზარ კაშია - 20 (4.32%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 350 (75.59%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 21 (4.54%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 67 (14.47%)
15. კობა სახელაშვილი - 3 (0.65%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 2 (0.43%)
256 2. ნუგზარ კაშია - 20 (3.65%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 419 (76.46%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 20 (3.65%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 81 (14.78%)
15. კობა სახელაშვილი - 6 (1.09%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 2 (0.36%)
257 2. ნუგზარ კაშია - 21 (4.51%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 334 (71.67%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 23 (4.94%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 83 (17.81%)
15. კობა სახელაშვილი - 2 (0.43%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 3 (0.64%)
258 2. ნუგზარ კაშია - 18 (4.51%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 276 (69.17%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 17 (4.26%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 83 (20.8%)
15. კობა სახელაშვილი - 2 (0.5%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 3 (0.75%)
259 2. ნუგზარ კაშია - 7 (1.6%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 334 (76.26%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 17 (3.88%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 75 (17.12%)
15. კობა სახელაშვილი - 0 (0%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 5 (1.14%)
261 2. ნუგზარ კაშია - 17 (4.78%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 220 (61.8%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 18 (5.06%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 88 (24.72%)
15. კობა სახელაშვილი - 5 (1.4%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 8 (2.25%)
274 2. ნუგზარ კაშია - 24 (4.45%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 349 (64.75%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 27 (5.01%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 131 (24.3%)
15. კობა სახელაშვილი - 3 (0.56%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 5 (0.93%)
288 2. ნუგზარ კაშია - 18 (2.74%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 583 (88.74%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 15 (2.28%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 33 (5.02%)
15. კობა სახელაშვილი - 8 (1.22%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 0 (0%)
2112 2. ნუგზარ კაშია - 16 (2.27%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 584 (82.84%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 19 (2.7%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 78 (11.06%)
15. კობა სახელაშვილი - 4 (0.57%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 4 (0.57%)
2117 2. ნუგზარ კაშია - 16 (4.07%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 311 (79.13%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 10 (2.54%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 52 (13.23%)
15. კობა სახელაშვილი - 0 (0%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 4 (1.02%)
2118 2. ნუგზარ კაშია - 14 (2.32%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 497 (82.42%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 18 (2.99%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 65 (10.78%)
15. კობა სახელაშვილი - 4 (0.66%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 5 (0.83%)
2119 2. ნუგზარ კაშია - 14 (4.2%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 221 (66.37%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 17 (5.11%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 80 (24.02%)
15. კობა სახელაშვილი - 0 (0%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 1 (0.3%)
2123 2. ნუგზარ კაშია - 7 (1.99%) ოქმი
5. აკაკი სიხარულიძე - 278 (78.98%)
7. თენგიზ ხვადაგიანი - 9 (2.56%)
10. ლიანა ვაშაკიძე - 54 (15.34%)
15. კობა სახელაშვილი - 2 (0.57%)
21. ლუკა დვალიშვილი - 2 (0.57%)
315 2. გოჩა კიკვაძე - 19 (3.45%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 309 (56.18%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 26 (4.73%)
10. დავით დვალი - 194 (35.27%)
15. ჟიგული გამახარია - 2 (0.36%)
316 2. გოჩა კიკვაძე - 24 (6.59%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 192 (52.75%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 25 (6.87%)
10. დავით დვალი - 123 (33.79%)
15. ჟიგული გამახარია - 0 (0%)
330 2. გოჩა კიკვაძე - 18 (4.16%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 262 (60.51%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 24 (5.54%)
10. დავით დვალი - 126 (29.1%)
15. ჟიგული გამახარია - 3 (0.69%)
360 2. გოჩა კიკვაძე - 22 (3.89%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 445 (78.76%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 14 (2.48%)
10. დავით დვალი - 83 (14.69%)
15. ჟიგული გამახარია - 1 (0.18%)
362 2. გოჩა კიკვაძე - 19 (4.6%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 278 (67.31%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 20 (4.84%)
10. დავით დვალი - 92 (22.28%)
15. ჟიგული გამახარია - 4 (0.97%)
363 2. გოჩა კიკვაძე - 17 (3.59%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 296 (62.58%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 16 (3.38%)
10. დავით დვალი - 144 (30.44%)
15. ჟიგული გამახარია - 0 (0%)
364 2. გოჩა კიკვაძე - 13 (3.15%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 217 (52.54%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 16 (3.87%)
10. დავით დვალი - 165 (39.95%)
15. ჟიგული გამახარია - 2 (0.48%)
365 2. გოჩა კიკვაძე - 19 (3.79%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 301 (60.08%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 21 (4.19%)
10. დავით დვალი - 155 (30.94%)
15. ჟიგული გამახარია - 5 (1%)
375 2. გოჩა კიკვაძე - 16 (3.84%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 251 (60.19%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 17 (4.08%)
10. დავით დვალი - 131 (31.41%)
15. ჟიგული გამახარია - 2 (0.48%)
381 2. გოჩა კიკვაძე - 9 (3.63%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 195 (78.63%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 6 (2.42%)
10. დავით დვალი - 37 (14.92%)
15. ჟიგული გამახარია - 1 (0.4%)
384 2. გოჩა კიკვაძე - 11 (3.42%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 204 (63.35%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 8 (2.48%)
10. დავით დვალი - 97 (30.12%)
15. ჟიგული გამახარია - 2 (0.62%)
390 2. გოჩა კიკვაძე - 21 (4.65%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 222 (49.12%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 16 (3.54%)
10. დავით დვალი - 191 (42.26%)
15. ჟიგული გამახარია - 2 (0.44%)
392 2. გოჩა კიკვაძე - 10 (2.29%) ოქმი
5. ტარიელ მესხი - 293 (67.2%)
7. გოჩა ბაძგარაძე - 14 (3.21%)
10. დავით დვალი - 114 (26.15%)
15. ჟიგული გამახარია - 5 (1.15%)
431 2. დავით რეხვიაშვილი - 13 (2.34%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 4 (0.72%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 472 (85.05%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 3 (0.54%)
10. ლევან კვატაშიძე - 54 (9.73%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 0 (0%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 9 (1.62%)
445 2. დავით რეხვიაშვილი - 45 (9.02%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 19 (3.81%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 331 (66.33%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 27 (5.41%)
10. ლევან კვატაშიძე - 64 (12.83%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 3 (0.6%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 10 (2%)
466 2. დავით რეხვიაშვილი - 33 (6.53%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 27 (5.35%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 326 (64.55%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 22 (4.36%)
10. ლევან კვატაშიძე - 86 (17.03%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 4 (0.79%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 7 (1.39%)
467 2. დავით რეხვიაშვილი - 24 (4.2%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 22 (3.85%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 396 (69.35%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 43 (7.53%)
10. ლევან კვატაშიძე - 82 (14.36%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 1 (0.18%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 3 (0.53%)
468 2. დავით რეხვიაშვილი - 103 (21.11%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 18 (3.69%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 270 (55.33%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 21 (4.3%)
10. ლევან კვატაშიძე - 72 (14.75%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 2 (0.41%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 2 (0.41%)
469 2. დავით რეხვიაშვილი - 33 (7.25%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 28 (6.15%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 272 (59.78%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 19 (4.18%)
10. ლევან კვატაშიძე - 99 (21.76%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 2 (0.44%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 2 (0.44%)
470 2. დავით რეხვიაშვილი - 38 (6.53%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 92 (15.81%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 366 (62.89%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 12 (2.06%)
10. ლევან კვატაშიძე - 63 (10.82%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 10 (1.72%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 1 (0.17%)
471 2. დავით რეხვიაშვილი - 18 (3.92%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 12 (2.61%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 368 (80.17%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 13 (2.83%)
10. ლევან კვატაშიძე - 47 (10.24%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 0 (0%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 1 (0.22%)
477 2. დავით რეხვიაშვილი - 22 (6.15%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 3 (0.84%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 292 (81.56%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 14 (3.91%)
10. ლევან კვატაშიძე - 24 (6.7%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 2 (0.56%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 1 (0.28%)
497 2. დავით რეხვიაშვილი - 19 (3.75%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 17 (3.35%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 371 (73.18%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 36 (7.1%)
10. ლევან კვატაშიძე - 59 (11.64%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 1 (0.2%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 4 (0.79%)
498 2. დავით რეხვიაშვილი - 21 (4.25%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 11 (2.23%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 352 (71.26%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 26 (5.26%)
10. ლევან კვატაშიძე - 81 (16.4%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 1 (0.2%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 2 (0.4%)
4108 2. დავით რეხვიაშვილი - 20 (4.01%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 16 (3.21%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 318 (63.73%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 10 (2%)
10. ლევან კვატაშიძე - 114 (22.85%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 6 (1.2%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 15 (3.01%)
4114 2. დავით რეხვიაშვილი - 11 (1.87%) ოქმი
3. გურამ გოცირიძე - 14 (2.38%)
5. კახაბერ ნემსიწვერიძე - 506 (85.91%)
7. ზაზა ელჩიბეგოვი - 6 (1.02%)
10. ლევან კვატაშიძე - 51 (8.66%)
15. ისიდორე კაჭახიძე - 1 (0.17%)
21. გიორგი ჭეიშვილი - 0 (0%)
510 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 23 (4.61%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 292 (58.52%)
7. სიმონ ახალაძე - 29 (5.81%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 146 (29.26%)
15. შალვა შანიძე - 5 (1%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 4 (0.8%)
512 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 24 (4.92%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 334 (68.44%)
7. სიმონ ახალაძე - 20 (4.1%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 98 (20.08%)
15. შალვა შანიძე - 2 (0.41%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 10 (2.05%)
532 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 31 (7.13%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 273 (62.76%)
7. სიმონ ახალაძე - 33 (7.59%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 88 (20.23%)
15. შალვა შანიძე - 6 (1.38%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 4 (0.92%)
537 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 54 (11.34%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 300 (63.03%)
7. სიმონ ახალაძე - 33 (6.93%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 81 (17.02%)
15. შალვა შანიძე - 2 (0.42%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 6 (1.26%)
540 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 39 (10.05%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 249 (64.18%)
7. სიმონ ახალაძე - 20 (5.15%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 73 (18.81%)
15. შალვა შანიძე - 2 (0.52%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 5 (1.29%)
541 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 28 (6.28%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 283 (63.45%)
7. სიმონ ახალაძე - 20 (4.48%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 105 (23.54%)
15. შალვა შანიძე - 5 (1.12%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 5 (1.12%)
542 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 39 (7.86%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 301 (60.69%)
7. სიმონ ახალაძე - 33 (6.65%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 108 (21.77%)
15. შალვა შანიძე - 10 (2.02%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 5 (1.01%)
543 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 31 (6.61%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 303 (64.61%)
7. სიმონ ახალაძე - 33 (7.04%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 95 (20.26%)
15. შალვა შანიძე - 5 (1.07%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 2 (0.43%)
544 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 38 (6.8%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 369 (66.01%)
7. სიმონ ახალაძე - 39 (6.98%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 104 (18.6%)
15. შალვა შანიძე - 2 (0.36%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 7 (1.25%)
5103 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 26 (5.12%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 289 (56.89%)
7. სიმონ ახალაძე - 33 (6.5%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 149 (29.33%)
15. შალვა შანიძე - 6 (1.18%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 5 (0.98%)
5113 2. თეიმურაზ შალიკიანი - 36 (7.78%) ოქმი
5. ამირან ხვადაგიანი - 326 (70.41%)
7. სიმონ ახალაძე - 11 (2.38%)
10. გრიგოლ კერესელიძე - 82 (17.71%)
15. შალვა შანიძე - 4 (0.86%)
21. რამაზ ნამიჭეიშვილი - 4 (0.86%)
633 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 52 (10.77%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 341 (70.6%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 13 (2.69%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 69 (14.29%)
15. ნანა სანებლიძე - 5 (1.04%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 3 (0.62%)
634 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 24 (4.42%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 409 (75.32%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 6 (1.1%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 96 (17.68%)
15. ნანა სანებლიძე - 1 (0.18%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 7 (1.29%)
635 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 49 (8.26%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 314 (52.95%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 27 (4.55%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 192 (32.38%)
15. ნანა სანებლიძე - 1 (0.17%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 10 (1.69%)
638 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 35 (8.41%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 290 (69.71%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 15 (3.61%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 69 (16.59%)
15. ნანა სანებლიძე - 2 (0.48%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 5 (1.2%)
639 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 50 (9.23%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 327 (60.33%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 33 (6.09%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 119 (21.96%)
15. ნანა სანებლიძე - 4 (0.74%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 9 (1.66%)
672 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 5 (4.63%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 84 (77.78%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 6 (5.56%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 12 (11.11%)
15. ნანა სანებლიძე - 0 (0%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 1 (0.93%)
673 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 47 (9.36%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 330 (65.74%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 21 (4.18%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 94 (18.73%)
15. ნანა სანებლიძე - 5 (1%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 5 (1%)
695 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 27 (4.38%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 477 (77.44%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 22 (3.57%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 87 (14.12%)
15. ნანა სანებლიძე - 1 (0.16%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 2 (0.32%)
6122 2. იპოლიტე ამბროლაძე - 10 (4.81%) ოქმი
5. ბესიკ ბრეგაძე - 140 (67.31%)
7. შოთა ბურჯანაძე - 3 (1.44%)
10. მამუკა ჩიხლაძე - 51 (24.52%)
15. ნანა სანებლიძე - 4 (1.92%)
21. ქეთევან ძოწენიძე - 0 (0%)
73 2. ივანე კაპანაძე - 19 (5.81%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 219 (66.97%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 11 (3.36%)
10. გიორგი შავგულიძე - 73 (22.32%)
15. მამუკა ქაჯაია - 4 (1.22%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 1 (0.31%)
74 2. ივანე კაპანაძე - 27 (5.28%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 334 (65.36%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 17 (3.33%)
10. გიორგი შავგულიძე - 118 (23.09%)
15. მამუკა ქაჯაია - 2 (0.39%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 13 (2.54%)
75 2. ივანე კაპანაძე - 15 (4.17%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 228 (63.33%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 8 (2.22%)
10. გიორგი შავგულიძე - 97 (26.94%)
15. მამუკა ქაჯაია - 7 (1.94%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 5 (1.39%)
76 2. ივანე კაპანაძე - 8 (2.47%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 236 (72.84%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 12 (3.7%)
10. გიორგი შავგულიძე - 66 (20.37%)
15. მამუკა ქაჯაია - 1 (0.31%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 1 (0.31%)
77 2. ივანე კაპანაძე - 30 (7.56%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 226 (56.93%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 30 (7.56%)
10. გიორგი შავგულიძე - 106 (26.7%)
15. მამუკა ქაჯაია - 5 (1.26%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 0 (0%)
78 2. ივანე კაპანაძე - 24 (7.21%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 206 (61.86%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 18 (5.41%)
10. გიორგი შავგულიძე - 79 (23.72%)
15. მამუკა ქაჯაია - 4 (1.2%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 2 (0.6%)
79 2. ივანე კაპანაძე - 41 (9.09%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 244 (54.1%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 22 (4.88%)
10. გიორგი შავგულიძე - 120 (26.61%)
15. მამუკა ქაჯაია - 19 (4.21%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 5 (1.11%)
711 2. ივანე კაპანაძე - 42 (2.71%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 1399 (90.14%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 23 (1.48%)
10. გიორგი შავგულიძე - 65 (4.19%)
15. მამუკა ქაჯაია - 17 (1.1%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 6 (0.39%)
736 2. ივანე კაპანაძე - 22 (5.49%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 254 (63.34%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 22 (5.49%)
10. გიორგი შავგულიძე - 98 (24.44%)
15. მამუკა ქაჯაია - 2 (0.5%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 3 (0.75%)
7100 2. ივანე კაპანაძე - 9 (2.65%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 226 (66.47%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 13 (3.82%)
10. გიორგი შავგულიძე - 82 (24.12%)
15. მამუკა ქაჯაია - 10 (2.94%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 0 (0%)
7105 2. ივანე კაპანაძე - 10 (2.95%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 242 (71.39%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 6 (1.77%)
10. გიორგი შავგულიძე - 72 (21.24%)
15. მამუკა ქაჯაია - 3 (0.88%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 6 (1.77%)
7106 2. ივანე კაპანაძე - 11 (3.38%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 176 (54.15%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 22 (6.77%)
10. გიორგი შავგულიძე - 105 (32.31%)
15. მამუკა ქაჯაია - 9 (2.77%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 2 (0.62%)
7107 2. ივანე კაპანაძე - 25 (7.29%) ოქმი
5. დავით ჯანაშია - 182 (53.06%)
7. მიხეილ ხეცურიანი - 15 (4.37%)
10. გიორგი შავგულიძე - 101 (29.45%)
15. მამუკა ქაჯაია - 11 (3.21%)
21. ოთარ სესიკაშვილი - 9 (2.62%)
81 2. ნატო ქათამაძე - 28 (5.52%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 345 (68.05%)
7. ზაზა ყიფიანი - 29 (5.72%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 98 (19.33%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 1 (0.2%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 1 (0.2%)
23. დავით მალანია - 5 (0.99%)
82 2. ნატო ქათამაძე - 28 (6.81%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 257 (62.53%)
7. ზაზა ყიფიანი - 14 (3.41%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 85 (20.68%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 1 (0.24%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 7 (1.7%)
23. დავით მალანია - 19 (4.62%)
813 2. ნატო ქათამაძე - 41 (8.52%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 285 (59.25%)
7. ზაზა ყიფიანი - 27 (5.61%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 113 (23.49%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 9 (1.87%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 3 (0.62%)
23. დავით მალანია - 3 (0.62%)
814 2. ნატო ქათამაძე - 41 (7.88%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 358 (68.85%)
7. ზაზა ყიფიანი - 16 (3.08%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 90 (17.31%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 2 (0.38%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 13 (2.5%)
23. დავით მალანია - 0 (0%)
817 2. ნატო ქათამაძე - 19 (5.28%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 258 (71.67%)
7. ზაზა ყიფიანი - 13 (3.61%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 64 (17.78%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 3 (0.83%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 0 (0%)
23. დავით მალანია - 3 (0.83%)
825 2. ნატო ქათამაძე - 8 (2.04%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 303 (77.3%)
7. ზაზა ყიფიანი - 10 (2.55%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 69 (17.6%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 1 (0.26%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 1 (0.26%)
23. დავით მალანია - 0 (0%)
827 2. ნატო ქათამაძე - 44 (13.62%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 185 (57.28%)
7. ზაზა ყიფიანი - 11 (3.41%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 77 (23.84%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 2 (0.62%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 1 (0.31%)
23. დავით მალანია - 3 (0.93%)
828 2. ნატო ქათამაძე - 44 (8.16%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 345 (64.01%)
7. ზაზა ყიფიანი - 31 (5.75%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 113 (20.96%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 2 (0.37%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 3 (0.56%)
23. დავით მალანია - 1 (0.19%)
829 2. ნატო ქათამაძე - 47 (9.59%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 323 (65.92%)
7. ზაზა ყიფიანი - 23 (4.69%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 85 (17.35%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 3 (0.61%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 2 (0.41%)
23. დავით მალანია - 7 (1.43%)
891 2. ნატო ქათამაძე - 35 (7.43%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 306 (64.97%)
7. ზაზა ყიფიანი - 27 (5.73%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 95 (20.17%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 0 (0%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 5 (1.06%)
23. დავით მალანია - 3 (0.64%)
8104 2. ნატო ქათამაძე - 26 (8.7%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 178 (59.53%)
7. ზაზა ყიფიანი - 21 (7.02%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 65 (21.74%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 2 (0.67%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 5 (1.67%)
23. დავით მალანია - 2 (0.67%)
8111 2. ნატო ქათამაძე - 43 (9.47%) ოქმი
5. სერგო ლექვინაძე - 245 (53.96%)
7. ზაზა ყიფიანი - 20 (4.41%)
10. მამუკა ხაბურძანია - 136 (29.96%)
15. ნორა ლომსიანიძე - 2 (0.44%)
21. არსენ დოლაბერიძე - 7 (1.54%)
23. დავით მალანია - 1 (0.22%)
918 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 70 (15.05%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 284 (61.08%)
7. ვასილ გოდუაძე - 24 (5.16%)
10. შოთა თაბაგარი - 68 (14.62%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 5 (1.08%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 8 (1.72%)
23. დავით ბაქრაძე - 6 (1.29%)
919 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 42 (11.11%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 259 (68.52%)
7. ვასილ გოდუაძე - 4 (1.06%)
10. შოთა თაბაგარი - 68 (17.99%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 2 (0.53%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 0 (0%)
23. დავით ბაქრაძე - 3 (0.79%)
920 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 94 (29.75%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 154 (48.73%)
7. ვასილ გოდუაძე - 6 (1.9%)
10. შოთა თაბაგარი - 55 (17.41%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 2 (0.63%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 2 (0.63%)
23. დავით ბაქრაძე - 3 (0.95%)
921 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 61 (15.64%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 241 (61.79%)
7. ვასილ გოდუაძე - 12 (3.08%)
10. შოთა თაბაგარი - 65 (16.67%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 3 (0.77%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 0 (0%)
23. დავით ბაქრაძე - 8 (2.05%)
922 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 25 (7.23%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 191 (55.2%)
7. ვასილ გოდუაძე - 56 (16.18%)
10. შოთა თაბაგარი - 65 (18.79%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 1 (0.29%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 6 (1.73%)
23. დავით ბაქრაძე - 2 (0.58%)
926 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 56 (16.72%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 160 (47.76%)
7. ვასილ გოდუაძე - 19 (5.67%)
10. შოთა თაბაგარი - 89 (26.57%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 2 (0.6%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 4 (1.19%)
23. დავით ბაქრაძე - 5 (1.49%)
982 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 31 (9.12%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 243 (71.47%)
7. ვასილ გოდუაძე - 15 (4.41%)
10. შოთა თაბაგარი - 48 (14.12%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 1 (0.29%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 1 (0.29%)
23. დავით ბაქრაძე - 1 (0.29%)
985 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 43 (14.43%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 198 (66.44%)
7. ვასილ გოდუაძე - 3 (1.01%)
10. შოთა თაბაგარი - 52 (17.45%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 0 (0%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 0 (0%)
23. დავით ბაქრაძე - 2 (0.67%)
986 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 125 (40.72%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 110 (35.83%)
7. ვასილ გოდუაძე - 11 (3.58%)
10. შოთა თაბაგარი - 58 (18.89%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 0 (0%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 0 (0%)
23. დავით ბაქრაძე - 3 (0.98%)
999 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 45 (15.73%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 169 (59.09%)
7. ვასილ გოდუაძე - 7 (2.45%)
10. შოთა თაბაგარი - 60 (20.98%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 2 (0.7%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 2 (0.7%)
23. დავით ბაქრაძე - 1 (0.35%)
9109 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 46 (15.08%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 176 (57.7%)
7. ვასილ გოდუაძე - 19 (6.23%)
10. შოთა თაბაგარი - 61 (20%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 0 (0%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 1 (0.33%)
23. დავით ბაქრაძე - 2 (0.66%)
9120 2. ვლადიმერ ნაკაშიძე - 71 (23.59%) ოქმი
5. მერაბ ბარათაშვილი - 147 (48.84%)
7. ვასილ გოდუაძე - 11 (3.65%)
10. შოთა თაბაგარი - 69 (22.92%)
15. კონსტანტინე სებისკვერაძე - 1 (0.33%)
21. თამაზ ურიადმყოფელი - 0 (0%)
23. დავით ბაქრაძე - 2 (0.66%)
1023 2. იმედა გიორგაძე - 13 (3.14%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 273 (65.94%)
7. კობა ნიკოლაძე - 3 (0.72%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 122 (29.47%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.24%)
21. გელა ხუნდაძე - 2 (0.48%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1024 2. იმედა გიორგაძე - 13 (2.67%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 339 (69.61%)
7. კობა ნიკოლაძე - 12 (2.46%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 120 (24.64%)
15. რომანოზ თოფურია - 2 (0.41%)
21. გელა ხუნდაძე - 0 (0%)
23. მირზა კვანტალიანი - 1 (0.21%)
1047 2. იმედა გიორგაძე - 4 (1.32%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 213 (70.3%)
7. კობა ნიკოლაძე - 11 (3.63%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 72 (23.76%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.33%)
21. გელა ხუნდაძე - 2 (0.66%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1048 2. იმედა გიორგაძე - 13 (4.78%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 192 (70.59%)
7. კობა ნიკოლაძე - 3 (1.1%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 64 (23.53%)
15. რომანოზ თოფურია - 0 (0%)
21. გელა ხუნდაძე - 0 (0%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1076 2. იმედა გიორგაძე - 10 (2.6%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 253 (65.71%)
7. კობა ნიკოლაძე - 13 (3.38%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 99 (25.71%)
15. რომანოზ თოფურია - 2 (0.52%)
21. გელა ხუნდაძე - 8 (2.08%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1078 2. იმედა გიორგაძე - 11 (5.53%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 139 (69.85%)
7. კობა ნიკოლაძე - 5 (2.51%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 40 (20.1%)
15. რომანოზ თოფურია - 2 (1.01%)
21. გელა ხუნდაძე - 1 (0.5%)
23. მირზა კვანტალიანი - 1 (0.5%)
1083 2. იმედა გიორგაძე - 11 (3.73%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 227 (76.95%)
7. კობა ნიკოლაძე - 7 (2.37%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 43 (14.58%)
15. რომანოზ თოფურია - 5 (1.69%)
21. გელა ხუნდაძე - 2 (0.68%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1087 2. იმედა გიორგაძე - 18 (4.47%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 284 (70.47%)
7. კობა ნიკოლაძე - 13 (3.23%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 86 (21.34%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.25%)
21. გელა ხუნდაძე - 0 (0%)
23. მირზა კვანტალიანი - 1 (0.25%)
1093 2. იმედა გიორგაძე - 8 (3.24%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 154 (62.35%)
7. კობა ნიკოლაძე - 3 (1.21%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 81 (32.79%)
15. რომანოზ თოფურია - 0 (0%)
21. გელა ხუნდაძე - 1 (0.4%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
1094 2. იმედა გიორგაძე - 24 (4.96%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 292 (60.33%)
7. კობა ნიკოლაძე - 9 (1.86%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 151 (31.2%)
15. რომანოზ თოფურია - 6 (1.24%)
21. გელა ხუნდაძე - 1 (0.21%)
23. მირზა კვანტალიანი - 1 (0.21%)
1096 2. იმედა გიორგაძე - 8 (2.55%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 205 (65.29%)
7. კობა ნიკოლაძე - 12 (3.82%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 88 (28.03%)
15. რომანოზ თოფურია - 0 (0%)
21. გელა ხუნდაძე - 1 (0.32%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
10110 2. იმედა გიორგაძე - 6 (2.71%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 131 (59.28%)
7. კობა ნიკოლაძე - 5 (2.26%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 74 (33.48%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.45%)
21. გელა ხუნდაძე - 4 (1.81%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
10115 2. იმედა გიორგაძე - 6 (2.03%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 186 (63.05%)
7. კობა ნიკოლაძე - 15 (5.08%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 81 (27.46%)
15. რომანოზ თოფურია - 0 (0%)
21. გელა ხუნდაძე - 6 (2.03%)
23. მირზა კვანტალიანი - 1 (0.34%)
10116 2. იმედა გიორგაძე - 11 (5.5%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 129 (64.5%)
7. კობა ნიკოლაძე - 4 (2%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 54 (27%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.5%)
21. გელა ხუნდაძე - 1 (0.5%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
10125 2. იმედა გიორგაძე - 5 (2.18%) ოქმი
5. დავით გოგისვანიძე - 147 (64.19%)
7. კობა ნიკოლაძე - 11 (4.8%)
10. ნუგზარ ძაგნიძე - 63 (27.51%)
15. რომანოზ თოფურია - 1 (0.44%)
21. გელა ხუნდაძე - 2 (0.87%)
23. მირზა კვანტალიანი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას