მაჟორიტარული სისტემით

ფოთი

<< უკან
##
1 2. ტარიელ ბებია - 214 (6.62%)
5. დავით ბაბილუა - 2503 (77.44%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 189 (5.85%)
10. დავით ნარსია - 326 (10.09%)
2 2. ზვიად შუბითიძე - 242 (7.75%)
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 132 (4.23%)
5. გიორგი შამუგია - 1939 (62.13%)
7. ვეფხვია ცომაია - 265 (8.49%)
10. როზა ადამია - 543 (17.4%)
3 2. არსენა ტუღუში - 302 (6.47%)
5. თენგიზ სარიშვილი - 3479 (74.56%)
10. ირმა ქიშმარეია - 811 (17.38%)
21. დავით გვიჩია - 74 (1.59%)
4 2. გიორგი კეშელავა - 110 (3.05%)
3. გოჩა დოლბაია - 226 (6.26%)
5. დათო ხომერიკი - 2566 (71.06%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 309 (8.56%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 348 (9.64%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 52 (1.44%)
5 2. ლეილა გულუა - 118 (2.99%)
3. ვალერი კვირკვაია - 131 (3.32%)
5. ენვერ სიჭინავა - 3003 (76.04%)
7. ტარიელ მიქავა - 151 (3.82%)
10. პაატა ქილიფთარი - 420 (10.64%)
21. მალხაზ გვიჩია - 126 (3.19%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
112 2. ტარიელ ბებია - 50 (6.67%) ოქმი
5. დავით ბაბილუა - 578 (77.07%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 53 (7.07%)
10. დავით ნარსია - 69 (9.2%)
113 2. ტარიელ ბებია - 42 (6.67%) ოქმი
5. დავით ბაბილუა - 492 (78.1%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 39 (6.19%)
10. დავით ნარსია - 57 (9.05%)
114 2. ტარიელ ბებია - 57 (8.88%) ოქმი
5. დავით ბაბილუა - 493 (76.79%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 30 (4.67%)
10. დავით ნარსია - 62 (9.66%)
124 2. ტარიელ ბებია - 24 (4.1%) ოქმი
5. დავით ბაბილუა - 470 (80.34%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 36 (6.15%)
10. დავით ნარსია - 55 (9.4%)
129 2. ტარიელ ბებია - 41 (6.56%) ოქმი
5. დავით ბაბილუა - 470 (75.2%)
7. ირაკლი ფაჩულია - 31 (4.96%)
10. დავით ნარსია - 83 (13.28%)
210 2. ზვიად შუბითიძე - 30 (4.06%) ოქმი
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 54 (7.31%)
5. გიორგი შამუგია - 455 (61.57%)
7. ვეფხვია ცომაია - 70 (9.47%)
10. როზა ადამია - 130 (17.59%)
211 2. ზვიად შუბითიძე - 92 (12.67%) ოქმი
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 29 (3.99%)
5. გიორგი შამუგია - 419 (57.71%)
7. ვეფხვია ცომაია - 65 (8.95%)
10. როზა ადამია - 121 (16.67%)
215 2. ზვიად შუბითიძე - 39 (6.16%) ოქმი
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 12 (1.9%)
5. გიორგი შამუგია - 449 (70.93%)
7. ვეფხვია ცომაია - 37 (5.85%)
10. როზა ადამია - 96 (15.17%)
225 2. ზვიად შუბითიძე - 15 (6%) ოქმი
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 9 (3.6%)
5. გიორგი შამუგია - 184 (73.6%)
7. ვეფხვია ცომაია - 10 (4%)
10. როზა ადამია - 32 (12.8%)
228 2. ზვიად შუბითიძე - 66 (8.54%) ოქმი
3. ჯემალ მიგინეიშვილი - 28 (3.62%)
5. გიორგი შამუგია - 432 (55.89%)
7. ვეფხვია ცომაია - 83 (10.74%)
10. როზა ადამია - 164 (21.22%)
31 2. არსენა ტუღუში - 39 (5.01%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 609 (78.18%)
10. ირმა ქიშმარეია - 115 (14.76%)
21. დავით გვიჩია - 16 (2.05%)
32 2. არსენა ტუღუში - 35 (7.37%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 395 (83.16%)
10. ირმა ქიშმარეია - 41 (8.63%)
21. დავით გვიჩია - 4 (0.84%)
33 2. არსენა ტუღუში - 25 (3.93%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 498 (78.3%)
10. ირმა ქიშმარეია - 105 (16.51%)
21. დავით გვიჩია - 8 (1.26%)
38 2. არსენა ტუღუში - 74 (9.8%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 499 (66.09%)
10. ირმა ქიშმარეია - 177 (23.44%)
21. დავით გვიჩია - 5 (0.66%)
39 2. არსენა ტუღუში - 35 (4.53%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 571 (73.96%)
10. ირმა ქიშმარეია - 148 (19.17%)
21. დავით გვიჩია - 18 (2.33%)
323 2. არსენა ტუღუში - 44 (7.37%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 455 (76.21%)
10. ირმა ქიშმარეია - 83 (13.9%)
21. დავით გვიჩია - 15 (2.51%)
330 2. არსენა ტუღუში - 50 (7.67%) ოქმი
5. თენგიზ სარიშვილი - 452 (69.33%)
10. ირმა ქიშმარეია - 142 (21.78%)
21. დავით გვიჩია - 8 (1.23%)
44 2. გიორგი კეშელავა - 26 (4.4%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 87 (14.72%)
5. დათო ხომერიკი - 358 (60.58%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 57 (9.64%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 62 (10.49%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 1 (0.17%)
45 2. გიორგი კეშელავა - 13 (1.34%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 14 (1.44%)
5. დათო ხომერიკი - 786 (81.03%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 66 (6.8%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 88 (9.07%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 3 (0.31%)
47 2. გიორგი კეშელავა - 19 (3.37%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 37 (6.57%)
5. დათო ხომერიკი - 396 (70.34%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 44 (7.82%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 52 (9.24%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 15 (2.66%)
422 2. გიორგი კეშელავა - 14 (4.5%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 7 (2.25%)
5. დათო ხომერიკი - 217 (69.77%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 19 (6.11%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 34 (10.93%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 20 (6.43%)
427 2. გიორგი კეშელავა - 17 (2.78%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 20 (3.27%)
5. დათო ხომერიკი - 441 (72.06%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 71 (11.6%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 58 (9.48%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 5 (0.82%)
431 2. გიორგი კეშელავა - 21 (3.72%) ოქმი
3. გოჩა დოლბაია - 61 (10.82%)
5. დათო ხომერიკი - 368 (65.25%)
7. მოგელი ტყებუჩავა - 52 (9.22%)
10. ხვიჩა გუგუნავა - 54 (9.57%)
21. კახაბერ ბუსკანძე - 8 (1.42%)
516 2. ლეილა გულუა - 18 (3.1%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 7 (1.2%)
5. ენვერ სიჭინავა - 441 (75.9%)
7. ტარიელ მიქავა - 31 (5.34%)
10. პაატა ქილიფთარი - 76 (13.08%)
21. მალხაზ გვიჩია - 8 (1.38%)
517 2. ლეილა გულუა - 5 (1.32%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 13 (3.43%)
5. ენვერ სიჭინავა - 325 (85.75%)
7. ტარიელ მიქავა - 16 (4.22%)
10. პაატა ქილიფთარი - 19 (5.01%)
21. მალხაზ გვიჩია - 1 (0.26%)
518 2. ლეილა გულუა - 9 (1.3%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 15 (2.17%)
5. ენვერ სიჭინავა - 590 (85.51%)
7. ტარიელ მიქავა - 13 (1.88%)
10. პაატა ქილიფთარი - 58 (8.41%)
21. მალხაზ გვიჩია - 5 (0.72%)
519 2. ლეილა გულუა - 54 (7.73%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 27 (3.86%)
5. ენვერ სიჭინავა - 521 (74.54%)
7. ტარიელ მიქავა - 26 (3.72%)
10. პაატა ქილიფთარი - 60 (8.58%)
21. მალხაზ გვიჩია - 11 (1.57%)
520 2. ლეილა გულუა - 17 (3.2%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 28 (5.27%)
5. ენვერ სიჭინავა - 362 (68.17%)
7. ტარიელ მიქავა - 36 (6.78%)
10. პაატა ქილიფთარი - 82 (15.44%)
21. მალხაზ გვიჩია - 6 (1.13%)
521 2. ლეილა გულუა - 6 (1.12%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 29 (5.42%)
5. ენვერ სიჭინავა - 341 (63.74%)
7. ტარიელ მიქავა - 16 (2.99%)
10. პაატა ქილიფთარი - 66 (12.34%)
21. მალხაზ გვიჩია - 77 (14.39%)
526 2. ლეილა გულუა - 9 (1.69%) ოქმი
3. ვალერი კვირკვაია - 12 (2.25%)
5. ენვერ სიჭინავა - 423 (79.21%)
7. ტარიელ მიქავა - 13 (2.43%)
10. პაატა ქილიფთარი - 59 (11.05%)
21. მალხაზ გვიჩია - 18 (3.37%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას