მაჟორიტარული სისტემით

ქობულეთი

<< უკან
##
1 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 225 (4.19%)
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 3688 (68.67%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 913 (17%)
10. მალხაზ რომანაძე - 497 (9.25%)
21. ინეზა ინასარიძე - 48 (0.89%)
2 2. რუსლან სურმანიძე - 49 (2.79%)
5. მამული სურმანიძე - 1430 (81.34%)
7. ვლადიმერ გორგილაძე - 68 (3.87%)
10. რევაზ ასამბაძე - 205 (11.66%)
21. ონისე მახარაძე - 6 (0.34%)
3 2. თამაზ ჯაში - 165 (6.03%)
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 2199 (80.4%)
7. რომან დუმბაძე - 330 (12.07%)
21. თემურ ფაღავა - 41 (1.5%)
4 2. ანზორ ხალვაში - 50 (4.98%)
5. მალხაზ ცეცხლაძე - 665 (66.24%)
7. მანუჩარ ნიჟარაძე - 242 (24.1%)
10. ოლეგ ტაკიძე - 45 (4.48%)
21. კობა ჯინჭარაძე - 2 (0.2%)
5 2. ზაზა ჯინჭარაძე - 22 (3.83%)
5. ავთანდილ ზოიძე - 438 (76.17%)
7. ტარიელ ნოღაიდელი - 75 (13.04%)
10. მამუკა მესხიძე - 30 (5.22%)
21. გელა მემარნე - 10 (1.74%)
6 2. თემურ კონცელიძე - 107 (12.43%)
5. რევაზ ბოლქვაძე - 579 (67.25%)
7. როსტომ ქათამაძე - 97 (11.27%)
10. შორენა გორგილაძე - 76 (8.83%)
21. რევაზ ზაქარიაძე - 2 (0.23%)
7 2. ვაჟა გიორგაძე - 31 (4.25%)
5. ავთანდილ ხაბაზი - 604 (82.85%)
7. მინდია სურმანიძე - 60 (8.23%)
10. დავით ჭანკურიძე - 28 (3.84%)
21. ავთანდილ ჯიჯავაძე - 6 (0.82%)
8 2. ნარგიზა ბერიძე - 171 (24.26%)
3. როსტომ დოლიძე - 444 (62.98%)
7. გურამ ბოლქვაძე - 25 (3.55%)
10. ჯონი მადოიშვილი - 63 (8.94%)
21. თამაზ ფუნდუკიდი - 2 (0.28%)
9 2. დათუნა მჟავანაძე - 4 (0.92%)
5. მერაბ ქათამაძე - 242 (55.38%)
7. ნოდარ ქათამაძე - 141 (32.27%)
10. ოთარ ხახუტაიშვილი - 47 (10.76%)
21. როინ ბოლქვაძე - 3 (0.69%)
10 2. ავთანდილ მიქელაძე - 71 (5.7%)
5. დურმიშხან ინაიშვილი - 762 (61.2%)
7. გელა ბეჟანიძე - 209 (16.79%)
10. ლია შაქარიშვილი - 183 (14.7%)
21. ვახტანგ ვერულიძე - 20 (1.61%)
11 2. უჩა ცხომელიძე - 131 (12.1%)
5. თემურ ჯინჭარაძე - 731 (67.5%)
7. გივი ჯინჭარაძე - 169 (15.6%)
10. მანუჩარ ანანიძე - 44 (4.06%)
21. გია ჯორბენაძე - 8 (0.74%)
12 2. ავთანდილ ხაჯიშვილი - 116 (8.54%)
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 805 (59.28%)
7. ოლეგ მემარნე - 357 (26.29%)
10. თეიმურაზ ქათამაძე - 76 (5.6%)
21. უჩა ბერიძე - 4 (0.29%)
13 2. ვალერიან თურმანიძე - 105 (8.97%)
5. ალიკო კაკაბაძე - 814 (69.51%)
7. თემურ დავითაძე - 203 (17.34%)
10. ნაირა ხალვაში - 49 (4.18%)
14 2. გია სალუქვაძე - 24 (3.8%)
5. ნიკო ბერაძე - 496 (78.48%)
7. მალხაზ ოქროპირიძე - 67 (10.6%)
10. მადონა ქარცივაძე - 42 (6.65%)
21. რობერტ ქარცივაძე - 3 (0.47%)
15 2. ივერი გუგუნავა - 185 (13.73%)
5. თენგიზ მეგრელიძე - 842 (62.51%)
7. ჯიმშერ ვერულიძე - 182 (13.51%)
10. ბიჭიკო გუნთაიშვილი - 136 (10.1%)
21. გოჩა გორჯელაძე - 2 (0.15%)
16 2. ამირან ცეცხლაძე - 87 (10.12%)
3. ალექსანდრე ყურშუბაძე - 486 (56.51%)
5. გია ყურშუბაძე - 91 (10.58%)
7. იური ყურშუბაძე - 171 (19.88%)
10. ლევან დიასამიძე - 23 (2.67%)
21. ზაურ კონცელიძე - 2 (0.23%)
17 2. მამია ჟორდანია - 101 (7.04%)
5. ავთანდილ გორგილაძე - 1017 (70.92%)
7. ავთანდილ ქათამაძე - 199 (13.88%)
10. დალი ფუტკარაძე - 113 (7.88%)
21. გოგიტა კონცელიძე - 4 (0.28%)
18 2. დავით კილაძე - 5 (1.11%)
5. მალხაზ რომანაძე - 285 (63.05%)
7. რევაზ ოქროპირიძე - 139 (30.75%)
10. ნუგზარ ბაჯელიძე - 20 (4.42%)
21. ნუგზარ ელიაძე - 3 (0.66%)
19 2. ზურაბ კონცელიძე - 134 (11.15%)
5. ზურაბ ფალავანდიშვილი - 869 (72.3%)
7. იაშა კახიძე - 114 (9.48%)
10. მურად კონცელიძე - 82 (6.82%)
21. მურმან ბერიძე - 3 (0.25%)
20 2. ზურაბ ქათამაძე - 81 (4.33%)
5. ნუგზარ მჟავანაძე - 1112 (59.5%)
7. თენგიზ მჟავანაძე - 487 (26.06%)
10. ბესიკ ტარიელაძე - 180 (9.63%)
21. ავთანდილ მოწყობილი - 9 (0.48%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 5 (1.69%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 219 (74.24%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 48 (16.27%)
10. მალხაზ რომანაძე - 22 (7.46%)
21. ინეზა ინასარიძე - 1 (0.34%)
12 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 13 (3.42%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 261 (68.68%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 59 (15.53%)
10. მალხაზ რომანაძე - 46 (12.11%)
21. ინეზა ინასარიძე - 1 (0.26%)
13 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 20 (5.63%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 254 (71.55%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 32 (9.01%)
10. მალხაზ რომანაძე - 49 (13.8%)
21. ინეზა ინასარიძე - 0 (0%)
14 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 29 (5.89%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 312 (63.41%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 88 (17.89%)
10. მალხაზ რომანაძე - 52 (10.57%)
21. ინეზა ინასარიძე - 11 (2.24%)
15 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 13 (5.04%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 167 (64.73%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 45 (17.44%)
10. მალხაზ რომანაძე - 31 (12.02%)
21. ინეზა ინასარიძე - 2 (0.78%)
16 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 6 (1.99%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 187 (62.13%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 94 (31.23%)
10. მალხაზ რომანაძე - 11 (3.65%)
21. ინეზა ინასარიძე - 3 (1%)
17 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 48 (9.98%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 288 (59.88%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 89 (18.5%)
10. მალხაზ რომანაძე - 50 (10.4%)
21. ინეზა ინასარიძე - 6 (1.25%)
18 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 12 (4.29%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 196 (70%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 43 (15.36%)
10. მალხაზ რომანაძე - 27 (9.64%)
21. ინეზა ინასარიძე - 2 (0.71%)
19 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 9 (1.81%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 350 (70.42%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 99 (19.92%)
10. მალხაზ რომანაძე - 36 (7.24%)
21. ინეზა ინასარიძე - 3 (0.6%)
110 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 17 (3.37%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 360 (71.43%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 87 (17.26%)
10. მალხაზ რომანაძე - 37 (7.34%)
21. ინეზა ინასარიძე - 3 (0.6%)
151 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 9 (3.61%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 198 (79.52%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 22 (8.84%)
10. მალხაზ რომანაძე - 20 (8.03%)
21. ინეზა ინასარიძე - 0 (0%)
152 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 16 (5.42%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 184 (62.37%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 66 (22.37%)
10. მალხაზ რომანაძე - 29 (9.83%)
21. ინეზა ინასარიძე - 0 (0%)
153 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 10 (3.6%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 171 (61.51%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 56 (20.14%)
10. მალხაზ რომანაძე - 26 (9.35%)
21. ინეზა ინასარიძე - 15 (5.4%)
154 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 14 (2.25%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 483 (77.65%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 70 (11.25%)
10. მალხაზ რომანაძე - 54 (8.68%)
21. ინეზა ინასარიძე - 1 (0.16%)
160 2. ედუარდ ბერძენიშვილი - 4 (4.76%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 58 (69.05%)
7. ნუგზარ კაკალაძე - 15 (17.86%)
10. მალხაზ რომანაძე - 7 (8.33%)
21. ინეზა ინასარიძე - 0 (0%)
211 2. რუსლან სურმანიძე - 5 (1.07%) ოქმი
5. მამული სურმანიძე - 338 (72.53%)
7. ვლადიმერ გორგილაძე - 8 (1.72%)
10. რევაზ ასამბაძე - 115 (24.68%)
21. ონისე მახარაძე - 0 (0%)
212 2. რუსლან სურმანიძე - 11 (1.86%) ოქმი
5. მამული სურმანიძე - 505 (85.3%)
7. ვლადიმერ გორგილაძე - 32 (5.41%)
10. რევაზ ასამბაძე - 41 (6.93%)
21. ონისე მახარაძე - 3 (0.51%)
256 2. რუსლან სურმანიძე - 27 (5.87%) ოქმი
5. მამული სურმანიძე - 377 (81.96%)
7. ვლადიმერ გორგილაძე - 24 (5.22%)
10. რევაზ ასამბაძე - 29 (6.3%)
21. ონისე მახარაძე - 3 (0.65%)
264 2. რუსლან სურმანიძე - 6 (2.5%) ოქმი
5. მამული სურმანიძე - 210 (87.5%)
7. ვლადიმერ გორგილაძე - 4 (1.67%)
10. რევაზ ასამბაძე - 20 (8.33%)
21. ონისე მახარაძე - 0 (0%)
313 2. თამაზ ჯაში - 30 (8.45%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 280 (78.87%)
7. რომან დუმბაძე - 38 (10.7%)
21. თემურ ფაღავა - 7 (1.97%)
314 2. თამაზ ჯაში - 24 (5.88%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 360 (88.24%)
7. რომან დუმბაძე - 20 (4.9%)
21. თემურ ფაღავა - 4 (0.98%)
315 2. თამაზ ჯაში - 23 (5.6%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 310 (75.43%)
7. რომან დუმბაძე - 69 (16.79%)
21. თემურ ფაღავა - 9 (2.19%)
316 2. თამაზ ჯაში - 29 (7.07%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 343 (83.66%)
7. რომან დუმბაძე - 33 (8.05%)
21. თემურ ფაღავა - 5 (1.22%)
317 2. თამაზ ჯაში - 8 (1.78%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 343 (76.39%)
7. რომან დუმბაძე - 91 (20.27%)
21. თემურ ფაღავა - 7 (1.56%)
318 2. თამაზ ჯაში - 7 (2.12%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 275 (83.33%)
7. რომან დუმბაძე - 46 (13.94%)
21. თემურ ფაღავა - 2 (0.61%)
363 2. თამაზ ჯაში - 44 (11.83%) ოქმი
5. ელგუჯა ბაგრატიონი - 288 (77.42%)
7. რომან დუმბაძე - 33 (8.87%)
21. თემურ ფაღავა - 7 (1.88%)
419 2. ანზორ ხალვაში - 40 (5.49%) ოქმი
5. მალხაზ ცეცხლაძე - 464 (63.65%)
7. მანუჩარ ნიჟარაძე - 196 (26.89%)
10. ოლეგ ტაკიძე - 27 (3.7%)
21. კობა ჯინჭარაძე - 2 (0.27%)
457 2. ანზორ ხალვაში - 10 (3.64%) ოქმი
5. მალხაზ ცეცხლაძე - 201 (73.09%)
7. მანუჩარ ნიჟარაძე - 46 (16.73%)
10. ოლეგ ტაკიძე - 18 (6.55%)
21. კობა ჯინჭარაძე - 0 (0%)
520 2. ზაზა ჯინჭარაძე - 22 (3.83%) ოქმი
5. ავთანდილ ზოიძე - 438 (76.17%)
7. ტარიელ ნოღაიდელი - 75 (13.04%)
10. მამუკა მესხიძე - 30 (5.22%)
21. გელა მემარნე - 10 (1.74%)
621 2. თემურ კონცელიძე - 38 (7.74%) ოქმი
5. რევაზ ბოლქვაძე - 359 (73.12%)
7. როსტომ ქათამაძე - 42 (8.55%)
10. შორენა გორგილაძე - 50 (10.18%)
21. რევაზ ზაქარიაძე - 2 (0.41%)
622 2. თემურ კონცელიძე - 69 (18.65%) ოქმი
5. რევაზ ბოლქვაძე - 220 (59.46%)
7. როსტომ ქათამაძე - 55 (14.86%)
10. შორენა გორგილაძე - 26 (7.03%)
21. რევაზ ზაქარიაძე - 0 (0%)
723 2. ვაჟა გიორგაძე - 31 (4.25%) ოქმი
5. ავთანდილ ხაბაზი - 604 (82.85%)
7. მინდია სურმანიძე - 60 (8.23%)
10. დავით ჭანკურიძე - 28 (3.84%)
21. ავთანდილ ჯიჯავაძე - 6 (0.82%)
824 2. ნარგიზა ბერიძე - 99 (26.05%) ოქმი
3. როსტომ დოლიძე - 246 (64.74%)
7. გურამ ბოლქვაძე - 7 (1.84%)
10. ჯონი მადოიშვილი - 27 (7.11%)
21. თამაზ ფუნდუკიდი - 1 (0.26%)
861 2. ნარგიზა ბერიძე - 72 (22.15%) ოქმი
3. როსტომ დოლიძე - 198 (60.92%)
7. გურამ ბოლქვაძე - 18 (5.54%)
10. ჯონი მადოიშვილი - 36 (11.08%)
21. თამაზ ფუნდუკიდი - 1 (0.31%)
925 2. დათუნა მჟავანაძე - 4 (0.92%) ოქმი
5. მერაბ ქათამაძე - 242 (55.38%)
7. ნოდარ ქათამაძე - 141 (32.27%)
10. ოთარ ხახუტაიშვილი - 47 (10.76%)
21. როინ ბოლქვაძე - 3 (0.69%)
1026 2. ავთანდილ მიქელაძე - 47 (8.2%) ოქმი
5. დურმიშხან ინაიშვილი - 310 (54.1%)
7. გელა ბეჟანიძე - 153 (26.7%)
10. ლია შაქარიშვილი - 46 (8.03%)
21. ვახტანგ ვერულიძე - 17 (2.97%)
1027 2. ავთანდილ მიქელაძე - 13 (2.79%) ოქმი
5. დურმიშხან ინაიშვილი - 305 (65.45%)
7. გელა ბეჟანიძე - 40 (8.58%)
10. ლია შაქარიშვილი - 108 (23.18%)
21. ვახტანგ ვერულიძე - 0 (0%)
1028 2. ავთანდილ მიქელაძე - 11 (5.34%) ოქმი
5. დურმიშხან ინაიშვილი - 147 (71.36%)
7. გელა ბეჟანიძე - 16 (7.77%)
10. ლია შაქარიშვილი - 29 (14.08%)
21. ვახტანგ ვერულიძე - 3 (1.46%)
1129 2. უჩა ცხომელიძე - 47 (7.16%) ოქმი
5. თემურ ჯინჭარაძე - 458 (69.82%)
7. გივი ჯინჭარაძე - 112 (17.07%)
10. მანუჩარ ანანიძე - 35 (5.34%)
21. გია ჯორბენაძე - 4 (0.61%)
1130 2. უჩა ცხომელიძე - 84 (19.67%) ოქმი
5. თემურ ჯინჭარაძე - 273 (63.93%)
7. გივი ჯინჭარაძე - 57 (13.35%)
10. მანუჩარ ანანიძე - 9 (2.11%)
21. გია ჯორბენაძე - 4 (0.94%)
1231 2. ავთანდილ ხაჯიშვილი - 15 (2.07%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 427 (58.9%)
7. ოლეგ მემარნე - 226 (31.17%)
10. თეიმურაზ ქათამაძე - 54 (7.45%)
21. უჩა ბერიძე - 3 (0.41%)
1232 2. ავთანდილ ხაჯიშვილი - 101 (15.96%) ოქმი
5. ჯანსუღ ჯინჭარაძე - 378 (59.72%)
7. ოლეგ მემარნე - 131 (20.7%)
10. თეიმურაზ ქათამაძე - 22 (3.48%)
21. უჩა ბერიძე - 1 (0.16%)
1333 2. ვალერიან თურმანიძე - 78 (21.73%) ოქმი
5. ალიკო კაკაბაძე - 239 (66.57%)
7. თემურ დავითაძე - 18 (5.01%)
10. ნაირა ხალვაში - 24 (6.69%)
1334 2. ვალერიან თურმანიძე - 11 (2.64%) ოქმი
5. ალიკო კაკაბაძე - 237 (56.97%)
7. თემურ დავითაძე - 160 (38.46%)
10. ნაირა ხალვაში - 8 (1.92%)
1335 2. ვალერიან თურმანიძე - 16 (4.04%) ოქმი
5. ალიკო კაკაბაძე - 338 (85.35%)
7. თემურ დავითაძე - 25 (6.31%)
10. ნაირა ხალვაში - 17 (4.29%)
1436 2. გია სალუქვაძე - 6 (1.19%) ოქმი
5. ნიკო ბერაძე - 409 (81.31%)
7. მალხაზ ოქროპირიძე - 49 (9.74%)
10. მადონა ქარცივაძე - 36 (7.16%)
21. რობერტ ქარცივაძე - 3 (0.6%)
1437 2. გია სალუქვაძე - 18 (13.95%) ოქმი
5. ნიკო ბერაძე - 87 (67.44%)
7. მალხაზ ოქროპირიძე - 18 (13.95%)
10. მადონა ქარცივაძე - 6 (4.65%)
21. რობერტ ქარცივაძე - 0 (0%)
1538 2. ივერი გუგუნავა - 103 (21.15%) ოქმი
5. თენგიზ მეგრელიძე - 275 (56.47%)
7. ჯიმშერ ვერულიძე - 79 (16.22%)
10. ბიჭიკო გუნთაიშვილი - 29 (5.95%)
21. გოჩა გორჯელაძე - 1 (0.21%)
1539 2. ივერი გუგუნავა - 26 (10.04%) ოქმი
5. თენგიზ მეგრელიძე - 210 (81.08%)
7. ჯიმშერ ვერულიძე - 8 (3.09%)
10. ბიჭიკო გუნთაიშვილი - 15 (5.79%)
21. გოჩა გორჯელაძე - 0 (0%)
1540 2. ივერი გუგუნავა - 19 (6.38%) ოქმი
5. თენგიზ მეგრელიძე - 171 (57.38%)
7. ჯიმშერ ვერულიძე - 32 (10.74%)
10. ბიჭიკო გუნთაიშვილი - 76 (25.5%)
21. გოჩა გორჯელაძე - 0 (0%)
1562 2. ივერი გუგუნავა - 37 (12.21%) ოქმი
5. თენგიზ მეგრელიძე - 186 (61.39%)
7. ჯიმშერ ვერულიძე - 63 (20.79%)
10. ბიჭიკო გუნთაიშვილი - 16 (5.28%)
21. გოჩა გორჯელაძე - 1 (0.33%)
1641 2. ამირან ცეცხლაძე - 47 (8.5%) ოქმი
3. ალექსანდრე ყურშუბაძე - 349 (63.11%)
5. გია ყურშუბაძე - 47 (8.5%)
7. იური ყურშუბაძე - 103 (18.63%)
10. ლევან დიასამიძე - 7 (1.27%)
21. ზაურ კონცელიძე - 0 (0%)
1642 2. ამირან ცეცხლაძე - 40 (13.03%) ოქმი
3. ალექსანდრე ყურშუბაძე - 137 (44.63%)
5. გია ყურშუბაძე - 44 (14.33%)
7. იური ყურშუბაძე - 68 (22.15%)
10. ლევან დიასამიძე - 16 (5.21%)
21. ზაურ კონცელიძე - 2 (0.65%)
1743 2. მამია ჟორდანია - 20 (3.66%) ოქმი
5. ავთანდილ გორგილაძე - 399 (73.08%)
7. ავთანდილ ქათამაძე - 81 (14.84%)
10. დალი ფუტკარაძე - 44 (8.06%)
21. გოგიტა კონცელიძე - 2 (0.37%)
1744 2. მამია ჟორდანია - 77 (13.9%) ოქმი
5. ავთანდილ გორგილაძე - 397 (71.66%)
7. ავთანდილ ქათამაძე - 55 (9.93%)
10. დალი ფუტკარაძე - 25 (4.51%)
21. გოგიტა კონცელიძე - 0 (0%)
1758 2. მამია ჟორდანია - 4 (1.2%) ოქმი
5. ავთანდილ გორგილაძე - 221 (66.17%)
7. ავთანდილ ქათამაძე - 63 (18.86%)
10. დალი ფუტკარაძე - 44 (13.17%)
21. გოგიტა კონცელიძე - 2 (0.6%)
1845 2. დავით კილაძე - 5 (1.11%) ოქმი
5. მალხაზ რომანაძე - 285 (63.05%)
7. რევაზ ოქროპირიძე - 139 (30.75%)
10. ნუგზარ ბაჯელიძე - 20 (4.42%)
21. ნუგზარ ელიაძე - 3 (0.66%)
1946 2. ზურაბ კონცელიძე - 107 (13.38%) ოქმი
5. ზურაბ ფალავანდიშვილი - 570 (71.25%)
7. იაშა კახიძე - 84 (10.5%)
10. მურად კონცელიძე - 36 (4.5%)
21. მურმან ბერიძე - 3 (0.38%)
1947 2. ზურაბ კონცელიძე - 27 (6.72%) ოქმი
5. ზურაბ ფალავანდიშვილი - 299 (74.38%)
7. იაშა კახიძე - 30 (7.46%)
10. მურად კონცელიძე - 46 (11.44%)
21. მურმან ბერიძე - 0 (0%)
2048 2. ზურაბ ქათამაძე - 14 (2.53%) ოქმი
5. ნუგზარ მჟავანაძე - 295 (53.35%)
7. თენგიზ მჟავანაძე - 171 (30.92%)
10. ბესიკ ტარიელაძე - 69 (12.48%)
21. ავთანდილ მოწყობილი - 4 (0.72%)
2049 2. ზურაბ ქათამაძე - 15 (3.53%) ოქმი
5. ნუგზარ მჟავანაძე - 229 (53.88%)
7. თენგიზ მჟავანაძე - 155 (36.47%)
10. ბესიკ ტარიელაძე - 26 (6.12%)
21. ავთანდილ მოწყობილი - 0 (0%)
2050 2. ზურაბ ქათამაძე - 34 (7.98%) ოქმი
5. ნუგზარ მჟავანაძე - 276 (64.79%)
7. თენგიზ მჟავანაძე - 65 (15.26%)
10. ბესიკ ტარიელაძე - 49 (11.5%)
21. ავთანდილ მოწყობილი - 2 (0.47%)
2059 2. ზურაბ ქათამაძე - 18 (3.87%) ოქმი
5. ნუგზარ მჟავანაძე - 312 (67.1%)
7. თენგიზ მჟავანაძე - 96 (20.65%)
10. ბესიკ ტარიელაძე - 36 (7.74%)
21. ავთანდილ მოწყობილი - 3 (0.65%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას