მაჟორიტარული სისტემით

სამგორი

<< უკან
##
11 3. ციცინო ნუცუბიძე - 943 (7.01%)
5. ირაკლი ნადირაძე - 8175 (60.79%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 1395 (10.37%)
8. არჩილ მანწკავა - 193 (1.44%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 2206 (16.41%)
15. ცისანა კაპანაძე - 160 (1.19%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 265 (1.97%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 110 (0.82%)
12 2. დავით კერესელიძე - 2075 (12.96%)
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 690 (4.31%)
5. კახა გურული - 9174 (57.3%)
7. სერგო ჯავახიძე - 2284 (14.27%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 77 (0.48%)
10. ლევან კაკაბაძე - 1426 (8.91%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 63 (0.39%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 97 (0.61%)
25. კულიხან ტამოევი - 124 (0.77%)
13 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 1192 (10.41%)
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 587 (5.12%)
5. იოსებ ეგუტია - 6411 (55.97%)
7. არჩილ ზარიძე - 682 (5.95%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 84 (0.73%)
10. გია თარგამაძე - 2121 (18.52%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 164 (1.43%)
21. როსტომ მეტრეველი - 152 (1.33%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 61 (0.53%)
14 2. გულო ზუმბაძე - 2074 (13.38%)
3. დავით შეშაბერიძე - 1017 (6.56%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 9024 (58.21%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 1105 (7.13%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 187 (1.21%)
10. კობა მახაური - 1798 (11.6%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 51 (0.33%)
21. ბადრი ინაშვილი - 41 (0.26%)
25. მაია ივანიშვილი - 206 (1.33%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
111 3. ციცინო ნუცუბიძე - 45 (8.86%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 306 (60.24%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 44 (8.66%)
8. არჩილ მანწკავა - 7 (1.38%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 85 (16.73%)
15. ცისანა კაპანაძე - 3 (0.59%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 13 (2.56%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 5 (0.98%)
112 3. ციცინო ნუცუბიძე - 41 (8.87%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 260 (56.28%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 55 (11.9%)
8. არჩილ მანწკავა - 4 (0.87%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 88 (19.05%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.87%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 1 (0.22%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 9 (1.95%)
113 3. ციცინო ნუცუბიძე - 24 (5.08%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 285 (60.38%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 51 (10.81%)
8. არჩილ მანწკავა - 8 (1.69%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 96 (20.34%)
15. ცისანა კაპანაძე - 2 (0.42%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.42%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 4 (0.85%)
114 3. ციცინო ნუცუბიძე - 27 (7.4%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 226 (61.92%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 30 (8.22%)
8. არჩილ მანწკავა - 4 (1.1%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 71 (19.45%)
15. ცისანა კაპანაძე - 5 (1.37%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 1 (0.27%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 1 (0.27%)
115 3. ციცინო ნუცუბიძე - 50 (10.89%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 253 (55.12%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 53 (11.55%)
8. არჩილ მანწკავა - 3 (0.65%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 85 (18.52%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.87%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 7 (1.53%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 4 (0.87%)
116 3. ციცინო ნუცუბიძე - 32 (6.78%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 314 (66.53%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 45 (9.53%)
8. არჩილ მანწკავა - 2 (0.42%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 72 (15.25%)
15. ცისანა კაპანაძე - 1 (0.21%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.42%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 4 (0.85%)
117 3. ციცინო ნუცუბიძე - 13 (3.38%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 190 (49.35%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 72 (18.7%)
8. არჩილ მანწკავა - 5 (1.3%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 70 (18.18%)
15. ცისანა კაპანაძე - 10 (2.6%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 22 (5.71%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 3 (0.78%)
118 3. ციცინო ნუცუბიძე - 38 (7.42%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 304 (59.38%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 51 (9.96%)
8. არჩილ მანწკავა - 6 (1.17%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 107 (20.9%)
15. ცისანა კაპანაძე - 2 (0.39%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.39%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 2 (0.39%)
119 3. ციცინო ნუცუბიძე - 27 (5.5%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 292 (59.47%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 65 (13.24%)
8. არჩილ მანწკავა - 7 (1.43%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 91 (18.53%)
15. ცისანა კაპანაძე - 2 (0.41%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 5 (1.02%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 2 (0.41%)
1110 3. ციცინო ნუცუბიძე - 39 (9.24%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 224 (53.08%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 48 (11.37%)
8. არჩილ მანწკავა - 15 (3.55%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 89 (21.09%)
15. ცისანა კაპანაძე - 3 (0.71%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 1 (0.24%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 3 (0.71%)
1111 3. ციცინო ნუცუბიძე - 30 (7.59%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 226 (57.22%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 28 (7.09%)
8. არჩილ მანწკავა - 8 (2.03%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 88 (22.28%)
15. ცისანა კაპანაძე - 7 (1.77%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 3 (0.76%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 5 (1.27%)
1112 3. ციცინო ნუცუბიძე - 25 (4.6%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 349 (64.15%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 56 (10.29%)
8. არჩილ მანწკავა - 6 (1.1%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 97 (17.83%)
15. ცისანა კაპანაძე - 3 (0.55%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 8 (1.47%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 0 (0%)
1113 3. ციცინო ნუცუბიძე - 40 (7.55%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 304 (57.36%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 71 (13.4%)
8. არჩილ მანწკავა - 12 (2.26%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 89 (16.79%)
15. ცისანა კაპანაძე - 1 (0.19%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 9 (1.7%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 4 (0.75%)
1114 3. ციცინო ნუცუბიძე - 30 (6.48%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 278 (60.04%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 36 (7.78%)
8. არჩილ მანწკავა - 6 (1.3%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 107 (23.11%)
15. ცისანა კაპანაძე - 2 (0.43%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.43%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 2 (0.43%)
1115 3. ციცინო ნუცუბიძე - 24 (4.97%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 304 (62.94%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 67 (13.87%)
8. არჩილ მანწკავა - 8 (1.66%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 66 (13.66%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.83%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 4 (0.83%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 6 (1.24%)
1116 3. ციცინო ნუცუბიძე - 34 (6.01%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 368 (65.02%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 61 (10.78%)
8. არჩილ მანწკავა - 14 (2.47%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 71 (12.54%)
15. ცისანა კაპანაძე - 6 (1.06%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 6 (1.06%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 6 (1.06%)
1117 3. ციცინო ნუცუბიძე - 39 (6.84%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 372 (65.26%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 45 (7.89%)
8. არჩილ მანწკავა - 9 (1.58%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 93 (16.32%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.7%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.35%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 6 (1.05%)
1118 3. ციცინო ნუცუბიძე - 43 (7.75%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 406 (73.15%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 32 (5.77%)
8. არჩილ მანწკავა - 9 (1.62%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 53 (9.55%)
15. ცისანა კაპანაძე - 3 (0.54%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 6 (1.08%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 3 (0.54%)
1119 3. ციცინო ნუცუბიძე - 42 (7.25%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 385 (66.49%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 57 (9.84%)
8. არჩილ მანწკავა - 9 (1.55%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 67 (11.57%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.69%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 5 (0.86%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 10 (1.73%)
1120 3. ციცინო ნუცუბიძე - 42 (7.84%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 305 (56.9%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 55 (10.26%)
8. არჩილ მანწკავა - 5 (0.93%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 68 (12.69%)
15. ცისანა კაპანაძე - 57 (10.63%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 2 (0.37%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 2 (0.37%)
1121 3. ციცინო ნუცუბიძე - 35 (7.14%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 314 (64.08%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 41 (8.37%)
8. არჩილ მანწკავა - 7 (1.43%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 81 (16.53%)
15. ცისანა კაპანაძე - 6 (1.22%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 3 (0.61%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 3 (0.61%)
1122 3. ციცინო ნუცუბიძე - 48 (8.18%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 343 (58.43%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 81 (13.8%)
8. არჩილ მანწკავა - 8 (1.36%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 84 (14.31%)
15. ცისანა კაპანაძე - 7 (1.19%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 11 (1.87%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 5 (0.85%)
1123 3. ციცინო ნუცუბიძე - 28 (5.2%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 345 (64.13%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 59 (10.97%)
8. არჩილ მანწკავა - 3 (0.56%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 85 (15.8%)
15. ცისანა კაპანაძე - 3 (0.56%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 10 (1.86%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 5 (0.93%)
1124 3. ციცინო ნუცუბიძე - 43 (9.58%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 275 (61.25%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 38 (8.46%)
8. არჩილ მანწკავა - 9 (2%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 72 (16.04%)
15. ცისანა კაპანაძე - 4 (0.89%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 3 (0.67%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 5 (1.11%)
1125 3. ციცინო ნუცუბიძე - 28 (5.74%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 303 (62.09%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 44 (9.02%)
8. არჩილ მანწკავა - 7 (1.43%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 80 (16.39%)
15. ცისანა კაპანაძე - 0 (0%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 24 (4.92%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 2 (0.41%)
1126 3. ციცინო ნუცუბიძე - 34 (6.3%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 286 (52.96%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 44 (8.15%)
8. არჩილ მანწკავა - 5 (0.93%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 71 (13.15%)
15. ცისანა კაპანაძე - 5 (0.93%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 89 (16.48%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 6 (1.11%)
1127 3. ციცინო ნუცუბიძე - 42 (7.17%) ოქმი
5. ირაკლი ნადირაძე - 358 (61.09%)
7. გულნარა ფერიაშვილი - 66 (11.26%)
8. არჩილ მანწკავა - 7 (1.19%)
10. კობა ვაჩეიშვილი - 80 (13.65%)
15. ცისანა კაპანაძე - 8 (1.37%)
21. ირაკლი სარჯველაძე - 22 (3.75%)
25. გიორგი აფხაზიშვილი - 3 (0.51%)
1228 2. დავით კერესელიძე - 52 (10.24%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 28 (5.51%)
5. კახა გურული - 289 (56.89%)
7. სერგო ჯავახიძე - 53 (10.43%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 4 (0.79%)
10. ლევან კაკაბაძე - 72 (14.17%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 2 (0.39%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.79%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.79%)
1229 2. დავით კერესელიძე - 65 (15.22%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 32 (7.49%)
5. კახა გურული - 221 (51.76%)
7. სერგო ჯავახიძე - 52 (12.18%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.47%)
10. ლევან კაკაბაძე - 50 (11.71%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.23%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.94%)
25. კულიხან ტამოევი - 0 (0%)
1230 2. დავით კერესელიძე - 82 (14.75%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 32 (5.76%)
5. კახა გურული - 280 (50.36%)
7. სერგო ჯავახიძე - 87 (15.65%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 5 (0.9%)
10. ლევან კაკაბაძე - 65 (11.69%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.18%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 0 (0%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.72%)
1231 2. დავით კერესელიძე - 82 (13.8%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 36 (6.06%)
5. კახა გურული - 314 (52.86%)
7. სერგო ჯავახიძე - 104 (17.51%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.34%)
10. ლევან კაკაბაძე - 53 (8.92%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.17%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 0 (0%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.34%)
1232 2. დავით კერესელიძე - 43 (9.21%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 27 (5.78%)
5. კახა გურული - 258 (55.25%)
7. სერგო ჯავახიძე - 90 (19.27%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.43%)
10. ლევან კაკაბაძე - 39 (8.35%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 2 (0.43%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 2 (0.43%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.86%)
1233 2. დავით კერესელიძე - 54 (12.5%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 10 (2.31%)
5. კახა გურული - 180 (41.67%)
7. სერგო ჯავახიძე - 152 (35.19%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.23%)
10. ლევან კაკაბაძე - 32 (7.41%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 2 (0.46%)
25. კულიხან ტამოევი - 1 (0.23%)
1234 2. დავით კერესელიძე - 41 (10%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 18 (4.39%)
5. კახა გურული - 213 (51.95%)
7. სერგო ჯავახიძე - 101 (24.63%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 0 (0%)
10. ლევან კაკაბაძე - 31 (7.56%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 2 (0.49%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.98%)
1235 2. დავით კერესელიძე - 41 (9.4%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 16 (3.67%)
5. კახა გურული - 249 (57.11%)
7. სერგო ჯავახიძე - 75 (17.2%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.23%)
10. ლევან კაკაბაძე - 48 (11.01%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 3 (0.69%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 1 (0.23%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.46%)
1236 2. დავით კერესელიძე - 55 (12.94%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 16 (3.76%)
5. კახა გურული - 251 (59.06%)
7. სერგო ჯავახიძე - 57 (13.41%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.47%)
10. ლევან კაკაბაძე - 37 (8.71%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.24%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 3 (0.71%)
25. კულიხან ტამოევი - 3 (0.71%)
1237 2. დავით კერესელიძე - 35 (8.33%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 18 (4.29%)
5. კახა გურული - 245 (58.33%)
7. სერგო ჯავახიძე - 71 (16.9%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.48%)
10. ლევან კაკაბაძე - 36 (8.57%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.24%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 5 (1.19%)
25. კულიხან ტამოევი - 7 (1.67%)
1238 2. დავით კერესელიძე - 81 (13.59%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 27 (4.53%)
5. კახა გურული - 315 (52.85%)
7. სერგო ჯავახიძე - 90 (15.1%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.34%)
10. ლევან კაკაბაძე - 72 (12.08%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.17%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.67%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.67%)
1239 2. დავით კერესელიძე - 114 (19.96%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 28 (4.9%)
5. კახა გურული - 298 (52.19%)
7. სერგო ჯავახიძე - 78 (13.66%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.35%)
10. ლევან კაკაბაძე - 47 (8.23%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.18%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 1 (0.18%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.35%)
1240 2. დავით კერესელიძე - 37 (8.56%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 19 (4.4%)
5. კახა გურული - 288 (66.67%)
7. სერგო ჯავახიძე - 48 (11.11%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 0 (0%)
10. ლევან კაკაბაძე - 37 (8.56%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 3 (0.69%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 0 (0%)
25. კულიხან ტამოევი - 0 (0%)
1241 2. დავით კერესელიძე - 53 (10.62%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 19 (3.81%)
5. კახა გურული - 319 (63.93%)
7. სერგო ჯავახიძე - 46 (9.22%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.2%)
10. ლევან კაკაბაძე - 55 (11.02%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 2 (0.4%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.8%)
1242 2. დავით კერესელიძე - 81 (13.8%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 16 (2.73%)
5. კახა გურული - 320 (54.51%)
7. სერგო ჯავახიძე - 86 (14.65%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 3 (0.51%)
10. ლევან კაკაბაძე - 44 (7.5%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.17%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 11 (1.87%)
25. კულიხან ტამოევი - 25 (4.26%)
1243 2. დავით კერესელიძე - 37 (6.65%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 43 (7.73%)
5. კახა გურული - 287 (51.62%)
7. სერგო ჯავახიძე - 131 (23.56%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.18%)
10. ლევან კაკაბაძე - 48 (8.63%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.18%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 5 (0.9%)
25. კულიხან ტამოევი - 3 (0.54%)
1244 2. დავით კერესელიძე - 66 (12.43%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 26 (4.9%)
5. კახა გურული - 318 (59.89%)
7. სერგო ჯავახიძე - 66 (12.43%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 0 (0%)
10. ლევან კაკაბაძე - 48 (9.04%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 2 (0.38%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.75%)
25. კულიხან ტამოევი - 1 (0.19%)
1245 2. დავით კერესელიძე - 56 (12.42%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 10 (2.22%)
5. კახა გურული - 267 (59.2%)
7. სერგო ჯავახიძე - 85 (18.85%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 0 (0%)
10. ლევან კაკაბაძე - 33 (7.32%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 0 (0%)
25. კულიხან ტამოევი - 0 (0%)
1246 2. დავით კერესელიძე - 62 (10.84%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 15 (2.62%)
5. კახა გურული - 312 (54.55%)
7. სერგო ჯავახიძე - 118 (20.63%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 4 (0.7%)
10. ლევან კაკაბაძე - 55 (9.62%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 4 (0.7%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 0 (0%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.35%)
1247 2. დავით კერესელიძე - 65 (11.84%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 17 (3.1%)
5. კახა გურული - 293 (53.37%)
7. სერგო ჯავახიძე - 96 (17.49%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 7 (1.28%)
10. ლევან კაკაბაძე - 63 (11.48%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 4 (0.73%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 3 (0.55%)
25. კულიხან ტამოევი - 1 (0.18%)
1249 2. დავით კერესელიძე - 116 (22.57%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 7 (1.36%)
5. კახა გურული - 292 (56.81%)
7. სერგო ჯავახიძე - 35 (6.81%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.39%)
10. ლევან კაკაბაძე - 45 (8.75%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 1 (0.19%)
25. კულიხან ტამოევი - 16 (3.11%)
1250 2. დავით კერესელიძე - 76 (10.22%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 33 (4.44%)
5. კახა გურული - 503 (67.61%)
7. სერგო ჯავახიძე - 67 (9.01%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.13%)
10. ლევან კაკაბაძე - 53 (7.12%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 4 (0.54%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 3 (0.4%)
25. კულიხან ტამოევი - 4 (0.54%)
1251 2. დავით კერესელიძე - 75 (12.38%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 31 (5.12%)
5. კახა გურული - 370 (61.06%)
7. სერგო ჯავახიძე - 77 (12.71%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.17%)
10. ლევან კაკაბაძე - 42 (6.93%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 4 (0.66%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 3 (0.5%)
25. კულიხან ტამოევი - 3 (0.5%)
1252 2. დავით კერესელიძე - 79 (15.9%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 16 (3.22%)
5. კახა გურული - 289 (58.15%)
7. სერგო ჯავახიძე - 53 (10.66%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.2%)
10. ლევან კაკაბაძე - 48 (9.66%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 2 (0.4%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 2 (0.4%)
25. კულიხან ტამოევი - 7 (1.41%)
1253 2. დავით კერესელიძე - 59 (11.01%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 23 (4.29%)
5. კახა გურული - 332 (61.94%)
7. სერგო ჯავახიძე - 48 (8.96%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 3 (0.56%)
10. ლევან კაკაბაძე - 65 (12.13%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 3 (0.56%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 1 (0.19%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.37%)
1254 2. დავით კერესელიძე - 65 (12.77%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 22 (4.32%)
5. კახა გურული - 308 (60.51%)
7. სერგო ჯავახიძე - 56 (11%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 13 (2.55%)
10. ლევან კაკაბაძე - 34 (6.68%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.79%)
25. კულიხან ტამოევი - 7 (1.38%)
1255 2. დავით კერესელიძე - 50 (10.96%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 19 (4.17%)
5. კახა გურული - 285 (62.5%)
7. სერგო ჯავახიძე - 56 (12.28%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 2 (0.44%)
10. ლევან კაკაბაძე - 33 (7.24%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 2 (0.44%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 6 (1.32%)
25. კულიხან ტამოევი - 3 (0.66%)
1256 2. დავით კერესელიძე - 96 (18.11%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 19 (3.58%)
5. კახა გურული - 331 (62.45%)
7. სერგო ჯავახიძე - 35 (6.6%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.19%)
10. ლევან კაკაბაძე - 38 (7.17%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 3 (0.57%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 4 (0.75%)
25. კულიხან ტამოევი - 3 (0.57%)
1257 2. დავით კერესელიძე - 116 (21.25%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 27 (4.95%)
5. კახა გურული - 281 (51.47%)
7. სერგო ჯავახიძე - 55 (10.07%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 3 (0.55%)
10. ლევან კაკაბაძე - 50 (9.16%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 1 (0.18%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 11 (2.01%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.37%)
1258 2. დავით კერესელიძე - 66 (14.41%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 17 (3.71%)
5. კახა გურული - 269 (58.73%)
7. სერგო ჯავახიძე - 52 (11.35%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 1 (0.22%)
10. ლევან კაკაბაძე - 43 (9.39%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 0 (0%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 8 (1.75%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.44%)
1259 2. დავით კერესელიძე - 75 (12.61%) ოქმი
3. ზურაბ მუშკუდიანი - 23 (3.87%)
5. კახა გურული - 397 (66.72%)
7. სერგო ჯავახიძე - 64 (10.76%)
8. კონსტანტინე ფორჩხიძე - 8 (1.34%)
10. ლევან კაკაბაძე - 10 (1.68%)
15. ირაკლი ჩაჩუა - 15 (2.52%)
21. მინდია ჭინჭარაული - 1 (0.17%)
25. კულიხან ტამოევი - 2 (0.34%)
1348 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 37 (12.5%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 8 (2.7%)
5. იოსებ ეგუტია - 174 (58.78%)
7. არჩილ ზარიძე - 38 (12.84%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 1 (0.34%)
10. გია თარგამაძე - 34 (11.49%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 2 (0.68%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.34%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 1 (0.34%)
1360 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 86 (15.81%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 31 (5.7%)
5. იოსებ ეგუტია - 255 (46.88%)
7. არჩილ ზარიძე - 28 (5.15%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 11 (2.02%)
10. გია თარგამაძე - 116 (21.32%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 6 (1.1%)
21. როსტომ მეტრეველი - 2 (0.37%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 9 (1.65%)
1361 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 121 (13.25%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 23 (2.52%)
5. იოსებ ეგუტია - 593 (64.95%)
7. არჩილ ზარიძე - 30 (3.29%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 8 (0.88%)
10. გია თარგამაძე - 130 (14.24%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 1 (0.11%)
21. როსტომ მეტრეველი - 3 (0.33%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 4 (0.44%)
1362 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 70 (16.87%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 14 (3.37%)
5. იოსებ ეგუტია - 180 (43.37%)
7. არჩილ ზარიძე - 23 (5.54%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 4 (0.96%)
10. გია თარგამაძე - 112 (26.99%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 0 (0%)
21. როსტომ მეტრეველი - 2 (0.48%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 10 (2.41%)
1363 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 26 (7.3%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 20 (5.62%)
5. იოსებ ეგუტია - 199 (55.9%)
7. არჩილ ზარიძე - 17 (4.78%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 5 (1.4%)
10. გია თარგამაძე - 77 (21.63%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 6 (1.69%)
21. როსტომ მეტრეველი - 4 (1.12%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 2 (0.56%)
1364 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 34 (7.31%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 15 (3.23%)
5. იოსებ ეგუტია - 307 (66.02%)
7. არჩილ ზარიძე - 29 (6.24%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 3 (0.65%)
10. გია თარგამაძე - 73 (15.7%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 3 (0.65%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.22%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1365 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 30 (8.06%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 27 (7.26%)
5. იოსებ ეგუტია - 176 (47.31%)
7. არჩილ ზარიძე - 22 (5.91%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 0 (0%)
10. გია თარგამაძე - 113 (30.38%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 3 (0.81%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.27%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1366 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 37 (9.02%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 60 (14.63%)
5. იოსებ ეგუტია - 180 (43.9%)
7. არჩილ ზარიძე - 31 (7.56%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 2 (0.49%)
10. გია თარგამაძე - 93 (22.68%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 3 (0.73%)
21. როსტომ მეტრეველი - 2 (0.49%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 2 (0.49%)
1367 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 34 (8.13%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 40 (9.57%)
5. იოსებ ეგუტია - 201 (48.09%)
7. არჩილ ზარიძე - 37 (8.85%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 1 (0.24%)
10. გია თარგამაძე - 98 (23.44%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 1 (0.24%)
21. როსტომ მეტრეველი - 4 (0.96%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 2 (0.48%)
1368 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 41 (9.72%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 50 (11.85%)
5. იოსებ ეგუტია - 214 (50.71%)
7. არჩილ ზარიძე - 24 (5.69%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 4 (0.95%)
10. გია თარგამაძე - 74 (17.54%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 3 (0.71%)
21. როსტომ მეტრეველი - 3 (0.71%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 9 (2.13%)
1369 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 50 (9.71%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 31 (6.02%)
5. იოსებ ეგუტია - 283 (54.95%)
7. არჩილ ზარიძე - 47 (9.13%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 2 (0.39%)
10. გია თარგამაძე - 93 (18.06%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 7 (1.36%)
21. როსტომ მეტრეველი - 0 (0%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 2 (0.39%)
1370 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 89 (17.28%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 30 (5.83%)
5. იოსებ ეგუტია - 205 (39.81%)
7. არჩილ ზარიძე - 37 (7.18%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 6 (1.17%)
10. გია თარგამაძე - 136 (26.41%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 5 (0.97%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.19%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 6 (1.17%)
1371 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 34 (10.09%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 43 (12.76%)
5. იოსებ ეგუტია - 165 (48.96%)
7. არჩილ ზარიძე - 21 (6.23%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 2 (0.59%)
10. გია თარგამაძე - 69 (20.47%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 1 (0.3%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.3%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 1 (0.3%)
1372 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 27 (9.06%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 7 (2.35%)
5. იოსებ ეგუტია - 173 (58.05%)
7. არჩილ ზარიძე - 19 (6.38%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 6 (2.01%)
10. გია თარგამაძე - 41 (13.76%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 21 (7.05%)
21. როსტომ მეტრეველი - 4 (1.34%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1373 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 17 (7.14%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 12 (5.04%)
5. იოსებ ეგუტია - 148 (62.18%)
7. არჩილ ზარიძე - 9 (3.78%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 2 (0.84%)
10. გია თარგამაძე - 35 (14.71%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 5 (2.1%)
21. როსტომ მეტრეველი - 9 (3.78%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 1 (0.42%)
1374 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 93 (9.99%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 15 (1.61%)
5. იოსებ ეგუტია - 569 (61.12%)
7. არჩილ ზარიძე - 30 (3.22%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 5 (0.54%)
10. გია თარგამაძე - 99 (10.63%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 65 (6.98%)
21. როსტომ მეტრეველი - 51 (5.48%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 4 (0.43%)
1375 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 53 (11.09%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 25 (5.23%)
5. იოსებ ეგუტია - 213 (44.56%)
7. არჩილ ზარიძე - 25 (5.23%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 4 (0.84%)
10. გია თარგამაძე - 78 (16.32%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 23 (4.81%)
21. როსტომ მეტრეველი - 57 (11.92%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1376 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 20 (8.51%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 9 (3.83%)
5. იოსებ ეგუტია - 121 (51.49%)
7. არჩილ ზარიძე - 7 (2.98%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 0 (0%)
10. გია თარგამაძე - 73 (31.06%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 1 (0.43%)
21. როსტომ მეტრეველი - 0 (0%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 4 (1.7%)
1377 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 90 (8.63%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 43 (4.12%)
5. იოსებ ეგუტია - 701 (67.21%)
7. არჩილ ზარიძე - 51 (4.89%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 3 (0.29%)
10. გია თარგამაძე - 147 (14.09%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 4 (0.38%)
21. როსტომ მეტრეველი - 2 (0.19%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 2 (0.19%)
1378 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 35 (9.86%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 17 (4.79%)
5. იოსებ ეგუტია - 206 (58.03%)
7. არჩილ ზარიძე - 34 (9.58%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 3 (0.85%)
10. გია თარგამაძე - 59 (16.62%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 0 (0%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.28%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1379 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 88 (13.86%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 27 (4.25%)
5. იოსებ ეგუტია - 366 (57.64%)
7. არჩილ ზარიძე - 31 (4.88%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 3 (0.47%)
10. გია თარგამაძე - 117 (18.43%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 3 (0.47%)
21. როსტომ მეტრეველი - 0 (0%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1380 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 29 (5.66%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 18 (3.52%)
5. იოსებ ეგუტია - 349 (68.16%)
7. არჩილ ზარიძე - 50 (9.77%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 3 (0.59%)
10. გია თარგამაძე - 61 (11.91%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 1 (0.2%)
21. როსტომ მეტრეველი - 0 (0%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 1 (0.2%)
1381 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 18 (4.43%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 10 (2.46%)
5. იოსებ ეგუტია - 204 (50.25%)
7. არჩილ ზარიძე - 17 (4.19%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 0 (0%)
10. გია თარგამაძე - 154 (37.93%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 0 (0%)
21. როსტომ მეტრეველი - 2 (0.49%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 1 (0.25%)
13117 2. ზურაბ ქაფიანიძე - 33 (9.57%) ოქმი
3. ნოდარ ჭრიკიშვილი - 12 (3.48%)
5. იოსებ ეგუტია - 229 (66.38%)
7. არჩილ ზარიძე - 25 (7.25%)
8. ნატო რევაზიშვილი - 6 (1.74%)
10. გია თარგამაძე - 39 (11.3%)
18. იბრაგიმი კიზირია - 0 (0%)
21. როსტომ მეტრეველი - 1 (0.29%)
25. ვახტანგ მელიქიძე - 0 (0%)
1482 2. გულო ზუმბაძე - 102 (22.77%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 10 (2.23%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 197 (43.97%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 25 (5.58%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 7 (1.56%)
10. კობა მახაური - 95 (21.21%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.45%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.22%)
25. მაია ივანიშვილი - 9 (2.01%)
1483 2. გულო ზუმბაძე - 52 (10.74%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 12 (2.48%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 264 (54.55%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 42 (8.68%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.62%)
10. კობა მახაური - 100 (20.66%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 4 (0.83%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.21%)
25. მაია ივანიშვილი - 6 (1.24%)
1484 2. გულო ზუმბაძე - 35 (10.9%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 23 (7.17%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 188 (58.57%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 28 (8.72%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 4 (1.25%)
10. კობა მახაური - 38 (11.84%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 1 (0.31%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 4 (1.25%)
1485 2. გულო ზუმბაძე - 43 (8.76%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 22 (4.48%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 306 (62.32%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 34 (6.92%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.61%)
10. კობა მახაური - 76 (15.48%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.2%)
25. მაია ივანიშვილი - 6 (1.22%)
1486 2. გულო ზუმბაძე - 60 (13.1%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 19 (4.15%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 261 (56.99%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 36 (7.86%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 12 (2.62%)
10. კობა მახაური - 64 (13.97%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.44%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 4 (0.87%)
1487 2. გულო ზუმბაძე - 68 (15.49%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 21 (4.78%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 250 (56.95%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 30 (6.83%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 9 (2.05%)
10. კობა მახაური - 57 (12.98%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.23%)
25. მაია ივანიშვილი - 3 (0.68%)
1488 2. გულო ზუმბაძე - 59 (10.37%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 27 (4.75%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 352 (61.86%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 51 (8.96%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (0.88%)
10. კობა მახაური - 62 (10.9%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.18%)
25. მაია ივანიშვილი - 12 (2.11%)
1489 2. გულო ზუმბაძე - 39 (9.73%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 14 (3.49%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 253 (63.09%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 33 (8.23%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 2 (0.5%)
10. კობა მახაური - 57 (14.21%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 3 (0.75%)
25. მაია ივანიშვილი - 0 (0%)
1490 2. გულო ზუმბაძე - 55 (12.85%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 15 (3.5%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 241 (56.31%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 37 (8.64%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 9 (2.1%)
10. კობა მახაური - 64 (14.95%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.47%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.47%)
25. მაია ივანიშვილი - 3 (0.7%)
1491 2. გულო ზუმბაძე - 70 (11.82%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 23 (3.89%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 331 (55.91%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 42 (7.09%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 11 (1.86%)
10. კობა მახაური - 97 (16.39%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 6 (1.01%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.17%)
25. მაია ივანიშვილი - 11 (1.86%)
1492 2. გულო ზუმბაძე - 43 (14.43%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 9 (3.02%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 189 (63.42%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 18 (6.04%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (1.01%)
10. კობა მახაური - 29 (9.73%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 7 (2.35%)
1493 2. გულო ზუმბაძე - 78 (16.02%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 31 (6.37%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 307 (63.04%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 31 (6.37%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 6 (1.23%)
10. კობა მახაური - 32 (6.57%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 2 (0.41%)
1494 2. გულო ზუმბაძე - 58 (13.39%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 31 (7.16%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 254 (58.66%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 34 (7.85%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.69%)
10. კობა მახაური - 42 (9.7%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.46%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.46%)
25. მაია ივანიშვილი - 7 (1.62%)
1495 2. გულო ზუმბაძე - 63 (12%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 40 (7.62%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 311 (59.24%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 40 (7.62%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 10 (1.9%)
10. კობა მახაური - 53 (10.1%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 1 (0.19%)
21. ბადრი ინაშვილი - 6 (1.14%)
25. მაია ივანიშვილი - 1 (0.19%)
1496 2. გულო ზუმბაძე - 97 (16.72%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 41 (7.07%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 323 (55.69%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 46 (7.93%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (0.86%)
10. კობა მახაური - 56 (9.66%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 3 (0.52%)
25. მაია ივანიშვილი - 9 (1.55%)
1497 2. გულო ზუმბაძე - 109 (19.19%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 50 (8.8%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 296 (52.11%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 49 (8.63%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (0.88%)
10. კობა მახაური - 51 (8.98%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 3 (0.53%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 5 (0.88%)
1498 2. გულო ზუმბაძე - 114 (17.19%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 41 (6.18%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 358 (54%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 43 (6.49%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 8 (1.21%)
10. კობა მახაური - 83 (12.52%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 3 (0.45%)
21. ბადრი ინაშვილი - 3 (0.45%)
25. მაია ივანიშვილი - 10 (1.51%)
1499 2. გულო ზუმბაძე - 72 (10.36%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 154 (22.16%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 369 (53.09%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 30 (4.32%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 13 (1.87%)
10. კობა მახაური - 49 (7.05%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 8 (1.15%)
14100 2. გულო ზუმბაძე - 56 (10.77%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 102 (19.62%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 248 (47.69%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 41 (7.88%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (0.96%)
10. კობა მახაური - 47 (9.04%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.38%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 19 (3.65%)
14101 2. გულო ზუმბაძე - 55 (11.22%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 30 (6.12%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 289 (58.98%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 23 (4.69%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (1.02%)
10. კობა მახაური - 69 (14.08%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 1 (0.2%)
21. ბადრი ინაშვილი - 3 (0.61%)
25. მაია ივანიშვილი - 15 (3.06%)
14102 2. გულო ზუმბაძე - 59 (14.46%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 24 (5.88%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 241 (59.07%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 30 (7.35%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 2 (0.49%)
10. კობა მახაური - 47 (11.52%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.49%)
25. მაია ივანიშვილი - 3 (0.74%)
14103 2. გულო ზუმბაძე - 63 (15.14%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 26 (6.25%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 235 (56.49%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 30 (7.21%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.72%)
10. კობა მახაური - 53 (12.74%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.24%)
25. მაია ივანიშვილი - 5 (1.2%)
14104 2. გულო ზუმბაძე - 80 (21.16%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 12 (3.17%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 219 (57.94%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 19 (5.03%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 6 (1.59%)
10. კობა მახაური - 29 (7.67%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.53%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.53%)
25. მაია ივანიშვილი - 9 (2.38%)
14105 2. გულო ზუმბაძე - 45 (9.87%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 49 (10.75%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 249 (54.61%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 30 (6.58%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 11 (2.41%)
10. კობა მახაური - 70 (15.35%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 1 (0.22%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 1 (0.22%)
14106 2. გულო ზუმბაძე - 67 (14.47%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 27 (5.83%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 259 (55.94%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 41 (8.86%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 5 (1.08%)
10. კობა მახაური - 57 (12.31%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 4 (0.86%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.43%)
25. მაია ივანიშვილი - 1 (0.22%)
14107 2. გულო ზუმბაძე - 89 (15.95%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 49 (8.78%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 302 (54.12%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 47 (8.42%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 7 (1.25%)
10. კობა მახაური - 54 (9.68%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 5 (0.9%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 5 (0.9%)
14108 2. გულო ზუმბაძე - 61 (13.44%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 14 (3.08%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 280 (61.67%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 41 (9.03%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 7 (1.54%)
10. კობა მახაური - 41 (9.03%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 3 (0.66%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 7 (1.54%)
14109 2. გულო ზუმბაძე - 50 (6.36%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 15 (1.91%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 615 (78.24%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 42 (5.34%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.38%)
10. კობა მახაური - 48 (6.11%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.25%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.25%)
25. მაია ივანიშვილი - 9 (1.15%)
14110 2. გულო ზუმბაძე - 62 (13.84%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 30 (6.7%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 260 (58.04%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 34 (7.59%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 3 (0.67%)
10. კობა მახაური - 52 (11.61%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.45%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.22%)
25. მაია ივანიშვილი - 4 (0.89%)
14111 2. გულო ზუმბაძე - 66 (14.9%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 25 (5.64%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 266 (60.05%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 26 (5.87%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 6 (1.35%)
10. კობა მახაური - 45 (10.16%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 1 (0.23%)
21. ბადრი ინაშვილი - 2 (0.45%)
25. მაია ივანიშვილი - 6 (1.35%)
14112 2. გულო ზუმბაძე - 75 (13.02%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 26 (4.51%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 368 (63.89%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 45 (7.81%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 4 (0.69%)
10. კობა მახაური - 49 (8.51%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 2 (0.35%)
21. ბადრი ინაშვილი - 1 (0.17%)
25. მაია ივანიშვილი - 6 (1.04%)
14113 2. გულო ზუმბაძე - 29 (12.78%) ოქმი
3. დავით შეშაბერიძე - 5 (2.2%)
5. ირაკლი შიხიაშვილი - 143 (63%)
7. ხვიჩა ასანიძე - 7 (3.08%)
8. ჯიგული ლეთოდიანი - 2 (0.88%)
10. კობა მახაური - 32 (14.1%)
16. ნინო ნაკვეთაური - 0 (0%)
21. ბადრი ინაშვილი - 0 (0%)
25. მაია ივანიშვილი - 9 (3.96%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას