მაჟორიტარული სისტემით

ლანჩხუთი

<< უკან
##
1 2. სილევან ბოლქვაძე - 532 (15.42%)
5. ზვიად აფხაზავა - 2270 (65.78%)
7. გიორგი გეგიაძე - 649 (18.81%)
2 2. ოლეგ ქურიძე - 67 (7.29%)
5. ზორბეგ ხუხუნაიშვილი - 411 (44.72%)
7. გიორგი ხუხუნაიშვილი - 142 (15.45%)
10. გულნარა ჩიჩუა - 299 (32.54%)
3 2. ესე ჩხაიძე - 21 (3.54%)
5. დავით ჩხაიძე - 528 (88.89%)
7. გია ქინქლაძე - 45 (7.58%)
4 5. ლევან იმნაძე - 379 (63.91%)
7. ოლეგ იმნაძე - 21 (3.54%)
10. ლევან ჩხაიძე - 193 (32.55%)
5 2. დავით ჩხაიძე - 144 (19.54%)
5. კახაბერ პატარაია - 421 (57.12%)
7. ნოდარ უგრეხელიძე - 47 (6.38%)
10. ალეკო ლომაძე - 125 (16.96%)
6 2. გელა პატეიშვილი - 240 (38.34%)
5. გოჩა კილაძე - 374 (59.74%)
7. ზაზა კილაძე - 12 (1.92%)
7 2. დავით წულაძე - 100 (19.01%)
5. გია ორაგველიძე - 278 (52.85%)
7. გურამ იმნაიშვილი - 148 (28.14%)
8 2. ავთანდილ სურმანიძე - 251 (21.22%)
5. გელა ქურიძე - 586 (49.54%)
7. ავთანდილ დოლიძე - 299 (25.27%)
10. გია ჭანტურია - 47 (3.97%)
9 5. გოჩა ჯანაშია - 958 (69.77%)
7. ზაზა წულაძე - 415 (30.23%)
10 5. გულივერ ღლონტი - 221 (63.14%)
7. გია ჩხარტიშვილი - 129 (36.86%)
11 2. ეგუჯა ჩხარტიშვილი - 398 (21.72%)
5. ნუგზარ ხავთასი - 725 (39.57%)
7. ჯუმბერ ბლაგიძე - 567 (30.95%)
10. გიორგი ჟღენტი - 142 (7.75%)
12 2. ზურაბ გოგორიშვილი - 113 (9.4%)
5. ბიძინა ჩუბინიძე - 852 (70.88%)
7. ზურაბ ტიკარაძე - 135 (11.23%)
10. ნოე ახალაია - 102 (8.49%)
13 2. კონსტანტინე ორაგველიძე - 132 (12.8%)
5. რევაზ ჩიტიძე - 899 (87.2%)
14 2. ელგუჯა ჩხაიძე - 79 (8.7%)
5. გიორგი ჩახვაძე - 765 (84.25%)
7. ზვიად კუკულაძე - 64 (7.05%)
15 2. რევაზ ფაცურია - 306 (22.63%)
3. კახა გუმბარიძე - 28 (2.07%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 724 (53.55%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 174 (12.87%)
10. გელა ტიკარაძე - 90 (6.66%)
21. მერაბ მაისურაძე - 30 (2.22%)
16 2. ვარდენ კვაჭაძე - 305 (40.94%)
5. ამირან გიგინეიშვილი - 357 (47.92%)
7. სოსო კვირკველია - 8 (1.07%)
10. კახა რუხაძე - 75 (10.07%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. სილევან ბოლქვაძე - 72 (10.17%) ოქმი
5. ზვიად აფხაზავა - 441 (62.29%)
7. გიორგი გეგიაძე - 195 (27.54%)
12 2. სილევან ბოლქვაძე - 119 (16.53%) ოქმი
5. ზვიად აფხაზავა - 486 (67.5%)
7. გიორგი გეგიაძე - 115 (15.97%)
13 2. სილევან ბოლქვაძე - 80 (11.63%) ოქმი
5. ზვიად აფხაზავა - 478 (69.48%)
7. გიორგი გეგიაძე - 130 (18.9%)
14 2. სილევან ბოლქვაძე - 110 (19.68%) ოქმი
5. ზვიად აფხაზავა - 365 (65.3%)
7. გიორგი გეგიაძე - 84 (15.03%)
137 2. სილევან ბოლქვაძე - 151 (19.46%) ოქმი
5. ზვიად აფხაზავა - 500 (64.43%)
7. გიორგი გეგიაძე - 125 (16.11%)
25 2. ოლეგ ქურიძე - 5 (1.95%) ოქმი
5. ზორბეგ ხუხუნაიშვილი - 126 (49.03%)
7. გიორგი ხუხუნაიშვილი - 86 (33.46%)
10. გულნარა ჩიჩუა - 40 (15.56%)
26 2. ოლეგ ქურიძე - 58 (14.68%) ოქმი
5. ზორბეგ ხუხუნაიშვილი - 171 (43.29%)
7. გიორგი ხუხუნაიშვილი - 46 (11.65%)
10. გულნარა ჩიჩუა - 120 (30.38%)
27 2. ოლეგ ქურიძე - 4 (1.5%) ოქმი
5. ზორბეგ ხუხუნაიშვილი - 114 (42.7%)
7. გიორგი ხუხუნაიშვილი - 10 (3.75%)
10. გულნარა ჩიჩუა - 139 (52.06%)
38 2. ესე ჩხაიძე - 21 (3.54%) ოქმი
5. დავით ჩხაიძე - 528 (88.89%)
7. გია ქინქლაძე - 45 (7.58%)
49 5. ლევან იმნაძე - 379 (63.91%) ოქმი
7. ოლეგ იმნაძე - 21 (3.54%)
10. ლევან ჩხაიძე - 193 (32.55%)
510 2. დავით ჩხაიძე - 144 (19.54%) ოქმი
5. კახაბერ პატარაია - 421 (57.12%)
7. ნოდარ უგრეხელიძე - 47 (6.38%)
10. ალეკო ლომაძე - 125 (16.96%)
611 2. გელა პატეიშვილი - 240 (38.34%) ოქმი
5. გოჩა კილაძე - 374 (59.74%)
7. ზაზა კილაძე - 12 (1.92%)
712 2. დავით წულაძე - 98 (20.42%) ოქმი
5. გია ორაგველიძე - 241 (50.21%)
7. გურამ იმნაიშვილი - 141 (29.38%)
713 2. დავით წულაძე - 2 (4.35%) ოქმი
5. გია ორაგველიძე - 37 (80.43%)
7. გურამ იმნაიშვილი - 7 (15.22%)
814 2. ავთანდილ სურმანიძე - 35 (13.46%) ოქმი
5. გელა ქურიძე - 167 (64.23%)
7. ავთანდილ დოლიძე - 34 (13.08%)
10. გია ჭანტურია - 24 (9.23%)
815 2. ავთანდილ სურმანიძე - 77 (14.78%) ოქმი
5. გელა ქურიძე - 260 (49.9%)
7. ავთანდილ დოლიძე - 181 (34.74%)
10. გია ჭანტურია - 3 (0.58%)
816 2. ავთანდილ სურმანიძე - 139 (34.58%) ოქმი
5. გელა ქურიძე - 159 (39.55%)
7. ავთანდილ დოლიძე - 84 (20.9%)
10. გია ჭანტურია - 20 (4.98%)
917 5. გოჩა ჯანაშია - 271 (77.65%) ოქმი
7. ზაზა წულაძე - 78 (22.35%)
918 5. გოჩა ჯანაშია - 282 (56.97%) ოქმი
7. ზაზა წულაძე - 213 (43.03%)
919 5. გოჩა ჯანაშია - 202 (79.53%) ოქმი
7. ზაზა წულაძე - 52 (20.47%)
920 5. გოჩა ჯანაშია - 203 (73.82%) ოქმი
7. ზაზა წულაძე - 72 (26.18%)
1021 5. გულივერ ღლონტი - 221 (63.14%) ოქმი
7. გია ჩხარტიშვილი - 129 (36.86%)
1122 2. ეგუჯა ჩხარტიშვილი - 58 (12.69%) ოქმი
5. ნუგზარ ხავთასი - 243 (53.17%)
7. ჯუმბერ ბლაგიძე - 143 (31.29%)
10. გიორგი ჟღენტი - 13 (2.84%)
1123 2. ეგუჯა ჩხარტიშვილი - 130 (21.42%) ოქმი
5. ნუგზარ ხავთასი - 222 (36.57%)
7. ჯუმბერ ბლაგიძე - 158 (26.03%)
10. გიორგი ჟღენტი - 97 (15.98%)
1124 2. ეგუჯა ჩხარტიშვილი - 210 (27.34%) ოქმი
5. ნუგზარ ხავთასი - 260 (33.85%)
7. ჯუმბერ ბლაგიძე - 266 (34.64%)
10. გიორგი ჟღენტი - 32 (4.17%)
1225 2. ზურაბ გოგორიშვილი - 22 (3.26%) ოქმი
5. ბიძინა ჩუბინიძე - 459 (68.1%)
7. ზურაბ ტიკარაძე - 115 (17.06%)
10. ნოე ახალაია - 78 (11.57%)
1226 2. ზურაბ გოგორიშვილი - 91 (17.23%) ოქმი
5. ბიძინა ჩუბინიძე - 393 (74.43%)
7. ზურაბ ტიკარაძე - 20 (3.79%)
10. ნოე ახალაია - 24 (4.55%)
1327 2. კონსტანტინე ორაგველიძე - 52 (8.89%) ოქმი
5. რევაზ ჩიტიძე - 533 (91.11%)
1338 2. კონსტანტინე ორაგველიძე - 80 (17.94%) ოქმი
5. რევაზ ჩიტიძე - 366 (82.06%)
1428 2. ელგუჯა ჩხაიძე - 31 (7.73%) ოქმი
5. გიორგი ჩახვაძე - 328 (81.8%)
7. ზვიად კუკულაძე - 42 (10.47%)
1429 2. ელგუჯა ჩხაიძე - 48 (9.47%) ოქმი
5. გიორგი ჩახვაძე - 437 (86.19%)
7. ზვიად კუკულაძე - 22 (4.34%)
1530 2. რევაზ ფაცურია - 47 (18.36%) ოქმი
3. კახა გუმბარიძე - 2 (0.78%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 168 (65.63%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 16 (6.25%)
10. გელა ტიკარაძე - 18 (7.03%)
21. მერაბ მაისურაძე - 5 (1.95%)
1531 2. რევაზ ფაცურია - 34 (16.59%) ოქმი
3. კახა გუმბარიძე - 3 (1.46%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 83 (40.49%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 75 (36.59%)
10. გელა ტიკარაძე - 10 (4.88%)
21. მერაბ მაისურაძე - 0 (0%)
1532 2. რევაზ ფაცურია - 150 (39.37%) ოქმი
3. კახა გუმბარიძე - 20 (5.25%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 131 (34.38%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 35 (9.19%)
10. გელა ტიკარაძე - 44 (11.55%)
21. მერაბ მაისურაძე - 1 (0.26%)
1533 2. რევაზ ფაცურია - 53 (17.67%) ოქმი
3. კახა გუმბარიძე - 3 (1%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 191 (63.67%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 19 (6.33%)
10. გელა ტიკარაძე - 14 (4.67%)
21. მერაბ მაისურაძე - 20 (6.67%)
1534 2. რევაზ ფაცურია - 22 (10.48%) ოქმი
3. კახა გუმბარიძე - 0 (0%)
5. დალი კვერენჩხილაძე - 151 (71.9%)
7. ჯუმბერ ურუშაძე - 29 (13.81%)
10. გელა ტიკარაძე - 4 (1.9%)
21. მერაბ მაისურაძე - 4 (1.9%)
1635 2. ვარდენ კვაჭაძე - 170 (44.27%) ოქმი
5. ამირან გიგინეიშვილი - 173 (45.05%)
7. სოსო კვირკველია - 1 (0.26%)
10. კახა რუხაძე - 40 (10.42%)
1636 2. ვარდენ კვაჭაძე - 135 (37.4%) ოქმი
5. ამირან გიგინეიშვილი - 184 (50.97%)
7. სოსო კვირკველია - 7 (1.94%)
10. კახა რუხაძე - 35 (9.7%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას