მაჟორიტარული სისტემით

ქედა

<< უკან
##
1 2. ლევან სურმანიძე - 76 (3.93%)
3. თენგიზ ბერიძე - 48 (2.48%)
5. ამირან დიასამიძე - 1300 (67.15%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 78 (4.03%)
10. თემურ ტაკიძე - 252 (13.02%)
21. ზურაბ გათენაძე - 182 (9.4%)
2 2. გია ბერიძე - 24 (2.14%)
5. რამაზ ბალაძე - 702 (62.62%)
7. გენად არძენაძე - 259 (23.1%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 129 (11.51%)
21. ტარიელ მანველიძე - 7 (0.62%)
3 2. გურამ ბერიძე - 179 (21.31%)
3. როლანდ გათენაძე - 20 (2.38%)
5. გურამ ქობულაძე - 469 (55.83%)
7. ჯამბულ ბერიძე - 104 (12.38%)
10. გელა კონცელიძე - 56 (6.67%)
21. მერაბ გორგილაძე - 12 (1.43%)
4 2. ნური სამნიძე - 71 (4.71%)
3. რომან ბედინაძე - 190 (12.6%)
5. თენგიზ ღოღობერიძე - 424 (28.12%)
7. იასონ ფალავანდიშვილი - 73 (4.84%)
10. ელგუჯა ნაკაშიძე - 662 (43.9%)
21. ზაურ მადაძე - 88 (5.84%)
5 2. ელგუჯა შარაძე - 17 (2.25%)
3. ზაზა ოსანაძე - 7 (0.93%)
5. ჯემალ შარაძე - 663 (87.93%)
7. ვალერიან ბარამიძე - 18 (2.39%)
10. ვაჟა დოლიძე - 41 (5.44%)
21. გენად ლამპარაძე - 8 (1.06%)
6 2. ზვიად გოგიტიძე - 59 (10.54%)
5. რამაზ დუმბაძე - 344 (61.43%)
7. დავით დუმბაძე - 96 (17.14%)
10. ნათელა სირაბიძე - 47 (8.39%)
14. რემზი ასამბაძე - 3 (0.54%)
21. მერაბ დუმბაძე - 11 (1.96%)
7 2. დავით სამნიძე - 37 (4.76%)
3. რევაზ გოგუაძე - 56 (7.21%)
5. შოთა სამნიძე - 509 (65.51%)
7. ემზარ ქადიძე - 41 (5.28%)
10. ფრიდონ ნაკაშიძე - 124 (15.96%)
21. ჯემალ მახარაძე - 10 (1.29%)
8 2. გოჩა გორგილაძე - 27 (1.71%)
5. შოთა ბერიძე - 1038 (65.7%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 428 (27.09%)
10. გენად დიასამიძე - 87 (5.51%)
9 2. თამაზ ჩხეიძე - 24 (3.1%)
5. როსტომ ბერიძე - 514 (66.41%)
7. დავით ბერიძე - 82 (10.59%)
10. მურმან კვირიკაძე - 102 (13.18%)
21. მურმან ხალვაში - 52 (6.72%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ლევან სურმანიძე - 36 (5.03%) ოქმი
3. თენგიზ ბერიძე - 9 (1.26%)
5. ამირან დიასამიძე - 415 (58.04%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 23 (3.22%)
10. თემურ ტაკიძე - 103 (14.41%)
21. ზურაბ გათენაძე - 129 (18.04%)
12 2. ლევან სურმანიძე - 14 (2.77%) ოქმი
3. თენგიზ ბერიძე - 27 (5.35%)
5. ამირან დიასამიძე - 381 (75.45%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 4 (0.79%)
10. თემურ ტაკიძე - 52 (10.3%)
21. ზურაბ გათენაძე - 27 (5.35%)
13 2. ლევან სურმანიძე - 8 (3.49%) ოქმი
3. თენგიზ ბერიძე - 5 (2.18%)
5. ამირან დიასამიძე - 184 (80.35%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 13 (5.68%)
10. თემურ ტაკიძე - 12 (5.24%)
21. ზურაბ გათენაძე - 7 (3.06%)
14 2. ლევან სურმანიძე - 12 (3.92%) ოქმი
3. თენგიზ ბერიძე - 2 (0.65%)
5. ამირან დიასამიძე - 182 (59.48%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 23 (7.52%)
10. თემურ ტაკიძე - 77 (25.16%)
21. ზურაბ გათენაძე - 10 (3.27%)
15 2. ლევან სურმანიძე - 6 (3.31%) ოქმი
3. თენგიზ ბერიძე - 5 (2.76%)
5. ამირან დიასამიძე - 138 (76.24%)
7. ზურაბ ნაკაშიძე - 15 (8.29%)
10. თემურ ტაკიძე - 8 (4.42%)
21. ზურაბ გათენაძე - 9 (4.97%)
26 2. გია ბერიძე - 1 (0.45%) ოქმი
5. რამაზ ბალაძე - 78 (34.98%)
7. გენად არძენაძე - 121 (54.26%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 23 (10.31%)
21. ტარიელ მანველიძე - 0 (0%)
27 2. გია ბერიძე - 1 (0.51%) ოქმი
5. რამაზ ბალაძე - 95 (48.47%)
7. გენად არძენაძე - 39 (19.9%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 60 (30.61%)
21. ტარიელ მანველიძე - 1 (0.51%)
28 2. გია ბერიძე - 3 (1.55%) ოქმი
5. რამაზ ბალაძე - 174 (89.69%)
7. გენად არძენაძე - 7 (3.61%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 8 (4.12%)
21. ტარიელ მანველიძე - 2 (1.03%)
29 2. გია ბერიძე - 5 (2.66%) ოქმი
5. რამაზ ბალაძე - 151 (80.32%)
7. გენად არძენაძე - 17 (9.04%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 12 (6.38%)
21. ტარიელ მანველიძე - 3 (1.6%)
210 2. გია ბერიძე - 14 (4.38%) ოქმი
5. რამაზ ბალაძე - 204 (63.75%)
7. გენად არძენაძე - 75 (23.44%)
10. ანზორ გოგიაშვილი - 26 (8.13%)
21. ტარიელ მანველიძე - 1 (0.31%)
311 2. გურამ ბერიძე - 105 (41.18%) ოქმი
3. როლანდ გათენაძე - 1 (0.39%)
5. გურამ ქობულაძე - 130 (50.98%)
7. ჯამბულ ბერიძე - 19 (7.45%)
10. გელა კონცელიძე - 0 (0%)
21. მერაბ გორგილაძე - 0 (0%)
312 2. გურამ ბერიძე - 30 (11.32%) ოქმი
3. როლანდ გათენაძე - 5 (1.89%)
5. გურამ ქობულაძე - 162 (61.13%)
7. ჯამბულ ბერიძე - 20 (7.55%)
10. გელა კონცელიძე - 44 (16.6%)
21. მერაბ გორგილაძე - 4 (1.51%)
313 2. გურამ ბერიძე - 44 (13.75%) ოქმი
3. როლანდ გათენაძე - 14 (4.38%)
5. გურამ ქობულაძე - 177 (55.31%)
7. ჯამბულ ბერიძე - 65 (20.31%)
10. გელა კონცელიძე - 12 (3.75%)
21. მერაბ გორგილაძე - 8 (2.5%)
414 2. ნური სამნიძე - 11 (2.72%) ოქმი
3. რომან ბედინაძე - 33 (8.17%)
5. თენგიზ ღოღობერიძე - 148 (36.63%)
7. იასონ ფალავანდიშვილი - 27 (6.68%)
10. ელგუჯა ნაკაშიძე - 121 (29.95%)
21. ზაურ მადაძე - 64 (15.84%)
415 2. ნური სამნიძე - 18 (6.14%) ოქმი
3. რომან ბედინაძე - 96 (32.76%)
5. თენგიზ ღოღობერიძე - 53 (18.09%)
7. იასონ ფალავანდიშვილი - 10 (3.41%)
10. ელგუჯა ნაკაშიძე - 110 (37.54%)
21. ზაურ მადაძე - 6 (2.05%)
416 2. ნური სამნიძე - 24 (5.17%) ოქმი
3. რომან ბედინაძე - 19 (4.09%)
5. თენგიზ ღოღობერიძე - 132 (28.45%)
7. იასონ ფალავანდიშვილი - 18 (3.88%)
10. ელგუჯა ნაკაშიძე - 266 (57.33%)
21. ზაურ მადაძე - 5 (1.08%)
417 2. ნური სამნიძე - 18 (5.19%) ოქმი
3. რომან ბედინაძე - 42 (12.1%)
5. თენგიზ ღოღობერიძე - 91 (26.22%)
7. იასონ ფალავანდიშვილი - 18 (5.19%)
10. ელგუჯა ნაკაშიძე - 165 (47.55%)
21. ზაურ მადაძე - 13 (3.75%)
518 2. ელგუჯა შარაძე - 14 (2.27%) ოქმი
3. ზაზა ოსანაძე - 6 (0.97%)
5. ჯემალ შარაძე - 543 (88.15%)
7. ვალერიან ბარამიძე - 17 (2.76%)
10. ვაჟა დოლიძე - 30 (4.87%)
21. გენად ლამპარაძე - 6 (0.97%)
519 2. ელგუჯა შარაძე - 3 (2.17%) ოქმი
3. ზაზა ოსანაძე - 1 (0.72%)
5. ჯემალ შარაძე - 120 (86.96%)
7. ვალერიან ბარამიძე - 1 (0.72%)
10. ვაჟა დოლიძე - 11 (7.97%)
21. გენად ლამპარაძე - 2 (1.45%)
620 2. ზვიად გოგიტიძე - 58 (16.76%) ოქმი
5. რამაზ დუმბაძე - 220 (63.58%)
7. დავით დუმბაძე - 30 (8.67%)
10. ნათელა სირაბიძე - 34 (9.83%)
14. რემზი ასამბაძე - 2 (0.58%)
21. მერაბ დუმბაძე - 2 (0.58%)
621 2. ზვიად გოგიტიძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. რამაზ დუმბაძე - 124 (57.94%)
7. დავით დუმბაძე - 66 (30.84%)
10. ნათელა სირაბიძე - 13 (6.07%)
14. რემზი ასამბაძე - 1 (0.47%)
21. მერაბ დუმბაძე - 9 (4.21%)
722 2. დავით სამნიძე - 22 (6.49%) ოქმი
3. რევაზ გოგუაძე - 4 (1.18%)
5. შოთა სამნიძე - 212 (62.54%)
7. ემზარ ქადიძე - 23 (6.78%)
10. ფრიდონ ნაკაშიძე - 76 (22.42%)
21. ჯემალ მახარაძე - 2 (0.59%)
723 2. დავით სამნიძე - 8 (2.89%) ოქმი
3. რევაზ გოგუაძე - 47 (16.97%)
5. შოთა სამნიძე - 188 (67.87%)
7. ემზარ ქადიძე - 9 (3.25%)
10. ფრიდონ ნაკაშიძე - 19 (6.86%)
21. ჯემალ მახარაძე - 6 (2.17%)
724 2. დავით სამნიძე - 7 (4.35%) ოქმი
3. რევაზ გოგუაძე - 5 (3.11%)
5. შოთა სამნიძე - 109 (67.7%)
7. ემზარ ქადიძე - 9 (5.59%)
10. ფრიდონ ნაკაშიძე - 29 (18.01%)
21. ჯემალ მახარაძე - 2 (1.24%)
825 2. გოჩა გორგილაძე - 10 (2.74%) ოქმი
5. შოთა ბერიძე - 242 (66.3%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 80 (21.92%)
10. გენად დიასამიძე - 33 (9.04%)
826 2. გოჩა გორგილაძე - 2 (0.63%) ოქმი
5. შოთა ბერიძე - 263 (83.23%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 42 (13.29%)
10. გენად დიასამიძე - 9 (2.85%)
827 2. გოჩა გორგილაძე - 2 (0.62%) ოქმი
5. შოთა ბერიძე - 87 (26.93%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 225 (69.66%)
10. გენად დიასამიძე - 9 (2.79%)
828 2. გოჩა გორგილაძე - 11 (3.7%) ოქმი
5. შოთა ბერიძე - 230 (77.44%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 35 (11.78%)
10. გენად დიასამიძე - 21 (7.07%)
831 2. გოჩა გორგილაძე - 2 (0.72%) ოქმი
5. შოთა ბერიძე - 216 (77.42%)
7. რევაზ ბოლქვაძე - 46 (16.49%)
10. გენად დიასამიძე - 15 (5.38%)
929 2. თამაზ ჩხეიძე - 21 (3.58%) ოქმი
5. როსტომ ბერიძე - 336 (57.24%)
7. დავით ბერიძე - 80 (13.63%)
10. მურმან კვირიკაძე - 99 (16.87%)
21. მურმან ხალვაში - 51 (8.69%)
930 2. თამაზ ჩხეიძე - 3 (1.6%) ოქმი
5. როსტომ ბერიძე - 178 (95.19%)
7. დავით ბერიძე - 2 (1.07%)
10. მურმან კვირიკაძე - 3 (1.6%)
21. მურმან ხალვაში - 1 (0.53%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას