მაჟორიტარული სისტემით

ჩხოროწყუ

<< უკან
##
1 2. კორნელ საჯაია - 569 (29.87%)
5. რომან თოლორდავა - 1068 (56.06%)
7. ლევან სოსელია - 268 (14.07%)
2 5. ზურაბ ჯიქია - 742 (73.1%)
10. ლაშა ჯღარკავა - 273 (26.9%)
3 5. რევაზ ლემონჯავა - 420 (84.34%)
7. რეზო საჯაია - 78 (15.66%)
4 2. თენგიზ თოდუა - 159 (42.18%)
5. ქართლოს საჯაია - 218 (57.82%)
5 5. დიმონ არახამია - 861 (100%)
6 2. ბადრი სიჭინავა - 304 (18.47%)
5. ბაკურ ხორავა - 786 (47.75%)
7. მაიზერ სიჭინავა - 149 (9.05%)
21. კოტე სიჭინავა - 407 (24.73%)
7 3. ჯენერ წურწუმია - 217 (32.83%)
5. ამირან პერტაია - 29 (4.39%)
10. კორნელ წურწუმია - 415 (62.78%)
8 2. გოჩა ჩიქოვანი - 220 (20.28%)
5. ვალერი გულუა - 748 (68.94%)
7. მერაბ ცირდავა - 117 (10.78%)
9 3. გოჩა ქარჩავა - 124 (51.24%)
5. ბესიკ ჩოკორაია - 23 (9.5%)
10. კახაბერ ყალიჩავა - 95 (39.26%)
10 2. ზურაბ დარსალია - 129 (14.19%)
5. გურგენ ბერია - 652 (71.73%)
7. დაზმირ დარსალია - 17 (1.87%)
21. რამაზ ლაგვილავა - 111 (12.21%)
11 5. როლანდ პაპასკირი - 554 (75.58%)
7. გიგლა ყალიჩავა - 179 (24.42%)
12 2. ელგუჯა შენგელია - 171 (22.74%)
5. ვალენტინა შენგელია - 295 (39.23%)
7. იოსებ დიხამინჯია - 156 (20.74%)
10. დავით ჭეჟია - 130 (17.29%)
13 2. ამერან ჯოლოხავა - 213 (15.7%)
5. ბადრი ქარჩავა - 1031 (75.98%)
7. ლომერი ძერია - 113 (8.33%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. კორნელ საჯაია - 149 (27.54%) ოქმი
5. რომან თოლორდავა - 338 (62.48%)
7. ლევან სოსელია - 54 (9.98%)
12 2. კორნელ საჯაია - 154 (31.24%) ოქმი
5. რომან თოლორდავა - 267 (54.16%)
7. ლევან სოსელია - 72 (14.6%)
13 2. კორნელ საჯაია - 78 (22.29%) ოქმი
5. რომან თოლორდავა - 227 (64.86%)
7. ლევან სოსელია - 45 (12.86%)
127 2. კორნელ საჯაია - 188 (36.08%) ოქმი
5. რომან თოლორდავა - 236 (45.3%)
7. ლევან სოსელია - 97 (18.62%)
24 5. ზურაბ ჯიქია - 416 (64.5%) ოქმი
10. ლაშა ჯღარკავა - 229 (35.5%)
25 5. ზურაბ ჯიქია - 326 (88.11%) ოქმი
10. ლაშა ჯღარკავა - 44 (11.89%)
36 5. რევაზ ლემონჯავა - 420 (84.34%) ოქმი
7. რეზო საჯაია - 78 (15.66%)
47 2. თენგიზ თოდუა - 159 (42.18%) ოქმი
5. ქართლოს საჯაია - 218 (57.82%)
58 5. დიმონ არახამია - 532 (100%) ოქმი
59 5. დიმონ არახამია - 329 (100%) ოქმი
610 2. ბადრი სიჭინავა - 145 (23.58%) ოქმი
5. ბაკურ ხორავა - 243 (39.51%)
7. მაიზერ სიჭინავა - 28 (4.55%)
21. კოტე სიჭინავა - 199 (32.36%)
611 2. ბადრი სიჭინავა - 95 (16.87%) ოქმი
5. ბაკურ ხორავა - 261 (46.36%)
7. მაიზერ სიჭინავა - 83 (14.74%)
21. კოტე სიჭინავა - 124 (22.02%)
612 2. ბადრი სიჭინავა - 57 (20.65%) ოქმი
5. ბაკურ ხორავა - 144 (52.17%)
7. მაიზერ სიჭინავა - 10 (3.62%)
21. კოტე სიჭინავა - 65 (23.55%)
613 2. ბადრი სიჭინავა - 7 (3.65%) ოქმი
5. ბაკურ ხორავა - 138 (71.88%)
7. მაიზერ სიჭინავა - 28 (14.58%)
21. კოტე სიჭინავა - 19 (9.9%)
714 3. ჯენერ წურწუმია - 217 (32.83%) ოქმი
5. ამირან პერტაია - 29 (4.39%)
10. კორნელ წურწუმია - 415 (62.78%)
815 2. გოჩა ჩიქოვანი - 185 (24.83%) ოქმი
5. ვალერი გულუა - 495 (66.44%)
7. მერაბ ცირდავა - 65 (8.72%)
816 2. გოჩა ჩიქოვანი - 35 (10.29%) ოქმი
5. ვალერი გულუა - 253 (74.41%)
7. მერაბ ცირდავა - 52 (15.29%)
917 3. გოჩა ქარჩავა - 124 (51.24%) ოქმი
5. ბესიკ ჩოკორაია - 23 (9.5%)
10. კახაბერ ყალიჩავა - 95 (39.26%)
1018 2. ზურაბ დარსალია - 22 (6.32%) ოქმი
5. გურგენ ბერია - 282 (81.03%)
7. დაზმირ დარსალია - 10 (2.87%)
21. რამაზ ლაგვილავა - 34 (9.77%)
1019 2. ზურაბ დარსალია - 85 (28.33%) ოქმი
5. გურგენ ბერია - 202 (67.33%)
7. დაზმირ დარსალია - 4 (1.33%)
21. რამაზ ლაგვილავა - 9 (3%)
1020 2. ზურაბ დარსალია - 22 (8.43%) ოქმი
5. გურგენ ბერია - 168 (64.37%)
7. დაზმირ დარსალია - 3 (1.15%)
21. რამაზ ლაგვილავა - 68 (26.05%)
1121 5. როლანდ პაპასკირი - 554 (75.58%) ოქმი
7. გიგლა ყალიჩავა - 179 (24.42%)
1222 2. ელგუჯა შენგელია - 148 (37%) ოქმი
5. ვალენტინა შენგელია - 193 (48.25%)
7. იოსებ დიხამინჯია - 26 (6.5%)
10. დავით ჭეჟია - 33 (8.25%)
1223 2. ელგუჯა შენგელია - 23 (6.53%) ოქმი
5. ვალენტინა შენგელია - 102 (28.98%)
7. იოსებ დიხამინჯია - 130 (36.93%)
10. დავით ჭეჟია - 97 (27.56%)
1324 2. ამერან ჯოლოხავა - 112 (16.72%) ოქმი
5. ბადრი ქარჩავა - 536 (80%)
7. ლომერი ძერია - 22 (3.28%)
1325 2. ამერან ჯოლოხავა - 62 (14.09%) ოქმი
5. ბადრი ქარჩავა - 293 (66.59%)
7. ლომერი ძერია - 85 (19.32%)
1326 2. ამერან ჯოლოხავა - 39 (15.79%) ოქმი
5. ბადრი ქარჩავა - 202 (81.78%)
7. ლომერი ძერია - 6 (2.43%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას