მაჟორიტარული სისტემით

ჩუღურეთი

<< უკან
##
15 2. ვიქტორ დოლიძე - 4524 (17.38%)
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 1225 (4.71%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 14609 (56.11%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 2289 (8.79%)
8. მამუკა გაგნიძე - 155 (0.6%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 2224 (8.54%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 71 (0.27%)
16. ნანა ფილაური - 76 (0.29%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 180 (0.69%)
21. ზაზა თორთლაძე - 211 (0.81%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 472 (1.81%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
151 2. ვიქტორ დოლიძე - 239 (31.57%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 47 (6.21%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 292 (38.57%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 60 (7.93%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.4%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 88 (11.62%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.4%)
16. ნანა ფილაური - 4 (0.53%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.26%)
21. ზაზა თორთლაძე - 5 (0.66%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 14 (1.85%)
152 2. ვიქტორ დოლიძე - 131 (20.7%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 36 (5.69%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 350 (55.29%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 46 (7.27%)
8. მამუკა გაგნიძე - 7 (1.11%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 48 (7.58%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.32%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.16%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.47%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.16%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (1.26%)
153 2. ვიქტორ დოლიძე - 168 (30.16%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 24 (4.31%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 232 (41.65%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 47 (8.44%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.36%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 46 (8.26%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.36%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 6 (1.08%)
21. ზაზა თორთლაძე - 7 (1.26%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 23 (4.13%)
154 2. ვიქტორ დოლიძე - 114 (16.67%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 32 (4.68%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 412 (60.23%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 61 (8.92%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.29%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 44 (6.43%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.15%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 6 (0.88%)
21. ზაზა თორთლაძე - 6 (0.88%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.88%)
155 2. ვიქტორ დოლიძე - 57 (10.2%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 26 (4.65%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 358 (64.04%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 41 (7.33%)
8. მამუკა გაგნიძე - 1 (0.18%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 68 (12.16%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.18%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.36%)
21. ზაზა თორთლაძე - 2 (0.36%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 3 (0.54%)
156 2. ვიქტორ დოლიძე - 69 (12.15%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 27 (4.75%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 334 (58.8%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 59 (10.39%)
8. მამუკა გაგნიძე - 9 (1.58%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 50 (8.8%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.35%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.7%)
21. ზაზა თორთლაძე - 8 (1.41%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (1.06%)
157 2. ვიქტორ დოლიძე - 120 (15.65%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 22 (2.87%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 441 (57.5%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 79 (10.3%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.65%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 65 (8.47%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.13%)
16. ნანა ფილაური - 4 (0.52%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 15 (1.96%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.52%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 11 (1.43%)
158 2. ვიქტორ დოლიძე - 103 (18.17%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 21 (3.7%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 289 (50.97%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 78 (13.76%)
8. მამუკა გაგნიძე - 6 (1.06%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 37 (6.53%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 3 (0.53%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 9 (1.59%)
21. ზაზა თორთლაძე - 3 (0.53%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 18 (3.17%)
159 2. ვიქტორ დოლიძე - 160 (24.24%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 36 (5.45%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 326 (49.39%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 69 (10.45%)
8. მამუკა გაგნიძე - 7 (1.06%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 41 (6.21%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.45%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 1 (0.15%)
21. ზაზა თორთლაძე - 9 (1.36%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (1.21%)
1510 2. ვიქტორ დოლიძე - 78 (12.75%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 17 (2.78%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 346 (56.54%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 87 (14.22%)
8. მამუკა გაგნიძე - 6 (0.98%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 45 (7.35%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 4 (0.65%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 12 (1.96%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.65%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 13 (2.12%)
1511 2. ვიქტორ დოლიძე - 184 (28.18%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 25 (3.83%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 317 (48.55%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 55 (8.42%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.77%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 48 (7.35%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.15%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.15%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 0 (0%)
21. ზაზა თორთლაძე - 8 (1.23%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 9 (1.38%)
1512 2. ვიქტორ დოლიძე - 145 (22.76%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 31 (4.87%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 305 (47.88%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 86 (13.5%)
8. მამუკა გაგნიძე - 1 (0.16%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 50 (7.85%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.47%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.16%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 1 (0.16%)
21. ზაზა თორთლაძე - 5 (0.78%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 9 (1.41%)
1513 2. ვიქტორ დოლიძე - 122 (22.59%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 23 (4.26%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 285 (52.78%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 45 (8.33%)
8. მამუკა გაგნიძე - 6 (1.11%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 39 (7.22%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.37%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.19%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 5 (0.93%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.19%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 11 (2.04%)
1514 2. ვიქტორ დოლიძე - 137 (14.96%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 35 (3.82%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 595 (64.96%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 57 (6.22%)
8. მამუკა გაგნიძე - 8 (0.87%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 61 (6.66%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.33%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.11%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.44%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.11%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 14 (1.53%)
1515 2. ვიქტორ დოლიძე - 100 (16.34%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 40 (6.54%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 333 (54.41%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 59 (9.64%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.33%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 61 (9.97%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.16%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 6 (0.98%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.65%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.98%)
1516 2. ვიქტორ დოლიძე - 147 (20.56%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 42 (5.87%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 375 (52.45%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 38 (5.31%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.7%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 92 (12.87%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.14%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.42%)
21. ზაზა თორთლაძე - 6 (0.84%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.84%)
1517 2. ვიქტორ დოლიძე - 143 (21.5%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 16 (2.41%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 359 (53.98%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 65 (9.77%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.45%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 58 (8.72%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.15%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.3%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.6%)
21. ზაზა თორთლაძე - 3 (0.45%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 11 (1.65%)
1518 2. ვიქტორ დოლიძე - 94 (13.3%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 22 (3.11%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 452 (63.93%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 46 (6.51%)
8. მამუკა გაგნიძე - 4 (0.57%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 65 (9.19%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.28%)
16. ნანა ფილაური - 11 (1.56%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.42%)
21. ზაზა თორთლაძე - 2 (0.28%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.85%)
1519 2. ვიქტორ დოლიძე - 122 (17.94%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 21 (3.09%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 364 (53.53%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 44 (6.47%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.44%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 84 (12.35%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.44%)
16. ნანა ფილაური - 7 (1.03%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 10 (1.47%)
21. ზაზა თორთლაძე - 5 (0.74%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 17 (2.5%)
1520 2. ვიქტორ დოლიძე - 57 (7.21%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 28 (3.54%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 551 (69.66%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 37 (4.68%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.25%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 68 (8.6%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.25%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 1 (0.13%)
21. ზაზა თორთლაძე - 13 (1.64%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 32 (4.05%)
1521 2. ვიქტორ დოლიძე - 69 (9.09%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 47 (6.19%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 519 (68.38%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 49 (6.46%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.26%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 47 (6.19%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.4%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.13%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.4%)
21. ზაზა თორთლაძე - 3 (0.4%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 16 (2.11%)
1522 2. ვიქტორ დოლიძე - 59 (8.83%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 15 (2.25%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 480 (71.86%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 51 (7.63%)
8. მამუკა გაგნიძე - 4 (0.6%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 46 (6.89%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.15%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.3%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.15%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 9 (1.35%)
1523 2. ვიქტორ დოლიძე - 87 (15.76%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 9 (1.63%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 369 (66.85%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 41 (7.43%)
8. მამუკა გაგნიძე - 0 (0%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 29 (5.25%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 6 (1.09%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.18%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 1 (0.18%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.18%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (1.45%)
1524 2. ვიქტორ დოლიძე - 113 (17.33%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 31 (4.75%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 379 (58.13%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 53 (8.13%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.77%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 45 (6.9%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 4 (0.61%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.31%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.31%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.61%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 14 (2.15%)
1525 2. ვიქტორ დოლიძე - 141 (24.65%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 34 (5.94%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 226 (39.51%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 75 (13.11%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.87%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 31 (5.42%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.52%)
16. ნანა ფილაური - 3 (0.52%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.52%)
21. ზაზა თორთლაძე - 15 (2.62%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 36 (6.29%)
1526 2. ვიქტორ დოლიძე - 94 (13.84%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 23 (3.39%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 371 (54.64%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 51 (7.51%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.29%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 100 (14.73%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.15%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.59%)
21. ზაზა თორთლაძე - 21 (3.09%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 12 (1.77%)
1527 2. ვიქტორ დოლიძე - 97 (17.32%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 30 (5.36%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 298 (53.21%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 49 (8.75%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.36%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 50 (8.93%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.18%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.36%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 1 (0.18%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.71%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 26 (4.64%)
1528 2. ვიქტორ დოლიძე - 112 (15.82%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 56 (7.91%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 380 (53.67%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 66 (9.32%)
8. მამუკა გაგნიძე - 4 (0.56%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 58 (8.19%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 9 (1.27%)
21. ზაზა თორთლაძე - 11 (1.55%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 12 (1.69%)
1529 2. ვიქტორ დოლიძე - 136 (29.76%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 32 (7%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 196 (42.89%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 42 (9.19%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.44%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 39 (8.53%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.22%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.44%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.22%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (1.31%)
1530 2. ვიქტორ დოლიძე - 85 (16.9%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 22 (4.37%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 284 (56.46%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 53 (10.54%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.4%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 41 (8.15%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.2%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.4%)
21. ზაზა თორთლაძე - 10 (1.99%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 3 (0.6%)
1531 2. ვიქტორ დოლიძე - 112 (15.2%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 31 (4.21%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 437 (59.29%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 57 (7.73%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.68%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 77 (10.45%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 4 (0.54%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.27%)
21. ზაზა თორთლაძე - 6 (0.81%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.81%)
1532 2. ვიქტორ დოლიძე - 66 (9.23%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 33 (4.62%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 442 (61.82%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 59 (8.25%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.42%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 94 (13.15%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.28%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.28%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.56%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (0.56%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 6 (0.84%)
1533 2. ვიქტორ დოლიძე - 63 (10.61%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 18 (3.03%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 367 (61.78%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 52 (8.75%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.51%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 68 (11.45%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.17%)
16. ნანა ფილაური - 6 (1.01%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 5 (0.84%)
21. ზაზა თორთლაძე - 3 (0.51%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (1.35%)
1534 2. ვიქტორ დოლიძე - 115 (18.52%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 21 (3.38%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 365 (58.78%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 65 (10.47%)
8. მამუკა გაგნიძე - 4 (0.64%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 37 (5.96%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 0 (0%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.16%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 3 (0.48%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.16%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 9 (1.45%)
1535 2. ვიქტორ დოლიძე - 141 (20.86%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 16 (2.37%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 357 (52.81%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 67 (9.91%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.74%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 66 (9.76%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.3%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.3%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 6 (0.89%)
21. ზაზა თორთლაძე - 2 (0.3%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 12 (1.78%)
1536 2. ვიქტორ დოლიძე - 113 (20.11%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 37 (6.58%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 297 (52.85%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 54 (9.61%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.53%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 33 (5.87%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.36%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.36%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 4 (0.71%)
21. ზაზა თორთლაძე - 6 (1.07%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 11 (1.96%)
1537 2. ვიქტორ დოლიძე - 81 (14.97%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 19 (3.51%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 274 (50.65%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 88 (16.27%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.37%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 37 (6.84%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 3 (0.55%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 24 (4.44%)
21. ზაზა თორთლაძე - 5 (0.92%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (1.48%)
1538 2. ვიქტორ დოლიძე - 138 (23.27%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 24 (4.05%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 278 (46.88%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 62 (10.46%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (0.84%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 52 (8.77%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 4 (0.67%)
16. ნანა ფილაური - 5 (0.84%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.34%)
21. ზაზა თორთლაძე - 9 (1.52%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 14 (2.36%)
1539 2. ვიქტორ დოლიძე - 32 (5.78%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 16 (2.89%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 412 (74.37%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 21 (3.79%)
8. მამუკა გაგნიძე - 3 (0.54%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 60 (10.83%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.18%)
16. ნანა ფილაური - 1 (0.18%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.36%)
21. ზაზა თორთლაძე - 2 (0.36%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 4 (0.72%)
1540 2. ვიქტორ დოლიძე - 88 (13.06%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 126 (18.69%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 378 (56.08%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 32 (4.75%)
8. მამუკა გაგნიძე - 2 (0.3%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 33 (4.9%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 1 (0.15%)
16. ნანა ფილაური - 0 (0%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 0 (0%)
21. ზაზა თორთლაძე - 1 (0.15%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 13 (1.93%)
1541 2. ვიქტორ დოლიძე - 92 (24.27%) ოქმი
3. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი - 14 (3.69%)
5. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი - 184 (48.55%)
7. ბიძინა გუჯაბიძე - 43 (11.35%)
8. მამუკა გაგნიძე - 5 (1.32%)
10. ვალერიან შალიკაშვილი - 23 (6.07%)
15. ვლადიმერ შამუგია - 2 (0.53%)
16. ნანა ფილაური - 2 (0.53%)
18. აკაკი მანჯავიძე - 2 (0.53%)
21. ზაზა თორთლაძე - 4 (1.06%)
25. გიორგი შერვაშიძე - 8 (2.11%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას