მაჟორიტარული სისტემით

შუახევი

<< უკან
##
1 2. იოსებ დავითაძე - 123 (10.8%)
3. ზაზა დავითაძე - 608 (53.38%)
5. მინდია დავითაძე - 110 (9.66%)
7. ინგა დავითაძე - 60 (5.27%)
10. ზაზა დავითაძე - 214 (18.79%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 24 (2.11%)
2 5. ზურაბ ქათამაძე - 374 (69.91%)
7. თამაზ ქარცივაძე - 40 (7.48%)
10. იოსებ ქათამაძე - 106 (19.81%)
21. დავით ქათამაძე - 15 (2.8%)
3 2. ჯემალ გოგიტიძე - 206 (27.61%)
5. გენად ფუტკარაძე - 456 (61.13%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 31 (4.16%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 45 (6.03%)
21. რომან ფუტკარაძე - 8 (1.07%)
4 2. ტარიელ დიასამიძე - 158 (12.26%)
5. ანზორ მამულაძე - 964 (74.79%)
7. რევაზ მიქელაძე - 46 (3.57%)
10. ისააკ მიქელაძე - 115 (8.92%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 6 (0.47%)
5 5. დავით ფუტკარაძე - 546 (64.54%)
7. ამირან ქარცივაძე - 46 (5.44%)
10. ბადრი დარჩიძე - 208 (24.59%)
21. როინ ნაკაიძე - 46 (5.44%)
6 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 764 (63.56%)
7. ედნარ კეჟერაძე - 289 (24.04%)
10. გულად გოგაძე - 117 (9.73%)
21. მერაბ თურმანიძე - 32 (2.66%)
7 5. ვახტანგ ხიმშიაშვილი - 336 (51.53%)
10. გურამ სურმანიძე - 309 (47.39%)
21. ოთარ სურმანიძე - 7 (1.07%)
8 5. რევაზ ზოიძე - 603 (72.56%)
7. ნუგზარ ქათამაძე - 20 (2.41%)
10. რუბენ ზოიძე - 185 (22.26%)
21. ჯემალ ბერიძე - 23 (2.77%)
9 3. როლანდ დავითაძე - 129 (8.85%)
5. რევაზ ბერიძე - 1074 (73.66%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 136 (9.33%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 119 (8.16%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. იოსებ დავითაძე - 30 (8.55%) ოქმი
3. ზაზა დავითაძე - 141 (40.17%)
5. მინდია დავითაძე - 42 (11.97%)
7. ინგა დავითაძე - 26 (7.41%)
10. ზაზა დავითაძე - 95 (27.07%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 17 (4.84%)
12 2. იოსებ დავითაძე - 16 (8.7%) ოქმი
3. ზაზა დავითაძე - 102 (55.43%)
5. მინდია დავითაძე - 11 (5.98%)
7. ინგა დავითაძე - 15 (8.15%)
10. ზაზა დავითაძე - 39 (21.2%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 1 (0.54%)
13 2. იოსებ დავითაძე - 10 (4.72%) ოქმი
3. ზაზა დავითაძე - 171 (80.66%)
5. მინდია დავითაძე - 6 (2.83%)
7. ინგა დავითაძე - 4 (1.89%)
10. ზაზა დავითაძე - 20 (9.43%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 1 (0.47%)
14 2. იოსებ დავითაძე - 22 (9.4%) ოქმი
3. ზაზა დავითაძე - 126 (53.85%)
5. მინდია დავითაძე - 44 (18.8%)
7. ინგა დავითაძე - 12 (5.13%)
10. ზაზა დავითაძე - 29 (12.39%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 1 (0.43%)
146 2. იოსებ დავითაძე - 45 (28.48%) ოქმი
3. ზაზა დავითაძე - 68 (43.04%)
5. მინდია დავითაძე - 7 (4.43%)
7. ინგა დავითაძე - 3 (1.9%)
10. ზაზა დავითაძე - 31 (19.62%)
21. ფრიდონ დავითაძე - 4 (2.53%)
25 5. ზურაბ ქათამაძე - 175 (83.33%) ოქმი
7. თამაზ ქარცივაძე - 12 (5.71%)
10. იოსებ ქათამაძე - 17 (8.1%)
21. დავით ქათამაძე - 6 (2.86%)
26 5. ზურაბ ქათამაძე - 95 (58.64%) ოქმი
7. თამაზ ქარცივაძე - 27 (16.67%)
10. იოსებ ქათამაძე - 31 (19.14%)
21. დავით ქათამაძე - 9 (5.56%)
27 5. ზურაბ ქათამაძე - 36 (43.37%) ოქმი
7. თამაზ ქარცივაძე - 0 (0%)
10. იოსებ ქათამაძე - 47 (56.63%)
21. დავით ქათამაძე - 0 (0%)
28 5. ზურაბ ქათამაძე - 68 (85%) ოქმი
7. თამაზ ქარცივაძე - 1 (1.25%)
10. იოსებ ქათამაძე - 11 (13.75%)
21. დავით ქათამაძე - 0 (0%)
39 2. ჯემალ გოგიტიძე - 30 (14.85%) ოქმი
5. გენად ფუტკარაძე - 125 (61.88%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 18 (8.91%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 26 (12.87%)
21. რომან ფუტკარაძე - 3 (1.49%)
310 2. ჯემალ გოგიტიძე - 136 (62.39%) ოქმი
5. გენად ფუტკარაძე - 73 (33.49%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 3 (1.38%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 6 (2.75%)
21. რომან ფუტკარაძე - 0 (0%)
311 2. ჯემალ გოგიტიძე - 13 (16.46%) ოქმი
5. გენად ფუტკარაძე - 60 (75.95%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 2 (2.53%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 3 (3.8%)
21. რომან ფუტკარაძე - 1 (1.27%)
312 2. ჯემალ გოგიტიძე - 11 (7.19%) ოქმი
5. გენად ფუტკარაძე - 140 (91.5%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 0 (0%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 2 (1.31%)
21. რომან ფუტკარაძე - 0 (0%)
313 2. ჯემალ გოგიტიძე - 16 (17.02%) ოქმი
5. გენად ფუტკარაძე - 58 (61.7%)
7. ზვიად ფუტკარაძე - 8 (8.51%)
10. ბესიკ ფუტკარაძე - 8 (8.51%)
21. რომან ფუტკარაძე - 4 (4.26%)
414 2. ტარიელ დიასამიძე - 8 (2.88%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 242 (87.05%)
7. რევაზ მიქელაძე - 12 (4.32%)
10. ისააკ მიქელაძე - 14 (5.04%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 2 (0.72%)
415 2. ტარიელ დიასამიძე - 88 (31.77%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 160 (57.76%)
7. რევაზ მიქელაძე - 10 (3.61%)
10. ისააკ მიქელაძე - 19 (6.86%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 0 (0%)
416 2. ტარიელ დიასამიძე - 15 (5%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 224 (74.67%)
7. რევაზ მიქელაძე - 16 (5.33%)
10. ისააკ მიქელაძე - 41 (13.67%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 4 (1.33%)
417 2. ტარიელ დიასამიძე - 13 (6.44%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 156 (77.23%)
7. რევაზ მიქელაძე - 6 (2.97%)
10. ისააკ მიქელაძე - 27 (13.37%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 0 (0%)
447 2. ტარიელ დიასამიძე - 8 (7.14%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 96 (85.71%)
7. რევაზ მიქელაძე - 2 (1.79%)
10. ისააკ მიქელაძე - 6 (5.36%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 0 (0%)
448 2. ტარიელ დიასამიძე - 26 (21.67%) ოქმი
5. ანზორ მამულაძე - 86 (71.67%)
7. რევაზ მიქელაძე - 0 (0%)
10. ისააკ მიქელაძე - 8 (6.67%)
21. მზევინარ ქათამაძე - 0 (0%)
518 5. დავით ფუტკარაძე - 39 (30.47%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 23 (17.97%)
10. ბადრი დარჩიძე - 66 (51.56%)
21. როინ ნაკაიძე - 0 (0%)
519 5. დავით ფუტკარაძე - 72 (96%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 2 (2.67%)
10. ბადრი დარჩიძე - 1 (1.33%)
21. როინ ნაკაიძე - 0 (0%)
520 5. დავით ფუტკარაძე - 135 (65.22%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 3 (1.45%)
10. ბადრი დარჩიძე - 67 (32.37%)
21. როინ ნაკაიძე - 2 (0.97%)
521 5. დავით ფუტკარაძე - 85 (51.52%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 6 (3.64%)
10. ბადრი დარჩიძე - 31 (18.79%)
21. როინ ნაკაიძე - 43 (26.06%)
522 5. დავით ფუტკარაძე - 92 (86.79%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 4 (3.77%)
10. ბადრი დარჩიძე - 9 (8.49%)
21. როინ ნაკაიძე - 1 (0.94%)
544 5. დავით ფუტკარაძე - 82 (80.39%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 6 (5.88%)
10. ბადრი დარჩიძე - 14 (13.73%)
21. როინ ნაკაიძე - 0 (0%)
549 5. დავით ფუტკარაძე - 41 (65.08%) ოქმი
7. ამირან ქარცივაძე - 2 (3.17%)
10. ბადრი დარჩიძე - 20 (31.75%)
21. როინ ნაკაიძე - 0 (0%)
623 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 134 (44.97%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 143 (47.99%)
10. გულად გოგაძე - 14 (4.7%)
21. მერაბ თურმანიძე - 7 (2.35%)
624 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 91 (64.08%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 39 (27.46%)
10. გულად გოგაძე - 11 (7.75%)
21. მერაბ თურმანიძე - 1 (0.7%)
625 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 184 (90.2%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 9 (4.41%)
10. გულად გოგაძე - 11 (5.39%)
21. მერაბ თურმანიძე - 0 (0%)
626 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 68 (55.28%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 16 (13.01%)
10. გულად გოგაძე - 21 (17.07%)
21. მერაბ თურმანიძე - 18 (14.63%)
627 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 143 (84.62%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 11 (6.51%)
10. გულად გოგაძე - 14 (8.28%)
21. მერაბ თურმანიძე - 1 (0.59%)
628 5. მევლუდ ჭურკვეიძე - 144 (54.14%) ოქმი
7. ედნარ კეჟერაძე - 71 (26.69%)
10. გულად გოგაძე - 46 (17.29%)
21. მერაბ თურმანიძე - 5 (1.88%)
729 5. ვახტანგ ხიმშიაშვილი - 131 (75.29%) ოქმი
10. გურამ სურმანიძე - 41 (23.56%)
21. ოთარ სურმანიძე - 2 (1.15%)
730 5. ვახტანგ ხიმშიაშვილი - 66 (38.15%) ოქმი
10. გურამ სურმანიძე - 107 (61.85%)
21. ოთარ სურმანიძე - 0 (0%)
731 5. ვახტანგ ხიმშიაშვილი - 79 (43.17%) ოქმი
10. გურამ სურმანიძე - 100 (54.64%)
21. ოთარ სურმანიძე - 4 (2.19%)
732 5. ვახტანგ ხიმშიაშვილი - 60 (49.18%) ოქმი
10. გურამ სურმანიძე - 61 (50%)
21. ოთარ სურმანიძე - 1 (0.82%)
833 5. რევაზ ზოიძე - 58 (76.32%) ოქმი
7. ნუგზარ ქათამაძე - 5 (6.58%)
10. რუბენ ზოიძე - 12 (15.79%)
21. ჯემალ ბერიძე - 1 (1.32%)
834 5. რევაზ ზოიძე - 127 (76.51%) ოქმი
7. ნუგზარ ქათამაძე - 6 (3.61%)
10. რუბენ ზოიძე - 30 (18.07%)
21. ჯემალ ბერიძე - 3 (1.81%)
835 5. რევაზ ზოიძე - 152 (77.55%) ოქმი
7. ნუგზარ ქათამაძე - 4 (2.04%)
10. რუბენ ზოიძე - 35 (17.86%)
21. ჯემალ ბერიძე - 5 (2.55%)
836 5. რევაზ ზოიძე - 108 (57.14%) ოქმი
7. ნუგზარ ქათამაძე - 2 (1.06%)
10. რუბენ ზოიძე - 67 (35.45%)
21. ჯემალ ბერიძე - 12 (6.35%)
837 5. რევაზ ზოიძე - 158 (77.45%) ოქმი
7. ნუგზარ ქათამაძე - 3 (1.47%)
10. რუბენ ზოიძე - 41 (20.1%)
21. ჯემალ ბერიძე - 2 (0.98%)
938 3. როლანდ დავითაძე - 8 (3.48%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 155 (67.39%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 14 (6.09%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 53 (23.04%)
939 3. როლანდ დავითაძე - 5 (2.05%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 150 (61.48%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 69 (28.28%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 20 (8.2%)
940 3. როლანდ დავითაძე - 7 (4.76%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 105 (71.43%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 16 (10.88%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 19 (12.93%)
941 3. როლანდ დავითაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 288 (98.63%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 0 (0%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 4 (1.37%)
942 3. როლანდ დავითაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 213 (85.89%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 25 (10.08%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 10 (4.03%)
943 3. როლანდ დავითაძე - 104 (61.9%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 55 (32.74%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 5 (2.98%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 4 (2.38%)
945 3. როლანდ დავითაძე - 5 (3.88%) ოქმი
5. რევაზ ბერიძე - 108 (83.72%)
7. ნოდარ ქარცივაძე - 7 (5.43%)
10. ტარიელ დუმბაძე - 9 (6.98%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას