მაჟორიტარული სისტემით

ჩოხატაური

<< უკან
##
1 2. ვახტანგ გაჩეჩილაძე - 254 (25.79%)
5. მანანა ჯინჭარაძე - 672 (68.22%)
7. ვლადიმერ ლომთათიძე - 59 (5.99%)
2 5. ედიშერ სიხარულიძე - 396 (72%)
10. იოსებ ბერიშვილი - 154 (28%)
3 2. ტარიელ ბარამიძე - 106 (18.4%)
5. ემზარ დოლიძე - 423 (73.44%)
7. ირაკლი დოლიძე - 47 (8.16%)
4 2. შუქრი სიხარულიძე - 8 (1.86%)
5. ზაზა სიხარულიძე - 362 (84.38%)
7. ედგარ თოდუა - 31 (7.23%)
10. ფიქრია მამარდაშვილი - 28 (6.53%)
5 2. ვლადიმერ ტყეშელიაძე - 113 (32.19%)
5. გურამ ტყეშელიაძე - 187 (53.28%)
7. ზურაბ კოტრიკაძე - 51 (14.53%)
6 2. გურამ გიორგაძე - 70 (13.11%)
5. გიორგი ცინცაძე - 360 (67.42%)
7. აკაკი ჩხიკვიშვილი - 104 (19.48%)
7 2. გოჩა ჯიქია - 185 (42.43%)
5. ვანო ჯაყელი - 243 (55.73%)
7. ამირან ჟღენტი - 8 (1.83%)
8 2. გიორგი ნინიძე - 6 (6.25%)
5. გიორგი რამიშვილი - 76 (79.17%)
7. ივანე რამიშვილი - 14 (14.58%)
9 2. სერგო კობიძე - 114 (21.67%)
5. ნატო ჩანტლაძე - 404 (76.81%)
7. ტარიელ მეგრელიძე - 8 (1.52%)
10 5. რომან ჯულაყიძე - 105 (65.63%)
7. მამია ბარამიძე - 33 (20.63%)
10. მამია ბარამიძე - 22 (13.75%)
11 5. მარინე თავაძე - 137 (95.14%)
7. მამულო ჭკუასელი - 7 (4.86%)
12 2. ლევან ჯაში - 57 (12.87%)
5. თემურ ხუხუნაიშვილი - 386 (87.13%)
13 5. გოგიტა ქათამაძე - 628 (97.06%)
7. თამაზ ჭაღალიძე - 19 (2.94%)
14 2. თამაზ მიქაშავიძე - 159 (16.61%)
5. ბონდო ანდღულაძე - 776 (81.09%)
7. ბათლომე მეფარიშვილი - 22 (2.3%)
15 2. ბადრი ბერიძე - 11 (1.92%)
5. თეიმურაზ კოროშინაძე - 544 (94.94%)
7. შოთა ჭაღალიძე - 18 (3.14%)
16 5. ანტონ ხუნდაძე - 476 (87.66%)
10. გულნარა მეგრელი - 67 (12.34%)
17 2. შოთა ჩხიკვაძე - 80 (9.98%)
5. ერეკლე მრელაშვილი - 665 (82.92%)
10. მიხეილ შენგელია - 57 (7.11%)
18 2. რომან კალანდაძე - 148 (19.55%)
5. თამაზ ურიდია - 609 (80.45%)
19 2. ვლადიმერ სიხარულიძე - 220 (45.64%)
5. არჩილ სიხარულიძე - 262 (54.36%)
20 2. დავით ტრაპაიძე - 41 (30.15%)
5. ლომგული ტრაპაიძე - 83 (61.03%)
10. დურმიშხან ტრაპაიძე - 12 (8.82%)
21 2. ავთანდილ შარაშენიძე - 57 (9.21%)
5. ავთანდილ ბასილია - 498 (80.45%)
7. ელიკო პაიჭაძე - 64 (10.34%)
22 5. ზაურ ოსეფაიშვილი - 202 (65.16%)
7. ზოია ბარამიძე - 3 (0.97%)
10. ბადრი მამალაძე - 105 (33.87%)
23 5. დავით თალაკვაძე - 690 (92.87%)
7. მაია გიორგაძე - 53 (7.13%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ვახტანგ გაჩეჩილაძე - 118 (23.09%) ოქმი
5. მანანა ჯინჭარაძე - 374 (73.19%)
7. ვლადიმერ ლომთათიძე - 19 (3.72%)
138 2. ვახტანგ გაჩეჩილაძე - 136 (28.69%) ოქმი
5. მანანა ჯინჭარაძე - 298 (62.87%)
7. ვლადიმერ ლომთათიძე - 40 (8.44%)
22 5. ედიშერ სიხარულიძე - 194 (78.86%) ოქმი
10. იოსებ ბერიშვილი - 52 (21.14%)
23 5. ედიშერ სიხარულიძე - 202 (66.45%) ოქმი
10. იოსებ ბერიშვილი - 102 (33.55%)
34 2. ტარიელ ბარამიძე - 64 (18.34%) ოქმი
5. ემზარ დოლიძე - 262 (75.07%)
7. ირაკლი დოლიძე - 23 (6.59%)
35 2. ტარიელ ბარამიძე - 42 (18.5%) ოქმი
5. ემზარ დოლიძე - 161 (70.93%)
7. ირაკლი დოლიძე - 24 (10.57%)
46 2. შუქრი სიხარულიძე - 8 (1.86%) ოქმი
5. ზაზა სიხარულიძე - 362 (84.38%)
7. ედგარ თოდუა - 31 (7.23%)
10. ფიქრია მამარდაშვილი - 28 (6.53%)
57 2. ვლადიმერ ტყეშელიაძე - 113 (32.19%) ოქმი
5. გურამ ტყეშელიაძე - 187 (53.28%)
7. ზურაბ კოტრიკაძე - 51 (14.53%)
68 2. გურამ გიორგაძე - 70 (13.11%) ოქმი
5. გიორგი ცინცაძე - 360 (67.42%)
7. აკაკი ჩხიკვიშვილი - 104 (19.48%)
79 2. გოჩა ჯიქია - 185 (42.43%) ოქმი
5. ვანო ჯაყელი - 243 (55.73%)
7. ამირან ჟღენტი - 8 (1.83%)
810 2. გიორგი ნინიძე - 6 (6.25%) ოქმი
5. გიორგი რამიშვილი - 76 (79.17%)
7. ივანე რამიშვილი - 14 (14.58%)
911 2. სერგო კობიძე - 16 (5.42%) ოქმი
5. ნატო ჩანტლაძე - 271 (91.86%)
7. ტარიელ მეგრელიძე - 8 (2.71%)
912 2. სერგო კობიძე - 98 (42.42%) ოქმი
5. ნატო ჩანტლაძე - 133 (57.58%)
7. ტარიელ მეგრელიძე - 0 (0%)
1013 5. რომან ჯულაყიძე - 105 (65.63%) ოქმი
7. მამია ბარამიძე - 33 (20.63%)
10. მამია ბარამიძე - 22 (13.75%)
1114 5. მარინე თავაძე - 137 (95.14%) ოქმი
7. მამულო ჭკუასელი - 7 (4.86%)
1215 2. ლევან ჯაში - 22 (9.36%) ოქმი
5. თემურ ხუხუნაიშვილი - 213 (90.64%)
1216 2. ლევან ჯაში - 35 (16.83%) ოქმი
5. თემურ ხუხუნაიშვილი - 173 (83.17%)
1317 5. გოგიტა ქათამაძე - 628 (97.06%) ოქმი
7. თამაზ ჭაღალიძე - 19 (2.94%)
1418 2. თამაზ მიქაშავიძე - 62 (14.42%) ოქმი
5. ბონდო ანდღულაძე - 360 (83.72%)
7. ბათლომე მეფარიშვილი - 8 (1.86%)
1419 2. თამაზ მიქაშავიძე - 50 (20.08%) ოქმი
5. ბონდო ანდღულაძე - 191 (76.71%)
7. ბათლომე მეფარიშვილი - 8 (3.21%)
1420 2. თამაზ მიქაშავიძე - 47 (16.91%) ოქმი
5. ბონდო ანდღულაძე - 225 (80.94%)
7. ბათლომე მეფარიშვილი - 6 (2.16%)
1521 2. ბადრი ბერიძე - 1 (0.55%) ოქმი
5. თეიმურაზ კოროშინაძე - 176 (96.17%)
7. შოთა ჭაღალიძე - 6 (3.28%)
1522 2. ბადრი ბერიძე - 10 (4.46%) ოქმი
5. თეიმურაზ კოროშინაძე - 202 (90.18%)
7. შოთა ჭაღალიძე - 12 (5.36%)
1523 2. ბადრი ბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. თეიმურაზ კოროშინაძე - 166 (100%)
7. შოთა ჭაღალიძე - 0 (0%)
1624 5. ანტონ ხუნდაძე - 216 (81.82%) ოქმი
10. გულნარა მეგრელი - 48 (18.18%)
1625 5. ანტონ ხუნდაძე - 260 (93.19%) ოქმი
10. გულნარა მეგრელი - 19 (6.81%)
1726 2. შოთა ჩხიკვაძე - 53 (10.73%) ოქმი
5. ერეკლე მრელაშვილი - 409 (82.79%)
10. მიხეილ შენგელია - 32 (6.48%)
1727 2. შოთა ჩხიკვაძე - 27 (8.77%) ოქმი
5. ერეკლე მრელაშვილი - 256 (83.12%)
10. მიხეილ შენგელია - 25 (8.12%)
1828 2. რომან კალანდაძე - 67 (21.27%) ოქმი
5. თამაზ ურიდია - 248 (78.73%)
1829 2. რომან კალანდაძე - 10 (6.29%) ოქმი
5. თამაზ ურიდია - 149 (93.71%)
1830 2. რომან კალანდაძე - 71 (25.09%) ოქმი
5. თამაზ ურიდია - 212 (74.91%)
1931 2. ვლადიმერ სიხარულიძე - 220 (45.64%) ოქმი
5. არჩილ სიხარულიძე - 262 (54.36%)
2032 2. დავით ტრაპაიძე - 41 (30.15%) ოქმი
5. ლომგული ტრაპაიძე - 83 (61.03%)
10. დურმიშხან ტრაპაიძე - 12 (8.82%)
2133 2. ავთანდილ შარაშენიძე - 57 (9.21%) ოქმი
5. ავთანდილ ბასილია - 498 (80.45%)
7. ელიკო პაიჭაძე - 64 (10.34%)
2234 5. ზაურ ოსეფაიშვილი - 202 (65.16%) ოქმი
7. ზოია ბარამიძე - 3 (0.97%)
10. ბადრი მამალაძე - 105 (33.87%)
2335 5. დავით თალაკვაძე - 381 (94.54%) ოქმი
7. მაია გიორგაძე - 22 (5.46%)
2336 5. დავით თალაკვაძე - 181 (87.02%) ოქმი
7. მაია გიორგაძე - 27 (12.98%)
2337 5. დავით თალაკვაძე - 128 (96.97%) ოქმი
7. მაია გიორგაძე - 4 (3.03%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას