მაჟორიტარული სისტემით

დიდუბე

<< უკან
##
16 3. თამარ ჭკუასელი - 1389 (6.48%)
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 11617 (54.16%)
7. კობა დავითაშვილი - 4395 (20.49%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 3480 (16.22%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 238 (1.11%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 81 (0.38%)
25. დავით კოღუაშვილი - 251 (1.17%)
17 2. მანანა ნაჭყებია - 3393 (25.42%)
3. მაია თურქაძე - 449 (3.36%)
5. ირაკლი დვალი - 7049 (52.82%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 744 (5.57%)
10. პაატა ფოცხვერია - 1384 (10.37%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 70 (0.52%)
21. მაია ბურდული - 60 (0.45%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 197 (1.48%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
161 3. თამარ ჭკუასელი - 42 (5.85%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 362 (50.42%)
7. კობა დავითაშვილი - 132 (18.38%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 159 (22.14%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 16 (2.23%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.28%)
25. დავით კოღუაშვილი - 5 (0.7%)
162 3. თამარ ჭკუასელი - 64 (6.02%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 738 (69.43%)
7. კობა დავითაშვილი - 116 (10.91%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 113 (10.63%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 12 (1.13%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 4 (0.38%)
25. დავით კოღუაშვილი - 16 (1.51%)
163 3. თამარ ჭკუასელი - 40 (6.12%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 353 (53.98%)
7. კობა დავითაშვილი - 116 (17.74%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 120 (18.35%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 7 (1.07%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.46%)
25. დავით კოღუაშვილი - 15 (2.29%)
164 3. თამარ ჭკუასელი - 46 (7.86%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 282 (48.21%)
7. კობა დავითაშვილი - 122 (20.85%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 112 (19.15%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.37%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.51%)
25. დავით კოღუაშვილი - 12 (2.05%)
165 3. თამარ ჭკუასელი - 64 (9.86%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 328 (50.54%)
7. კობა დავითაშვილი - 147 (22.65%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 94 (14.48%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 5 (0.77%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.46%)
25. დავით კოღუაშვილი - 8 (1.23%)
166 3. თამარ ჭკუასელი - 45 (3.91%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 924 (80.21%)
7. კობა დავითაშვილი - 79 (6.86%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 80 (6.94%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 9 (0.78%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 6 (0.52%)
25. დავით კოღუაშვილი - 9 (0.78%)
167 3. თამარ ჭკუასელი - 62 (11.48%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 287 (53.15%)
7. კობა დავითაშვილი - 99 (18.33%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 71 (13.15%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 6 (1.11%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 1 (0.19%)
25. დავით კოღუაშვილი - 14 (2.59%)
168 3. თამარ ჭკუასელი - 66 (9.34%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 324 (45.83%)
7. კობა დავითაშვილი - 160 (22.63%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 140 (19.8%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.13%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 5 (0.71%)
25. დავით კოღუაშვილი - 4 (0.57%)
169 3. თამარ ჭკუასელი - 72 (10.01%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 275 (38.25%)
7. კობა დავითაშვილი - 199 (27.68%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 148 (20.58%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 10 (1.39%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.28%)
25. დავით კოღუაშვილი - 13 (1.81%)
1610 3. თამარ ჭკუასელი - 68 (10.13%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 336 (50.07%)
7. კობა დავითაშვილი - 146 (21.76%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 107 (15.95%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.19%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.3%)
25. დავით კოღუაშვილი - 4 (0.6%)
1611 3. თამარ ჭკუასელი - 57 (8.64%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 303 (45.91%)
7. კობა დავითაშვილი - 155 (23.48%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 119 (18.03%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 11 (1.67%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 8 (1.21%)
25. დავით კოღუაშვილი - 7 (1.06%)
1612 3. თამარ ჭკუასელი - 33 (6.16%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 284 (52.99%)
7. კობა დავითაშვილი - 112 (20.9%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 98 (18.28%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 1 (0.19%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.56%)
25. დავით კოღუაშვილი - 5 (0.93%)
1613 3. თამარ ჭკუასელი - 46 (8.63%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 221 (41.46%)
7. კობა დავითაშვილი - 143 (26.83%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 102 (19.14%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 6 (1.13%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 5 (0.94%)
25. დავით კოღუაშვილი - 10 (1.88%)
1614 3. თამარ ჭკუასელი - 41 (7.03%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 363 (62.26%)
7. კობა დავითაშვილი - 129 (22.13%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 33 (5.66%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 10 (1.72%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 0 (0%)
25. დავით კოღუაშვილი - 7 (1.2%)
1615 3. თამარ ჭკუასელი - 34 (5.78%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 269 (45.75%)
7. კობა დავითაშვილი - 148 (25.17%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 105 (17.86%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 17 (2.89%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 4 (0.68%)
25. დავით კოღუაშვილი - 11 (1.87%)
1616 3. თამარ ჭკუასელი - 45 (7.33%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 280 (45.6%)
7. კობა დავითაშვილი - 151 (24.59%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 122 (19.87%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 7 (1.14%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 0 (0%)
25. დავით კოღუაშვილი - 9 (1.47%)
1617 3. თამარ ჭკუასელი - 20 (4.42%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 205 (45.35%)
7. კობა დავითაშვილი - 88 (19.47%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 116 (25.66%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 10 (2.21%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.44%)
25. დავით კოღუაშვილი - 11 (2.43%)
1618 3. თამარ ჭკუასელი - 24 (3.93%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 359 (58.85%)
7. კობა დავითაშვილი - 101 (16.56%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 114 (18.69%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.31%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 0 (0%)
25. დავით კოღუაშვილი - 4 (0.66%)
1619 3. თამარ ჭკუასელი - 24 (4.02%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 324 (54.27%)
7. კობა დავითაშვილი - 115 (19.26%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 115 (19.26%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 10 (1.68%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.5%)
25. დავით კოღუაშვილი - 6 (1.01%)
1620 3. თამარ ჭკუასელი - 18 (3.54%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 304 (59.84%)
7. კობა დავითაშვილი - 96 (18.9%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 83 (16.34%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 4 (0.79%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.39%)
25. დავით კოღუაშვილი - 1 (0.2%)
1621 3. თამარ ჭკუასელი - 23 (4.07%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 349 (61.77%)
7. კობა დავითაშვილი - 88 (15.58%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 95 (16.81%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 7 (1.24%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.35%)
25. დავით კოღუაშვილი - 1 (0.18%)
1622 3. თამარ ჭკუასელი - 33 (4.61%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 463 (64.66%)
7. კობა დავითაშვილი - 113 (15.78%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 101 (14.11%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 1 (0.14%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.28%)
25. დავით კოღუაშვილი - 3 (0.42%)
1623 3. თამარ ჭკუასელი - 32 (5.71%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 323 (57.68%)
7. კობა დავითაშვილი - 91 (16.25%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 102 (18.21%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 0 (0%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 1 (0.18%)
25. დავით კოღუაშვილი - 11 (1.96%)
1624 3. თამარ ჭკუასელი - 36 (6.04%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 296 (49.66%)
7. კობა დავითაშვილი - 152 (25.5%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 103 (17.28%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 5 (0.84%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 1 (0.17%)
25. დავით კოღუაშვილი - 3 (0.5%)
1625 3. თამარ ჭკუასელი - 42 (6.49%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 383 (59.2%)
7. კობა დავითაშვილი - 122 (18.86%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 94 (14.53%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 0 (0%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.31%)
25. დავით კოღუაშვილი - 4 (0.62%)
1626 3. თამარ ჭკუასელი - 27 (4.15%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 339 (52.15%)
7. კობა დავითაშვილი - 164 (25.23%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 106 (16.31%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 5 (0.77%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.31%)
25. დავით კოღუაშვილი - 7 (1.08%)
1627 3. თამარ ჭკუასელი - 23 (3.9%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 282 (47.8%)
7. კობა დავითაშვილი - 150 (25.42%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 119 (20.17%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 6 (1.02%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 0 (0%)
25. დავით კოღუაშვილი - 10 (1.69%)
1628 3. თამარ ჭკუასელი - 42 (5.27%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 408 (51.19%)
7. კობა დავითაშვილი - 177 (22.21%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 160 (20.08%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 2 (0.25%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 0 (0%)
25. დავით კოღუაშვილი - 8 (1%)
1629 3. თამარ ჭკუასელი - 47 (6.43%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 368 (50.34%)
7. კობა დავითაშვილი - 192 (26.27%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 107 (14.64%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.09%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 3 (0.41%)
25. დავით კოღუაშვილი - 6 (0.82%)
1630 3. თამარ ჭკუასელი - 37 (6.13%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 332 (54.97%)
7. კობა დავითაშვილი - 138 (22.85%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 84 (13.91%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.32%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.33%)
25. დავით კოღუაშვილი - 3 (0.5%)
1631 3. თამარ ჭკუასელი - 54 (8.5%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 333 (52.44%)
7. კობა დავითაშვილი - 149 (23.46%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 80 (12.6%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 7 (1.1%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 2 (0.31%)
25. დავით კოღუაშვილი - 10 (1.57%)
1632 3. თამარ ჭკუასელი - 43 (7.29%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 297 (50.34%)
7. კობა დავითაშვილი - 153 (25.93%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 75 (12.71%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.36%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 5 (0.85%)
25. დავით კოღუაშვილი - 9 (1.53%)
1633 3. თამარ ჭკუასელი - 39 (6.18%) ოქმი
5. გიორგი ჩაჩანიძე - 323 (51.19%)
7. კობა დავითაშვილი - 152 (24.09%)
10. ლევან ჯაფარიძე - 103 (16.32%)
15. პაატა ბარათაშვილი - 8 (1.27%)
21. სოსო ლიპარტელიანი - 1 (0.16%)
25. დავით კოღუაშვილი - 5 (0.79%)
1734 2. მანანა ნაჭყებია - 146 (22.64%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 23 (3.57%)
5. ირაკლი დვალი - 375 (58.14%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 42 (6.51%)
10. პაატა ფოცხვერია - 44 (6.82%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 1 (0.16%)
21. მაია ბურდული - 4 (0.62%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 10 (1.55%)
1735 2. მანანა ნაჭყებია - 138 (22.59%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 30 (4.91%)
5. ირაკლი დვალი - 336 (54.99%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 42 (6.87%)
10. პაატა ფოცხვერია - 44 (7.2%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 0 (0%)
21. მაია ბურდული - 13 (2.13%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 8 (1.31%)
1736 2. მანანა ნაჭყებია - 189 (25.2%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 25 (3.33%)
5. ირაკლი დვალი - 409 (54.53%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 45 (6%)
10. პაატა ფოცხვერია - 62 (8.27%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 2 (0.27%)
21. მაია ბურდული - 5 (0.67%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 13 (1.73%)
1737 2. მანანა ნაჭყებია - 135 (20.58%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 30 (4.57%)
5. ირაკლი დვალი - 369 (56.25%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 36 (5.49%)
10. პაატა ფოცხვერია - 68 (10.37%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 4 (0.61%)
21. მაია ბურდული - 2 (0.3%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 12 (1.83%)
1738 2. მანანა ნაჭყებია - 117 (26.41%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 22 (4.97%)
5. ირაკლი დვალი - 237 (53.5%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 31 (7%)
10. პაატა ფოცხვერია - 23 (5.19%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 1 (0.23%)
21. მაია ბურდული - 1 (0.23%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 11 (2.48%)
1739 2. მანანა ნაჭყებია - 169 (24.6%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 20 (2.91%)
5. ირაკლი დვალი - 346 (50.36%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 54 (7.86%)
10. პაატა ფოცხვერია - 72 (10.48%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 5 (0.73%)
21. მაია ბურდული - 3 (0.44%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 18 (2.62%)
1740 2. მანანა ნაჭყებია - 135 (19.91%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 15 (2.21%)
5. ირაკლი დვალი - 447 (65.93%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 26 (3.83%)
10. პაატა ფოცხვერია - 41 (6.05%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 1 (0.15%)
21. მაია ბურდული - 1 (0.15%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 12 (1.77%)
1741 2. მანანა ნაჭყებია - 181 (25.14%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 25 (3.47%)
5. ირაკლი დვალი - 389 (54.03%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 35 (4.86%)
10. პაატა ფოცხვერია - 83 (11.53%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 3 (0.42%)
21. მაია ბურდული - 0 (0%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 4 (0.56%)
1742 2. მანანა ნაჭყებია - 174 (24.68%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 26 (3.69%)
5. ირაკლი დვალი - 402 (57.02%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 29 (4.11%)
10. პაატა ფოცხვერია - 67 (9.5%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 2 (0.28%)
21. მაია ბურდული - 0 (0%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 5 (0.71%)
1743 2. მანანა ნაჭყებია - 159 (20.18%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 24 (3.05%)
5. ირაკლი დვალი - 362 (45.94%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 38 (4.82%)
10. პაატა ფოცხვერია - 179 (22.72%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 1 (0.13%)
21. მაია ბურდული - 5 (0.63%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 20 (2.54%)
1744 2. მანანა ნაჭყებია - 179 (30.49%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 22 (3.75%)
5. ირაკლი დვალი - 266 (45.32%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 18 (3.07%)
10. პაატა ფოცხვერია - 94 (16.01%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 2 (0.34%)
21. მაია ბურდული - 2 (0.34%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 4 (0.68%)
1745 2. მანანა ნაჭყებია - 105 (24.71%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 16 (3.76%)
5. ირაკლი დვალი - 198 (46.59%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 37 (8.71%)
10. პაატა ფოცხვერია - 59 (13.88%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 3 (0.71%)
21. მაია ბურდული - 5 (1.18%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 2 (0.47%)
1746 2. მანანა ნაჭყებია - 161 (26.97%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 21 (3.52%)
5. ირაკლი დვალი - 300 (50.25%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 19 (3.18%)
10. პაატა ფოცხვერია - 82 (13.74%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 5 (0.84%)
21. მაია ბურდული - 6 (1.01%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 3 (0.5%)
1747 2. მანანა ნაჭყებია - 187 (31.43%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 14 (2.35%)
5. ირაკლი დვალი - 293 (49.24%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 21 (3.53%)
10. პაატა ფოცხვერია - 68 (11.43%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 3 (0.5%)
21. მაია ბურდული - 0 (0%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 9 (1.51%)
1748 2. მანანა ნაჭყებია - 192 (31.17%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 18 (2.92%)
5. ირაკლი დვალი - 306 (49.68%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 38 (6.17%)
10. პაატა ფოცხვერია - 49 (7.95%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 6 (0.97%)
21. მაია ბურდული - 1 (0.16%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 6 (0.97%)
1749 2. მანანა ნაჭყებია - 205 (29%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 19 (2.69%)
5. ირაკლი დვალი - 352 (49.79%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 58 (8.2%)
10. პაატა ფოცხვერია - 53 (7.5%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 6 (0.85%)
21. მაია ბურდული - 3 (0.42%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 11 (1.56%)
1750 2. მანანა ნაჭყებია - 156 (24.41%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 27 (4.23%)
5. ირაკლი დვალი - 314 (49.14%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 50 (7.82%)
10. პაატა ფოცხვერია - 65 (10.17%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 12 (1.88%)
21. მაია ბურდული - 1 (0.16%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 14 (2.19%)
1751 2. მანანა ნაჭყებია - 212 (34.25%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 21 (3.39%)
5. ირაკლი დვალი - 305 (49.27%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 26 (4.2%)
10. პაატა ფოცხვერია - 40 (6.46%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 4 (0.65%)
21. მაია ბურდული - 4 (0.65%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 7 (1.13%)
1752 2. მანანა ნაჭყებია - 177 (26.46%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 22 (3.29%)
5. ირაკლი დვალი - 338 (50.52%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 41 (6.13%)
10. პაატა ფოცხვერია - 77 (11.51%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 4 (0.6%)
21. მაია ბურდული - 0 (0%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 10 (1.49%)
1753 2. მანანა ნაჭყებია - 171 (26.97%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 21 (3.31%)
5. ირაკლი დვალი - 322 (50.79%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 40 (6.31%)
10. პაატა ფოცხვერია - 66 (10.41%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 2 (0.32%)
21. მაია ბურდული - 4 (0.63%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 8 (1.26%)
1754 2. მანანა ნაჭყებია - 105 (18.26%) ოქმი
3. მაია თურქაძე - 8 (1.39%)
5. ირაკლი დვალი - 383 (66.61%)
7. ირაკლი ჭუბაბრია - 18 (3.13%)
10. პაატა ფოცხვერია - 48 (8.35%)
15. ზაზა კიკაბიძე - 3 (0.52%)
21. მაია ბურდული - 0 (0%)
25. თენგიზ სულაქველიძე - 10 (1.74%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას